Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2002, 147, 2152

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 17.12.2002 nr 148

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA


Lisaga saab tutvuda elektroonilises Riigi Teatajas («Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2, riigisekretäri 23. detsembri 2002. a resolutsioon nr 17-1/9201).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json