Teksti suurus:

Asjatundjate komisjoni moodustamine tegevuskava väljatöötamiseks arhitektuuri valdkonnas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 2, 16

Asjatundjate komisjoni moodustamine tegevuskava väljatöötamiseks arhitektuuri valdkonnas

Vastu võetud 23.12.2002 nr 874

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563) § 21 lõike 1 punkti 3 alusel:

1. Moodustada asjatundjate komisjon arhitektuuri valdkonnas riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste koostööd, tegevusstrateegiaid, turvalise elukeskkonna aspekte, arhitektuurialast haridust ja muid asjakohaseid küsimusi käsitleva tegevuskava väljatöötamiseks.

2. Nimetada komisjoni esimeheks Eesti Arhitektide Liidu esimees Tõnu Laigu ning komisjoni liikmeteks:

Andres Alver arhitekt
Heli Aru Haridusministeeriumi poliitikaosakonna kõrghariduse talituse juhataja
Lia Gailan Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna peaspetsialist
Veljo Kaasik arhitekt
Heikki Kalle Eesti Planeerijate Ühingu esimees
Margus Koot arhitekt
Jüri Lass Keskkonnaministeeriumi planeeringute osakonna juhataja kohusetäitja
Ülar Mark Eesti Arhitektide Liidu esindaja, arhitekt
Heldur Meerits Kultuuriministeeriumi arhitektuurinõukogu liige, erainvestor
Natalja Nikolajeva Justiitsministeeriumi kriminaalpreventsiooni talituse referent
Ebe Nõmberg Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna nõunik
Anton Pärn Kultuuriministeeriumi asekantsler
Jüri Soolep Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna dekaan
Meeli Truu arhitekt
Cerly Vaerand Siseministeeriumi sisejulgeoleku poliitikaosakonna peaspetsialist

3. Nimetada komisjoni töö eest vastutavaks kultuuriminister Margus Allikmaa.

4. Komisjonil esitada Vabariigi Valitsusele punktis 1 nimetatud tegevuskava 2. juuniks 2003. a.

5. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
1) moodustada töörühmi ja ekspertkomisjone;
2) kaasata küsimuste lahendamisele ministeeriumide ja teiste riigiasutuste spetsialiste ning eksperte, vastava ala teadlasi ja teisi isikuid.

6. Kultuuriministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json