Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 405 "Kaitseliidu struktuuri ja paiknemise kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 109, 647

Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 405 "Kaitseliidu struktuuri ja paiknemise kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 17.12.2002 nr 422

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» (RT I 1999, 18, 300; 2002, 53, 336; 57, 357; 61, 375) § 8 lõike 2 alusel.

Muuta Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrust nr 405 «Kaitseliidu struktuuri ja paiknemise kinnitamine» (RT I 1999, 99, 879), jättes preambulis välja sõnad «Rahuaja riigikaitse seaduse» (RT I 1995, 18, 240; 1996, 25, 519; 49, 953; 1999, 16, 271; 2000, 28, 167; 2002, 21, 117; 57, 354, 356; 62, 376) paragrahvi 14 punkti 6 ja».

Peaminister Siim KALLAS

Kaitseminister Sven MIKSER

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json