Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 105, 611

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 04.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. detsembri 2002. a otsusega nr 292

§ 1. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 525) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse sõnad «seitsme aasta jooksul» sõnadega «kaheksa aasta jooksul»;

2) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõnad «seitse aastat» sõnadega «kaheksa aastat»;

3) paragrahvi 21 lõikes 4 asendatakse sõnad «2003. aasta 1. jaanuarini» sõnadega «2004. aasta 1. jaanuarini».

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json