Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 105, 626

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks

Vastu võetud 17.12.2002 nr 393

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse» (RT I 2002, 90, 520) § 2 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruses nr 258 «Kõrgharidusstandard» (RT I 2002, 70, 426) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a määruses nr 209 «Eesti õppekeelega koolide õpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, oma emakeele õppimiseks ja rahvuskultuuri tundmaõppimiseks tingimuste loomise kord» (RT I 2002, 58, 364) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2002. a määruses nr 139 «Hasartmängumaksust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide investeeringute toetamiseks ettenähtud laekumistest toetuste taotlemise ja andmise kord» (RT I 2002, 38, 238) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2002. a määruses nr 140 «Hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise ja andmise kord» (RT I 2002, 38, 239) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 5. Vabariigi Valitsuse 21. veebruari 2002. a määruses nr 83 «Akadeemikutasu suurus ja maksmise kord» (RT I 2002, 22, 126) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 2002. a määruses nr 14 «Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami läbiviimise kord» (RT I 2002, 6, 24) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 7. Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2001. a määruses nr 392 «Teaduskompetentsi Nõukogu moodustamise kord ja töökord» (RT I 2001, 97, 615) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 8. Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001. a määruses nr 330 «Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord» (RT I 2001, 86, 517; 2002, 95, 555) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 9. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2001. a määruses nr 89 «Laste liikluskasvatuse kord» (RT I 2001, 24, 139; 2002, 5, 19) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 10. Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruses nr 79 «Mõdriku Põllumajandustehnikumi ja Rakvere Pedagoogikakooli ümberkorraldamine» (RT I 2001, 22, 123) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 11. Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2000. a määruses nr 458 «Välisabi taotlemise ja kasutamise, kasutamise järelevalve ning välisabi tulemuslikkuse hindamise kord» (RT I 2001, 2, 3; 2002, 97, 573) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 12. Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määruses nr 381 «Õpetajate koolituse raamnõuded» (RT I 2000, 87, 575) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 13. Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määruses nr 322 «Kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks pädevate organite nimekiri, ühtne töökord ning finantseerimise alused ja kord» (RT I 2000, 77, 492) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 14. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2000. a määruses nr 309 «Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise aruannetele esitatavad nõuded ning aruannete esitamise kord ja tähtajad» (RT I 2000, 76, 477) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 15. Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2000. a määruses nr 306 «Kaitseministeeriumi põhimäärus» (RT I 2000, 75, 474; 87, 569; 2001, 66, 385; 2002, 31, 183) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 16. Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2000. a määruses nr 219 «Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning läbiviimise kord» (RT I 2000, 54, 357) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 17. Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2000. a määruses nr 202 «Tartu Kõrgema Kunstikooli põhimäärus» (RT I 2000, 53, 345; 2001, 49, 277) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 18. Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2000. a määruses nr 201 «Tartu Kõrgema Kunstikooli moodustamine» (RT I 2000, 53, 344) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 19. Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruses nr 196 «Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused» (RT I 2000, 49, 312; 2001, 7, 23) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 20. Vabariigi Valitsuse 25. mai 2000. a määruses nr 163 «Eesti Mereakadeemia ümberkorraldamine» (RT I 2000, 41, 262; 61, 390) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 21. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2000. a määruses nr 109 «Tallinna Kommertskooli ja Tallinna Majanduskooli ümberkorraldamine» (RT I 2000, 27, 165) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 22. Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2000. a määruses nr 99 «Täiskasvanuhariduse Nõukogu põhimäärus» (RT I 2000, 26, 155) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 23. Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2000. a määruses nr 96 «Narva Energeetikute Kooli, Narva Kaubanduskooli, Narva Kergetööstuskooli ja Narva Kutsekeskkooli ümberkorraldamine» (RT I 2000, 26, 152) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 24. Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2000. a määruses nr 95 «Pärnu Kodumajanduskooli ja Pärnu Kutsekeskkooli ümberkorraldamine» (RT I 2000, 26, 151) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 25. Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2001. a määruses nr 33 «Riigi põhikooli ja gümnaasiumi pedagoogide töötasustamine» (RT I 2001, 12, 55) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 26. Vabariigi Valitsuse 22. septembri 1999. a määruses nr 275 «Eesti Merehariduskeskuse ümbernimetamine Eesti Mereakadeemiaks ja Eesti Mereakadeemia põhimääruse kinnitamine» (RT I 1999, 71, 689) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 27. Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1999. a määruses nr 131 «Sotsiaalministeeriumi põhimääruse kinnitamine» (RT I 1999, 40, 490; 2000, 45, 283; 68, 436; 87, 570; 2001, 39, 222) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 28. Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 1999. a määruses nr 94 «Narva Kõrgkooli tegevuse lõpetamine» (RT I 1999, 29, 414) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 29. Vabariigi Valitsuse 23. veebruari 1999. a määruses nr 68 «Riigi rakenduskõrgkoolide põhimääruste kinnitamine» (RT I 1999, 20, 330; 29, 414; 2001, 72, 439) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 30. Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määruses nr 51 «Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine» (RT I 1999, 15, 233; 51, 554; 2000, 52, 329; 2001, 56, 342; 2002, 78, 465) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 31. Vabariigi Valitsuse 12. jaanuari 1999. a määruses nr 13 «Eesti Energeetika Instituudi põhimääruse kinnitamine» (RT I 1999, 5, 76) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 32. Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 1999. a määruses nr 8 «Tallinna Kõrgema Tehnikakooli ümbernimetamine Tallinna Tehnikakõrgkooliks ja Tallinna Tehnikakõrgkooli põhimääruse kinnitamine» (RT I 1999, 4, 60) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 33. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1998. a määruses nr 299 «Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vormi, statuudi ja väljaandmise korra kinnitamine» (RT I 1999, 1, 3; 2000, 7, 43) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 34. Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 1998. a määruses nr 285 «Eesti Spordi Nõukogu põhimääruse kinnitamine» (RT I 1998, 110, 1821; 2002, 10, 56) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 35. Vabariigi Valitsuse 25. novembri 1998. a määruses nr 265 «Puudega inimeste kutseõppeasutuses õppimise tingimuste ja korra kinnitamine» (RT I 1998, 104, 1729) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 36. Vabariigi Valitsuse 22. oktoobri 1998. a määruses nr 237 «Diplomi vormi ja statuudi kinnitamine» (RT I 1998, 97, 1525; 1999, 87, 801) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 37. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1998. a määruses nr 159 «Laevapere liikmete kvalifikatsiooninõuete kinnitamine» (RT I 1998, 67, 1077; 2000, 68, 433) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 38. Vabariigi Valitsuse 4. juuni 1998. a määruses nr 125 «Eesti Riigikaitse Akadeemia ümbernimetamine Sisekaitseakadeemiaks ja Sisekaitseakadeemia põhimääruse kinnitamine» (RT I 1998, 51, 770; 56, 843; 2002, 18, 104) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 39. Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 1998. a määruses nr 83 «Teadus- ja arendusasutuste evalveerimise põhimõtete ja kriteeriumide kinnitamine» (RT I 1998, 38, 569) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 40. Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 1998. a määruses nr 56 «Riigikeeleõpetaja staatuse sisseseadmine ja riigikeeleõpetaja staatuse omistamise korra kinnitamine» (RT I 1998, 29, 385) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 41. Vabariigi Valitsuse 3. veebruari 1998. a määruses nr 24 «Tartu Observatooriumi põhimääruse kinnitamine» (RT I 1998, 13, 168) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 42. Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 1997. a määruses nr 267 «Õpilaste ja üliõpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord» (RT I 1998, 4, 66; 1999, 15, 231; 2001, 50, 293) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 43. Vabariigi Valitsuse 9. septembri 1997. a määruses nr 169 «Ministeeriumide määramine, kelle valitsemisalas on riigi teadus- ja arendusasutused» (RT I 1997, 69, 1119; 76, 1284; 85, 1446; 1998, 13, 167; 24/27, 349; 29, 382; 2000, 98, 634; 2001, 17, 79; 45, 253) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 44. Vabariigi Valitsuse 8. juuli 1997. a määruses nr 132 «Õppelaenu andmise ja tagasimaksmise ning õppelaenu tagastamisel soodustuste andmise korra kinnitamine» (RT I 1997, 54, 860; 69, 1120; 1998, 78, 1295) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 45. Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruses nr 221 «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine» (RT I 1996, 64, 1177; 1997, 50, 810; 1998, 50, 755; 1999, 49, 545; 2000, 17, 113; 2002, 41, 263) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 46. Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 1996. a määruses nr 31 «Isikutega tööalaselt suhtlevatele riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste teenistujatele ning asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide töötajatele eesti keele valdamise ja kasutamise nõuete kehtestamine» (RT I 1996, 8, 168; 1999, 66, 656) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 47. Vabariigi Valitsuse 12. jaanuari 1996. a määruses nr 12 «Turvateenistuse seaduse mõnede sätete rakendamine» (RT I 1996, 5, 96; 2002, 75, 448) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 48. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 1995. a määruses nr 320 «Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu koosseisu kinnitamine» (RT I 1995, 75, 1330) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 49. Vabariigi Valitsuse 13. aprilli 1995. a määruses nr 191 «Riigi vara rendile andmine ja tasuta kasutada andmine» (RT I 1995, 43, 663) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 50. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 1995. a määruses nr 179 «Kõrghariduse hindamise nõukogu põhikirja kinnitamine» (RT I 1995, 42, 630; 1996, 41, 798; 2000, 65, 422) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 51. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 1995. a määruses nr 178 «Vedelkütuse ja määrdeainete müüjate kaubatundmisväljaõppe korra kinnitamine» (RT I 1995, 42, 629; 1996, 41, 798) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 52. Vabariigi Valitsuse 21. juuni 1994. a määruses nr 232 «Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks vahendite taotlemise ja koolituse finantseerimise korra kinnitamine» (RT I 1994, 51, 861; 91, 1531; 1995, 12, 126; 43, 668; 1996, 41, 798) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 53. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Haridusminister Mailis RAND

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json