Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2002
Avaldamismärge:RTL 2003, 2, 12

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k "Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri" muutmine

Vastu võetud 17.12.2002 nr 869

«Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377) § 11 lõike 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2000. a määrusega nr 89 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord» (RT I 2000, 24, 134):

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2002, 30, 447; 81, 1249 ja 1252) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) Kaugpurjetamise Selts Thetis (registrikood 80005039) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 20. novembri 2002. a otsusele nr 4040;
2) Eesti Kultuurifond (registrikood 80089119) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 20. novembri 2002. a otsusele nr 4037;
3) Mittetulundusühing Ekspressi Spordiklubi (registrikood 80018600) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 20. novembri 2002. a otsusele nr 4039;
4) Mittetulundusühing Terve Eesti Laps (registrikood 80048825) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 20. novembri 2002. a otsusele nr 4038;
5) Spordiklubi Tallinna Ülikoolid (registrikood 80110257) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 2 alusel vastavalt Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti 20. novembri 2002. a otsusele nr 4036;
6) Spordiklubi Harku Petangue Club (registrikood 80048802) seoses mittetulundusühingu tegevuse lõpetamisega ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist kustutamisega 14. mail 2002. a;
7) Kohtla-Järve Jalgpalliklubi Veteran (registrikood 80029673) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 21. oktoobri 2002. a otsusele nr 6-03/65;
8) Kohtla-Järve Linna Invaliidide ja Pensionäride Klubi (registrikood 80045755) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 21. oktoobri 2002. a otsusele nr 6-03/63/1266;
9) Kultuuri-ajalooline ühing SÕRENETS (registrikood 80070049) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 21. oktoobri 2002. a otsusele nr 6-03/64/1265;
10) Mittetulundusühing HINGEHOID (registrikood 80095960) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 21. oktoobri 2002. a otsusele nr 6-03/67/1264;
11) Mittetulundusühing Ida-Virumaa Koolijuhid (registrikood 80008760) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 2 ja lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 21. oktoobri 2002. a otsusele nr 6-03/66;
12) Mittetulundusühing Tenniseklubi Topspin (registrikood 80003478) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 3 punkti 2 ja lõike 6 punkti 1 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 21. oktoobri 2002. a otsusele nr 6-03/62/1267;
13) Teater Tuuleveski Mittetulundusühing (registrikood 80076141) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 5 punkti 2 alusel vastavalt Ida-Viru Maksuameti 18. oktoobri 2002. a otsusele nr 6-03/59.

2. Maksuametil teha käesolev korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksuameti kohaliku asutuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2003. a.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376) sätestatud korras.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json