Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2002
Avaldamismärge:RTL 2003, 2, 11

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Vastu võetud 17.12.2002 nr 868

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377) § 11 lõike 1 alusel:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas» (RTL 2000, 21, 298; 2002, 30, 447; 81, 1249 ja 1252) järgmised muudatused:

1) kanda nimekirja järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

1. Tallinn Reg kood
Eesti Kirikute Nõukogu 80044678
Eesti Samboliit 80067900
Eesti Sclerosis Multiplex’i Tugiliit 80167659
Huvi- ja Spordiklubi ABC-SPORT 80167624
Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK 80064095
Kultuuriselts Hirvepark 80167168
Mittetulundusühing Ansambel Romanss 80103079
Mittetulundusühing Eesti Muusikanõukogu 80088291
Mittetulundusühing Jüriöö Park 80119425
Mittetulundusühing Kuljus Klubi 80027579
Mittetulundusühing Mustpeade Maja 80157572
Mittetulundusühing Subboteja 80171572
Mittetulundusühing Teine Tants 80097812
Mittetulundusühing Tolaram Foundation 80173453
Noorte Spordi- ja Tehnikaklubi Master 80150156
Nõmme Erahariduse Sihtasutus 90006549
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing 80140376
Sihtasutus Eesti Kristlikud Sõdurikodud 90006331
Sihtasutus Eesti Polaarfond 90000191
Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut 90006087
Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus 90000966
Spordiklubi MENS SPORT 80111601
Spordiklubi Raua 80135122
Tallinna Sparta Käsipalliklubi 80153114
2. Harju maakond  
Paldiski Ujumisklubi Majakas 80063948
Veljo Tormise Kultuuriselts 80027763
Viimsi Jaakobi Kiriku Ehitamise Sihtasutus 90006213
3. Hiiu maakond  
Jalgpalliklubi Kärdla Linnameeskond 80167211
4. Narva  
Heategevuskeskus ALGUS 80162455
Mittetulundusühing Campus Caritas Estonia 80170360
Narva Muusikaselts 80162685
Spordiklubi Albatros 80077057
5. Ida-Viru maakond  
Jõhvi Rahvatantsu ja Folklooriselts GEVI 80158778
Maarahvaselts Vanatare 80113511
Sihtasutus EMK Kristlik Laager Gideon 90003137
Spordiklubi EVAIL-ATHLETICS 80145758
6. Jõgeva maakond  
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda 80134476
Mittetulundusühing MELIMAR 80166039
7. Järva maakond  
Taadikvere Küla Selts 80114108
Ühiskonna Arhitektid 80167607
9. Lääne-Viru maakond  
Mittetulundusühing Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu 80145422
Mittetulundusühing Kadrina Päevakeskus 80145646
10. Põlva maakond  
Krootuse Kultuuriselts 80165608
Mittetulundusühing SÜRE 80144256
11. Pärnu maakond  
Klubi Püha Loomaaed 80090307
Mittetulundusühing Tulilind 80159536
Pärnumaa Kurtide Ühing 80042937
Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit 80095055
Sõudeklubi Pärnu 80090721
Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus 80058841
13. Saare maakond  
Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking 80098487
Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon 80116082
SÜG Sihtasutus 90004556
14. Tartu maakond  
Avatud Hariduse Liit 80096936
Elva Spordiliit 80149466
Elva Suusaklubi 80139965
Metsahoiu Sihtasutus 90007193
Mittetulundusühing Eesti Harjutuskohtu Selts 80019870
Mittetulundusühing Iseseisev Elu 80001775
Mittetulundusühing Lendav Hollandlane 80165459
Mittetulundusühing Supilinna Selts 80169180
Mittetulundusühing ZZ Noortekas 80165583
MTÜ Lõuna-Eesti Õigeusu Toetajate Ühing 80165502
MTÜ Naiste Varjupaik 80169368
Sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik 90007336
Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus 90007247
Spordiklubi «Välk 494» 80055340
Tartu Käimisklubi 80155082
Tartu Rock Fännklubi 80169411
Tartumaa Põllumeeste Liit 80062713
Vanemuise Tantsu- ja Balletikool 80155509
16. Viljandi maakond  
C. R. Jakobsoni nim Gümnaasiumi Arengufond 90004131
Mittetulundusühing Siirius 80147007
Mittetulundusühing Töötoad 80159163
17. Võru maakond  
Misso Maanaiste Selts 80101956
Mittetulundusühing Tamula Tallid 80169598
Spordiklubi ProFit 80149874
Võru Meeskoor 80117511

2) nimekirja punktis 1 «Tallinn» asendada mittetulundusühingu nimi «Korvpalliklubi Ehitustööriist» nimega «Spordiklubi Rafter»;

3) nimekirja punktis 14 «Tartu maakond» asendada mittetulundusühingu nimi «Ülikooli Spordiklubi» nimega «Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi».

2. Käesolevat korraldust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json