Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määruse nr 92 "Kaitseväe rivimäärustiku kinnitamine", Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1998. a määruse nr 273 "Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine" ja Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 32 "Kaitseväe garnisonimäärustiku kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 109, 648

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määruse nr 92 "Kaitseväe rivimäärustiku kinnitamine", Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1998. a määruse nr 273 "Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine" ja Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 32 "Kaitseväe garnisonimäärustiku kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 17.12.2002 nr 423

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2001, 34, 190; 47, 260; 58, 353; 97, 604; 100, 648; 2002, 61, 375; 63, 387) § 19 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määruse nr 92 «Kaitseväe rivimäärustiku kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määruse nr 92 «Kaitseväe rivimäärustiku kinnitamine» (RT I 1998, 54/55, 803) preambulis asendatakse sõnad «Rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 1995, 18, 240; 1996, 25, 519; 49, 953) paragrahvi 14 alapunkti 22» sõnadega «Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2001, 34, 190; 47, 260; 58, 353; 97, 604; 100, 648; 2002, 61, 375; 63, 387) paragrahvi 19 lõike 2».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1998. a määruse nr 273 «Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1999. a määruse nr 273 «Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine» (RT I 1998, 115/117, 1888; 2000, 91, 593) preambulis asendatakse sõnad «Rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 1995, 18, 240; 1996, 25, 519; 49, 953) paragrahvi 14 lõike 1 punkti 22» sõnadega «Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2001, 34, 190; 47, 260; 58, 353; 97, 604; 100, 648; 2002, 61, 375; 63, 387) paragrahvi 19 lõike 2».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 32 «Kaitseväe garnisonimäärustiku kinnitamine» muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 32 «Kaitseväe garnisonimäärustiku kinnitamine» (RT I 1999, 28, 396) preambulis asendatakse sõnad «Rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 1995, 18, 240; 1996, 25, 519; 49, 953) paragrahvi 14 lõike 1 punkti 22» sõnadega «Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2001, 34, 190; 47, 260; 58, 353; 97, 604; 100, 648; 2002, 61, 375; 63, 387) paragrahvi 19 lõike 2».

Peaminister Siim KALLAS

Kaitseminister Sven MIKSER

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN