Teksti suurus:

Haridusministri määruste muutmine seoses Haridusministeeriumi nimetuse muutmisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 4, 39

Haridusministri määruste muutmine seoses Haridusministeeriumi nimetuse muutmisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks

Vastu võetud 27.12.2002 nr 88

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse» (RT I 2002, 90, 520) § 2 lõike 1 alusel.

§ 1. Haridusministri 14. novembri 2002. a määruses nr 79 «Õpilaskodu töökorralduse alused» (RTL 2002, 129, 1874) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 2. Haridusministri 24. oktoobri 2002. a määruses nr 72 «Tallinna Ehituskooli põhimäärus» (RTL 2002, 122, 1768) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 3. Haridusministri 2. oktoobri 2002. a määruses nr 69 «Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord» (RTL 2002, 115, 1649) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 4. Haridusministri 4. septembri 2002. a määruses nr 68 «Tallinna Balletikooli põhimäärus» (RTL 2002, 105, 1567) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 5. Haridusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2002, 96, 1486; 129, 1874) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 6. Haridusministri 18. juuni 2002. a määruses nr 57 «Apellatsioonikomisjoni töökord» (RTL 2002, 69, 1079) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 7. Haridusministri 13. juuni 2002. a määruses nr 55 «Keeleinspektsiooni põhimäärus» (RTL 2002, 68, 1071) tehakse alljärgnevad muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes;

2) § 6 punkt 13 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 13) teeb keeleoskusnõudeid ja keelekasutust sätestavate õigusaktide rikkumiste avastamisel hoiatusi ja ettekirjutusi;»;

3) § 6 punkt 14 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 14) menetleb kohtuvälise menetlejana oma pädevuse piires väärteoasju karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku alusel;»;

4) § 9 punkt 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 9) vaatab läbi inspektsiooni haldusakti või toimingu peale esitatud vaided ja annab otsuseid konkreetsete üksikjuhtude kohta;».

§ 8. Haridusministri 11. juuni 2002. a määruses nr 52 «Kaagvere Erikooli põhimäärus» (RTL 2002, 67, 1058) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 9. Haridusministri 11. juuni 2002. a määruses nr 51 «Puiatu Erikooli põhimäärus» (RTL 2002, 67, 1057) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 10. Haridusministri 17. mai 2002. a määruses nr 46 «Nõo Reaalgümnaasiumi põhimäärus» (RTL 2002, 61, 907) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 11. Haridusministri 10. mai 2002. a määruses nr 44 «Uurija-professori valimise tingimused ja kord» (RTL 2002, 58, 874) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 12. Haridusministri 10. mai 2002. a määruses nr 43 «Ajaloo Instituudi põhimäärus» (RTL 2002, 58, 873) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 13. Haridusministri 10. mai 2002. a määruses nr 42 «Eesti Biokeskuse põhimäärus» (RTL 2002, 58, 872) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 14. Haridusministri 10. mai 2002. a määruses nr 41 «Eesti Keele Instituudi põhimäärus» (RTL 2002, 58, 871) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 15. Haridusministri 6. mai 2002. a määruses nr 39 «Väike-Maarja Õppekeskuse põhimäärus» (RTL 2002, 57, 850) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 16. Haridusministri 6. mai 2002. a määruses nr 38 «Tihemetsa Põllumajandustehnikumi põhimäärus» (RTL 2002, 57, 849) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 17. Haridusministri 6. mai 2002. a määruses nr 37 «Pärnu Kutseõppekeskuse põhimäärus» (RTL 2002, 57, 848) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 18. Haridusministri 6. mai 2002. a määruses nr 36 «Narva Kutseõppekeskuse põhimäärus» (RTL 2002, 57, 847) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 19. Haridusministri 11. aprilli 2002. a määruses nr 34 «Riigieksamitöid hindavate komisjonide töökord» (RTL 2002, 50, 713) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 20. Haridusministri 11. aprilli 2002. a määruses nr 33 «Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord» (RTL 2002, 50, 712) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 21. Haridusministri 11. aprilli 2002. a määruses nr 32 «Riigieksameid ja põhikooli lõpueksameid ettevalmistavate komisjonide töökord» (RTL 2002, 50, 711) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 22. Haridusministri 9. aprilli 2002. a määruses nr 31 «Teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise tingimused ja kord» (RTL 2002, 50, 710) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 23. Haridusministri 4. aprilli 2002. a määruses nr 29 «Noarootsi Gümnaasiumi põhimäärus» (RTL 2002, 48, 662) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 24. Haridusministri 4. aprilli 2002. a määruses nr 28 «Tallinna Muusikakeskkooli põhimäärus» (RTL 2002, 48, 661) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 25. Haridusministri 20. veebruari 2002. a määruses nr 26 «Poliitikaosakonna põhimäärus» (RTL 2002, 35, 482) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 26. Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruses nr 25 «Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord» (RTL 2002, 32, 454) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 27. Haridusministri 6. veebruari 2002. a määruses nr 21 «Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli põhimäärus» (RTL 2002, 27, 371) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 28. Haridusministri 23. jaanuari 2002. a määruses nr 18 «Õpitulemuste välishindamise põhimõtted, riigieksamitööde, põhikooli lõpueksamitööde ja üleriigiliste tasemetööde koostamise, hindamise ja tulemuste analüüsi alused» (RTL 2002, 20, 249) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 29. Haridusministri 16. jaanuari 2002. a määruses nr 16 «Põhikooli ja gümnaasiumi õhtuses ja kaugõppevormis õppimise ning põhikooli ja gümnaasiumi eksternina lõpetamise tingimused ja kord» (RTL 2002, 15, 204; 87, 1355) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 30. Haridusministri 16. jaanuari 2002. a määruses nr 15 «Eesti Akadeemilise Raamatukogu põhimäärus» (RTL 2002, 15, 203) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 31. Haridusministri 16. jaanuari 2002. a määruses nr 12 «Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli põhimäärus» (RTL 2002, 15, 201; 125, 1818) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 32. Haridusministri 15. jaanuari 2002. a määruses nr 10 «Teadusraamatukogudele ja arhiiviraamatukogudele esitatavad nõuded, teadusraamatukogu ja arhiiviraamatukogu nimetamise tingimused ja kord» (RTL 2002, 13, 163) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 33. Haridusministri 24. detsembri 2001. a määruses nr 75 «Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord» (RTL 2002, 3, 28; 23, 317; 66, 1028; 87, 1355; 98, 1527; 125, 1820; 130, 1905; 134, 1958) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 34. Haridusministri 21. detsembri 2001. a määruses nr 74 «Pedagoogi sobivustesti koostamise, läbiviimise ja hindamise kord» (RTL 2002, 3, 27) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 35. Haridusministri 21. detsembri 2001. a määruses nr 73 «Pedagoogi kohanemisaja läbimise ja hindamise kord» (RTL 2002, 3, 26) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 36. Haridusministri 21. detsembri 2001. a määruses nr 72 «Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord» (RTL 2001, 138, 2022) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 37. Haridusministri 13. detsembri 2001. a määruses nr 71 «Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse põhimäärus» (RTL 2001, 135, 1947) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 38. Haridusministri 5. detsembri 2001. a määruses nr 69 «Haridusministeeriumi teadus- ja arendusasutuste registri asutamine ja selle pidamise kord» (RTL 2001, 133, 1922) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 39. Haridusministri 23. novembri 2001. a määruses nr 68 «Tartu Emajõe Kooli põhimäärus» (RTL 2001, 127, 1831) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 40. Haridusministri 23. novembri 2001. a määruses nr 66 «Porkuni Kooli põhimäärus» (RTL 2001, 127, 1829) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 41. Haridusministri 19. novembri 2001. a määruses nr 65 «Õpikute, töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse riiklikule õppekavale vastavuse kinnitamise tingimused ja kord ning nõuded õpikutele, töövihikutele, tööraamatutele ja muule õppekirjandusele» (RTL 2001, 125, 1803) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 42. Haridusministri 15. novembri 2001. a määruses nr 64 «Noorte teadlaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord» (RTL 2001, 124, 1798; 2002, 125, 1817) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 43. Haridusministri 15. novembri 2001. a määruses nr 63 «Eesti Kirjandusmuuseumi põhikiri» (RTL 2001, 124, 1797) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 44. Haridusministri 12. oktoobri 2001. a määruses nr 58 «Tartu Hiie Kooli põhimäärus» (RTL 2001, 116, 1658; 2002, 125, 1819) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 45. Haridusministri 11. oktoobri 2001. a määruses nr 57 «Planeerimisosakonna põhimäärus» (RTL 2001, 116, 1657) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 46. Haridusministri 28. septembri 2001. a määruses nr 56 «Avalike ja välissuhete osakonna põhimäärus» (RTL 2001, 113, 1583) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 47. Haridusministri 19. septembri 2001. a määruses nr 51 «Järelevalveosakonna põhimäärus» (RTL 2001, 110, 1538) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 48. Haridusministri 13. septembri 2001. a määruses nr 50 «Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli põhimäärus» (RTL 2001, 110, 1537) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 49. Haridusministri 30. augusti 2001. a määruses nr 46 «Haridusministeeriumi raamatupidamisbüroo põhimäärus» (RTL 2001, 108, 1498; 2002, 11, 110) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 50. Haridusministri 27. juuli 2001. a määruses nr 42 «Haridusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste korraliste teadustöötajate konkursi läbiviimise tingimused ja kord» (RTL 2001, 98, 1344) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 51. Haridusministri 13. juuli 2001. a määruses nr 38 «Kammeri Kooli põhimääruse kinnitamine» (RTL 2001, 89, 1248; 2002, 8, 70) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 52. Haridusministri 3. juuli 2001. a määruses nr 36 «Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli põhimäärus» (RTL 2001, 85, 1174) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 53. Haridusministri 27. juuni 2001. a määruses nr 32 «Suuremõisa Tehnikumi põhimäärus» (RTL 2001, 84, 1145) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 54. Haridusministri 20. juuni 2001. a määruses nr 29 «Haridusministeeriumi Koolivõrgu Büroo moodustamine ja põhimäärus» (RTL 2001, 78, 1059; 2002, 11, 109) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 55. Haridusministri 20. juuni 2001. a määruses nr 28 «Haridusministeeriumi Riigivara haldusbüroo moodustamine ja põhimäärus» (RTL 2001, 78, 1058; 2002, 11, 108; 62, 918) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 56. Haridusministri 18. juuni 2001. a määruses nr 27 «Räpina Aianduskooli põhimäärus» (RTL 2001, 76, 1024) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 57. Haridusministri 3. mai 2001. a määruses nr 18 « Mootorsõidukijuhi koolitamise loa väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord» (RTL 2001, 57, 783) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 58. Haridusministri 16. aprilli 2001. a määruses nr 12 «Riigikooli nõukogu tegutsemise kord» (RTL 2001, 57, 782) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 59. Haridusministri 6. aprilli 2001. a määruses nr 11 «Õisu Toiduainetööstuse Kooli põhimäärus» (RTL 2001, 48, 666) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 60. Haridusministri 18. jaanuari 2001. a määruses nr 5 «Õigusosakonna põhimäärus» (RTL 2001, 13, 166) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 61. Haridusministri 18. jaanuari 2001. a määruses nr 4 «Üldosakonna põhimäärus» (RTL 2001, 13, 165) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 62. Haridusministri 27. septembri 2000. a määruses nr 35 «Arenduskeskuse EAK põhimäärus» (RTL 2000, 106, 1642) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 63. Haridusministri 20. septembri 2000. a määruses nr 34 «Õpilaste ja üliõpilaste registri asutamine» (RTL 2000, 103, 1613; 2001, 101, 1375; 127, 1830; 2002, 129, 1874) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 64. Haridusministri 20. septembri 2000. a määruses nr 33 «Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord» (RTL 2000, 102, 1601; 2002, 20, 248) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 65. Haridusministri 30. juuni 2000. a määruses nr 22 «Narva Vanalinna Riigikooli põhimäärus» (RTL 2000, 82, 1198; 2002, 8, 70) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 66. Haridusministri 30. juuni 2000. a määruses nr 21 «Narva Vanalinna Riigikooli moodustamine» (RTL 2000, 82, 1197) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 67. Haridusministri 3. novembri 1999. a määruses nr 55 «Munitsipaalõppeasutustele koolituslubade väljaandmise ja tühistamise korra ning koolitusloa vormi kinnitamine» (RTL 1999, 152, 2146; 2002, 87, 1355) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 68. Haridusministri 15. septembri 1999. a määruses nr 48 «Lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi personali miinimumkoosseisu kinnitamine» (RTL 1999, 131, 1823; 2002, 87, 1355; 129, 1874) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 69. Haridusministri 2. juuli 1999. a määruses nr 43 «Hälvikute nõustamiskomisjoni suunamise tingimuste ja korra kinnitamine» (RTL 1999, 110, 1409) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 70. Haridusministri 1. juuli 1999. a määruses nr 41 «Eesti keele tasemeeksami läbiviimise korra kinnitamine» (RTL 1999, 109, 1396; 2002, 48, 663) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 71. Haridusministri 25. juuni 1999. a määruses nr 37 «Koolieelikute ettevalmistusrühmade töökorralduse aluste kinnitamine» (RTL 1999, 109, 1392) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 72. Haridusministri 21. juuni 1999. a määruses nr 36 «Riigikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine» (RTL 1999, 105, 1317) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 73. Haridusministri 2. juuni 1999. a määruses nr 33 «Erilasteaeda (erirühma), sanatoorsesse kooli, hälvikute erikooli (eriklassi) vastuvõtmise ning väljaarvamise aluste ja korra kinnitamine» (RTL 1999, 98, 1195; 2001, 62, 853) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 74. Haridusministri 31. mai 1999. a määruses nr 31 «Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatava riikliku järelevalve läbiviimise korra kinnitamine» (RTL 1999, 94, 1156; 2002, 87, 1355) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 75. Haridusministri 28. aprilli 1999. a määruses nr 27 «Noortelaagrite registri asutamine ja noortelaagrite registri pidamise põhimääruse kinnitamine» (RTL 1999, 82, 998; 2001, 96, 1325; 2002, 87, 1355) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 76. Haridusministri 28. aprilli 1999. a määruses nr 26 «Noorteühingute registri asutamine ja noorteühingute registri pidamise põhimääruse kinnitamine» (RTL 1999, 82, 997; 2001, 96, 1324) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 77. Haridusministri 5. aprilli 1999. a määruses nr 25 «Noorteühingute aastatoetuse taotlemise ja eraldamise tingimuste ja korra kinnitamine» (RTL 1999, 63, 841) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 78. Haridusministri 5. aprilli 1999. a määruses nr 23 «Noortelaagri tegevusloa väljastamise korra ja tegevusloa vormi kinnitamine» (RTL 1999, 63, 839; 2002, 87, 1355) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 79. Haridusministri 5. aprilli 1999. a määruses nr 22 «Noorteühingute noorteprogrammidele ja noorteprojektidele, noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele, noorsoo-uuringuteks ning noorsootööasutustele toetuste taotlemise ja eraldamise tingimuste ja korra kinnitamine» (RTL 1999, 63, 838) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 80. Haridusministri 24. märtsi 1999. a määruses nr 21 «Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (abiõppe õppekava) kinnitamine» (RTL 1999, 70, 907; 2002, 8, 67) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 81. Haridusministri 22. märtsi 1999. a määruses nr 18 «Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord» (RTL 1999, 60, 803; 2001, 13, 167) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 82. Haridusministri 22. märtsi 1999. a määruses nr 14 «Riikliku järelevalve läbiviimise kord» (RTL 1999, 60, 799; 2002, 87, 1355) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 83. Haridusministri 9. veebruari 1999. a määruses nr 8 «Diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimuste kinnitamine» (RTL 1999, 46, 596; 109, 1394) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 84. Haridusministri 4. detsembri 1998. a määruses nr 33 «Lõpudokumentide registri asutamine ja lõpudokumentide registri pidamise korra kinnitamine» (RTL 1998, 366/367, 1558; 2002, 23, 316) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 85. Haridusministri 4. detsembri 1998. a määruses nr 32 «Õppekavade registri asutamine ja õppekavade registri pidamise korra kinnitamine» (RTL 1998, 366/367, 1557; 2001, 119, 1706) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 86. Haridusministri 5. oktoobri 1998. a määruses nr 20 «Rakenduskõrgkooli rektori valimise korra kinnitamine» (RTL 1998, 311/312, 1260; 2000, 84, 1235) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 87. Haridusministri 5. oktoobri 1998. a määruses nr 19 «Rakenduskõrgkooli õppejõu valimise korra kinnitamine» (RTL 1998, 311/312, 1259; 2000, 84, 1236) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 88. Haridusministri 28. augusti 1998. a määruses nr 14 «Alaealise mõjutusvahendite seadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine» (RTL 1998, 277, 1157; 2001, 84, 1147; 109, 1510) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 89. Haridusministri 14. juuli 1998. a määruses nr 11 «Erialade avamise ja sulgemise korra rakenduskõrgkoolis kinnitamine» (RTL 1998, 248, 1019) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 90. Haridusministri 10. juuli 1998. a määruses nr 10 «Rakenduskõrgkooli vastuvõtmise (immatrikuleerimise) ja rakenduskõrgkoolist väljaarvamise (eksmatrikuleerimise) tingimuste ja korra kinnitamine» (RTL 1998, 248, 1018) asendatakse sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 91. Haridusministri 17. märtsi 1998. a määruses nr 4 «Haridustöötajate kutseoskuste täiustamise korra kinnitamine» (RTL 1998, 163/164, 615; 1999, 158, 2234) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 92. Haridusministri 24. septembri 1997. a määruses nr 18 «Eesti Hariduse ja Teaduste Andmesidevõrgu (EENet) põhimääruse kinnitamine» (RTL 1997, 161/162, 889) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes ning sõna «haridusminister» mis tahes käändes sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 93. Haridusministri 15. juuli 1996. a määruses nr 19 «Haridusttõendavate dokumentide blankettide väljaandmise korra kinnitamine» (RTL 1996, 115, 610) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 94. Haridusministri 16. aprilli 1996. a määruses nr 14 «Haridusministeeriumi valitsemisel oleva riigivara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra kinnitamine» (RTL 1996, 56, 346) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 95. Haridusministri 16. aprilli 1996. a määruses nr 13 «Haridusministeeriumi valitsemisel oleva riigivara võõrandamise korra kinnitamine» (RTL 1996, 56, 345) asendatakse sõna «Haridusministeerium» mis tahes käändes sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

Minister Mailis RAND

Kantsler Peep RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json