Teksti suurus:

Relvade laskekõlbmatuks muutmise tehniliste nõuete kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2015
Avaldamismärge:

Relvade laskekõlbmatuks muutmise tehniliste nõuete kehtestamine

Vastu võetud 04.12.2001 nr 93
RTL 2001, 133, 1934
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.01.2002/1 RTL 2002, 10, 99 01.01.2002

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531) § 78 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse relvade laskekõlbamatuks muutmise tehnilised nõuded.

§ 2.  Püstolite ja gaasipüstolite laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded

  Püstolite ja gaasipüstolite laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded on järgmised:
  1) padrunipesa keevitatakse kinni või sellesse puuritakse auk vähemalt vastasseina poole paksuseni ja paigutatakse terastapp ning see keevitatakse kinni;
  2) lööknõel eemaldatakse või selle pikkust vähendatakse 3–5 mm võrra;
  3) sulgur (luku esiosa) freesitakse 45° nurga all ära;
  4) lööknõela ava laiendatakse kuni kahe läbimõõduni 3–5 mm sügavuselt ning keevitatakse kinni.

§ 3.  Revolvrite ja gaasirevolvrite laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded

  Revolvrite ja gaasirevolvrite laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded on järgmised:
  1) relvaraua trumlipoolne osa keevitatakse kinni või sellesse puuritakse auk vähemalt vastasseina poole paksuseni ja paigutatakse terastapp ning see keevitatakse kinni;
  2) revolvritrumli pesad lööknõelapoolses osas laiendatakse vähemalt 5 mm sügavuselt ja keevitatakse kinni;
  3) lööknõel eemaldatakse;
  4) lööknõela ava laiendatakse kuni kahe läbimõõduni ning keevitatakse kinni.

§ 4.  Vintpüsside, karabiinide, automaatide ja püstolkuulipildujate laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded

  Vintpüsside, karabiinide, automaatide ja püstolkuulipildujate laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded on järgmised:
  1) padrunipesa keevitatakse kinni või sellesse puuritakse auk vähemalt vastasseina poole paksuseni ja paigutatakse terastapp ning see keevitatakse kinni;
  2) lööknõel eemaldatakse või selle pikkust otsast vähendatakse 3–5 mm võrra;
  3) sulgur (luku esiosa) freesitakse 45° all ära;
  4) lööknõela pesa laiendatakse kuni kahe läbimõõduni 3–5 mm sügavuselt ning keevitatakse kinni.

§ 5.  Haavlipüsside laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded

  Haavlipüsside laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded on järgmised:
  1) padrunipesa(d) keevitatakse kinni või sellesse (nendesse) puuritakse auk (augud) vähemalt vastasseina poole paksuseni ja paigutatakse terastapp (tapid) ning see (need) keevitatakse kinni;
  2) lööknõel(ad) eemaldatakse;
  3) lööknõela(de) pesa(d) laiendatakse kuni kahe läbimõõduni 5 mm sügavuselt ning keevitatakse kinni.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.
[RTL 2002, 10, 99 - jõust. 01.01.2002]

/otsingu_soovitused.json