Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 "Ohtlike veoste autoveo eeskiri" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2002, 149, 2177

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 "Ohtlike veoste autoveo eeskiri" muutmine

Vastu võetud 19.12.2002 nr 48

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346; 2002, 32, 190; 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 23 punkti 1 alusel ning arvestades «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR)» ECE/TRANS/140.

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määrust nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» (RTL 2002, 6, 53) muudetakse ja lisa 11 kehtestatakse juurdelisatud redaktsioonis.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2002. a määruse nr 48 «Teede ja sideministri 14. detsembri 2002. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine»
lisa


MÄRKUS: Tunnistus tuleb tagastada selle väljastanud asutusele, kui sõiduki kasutamine on lõpetatud või sõiduk on üle antud punktis nr 5 märgitust erinevale vedajale, operaatorile, omanikule või tunnistuse kehtivus on lõppenud või sõiduki põhiandmed on muutunud.

/otsingu_soovitused.json