Teksti suurus:

Eesti kaupade nomenklatuur

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 108, 646

Eesti kaupade nomenklatuur

Vastu võetud 17.12.2002 nr 403

Määrus kehtestatakse «Tolliseadustiku» (RT I 2001, 88, 531; 2002, 44, 284; 61, 375; 63, 387; 92, 528) § 39 lõike 3 alusel.

§ 1. Eesti kaupade nomenklatuur

Käesoleva määrusega kehtestatakse kaupade tariifseks klassifitseerimiseks ja väliskaubanduse statistika tegemiseks kasutatav Eesti kaupade nomenklatuur (lisa 1) ning 2002. a kehtinud Eesti kaupade nomenklatuuri ja alates 1. jaanuarist 2003. a kehtiva Eesti kaupade nomenklatuuri kaubakoodide seosetabel (lisa 2).

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 1999. a määrus nr 20 «Eesti kaupade nomenklatuuri ja Eesti kaupade nomenklatuuri ning tolliseaduse ja teiste seaduste alusel kehtestatud nomenklatuuride haldamise ja pidamise korra kinnitamine» (RT I 1999, 13, 211; 34, 447; 56, 593; 2000, 9, 54; 2001, 6, 15; 30, 163; 38, 219; 53, 323; 101, 665; 2002, 31, 181; 46, 294) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Rahandusminister Harri ÕUNAPUU

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

EESTI KAUPADE NOMENKLATUURI SISUKORD

I osa. ÜLDOSA

1. Kaupade klassifitseerimise üldreeglid

2. Kasutatud mõõtühikud

3. Lühendid, tähised ja märkused

II osa. KAUPADE NOMENKLATUUR

I jaotis ELUSLOOMAD; LOOMSED TOOTED

Grupp 01 Elusloomad

Grupp 02 Liha ja söödav rups

Grupp 03 Kalad ja vähid, limused ja muud veeselgrootud

Grupp 04 Piim ja piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi; muud mujal nimetamata loomse päritoluga toidukaubad

Grupp 05 Muud loomsed tooted

II jaotis TAIMSED TOOTED

Grupp 06 Eluspuud ja muud taimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja dekoratiivsed taimmaterjalid

Grupp 07 Köögivili ning toiduks kasutatavad juured ja mugulad

Grupp 08 Toiduks kasutatavad puuviljad, marjad ja pähklid; tsitrusviljade ja melonite koored

Grupp 09 Kohv, tee, mate ja maitseained

Grupp 10 Teravili

Grupp 11 Jahu, tangud ja kruubid; linnased; tärklis; inuliin; nisugluteen

Grupp 12 Õliseemned ja õliviljad; muud seemned ja viljad; tööstuses kasutatavad taimed või ravimtaimed; õled, hein ja söödakultuurid

Grupp 13 Šellak; kummivaigud, vaigud ja muud taimemahlad ja -ekstraktid

Grupp 14 Taimsed punumismaterjalid; mujal nimetamata taimsed tooted

III jaotis LOOMSED JA TAIMSED RASVAD JA ÕLID NING NENDE LÕHUSTAMISSAADUSED; TÖÖDELDUD TOIDURASVAD; LOOMSED JA TAIMSED VAHAD

Grupp 15 Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid ning nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomsed ja taimsed vahad

IV jaotis VALMISTOIDUKAUBAD; JOOGID, ALKOHOL JA ÄÄDIKAS; TUBAKAS JA TUBAKAASENDAJAD

Grupp 16 Lihast, kalast, vähkidest, limustest ja muudest veeselgrootutest tooted

Grupp 17 Suhkur ja suhkrukondiitritooted

Grupp 18 Kakao ja kakaotooted

Grupp 19 Linnastest, jahust, tärklisest ja piimast valmistatud tooted; jahust kondiitritooted

Grupp 20 Köögi- ja puuviljadest, marjadest, pähklitest ning teistest taimeosadest tooted

Grupp 21 Mitmesugused toidukaubad

Grupp 22 Joogid, alkohol ja äädikas

Grupp 23 Toiduainete tootmise jäägid ja jäätmed; tööstuslikult toodetud loomasöödad

Grupp 24 Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad

V jaotis MINERAALSED TOOTED

Grupp 25 Sool; väävel; mullad ja kivimid; krohvimismaterjalid, lubi ja tsement

Grupp 26 Maagid, räbu ja tuhk

Grupp 27 Mineraalsed kütused; mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituminoossed mineraalid; mineraalsed vahad

VI jaotis KEEMIATÖÖSTUSE JA SELLEGA SEOTUD TÖÖSTUSHARUDE TOODANG

Grupp 28 Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete elementide ja isotoopide anorgaanilised ja orgaanilised ühendid

Grupp 29 Orgaanilised kemikaalid

Grupp 30 Farmaatsiatooted

Grupp 31 Väetised

Grupp 32 Park- ja värvainete ekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid; tint

Grupp 33 Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid

Grupp 34 Seep, pindaktiivsed orgaanilised ained, pesemisvahendid, määrdeained, tehisvahad ja vahatooted, poleerimis- ja puhastusvahendid, küünlad ja muud analoogsed tooted, voolimispastad, hambaproteeside parafiinid ja hambaravis kasutatavad kipsisegud

Grupp 35 Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; fermendid

Grupp 36 Lõhkeained; pürotehnilised tooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergesti süttivad preparaadid

Grupp 37 Foto- ja kinokaubad

Grupp 38 Mitmesugused keemiatooted

VII jaotis PLASTID JA PLASTTOOTED; KAUTŠUK JA KUMMITOOTED

Grupp 39 Plastid ja plasttooted

Grupp 40 Kautšuk ja kummitooted

VIII jaotis TOORNAHAD, NAHK, KARUSNAHK JA TOOTED NENDEST; SADULSEPATOOTED JA RAKMED; REISITARBED, KÄEKOTID JMS TOOTED; TOOTED LOOMASOOLTEST

Grupp 41 Toornahad (v.a karusnahad) ja nahk

Grupp 42 Nahast tooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a naturaalsiidikiust)

Grupp 43 Karusnahk, tehiskarusnahk ja tooted nendest

IX jaotis PUIT JA PUITTOOTED; PUUSÜSI; KORK JA KORGIST TOOTED; ÕLGEDEST, ESPARTOST JA MUUDEST PUNUMISMATERJALIDEST TOOTED; KORV- JA VITSPUNUTISED

Grupp 44 Puit ja puittooted; puusüsi

Grupp 45 Kork ja korgist tooted

Grupp 46 Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

X jaotis PABERIMASS PUIDUST VÕI MUUST TAIMSEST KIUDMATERJALIST; PABERI- JA PAPIJÄÄTMED; PABER JA PAPP; PABERIST VÕI PAPIST TOOTED

Grupp 47 Paberimass puidust või muust taimsest kiudmaterjalist; paberi- ja papijäätmed

Grupp 48 Paber ja papp; paberimassist, paberist või papist tooted

Grupp 49 Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ning plaanid ja joonised

XI jaotis TEKSTIIL JA TEKSTIILTOOTED

Grupp 50 Siid

Grupp 51 Lambavill ja muude loomade vill ning loomakarvad; hobusejõhvist lõng ja riie

Grupp 52 Puuvill

Grupp 53 Muud taimsed tekstiilkiud, paberlõng ja -riie

Grupp 54 Keemilised filamentkiud

Grupp 55 Keemilised staapelkiud

Grupp 56 Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid ja köied ning tooted nendest

Grupp 57 Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted

Grupp 58 Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; posamendid; tikandid

Grupp 59 Impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riie; tekstiiltooted tööstuslikuks otstarbeks

Grupp 60 Silmkoelised ja heegeldatud kangad (trikookangad)

Grupp 61 Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning rõivamanused (trikootooted)

Grupp 62 Rõivad ning rõivamanused, v.a silmkoelised ja heegeldatud

Grupp 63 Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; kantud rõivad ning kasutatud tekstiiltooted, kaltsud

XII jaotis JALATSID, PEAKATTED, VIHMA- JA PÄEVAVARJUD, JALUTUSKEPID, PIITSAD, RATSAPIITSAD JA NENDE OSAD; TÖÖDELDUD SULED JA SULGEDEST TOOTED; TEHISLILLED; TOOTED JUUSTEST

Grupp 64 Jalatsid, kedrid jms tooted; nende toodete detailid

Grupp 65 Peakatted ja nende osad

Grupp 66 Vihmavarjud, päevavarjud, jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad, nende osad

Grupp 67 Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; tooted juustest

XIII jaotis KIVIST, KIPSIST, TSEMENDIST, ASBESTIST, VILGUKIVIST JMS MATERJALIST TOOTED; KERAAMIKATOOTED; KLAAS JA KLAASTOOTED

Grupp 68 Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalist tooted

Grupp 69 Keraamikatooted

Grupp 70 Klaas ja klaastooted

XIV jaotis LOODUSLIKUD JA KULTIVEERITUD PÄRLID, VÄÄRIS- JA POOLVÄÄRISKIVID, VÄÄRISMETALLID, VÄÄRISMETALLIDEGA PLAKEERITUD METALLID, TOOTED NENDEST; JUVEELTOODETE IMITATSIOONID; MÜNDID

Grupp 71 Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetallidega plakeeritud metallid, tooted nendest; juveeltoodete imitatsioonid; mündid

XV jaotis METALLID JA METALLTOOTED

Grupp 72 Mustmetallid

Grupp 73 Tooted mustmetallidest

Grupp 74 Vask ja vasktooted

Grupp 75 Nikkel ja niklist tooted

Grupp 76 Alumiinium ja alumiiniumist tooted

Grupp 78 Plii ja pliist tooted

Grupp 79 Tsink ja tsingist tooted

Grupp 80 Tina ja tinast tooted

Grupp 81 Muud värvilised metallid; metallkeraamika; tooted nendest

Grupp 82 Mitteväärismetallist tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid; nende osad

Grupp 83 Mitmesugused mitteväärismetallist tooted

XVI jaotis MASINAD JA MEHAANILISED SEADMED; ELEKTRISEADMED; NENDE OSAD; HELISALVESTUS- JA TAASESTUSSEADMED, VIDEOKUJUTISE JA -HELI SALVESTUS- JA TAASESTUSSEADMED, NENDE OSAD JA LISASEADMED

Grupp 84 Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad

Grupp 85 Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; helisalvestus- ja taasestusseadmed, videokujutise ja -heli salvestus- ja taasestusseadmed, nende osad ning lisaseadmed

XVII jaotis SÕIDUKID, LENNUKID, LAEVAD JA MUUD TRANSPORDIVAHENDID

Grupp 86 Raudtee- või trammivedurid, -veeremid ja nende osad; raudteede  või trammiteede seadmed, nende osad; igat liiki mehaanilised (sh elektromehaanilised) signalisatsiooniseadmed

Grupp 87 Maismaatranspordi vahendid, v.a raudteeveeremid ja trammid; nende osad ja lisaseadmed

Grupp 88 Lennuaparaadid, kosmoselaevad, nende osad

Grupp 89 Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid

XVIII jaotis OPTILISED, FOTO-, KINEMATOGRAAFIA-, MÕÕTE-, KONTROLL-, TÄPPIS-, MEDITSIINI- NING KIRURGIAINSTRUMENDID JA -APARAADID; KELLAD; MUUSIKARIISTAD; NENDE OSAD JA LISASEADMED

Grupp 90 Optilised, foto-, kinematograafia-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ning kirurgiainstrumendid ja -aparaadid; nende osad ja lisaseadmed

Grupp 91 Kellad, nende osad

Grupp 92 Muusikariistad; nende osad ja nendega koos kasutatavad abivahendid

XIX jaotis RELVAD JA LASKEMOON; NENDE OSAD JA LISASEADMED

Grupp 93 Relvad ja laskemoon; nende osad ja lisaseadmed

XX jaotis MUUD TÖÖSTUSKAUBAD

Grupp 94 Mööbel; madratsid, madratsialused, padjad ja muud täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid, sisevalgustusega sildid, valgustablood jms; kokkupandavad ehitised

Grupp 95 Mängud, mänguasjad, spordivahendid ja -inventar; nende osad ja manused

Grupp 96 Mitmesugused tööstustooted

XXI jaotis KUNSTITEOSED, KOLLEKTSIOONIOBJEKTID JA ANTIIKESEMED

Grupp 97 Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määruse nr 403
«Eesti kaupade nomenklatuur»

lisa 1

EESTI KAUPADE NOMENKLATUUR

I osa. ÜLDOSA

1. KAUPADE KLASSIFITSEERIMISE ÜLDREEGLID

Kaupade klassifitseerimine toimub järgmiste reeglite kohaselt:

Reegel 1

Jaotiste, gruppide ja alamgruppide nimetused on antud suunaval eesmärgil; ametlik klassifitseerimine peab toimuma lähtuvalt rubriikide kirjeldustest ja vastavate jaotiste ja gruppide märkustest ning alljärgnevatest reeglitest tingimusel, et need rubriigid või märkused ei sätesta muud.

Selgitused reegli 1 juurde

1) Käesolevas nomenklatuuris on süstematiseeritult loetletud eksport- ja importkaupu. Kaubad on rühmitatud jaotistesse, gruppidesse ja alamgruppidesse, mille nimetused näitavad kaupade kategooriat või tüüpi, mida nad hõlmavad. Paljudel juhtudel on jaotistes ja gruppides klassifitseeritud kaupade mitmekesisus ja arv selline, et neid kõiki ei ole võimalik konkreetselt hõlmata või nimetustes loetleda.

2) Reegel 1 alustab sellest, et nimetused on vaid teabeks, mistõttu nad ei ole klassifitseerimise tunnusteks.

3) Käesoleva reegli teine osa näeb ette, et klassifitseerimisel tuleb lähtuda:
a) rubriikide kirjeldustest ning märkustest jaotiste ja gruppide kohta;
b) reeglitest 2, 3, 4 ja 5 tingimusel, et rubriigid ja märkused ei sätesta muud.

4) Paljud kaubad klassifitseeritakse nomenklatuuris ilma edaspidise viitamiseta käesolevatele reeglitele (näiteks elushobused (rubriik 0101), farmaatsiatooted, mida täpsustatakse grupi 30 märkuses 4 (rubriik 3006)).

5) Väljend «tingimusel, et rubriigid ja märkused ei sätesta muud» tähendab, et rubriikide kirjeldused ja märkused jaotiste ja gruppide kohta on prioriteetsed, st neid vaadeldakse klassifitseerimisel esmajärjekorras. Näiteks grupi 31 märkused määravad, et mõned rubriigid hõlmavad ainult teatud kaupu. Järelikult ei ole neid rubriike võimalik laiendada selliselt, et nad hõlmaksid kaupu, mis võiksid kuuluda sinna reegli 2.b kohaselt.

Reegel 2

a) Iga viidet rubriigis mingile kaubale tuleb vaadelda kehtivana selle kauba kohta ka mittekomplektsel või lõpetamata kujul, tingimusel, et sellisel kujul on tal komplektse või valmistoote põhilised omadused. Samuti kehtib see lahtivõetud või kokkupanemata komplektsete või valmiskujul (või käesoleva reegli põhjal sellisena käsitatavate) toodete kohta.

b) Iga viidet rubriigis mingile materjalile või ainele tuleb vaadelda kehtivana ka selle materjali või aine segu või ühendi kohta teiste materjalide või ainetega. Iga viidet mingist materjalist või ainest kaubale tuleb vaadelda viitena kaupadele, mis täielikult või osaliselt koosnevad sellest materjalist või ainest. Rohkem kui ühest materjalist või ainest koosnevaid kaupu klassifitseeritakse reegli 3 kohaselt.

Selgitused reegli 2 juurde

Reegel 2.a (Mittekomplektsed või lõpetamata tooted)

1) Reegli 2.a esimene osa laiendab igat sellist rubriiki, mis vaatleb teatud toodet nii, et see hõlmab toote mitte ainult komplektsel, vaid ka mittekomplektsel või lõpetamata kujul, tingimusel, et nimetatud kujul see toode säilitab komplektse või valmistoote põhilised omadused.

2) Selle reegli põhisätted laienevad ka toorikutele, kui neid ei ole eraldi kirjeldatud üheski rubriigis. Termin «toorik» tähistab toodet, mis pole valmis vahetuks kasutamiseks, millel on valmistoote või -osa ligikaudne kuju ja piirjooned ning mida võib kasutada (v.a erijuhud) ainult viimistlemiseks, et saada vastav valmistoode või -osa (näiteks plastpudeli eelvorm, mis kujutab endast ühest otsast suletud ja teises otsas korgi jaoks keermega varustatud torukujulist vaheprodukti, mille keerme ja suletud otsa vaheline osa on ette nähtud laiendamiseks vajaliku mahu ja kujuni).

Pooltooteid, millel pole lõpetatud toote iseloomulikku kuju (näiteks torud, talad, kettad jmt), ei vaadelda toorikutena.

3) Võttes arvesse I–VI jaotiste rubriikide sisu, ei ole reegli see osa nende jaotiste kaupadele tavaliselt rakendatav.

4) Mitmetele selle reegliga reguleeritud juhtumitele on viidatud «üldistes seletustes jaotiste ja gruppide kohta» (näiteks XVI jaotis ja grupid 61, 62, 86, 87 ja 90).

Reegel 2.a (Lahtivõetult või kokkupanemata esitatud tooted)

5) Reegli 2.a teine osa näeb ette, et komplektsed või valmistooted, mida esitatakse lahtivõetud või kokkupanemata kujul, klassifitseeritakse samasse rubriiki kui kokkupandud valmistooted. Tooteid esitatakse tavaliselt sellisel kujul siis, kui seda tingivad pakkimise, käsitlemise või transportimise nõuded või mugavus.

6) Käesolev reegel kehtib ka kokkupanemata või lahtivõetud kujul esitatud mittekomplektsete või lõpetamata toodete kohta, tingimusel, et neid käsitatakse kui komplektseid või valmistooteid käesoleva reegli esimese osa kohaselt.

7) Käesolevas reeglis mõeldakse «lahtivõetult või kokkupanemata esitatud toodete» all tooteid, mida koostatakse komponentidest kinnitusmaterjalidega (kruvid, mutrid, poldid jt) või näiteks neetimise või keevituse teel, eeldusel, et vajatakse vaid koostamisoperatsioone. Koostamisoperatsiooni keerukust arvesse ei võeta.

Valmistoote saamiseks ei või komponente hiljem mitte mingil viisil töödelda.

Toote komponendid, mille kogus ületab toote monteerimiseks vajaliku, klassifitseeritakse eraldi.

8) Selle reegliga reguleeritud juhtumitele on viidatud «üldistes seletustes jaotiste ja gruppide kohta» (näiteks XVI jaotis ja grupid 44, 86, 87 ja 89).

9) Võttes arvesse I–VI jaotiste rubriikide sisu, ei ole reegli see osa tavaliselt rakendatav nende jaotiste kaupade suhtes.

Reegel 2.b (Materjalide ja ainete segud ja ühendid)

10) Reegel 2.b käsitleb materjalide ja ainete segusid ja ühendeid ning kaupu, mis koosnevad kahest või enamast materjalist või ainest. See reegel kehtib nende rubriikide kohta, milles on viide materjalile või ainele (näiteks rubriik 0503 – hobusejõhv), ja rubriikide kohta, milles on viide teatud materjalist või ainest valmistatud kaubale (näiteks rubriik 4503 – looduslikust korgist tooted). Tuleb märkida, et käesolev reegel on rakendatav vaid neil juhtudel, kui rubriigid või märkused jaotiste ja gruppide kohta ei nõua teisiti (näiteks rubriik 1503 – oleosteariin (segamata)).

Segud, mis on kaupadena kirjeldatud mingis jaotise või grupi märkuses või rubriigi tekstis, tuleb klassifitseerida reegli 1 sätete kohaselt.

11) Selle reegli eesmärgiks on laiendada igat rubriiki, mis viitab materjalile või ainele, arvates sinna ka vastava materjali või aine segusid või ühendeid teiste materjalide või ainetega. Selle reegli eesmärgiks on samuti laiendada ka igat rubriiki, mis viitab teatud materjalist või ainest valmistatud kaupadele, arvates sinna kaupu, mis koosnevad osaliselt sellest materjalist või ainest.

12) See reegel ei laienda rubriiki sedavõrd, et sinna võiks arvata kaupu, mida vastavalt reeglile 1 ei saa käsitada kui rubriigi kirjeldusele vastavaid; see juhtub, kui teise materjali või aine lisamine muudab kauba iseloomu nii, et see läheb vastuollu rubriigi määratlustega.

13) Sellest reeglist tulenevalt tuleb materjalide segusid ja ühendeid ning kaupu, mis koosnevad enam kui ühest materjalist või ainest ning mida esmapilgul saaks klassifitseerida mitmesse rubriiki, klassifitseerida, lähtudes reegli 3 põhimõtetest.

Reegel 3

Kui reegli 2.b rakendamisel või mõnel muul põhjusel kaup osutub esmapilgul klassifitseeritavaks kahes või enamas rubriigis, toimub klassifitseerimine järgmiselt:
a) kaupa täpsemalt kirjeldav rubriik on eelistatud üldisemat kirjeldust sisaldavate rubriikide ees. Kui aga kaks või enam rubriiki kirjeldavad vaid osa ainetest või materjalidest, mis sisalduvad segatud või kombineeritud tootes, või ainult osa jaekaubanduse jaoks mõeldud komplekti kuuluvatest üksikesemetest, siis vaadeldakse neid rubriike nende kaupade suhtes kui võrdselt sobivaid, isegi kui üks rubriikidest kirjeldab kaupa täielikumalt või täpsemalt;
b) segud, erinevatest materjalidest või komponentidest koosnevad kaubad ja jaekaubanduse jaoks mõeldud komplektina esitatud kaubad, mida pole võimalik klassifitseerida reegli 3.a järgi, tuleb klassifitseerida materjali või komponendi järgi, mis määrab tema põhiiseloomu, kui selline kriteerium on rakendatav;
c) kaubad, mis ei ole klassifitseeritavad reegli 3.a või 3.b järgi, klassifitseeritakse rubriiki, mis on neid võrdsel määral kirjeldavate rubriikide numbrilises järjestuses kõige viimane.

Selgitused reegli 3 juurde

1) Käesolev reegel annab kolm meetodit nende kaupade klassifitseerimiseks, mida esmapilgul võiks paigutada kahte või enamasse rubriiki kas vastavalt reegli 2.b tingimustele või mingil muul põhjusel. Neid meetodeid kasutatakse selles järjekorras, kuidas nad on käesolevas reeglis esitatud. Nii kasutatakse reeglit 3.b vaid juhul, kui reegel 3.a ei sobi kauba klassifitseerimiseks; kui aga kumbki reeglitest 3.a ja 3.b ei sobi klassifitseerimiseks, kasutatakse reeglit 3.c. Seega on prioriteetide järjestus järgmine: a) – täpsem kirjeldus; b) – põhiiseloomustus; c) – viimane võimalikest rubriikidest.

2) Käesolevat reeglit kasutatakse ainult juhtudel, kui rubriikide kirjeldustes või seletavates märkustes jaotiste ja gruppide kohta ei ole muid reegleid.
Näiteks grupi 97 märkus 4.b nõuab, et kaubad, mis kirjelduse järgi sobivad ühte rubriikidest 9701–9705 ja ka rubriiki 9706, tuleb arvata ühte nendest eelnevatest rubriikidest. Selliseid kaupu tuleb klassifitseerida grupis 97 vastavalt märkusele 4.b, mitte aga vastavalt käesolevale reeglile.

Reegel 3.a

3) Esimest meetodit käsitletakse reeglis 3.a, mille kohaselt rubriik, mis kirjeldab kaupa täpsemalt, on eelistatud üldisemat kirjeldust andva rubriigiga võrreldes.

4) Ei ole kindlaid reegleid, mille alusel määrata, mille poolest üks rubriik kirjeldab kaupa täpsemalt kui teine, kuid üldiselt võib öelda, et:
a) nime järgi kirjeldamine on täpsem kui klassi järgi kirjeldamine (näiteks elektripardlid ja elektrimootoriga juukselõikusmasinad on arvatud rubriiki 8510, mitte aga rubriiki 8505 kui elektromehaanilised käsiinstrumendid või rubriiki 8509 kui elektrimootoriga elektromehaanilised olmeseadmed);
b) kui kaup vastab kirjeldusele, mis teda täpsemalt identifitseerib, siis on see kirjeldus konkreetsem kui see, kus kirjeldus on vähem täielik.

Näiteid viimasest punktist:
1) Autosalongi tekstiilkiust vaibad tuleb arvata mitte rubriiki 8708 kui auto lisandid, vaid rubriiki 5703, kus neid kirjeldatakse täpsemini vaipadena.
2) Lennukites kasutamiseks mõeldud raamimata löögikindlat klaasi, mis koosneb tugevdatud või lamineeritud vormitud klaasist, ei tule arvata rubriiki 8803 kui rubriigi 8801 või 8802 kaupade osa, vaid rubriiki 7007, kus ta on täpsemalt kirjeldatud kui löögikindel klaas.

5) Kui kaks või enam rubriiki kirjeldavad vaid osa ainetest või materjalidest, mis sisalduvad segatult või kombineeritult tootes, või ainult osa jaekaubanduse jaoks mõeldud komplekti kuuluvatest üksikesemetest, vaadeldakse neid rubriike kui võrdselt sobivaid nende kaupade suhtes, isegi kui üks rubriikidest kirjeldab kaupu täielikumalt või täpsemalt. Sellistel juhtudel toimub kaupade klassifitseerimine reegli 3.b või 3.c alusel.

Reegel 3.b

6) See meetod kehtib ainult järgmiste kaupade kohta:
1) segud;
2) kombineeritud kaubad, mis koosnevad erinevatest materjalidest;
3) kombineeritud kaubad, mis koosnevad erinevatest komponentidest;
4) kaubad, mida tarnitakse jaekaubanduse komplektidena.

7) Kõigil neil juhtudel tuleb kaupu klassifitseerida nii, nagu nad koosneksid materjalist või komponendist, mis määrab nende põhiiseloomu, kui selline kriteerium on rakendatav.

8) Põhiiseloomu määrav tegur võib varieeruda sõltuvalt kauba liigist. Seda võib määrata näiteks materjal või komponendi olemus, maht, kogus, mass või väärtus ehk lähtuda koostismaterjali osast kauba kasutamisel.

9) Käesolevas reeglis loetakse erinevatest komponentidest valmistatud kombineeritud kaupade hulka vaid need, milles komponendid on ühendatud üksteisega nii, et nad moodustavad lahutamatu terviku, samuti eraldatavatest komponentidest kaubad, tingimusel, et need komponendid on sobitatud üksteisega ja täiendavad üksteist ning moodustavad koos terviku, mida on võimatu panna müügiks üksikute osadena.

Näiteid viimasest punktist:
1) põrandal seisvad tuhatoosid, mis koosnevad alusest ja juurdekuuluvast eraldatavast kausikesest;
2) maitseainete komplekt, mis koosneb spetsiaalselt konstrueeritud liuast ning vastavast arvust tühjadest sobiva kuju ja mõõduga toosidest.

Tavaliselt on taoliste kombineeritud kaupade komponendid pakendatud ühte pakendisse.

10) Käesolevas reeglis tähistatakse väljendiga «jaekaubanduse jaoks mõeldud komplektid» kaupu, mis:
a) koosnevad vähemalt kahest erinevast tootest, mida esmapilgul klassifitseeritakse erinevates rubriikides. Järelikult, kuut fondüükahvlit ei saa käesoleva reegli alusel vaadelda kui komplekti;
b) koosnevad kokkupandud toodetest või artiklitest, mille eesmärgiks on rahuldada teatud vajadust või sooritada mingit tegevust; ja
c) on pakendatud viisil, mis võimaldab neid müüa otse tarbijatele ilma ümberpakkimiseta (näiteks pakitud ühte karpi, ühte kasti jmt).

Järelikult hõlmab see mõiste komplekte, mis koosnevad näiteks erinevatest toiduainetest, mis on mõeldud koos tarbimiseks valmistoidu või -roa valmistamisel.

Näiteid komplektidest, mida võib klassifitseerida reegli 3.b alusel:
1) komplektid, mille komponendid on mõeldud koos kasutamiseks spageti valmistamiseks ja kuhu kuuluvad toorspageti pakike (rubriik 1902), kotike riivjuustuga (rubriik 0406) ja purgike tomatikastmega (rubriik 2103), mis kõik on pakitud ühte karpi.
Klassifitseeritakse rubriiki 1902.
See reegel ei ole aga rakendatav assortiidena kaubastatavatele toiduainete komplektidele, mis koosnevad näiteks:
– karbist krabidest (rubriik 1605), juustukarbist (rubriik 0402), tükeldatud peekoni karbist (rubriik 1602), viinerite karbist (rubriik 1601); või
– pudel piiritusjooke rubriigist 2208 ja pudel veini rubriigist 2204;
2) juuksurikomplekt, mis koosneb elektrilisest juukselõikusmasinast (rubriik 8510), kammist (rubriik 9615), kääridest (rubriik 8213), harjast (rubriik 9703) ja riidest käterätikust (rubriik 6302) ning on asetatud nahast etüisse (rubriik 4202).
Klassifitseeritakse rubriiki 8510;
3) joonestuskomplektid, mis koosnevad joonlauast (rubriik 9017), arvutuslükatist (rubriik 9017), sirklist (rubriik 9017), pliiatsist (rubriik 9609) ja pliiatsiteritajast (rubriik 8214) ja on pakendatud plastkarpi (rubriik 4202).
Klassifitseeritakse rubriiki 9017.

Ülalnimetatud komplektide puhul toimus klassifitseerimine ühe komponendi või komponentide järgi, mida koos võetuna võib käsitada komplektile spetsiifilist iseloomu andvatena.

11) Käesolev reegel ei ole rakendatav kaupadele, mis koosnevad koos kaubastatavatest teatud proportsioonides eraldi pakitud koostisosadest kas ühises pakendis või mitte ja mis on mõeldud kasutamiseks tööstuslikuks tootmiseks, näiteks jookide tootmiseks.

Reegel 3.c

12) Kaubad, mis ei ole klassifitseeritavad reegli 3.a või 3.b järgi, klassifitseeritakse rubriiki, mis on neid võrdsel määral kirjeldavate rubriikide numbrilises järjestuses kõige viimane.

Reegel 4

Kaubad, mida pole võimalik klassifitseerida vastavalt ülalnimetatud reeglitele, klassifitseeritakse rubriiki, milles on kirjeldatud nendega kõige sarnasemad kaubad.

Selgitused reegli 4 juurde

1) Käesolev reegel laieneb kaupadele, mida pole võimalik klassifitseerida reeglite 1, 2 ja 3 järgi. Reegel näeb ette, et selliseid kaupu tuleb klassifitseerida rubriiki, milles on kirjeldatud nendega kõige sarnasemad kaubad.

2) Klassifitseerimisel reegli 4 alusel peab nimetatud kaupu võrdlema analoogsete kaupadega selleks, et määratleda kaubad, mis on nimetatutega kõige sarnasemad. Nimetatud kaubad klassifitseeritakse samasse rubriiki kui nendega kõige sarnasemad kaubad.

3) Sarnasus võib sõltuda paljudest teguritest, nagu kirjeldus, olemus, otstarve.

Reegel 5

Ülalnimetatud sätetele lisaks kasutatakse järgmisi reegleid järgmiste kaupade suhtes:
a) fotoaparaatide, muusikariistade, relvade, joonestusvahendite vutlarid, juveeltoodete etüid ja analoogsed pakendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud teatud toote või komplekti paigutamiseks, on sobivad pikaajaliseks kasutamiseks ning tarnitakse koos tootega, mille jaoks nad on ette nähtud, klassifitseeritakse koos nende toodetega nagu tavaliselt koos müüdavad artiklid. See reegel ei hõlma pakendeid, mis annavad kaubale kui tervikule tema põhiiseloomu;
b) arvestades reegli 5.a sätetega, klassifitseeritakse kaupu sisaldavad pakendid koos kaupadega, kui nad on teostatud kujul, nagu neid tavaliselt kasutatakse seda tüüpi kaupade puhul. See säte pole rakendatav pakenditele, mis on ilmselt sobivad mitmekordseks kasutamiseks.

Selgitused reegli 5 juurde

Reegel 5.a (Toosid, karbid ja muud mahutid)

1) Käesolev reegel laieneb ainult mahutitele, mis:
a) omavad kuju või on sobitatud selliselt, et neis paikneksid teatud tooteliigid või komplektid, s.o nad on projekteeritud spetsiaalselt mingi toote jaoks. Mõned mahutid kordavad selle toote vormi, mida nad sisaldavad;
b) on sobivad pikaajaliseks kasutamiseks, s.o nende kasutamisaeg on võrreldav nende toodete kasutamisajaga, mille jaoks nad on ette nähtud. Neid mahuteid kasutatakse ka toote kaitsmiseks ajal, kui seda ei kasutata (näiteks transportimisel või hoidmisel). Need kriteeriumid eristavad mahuteid lihtsast pakendist;
c) tarnitakse koos toodetega, mille jaoks nad on ette nähtud, sõltumata sellest, kas tooted ise on pakitud transportimise mugavuse pärast eraldi või mitte. Kui neid tarnitakse eraldi, siis nad klassifitseeritakse vastavaid konteinereid kirjeldavatesse rubriikidesse;
d) on sellist tüüpi, mida tavaliselt müüakse koos toodetega;
e) ei anna tootele tema põhiiseloomu.

2) Näiteid mahutitest, mida tarnitakse koos kaupadega, mille jaoks nad on ette nähtud ja mida tuleb klassifitseerida selle reegli kohaselt:
1) juveelide karbid ja etüid (rubriik 7113);
2) elektripardlite etüid (rubriik 8510);
3) binoklite ja teleskoopide karbid (rubriik 9005);
4) muusikainstrumentide toosid, karbid ja kotid (rubriik 9202);
5) relvade tuped (rubriik 9303).

3) Mahutid, mis ei kuulu käesoleva reegli alla, on näiteks sellised mahutid nagu hõbedast toos, mis sisaldab teed, või dekoratiivne keraamiline nõu, mis sisaldab maiustusi.

Reegel 5.b (Pakkematerjalid ja pakkekonteinerid)

4) Käesolev reegel reguleerib sellist tüüpi pakkematerjali ja pakkekonteinerite klassifitseerimist, mida tavaliselt kasutatakse nende kaupade pakkimiseks, mille juurde nad kuuluvad. Siiski pole see säte kohustav juhtudel, kui pakendil on selgelt väljenduv mitmekordse kasutamise iseloom, näiteks suru- või vedelgaaside balloonid ja tsisternid.

5) Käesolev reegel on sekundaarne reegli 5.a suhtes ning seepärast nende tooside, karpide jt mahutite klassifitseerimine, millega sarnaseid nimetatakse reeglis 5.a, peab toimuma vastavalt reeglile 5.a.

Reegel 6

Kaupade klassifitseerimine iga rubriigi alajaotistesse toimub nende alamrubriikide kirjelduste ja alamrubriikide kohta käivate märkuste põhjal, kasutades vastavalt ülaltoodud reegleid ning arvestades, et omavahel on võrreldavad vaid sama taseme alamrubriigid. Selle reegli kohaselt kasutatakse ka vastavaid märkusi jaotiste ja gruppide kohta, kui tekstis pole öeldud teisiti.

Selgitused reegli 6 juurde

1) Vastavalt kohaldatuna määravad reeglid 1 kuni 5 ühe rubriigi piires alamrubriikidesse klassifitseerimise korra.

2) Reeglis 6 on järgmiste väljenditega tähistatud:
a) «sama taseme alamrubriigid»: kas 1. taseme alamrubriigid või 2. taseme alamrubriigid, st kas alamrubriigi kirjelduse ees on üks (tase 1) või kaks (tase 2) sidekriipsu.
Niisiis tuleb reegli 3.a rakendamisel ühe rubriigi piires mingi kauba iseloom või sarnasus kahe või enama 1. taseme alamrubriigi suhtes määrata vaid nende võrreldavate 1. taseme alamrubriikide kirjelduste alusel. Siis kui kõige konkreetsem 1. taseme alamrubriik on valitud ning kui see alamrubriik ise jaotub, ja alles siis tuleb võtta arvesse 2. taseme kirjeldus, et määratleda, milline 2. taseme alamrubriik tuleb valida;
b) «kui tekstis pole öeldud teisiti»: välja arvatud juhud, kui märkused jaotise või grupi kohta ei sobi kokku alamrubriikide kirjeldustega või märkustega alamrubriikide kohta.
See toimub näiteks grupis 71, kus termini «plaatina» ulatus märkuses 4.b erineb termini «plaatina» ulatusest märkuses 2 alamrubriikide kohta. Alamrubriikide 7110 11 ja 7110 19 tõlgendamise hõlbustamiseks kasutatakse vastavalt märkust 2 alamrubriikide kohta, mitte aga märkust 4.b grupi kohta.

3) Teise taseme alamrubriigi ulatus ei tohi ületada esimese taseme alamrubriigi ulatust, millesse ta kuulub; ja esimese taseme alamrubriigi ulatus ei tohi ületada rubriigi ulatust, millesse ta kuulub.

2. KASUTATUD MÕÕTÜHIKUD

Põhiühikuna on kasutusel kilogramm (täiendava mõõtühikuna on näidatud «–»).

BT – brutotonnaaž
El – elementide arv
kj t – kandejõu tonn1
G – gramm
g l/I – gramm lõhustuvaid isotoope
Karaat – karaat (1 meetermõõdustiku karaat = 2×10–4 kg)
kg H2O2 – kilogramm vesinikperoksiidi
kg K2O – kilogramm kaaliumoksiidi
kg KOH – kilogramm kaaliumhüdroksiidi
kg kol-klo – kilogramm koliinkloriidi (kg C5H14ClNO)
kg met.am – kilogramm metüülamiine
kg k/k – kilogramm kuivaine netokaalus
kg N – kilogramm lämmastikku
kg NaOH – kilogramm naatriumhüdroksiidi
kg P2O5 – kilogramm difosforpentoksiidi
kg 90% k/a – kilogramm 90% kuivusega
kg U – kilogramm uraani
1000 kWh – tuhat kilovatt-tundi
l – liiter
1000 l – tuhat liitrit
l 100% alk – liitrit 100% alkoholi
m – meeter
m2 – ruutmeeter
m3 – kuupmeeter
1000 m3 – tuhat kuupmeetrit
paar – paar
tk – tükk
100 tk – sada tükki
1000 tk – tuhat tükki
TJ – teradžaul

1 Kandejõu tonn (kj t) on ühik, milles väljendatakse aluse kandejõudu tonnides, arvestamata laevavarustust (kütus, seadmed, toiduvarud jne). Samuti ei võeta arvesse laeva pardal olevaid inimesi (meeskonda ja reisijaid) ning nende pagasit.

3. LÜHENDID, TÄHISED JA MÄRKUSED

ASTM American Society for Testing and Materials
(USA tarbijakaitse organisatsioon, selle standardid)
INN Rahvusvahelise Tervishoiuorganisatsiooni poolt tunnustatud patentravim
INNM Rahvusvahelise Tervishoiuorganisatsiooni poolt tunnustatud patentravimi derivaat (näiteks sool või ester)
ISO Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon
rahvusvaheline ühik
Euro
maks. maksimum, maksimaalselt
min. miinimum, minimaalselt

Märkused:

1. Kui rubriigi, alamrubriigi või kaubakoodi kirjeldusele järgneb sulgudes mingi organisatsiooni nimetuse lühend, siis see tähendab, et nõuded seal kirjeldatud kaupadele on vastava organisatsiooniga kooskõlastatud.

2. Kogu nomenklatuuris on arvuliste suuruste juures terminid:
– «kuni», «mitte üle» ja «ja vähem» samaväärsed ja mahutavad endasse võrdsuse antud arvuga;
– «alates», «mitte alla» ja «ja rohkem» samaväärsed ja mahutavad endasse võrdsuse antud arvuga;
– «alla» ja «üle» välistavad võrdsuse antud arvuga.

3. Kogu nomenklatuuris on terminit «mujal nimetamata» kasutatud tähenduses «mujal otseselt nimetamata ja üldisema nimetusega hõlmamata».

II osa. KAUPADE NOMENKLATUUR

I JAOTIS

ELUSLOOMAD; LOOMSED TOOTED

Märkused jaotise kohta:

1. Selles jaotises kehtib mis tahes viide mingile loomade perekonnale või liigile ka selle perekonna või liigi noorloomade kohta, kui ei ole sätestatud teisiti.

2. Kogu nomenklatuuris tähistatakse terminiga «kuivatatud tooted» veetustatud, aurustamise või külmutamise teel kuivatatud tooteid.

GRUPP 01

ELUSLOOMAD

Märkus grupi kohta:

Siia gruppi kuuluvad kõik elusloomad, välja arvatud:
a) kalad, vähid, limused ja muud veeselgrootud, kes kuuluvad vastavalt rubriiki 0301, 0306 või 0307;

b) mikroorganismide kultuurid ja analoogsed tooted, mis kuuluvad rubriiki 3002; ja

c) rubriiki 9508 kuuluvad loomad.

Lisamärkus:
Kaubakoodide 0101 10 10 00, 0101 10 90 00, 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00 ja 0104 20 10 00 alla klassifitseeritavate loomade puhul on nõutav Tõuaretusinspektsiooni luba.

Rub riik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
0101   Elushobused, -eeslid, -muulad ja -hobueeslid:  
  0101 10 - tõupuhtad aretusloomad:  
  0101 10 10 00 - - hobused tk
  0101 10 90 00 - - muud tk
  0101 90 - muud:  
    - - hobused:  
  0101 90 11 00 - - - tapaloomad tk
  0101 90 19 00 - - - muud tk
  0101 90 30 00 - - eeslid tk
  0101 90 90 00 - - muulad ja hobueeslid tk
0102   Elusveised:  
  0102 10 - tõupuhtad aretusloomad:  
  0102 10 10 00 - - mullikad (poegimata emasveised) tk
  0102 10 30 00 - - lehmad tk
  0102 10 90 00 - - muud tk
  0102 90 - muud:  
    - - koduveised:  
  0102 90 05 00 - - - massiga kuni 80 kg tk
    - - - massiga üle 80 kg, kuid mitte üle 160 kg:  
  0102 90 21 00 - - - - tapaloomad tk
  0102 90 29 00 - - - - muud tk
    - - - massiga üle 160 kg, kuid mitte üle 300 kg:  
  0102 90 41 00 - - - - tapaloomad tk
  0102 90 49 00 - - - - muud tk
    - - - massiga üle 300 kg:  
    - - - - mullikad (poegimata emasveised):  
  0102 90 51 00 - - - - - tapaloomad tk
  0102 90 59 00 - - - - - muud tk
    - - - - lehmad:  
  0102 90 61 00 - - - - - tapaloomad tk
  0102 90 69 00 - - - - - muud tk
    - - - - muud:  
  0102 90 71 00 - - - - - tapaloomad tk
  0102 90 79 00 - - - - - muud tk
  0102 90 90 00 - - muud tk
0103   Elussead:  
  0103 10 00 00 - tõupuhtad aretusloomad tk
    - muud:  
  0103 91 - - massiga alla 50 kg:  
  0103 91 10 00 - - - kodusead tk
  0103 91 90 00 - - - muud tk
  0103 92 - - massiga 50 kg ja rohkem:  
    - - - kodusead:  
  0103 92 11 00 - - - - emised, vähemalt ühe korra poeginud, massiga mitte alla 160 kg tk
  0103 92 19 00 - - - - muud tk
  0103 92 90 00 - - - muud tk
0104   Eluslambad ja -kitsed:  
  0104 10 - lambad:  
  0104 10 10 00 - - tõupuhtad aretusloomad tk
    - - muud:  
  0104 10 30 00 - - - lambatalled (kuni aasta vanused) tk
  0104 10 80 00 - - - muud tk
  0104 20 - kitsed:  
  0104 20 10 00 - - tõupuhtad aretusloomad tk
  0104 20 90 00 - - muud tk
0105   Eluskodulinnud, s.o kanad (liigist Gallus domesticus), pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad:  
    - massiga kuni 185 g:  
  0105 11 - - kanad liigist Gallus domesticus:  
    - - - munakana vanavanemkari ja vanemkari:  
  0105 11 11 00 - - - - munaliinid tk
  0105 11 19 00 - - - - muud tk
    - - - muud:  
  0105 11 91 00 - - - - munaliinid tk
  0105 11 99 00 - - - - muud tk
  0105 12 00 00 - - kalkunid tk
  0105 19 - - muud:  
  0105 19 20 00 - - - haned tk
  0105 19 90 00 - - - pardid ja pärlkanad tk
    - muud:  
  0105 92 00 00 - - kanad liigist Gallus domesticus massiga mitte üle 2000 g tk
  0105 93 00 00 - - kanad liigist Gallus domesticus massiga üle 2000 g tk
  0105 99 - - muud:  
  0105 99 10 00 - - - pardid tk
  0105 99 20 00 - - - haned tk
  0105 99 30 00 - - - kalkunid tk
  0105 99 50 00 - - - pärlkanad tk
0106   Muud elusloomad:  
    - imetajad:  
  0106 11 00 00 - - esikloomalised tk
  0106 12 00 00 - - vaalad, delfiinid ja pringlid (imetajad seltsist Cetacea); lamantiinid ja dugongid (imetajad seltsist Sirenia) tk
  0106 19 - - muud:  
  0106 19 10 00 - - - koduküülikud tk
  0106 19 90 00 - - - muud
  0106 20 00 00 - roomajad (kaasa arvatud maod ja kilpkonnad) tk
    - linnud:  
  0106 31 00 00 - - röövlinnud tk
  0106 32 00 00 - - papagoilised (kaasa arvatud papagoid, aarad ja kakaduud) tk
  0106 39 - - muud:  
  0106 39 10 00 - - - tuvid tk
  0106 39 90 00 - - - muud
  0106 90 - muud:  
  0106 90 00 71 - - bioloogilised tõrjevahendid taimekasvatuses
  0106 90 00 72 - - muud

GRUPP 02

LIHA JA SÖÖDAV RUPS

Märkused grupi kohta:

Siia gruppi ei kuulu:
a) rubriikides 0201–0208 ja 0210 klassifitseeritud toodete tüüpi toidukõlbmatud tooted;
b) loomasooled, -põied ja maod (rubriik 0504) või loomaveri (rubriigid 0511 või 3002);
või
c) muu kui rubriigis 0209 klassifitseeritud loomarasv (grupp 15).

Lisamärkused:

1.A. Järgmistel terminitel on järgmine tähendus:
a) veiserümbad – alamrubriikides 0201 10 ja 0202 10 tähistavad tapaveiste verest ja sisikonnast puhastatud ning nülitud lihakehi, mida imporditakse kas peaga või ilma, jalgadega või ilma, koos muu rupsiga või siis ilma. Kui rümpi imporditakse ilma peadeta, peavad viimased olema eraldatud lihakehadest kuklaluu ja esimese kaelalüli (kandelüli) vahelt. Kui rümpi imporditakse ilma jalgadeta, siis viimased peavad olema eemaldatud randme-kämblaliigese piirkonnas või kanna-pöialiigese piirkonnas; rümpa peab kuuluma esiosa, mis hõlmab kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja aba-õlaosa ning millel on rohkem kui 10 paari ribisid;
b) veiste poolrümbad – alamrubriikides 0201 10 ja 0202 10 tähistavad suuri jaotustükke, mis saadakse terve lihakeha sümmeetrilise poolitamisega piki kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide ning rinnaku, ristluu ja süleluu keskjoont; poolrümpa peab kuuluma poolitatud rümba esiosa, mis hõlmab kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja aba-õlaosa ning millel on rohkem kui 10 ribi;
c) komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid – kaubakoodide 0201 20 20 00 ja 0202 20 10 00 puhul tähistavad suuri jaotustükke, mis koosnevad kas:
– poolrümba eesveerandist, mis hõlmab kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja aba- õlaosa, mis on eraldatud 10-nda ribi piirkonnas, ja tagaveerandist, mis hõlmab kõik kondid ja puusatüki ning mis on eraldatud 3-nda ribi piirkonnas või
– poolrümba eesveerandist, mis hõlmab kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja aba-õlaosa, mis on eraldatud 5-nda ribi piirkonnas koos kogu kubeme-, ribi- ja rinnatükiga ning tagaveerandist, mis hõlmab kõik kondid ja puusatüki, mis on eraldatud 8-nda ribi piirkonnas.
Poolrümpade ees- ja tagaveerandid, mis kujutavad endast «komplekteeruvaid ees- ja tagaveerandeid» tuleb importimiseks esitada üheaegselt ja võrdsetes kogustes, kusjuures eesveerandite kogumass peab olema võrdne tagaveerandite kogumassiga; on lubatud ka teatud lahkuminek kaubapartii kahe osa massi vahel tingimusel, et see ei ületa 5% kõige raskema osa (ees- või tagaveerandite) massist;
d) rümpade eesveerandid – kaubakoodide 0201 20 30 00 ja 0202 20 30 00 puhul tähistavad veiste rümpade esiosi, mis hõlmavad kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja aba-õlaosa, millel on minimaalselt 4 ja maksimaalselt 10 paari ribisid (esimesed 4 paari ribisid peavad olema terved, ülejäänud võivad olla läbisaetud) koos õhukese kubemetükiga või ilma;
e) poolrümpade eesveerandid – kaubakoodide 0201 20 30 00 ja 0202 20 30 00 puhul tähistavad veiste poolrümpade esiosi, mis hõlmavad kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja aba-õlaosa ja millel on minimaalselt 4 ja maksimaalselt 10 ribi (esimesed 4 ribi peavad olema terved, ülejäänud võivad olla läbisaetud) koos õhukese kubemetükiga või ilma;
f) rümpade tagaveerandid – kaubakoodide 0201 20 50 00 ja 0202 20 50 00 puhul tähistavad veiserümpade tagaosi, mis hõlmavad kõik kondid, puusa-, seljatüki (k.a filee) ja kuhu kuulub maksimaalselt 3 paari terveid või läbisaetud ribisid koos õhukese kubemetükiga või ilma, koos koodiga või ilma;
g) poolrümpade tagaveerandid – kaubakoodide 0201 20 50 00 ja 0202 20 50 00 puhul tähistavad veiste poolrümpade tagaosi, mis hõlmavad kõik kondid, puusa-, seljatüki (k.a filee) ja kuhu kuulub minimaalselt 3 paari terveid või läbisaetud ribisid koos õhukese kubemetükiga või ilma, koos koodiga või ilma;
h) 1. Kaelatükid ja abaluuga esiseljatükid – kaubakoodi 0202 30 50 00 alla klassifitseerituna tähistavad suuri jaotustükke, mis saadakse poolrümba eesveerandi selgmisest osast koos aba-õlaosa ülemise osaga, lihakeha läbisaagimisel mööda sirgjoont punktist, kus esimene ribi ühineb rinnaku esimese segmendiga kuni punktini, kus diafragma 10-nda ribi juures tagasi kooldub ja mis sisaldab minimaalselt 4 ja maksimaalselt 10 ribi.
2. Rinnatükk – kaubakoodi 0202 30 50 00 alla klassifitseerituna tähistab poolrümba eesveerandi kõhtmist tükki, kuhu kuulub rinnak ja ribikontide kõhtmine osa.

B. Täiendavates märkustes 1A (a) kuni (g), käesoleva grupi kohta,  esitatud tooted võivad olla koos selgrooga või mitte.

C. täiendavas märkuses 1A nimetatud juhtudel loetakse ainult neid ribisid, mis on ühendatud  selgrooga, või kui selgroog on eemaldatud, siis neid, mis on otseselt olnud selgrooga ühendatud.

2.A. Järgmistel terminitel on järgmine tähendus:
a) searümbad või sea poolrümbad – kaubakoodide 0203 11 10 00 ja 0203 21 10 00 puhul tähistavad kodusigade verest ja sisikonnast puhastatud ning eemaldatud harjaste ja sõrgadega lihakehi. Poolrümbad saadakse terve lihakeha sümmeetrilise poolitamisega piki kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide ning rinnaku, ristluu ja süleluu keskjoont. Rümbad ja poolrümbad võivad olla kas koos peaga, lõuapäradega, jalgadega, neeru- ehk ploomirasvaga, neerudega, sabaga, vahelihasega või ilma nendeta. Poolrümbad võivad olla kas koos seljaaju, peaaju ja keelega või ilma. Emiste rümbad või poolrümbad võivad olla kas koos piimanäärmetega (udaraga) või ilma;
b) tagaosa – kaubakoodide 0203 12 11 00, 0203 22 11 00, 0201 11 11 00 ja 0210 11 31 00 puhul tähistab poolrümba tagaosa koos kõigi kontidega koos tagajalgade, -kootide, naha (kamara) ja nahaaluse rasvkoega või ilma nendeta.
Reietükk eraldatakse poolrümbast nii, et ta sisaldab kõige rohkem viimast nimmelüli;
c) esiosad – kaubakoodide 0203 19 11 00, 0203 29 11 00, 0210 19 30 00 ja 0210 19 60 00 puhul tähistavad poolrümba ilma peata esiosa, koos lõuapäradega või ilma lõuapäradeta, koos kõigi kontidega, kas koos esijalgade, kootide, naha ja nahaaluse rasvkoega või ilma.
Esiosad eraldatakse poolrümbast nii, et ta sisaldab kõige rohkem viiendat rinnalüli.
Esiosa selgmist tükki, mis kas sisaldab või ei sisalda abaluud ja sellele kinnituvat pehmet kudet (värskete poolrümpade või soolatud peekoni poolrümpade esiseljatükid) käsitatakse seljatüki jaotustükina juhul, kui ta on eraldatud esiosa kõhtmisest (õlatükist) osast vahetult selgroolülide alt;
d) õlatükid – kaubakoodide 0203 12 19 00, 0203 22 19 00, 0210 11 19 00 ja 0210 11 39 00 puhul tähistavad esiosa kõhtmist osa (k.a kondid), mis kas sisaldab või ei sisalda abaluud ja sellele kinnituvat pehmet kudet, kas koos esijalgade, kootide, naha ja nahaaluse rasvkoega või ilma.
Eraldi imporditavad abatükid ja neile kinnituv pehme kude klassifitseeritakse nende kaubakoodide puhul kui õlatüki jaotustükk;
e) seljatükk – kaubakoodide 0203 19 13 00, 0203 29 13 00, 0210 19 40 00 ja 0210 19 70 00 puhul tähistab poolrümba selgmist osa alates esimesest kaelalülist kuni sabalülideni (k.a kondid), kas koos sisefilee, abaluu, naha ja nahaaluse rasvkoega või ilma.
Seljaosa eraldatakse poolrümba kõhtmisest osast (küljetükist) vahetult selgroolülide alt;
f) küljetükk – kaubakoodide 0203 19 15 00, 0203 29 15 00, 0210 12 11 00 ja 0210 12 19 00 puhul tähistab poolrümba kõhtmist osa, mis paikneb tagaosa ja esiosa vahel, kas koos kontidega või ilma, kuid koos naha ja nahaaluse rasvkoega;
g) peekonikülg – kaubakoodi 0210 19 10 00 alla klassifitseerides tähistab sea poolrümpa ilma pea, põseliha, jalgade, saba, neerurasva, neerude, sisefilee, abaluu, rinnaku, selgroo, vaagnaluu ja diafragmata;
h) spenserosa – kaubakoodi 0210 19 10 00 alla klassifitseerides tähistab kas kontidega või konditustatud ilma reietükita peekonikülge;
ij) 3/4 peekonikülge – kaubakoodi 0210 19 20 00 alla klassifitseerides tähistab kas kontidega või konditustatud ilma esiosata peekonikülge;
k) peekonikülgede keskosad – kaubakoodi 0210 19 20 00 alla klassifitseerides tähistab kas kontidega või konditustatud peekonikülge ilma esiosa ja reietükita.
Siia kaubakoodi alla klassifitseeritakse samuti peekonikülgede keskosade jaotustükid, mis sisaldavad seljatüki ja küljetüki kudesid nende loomulikus omavahelises proportsioonis võrreldes kogu seakülje keskosaga.

B. Punktis 2.A.f kirjeldatud jaotustükkide osad klassifitseeritakse nende kaubakoodide alla ainult sel juhul, kui nad sisaldavad nahka ja nahaalust rasvkudet.

Kui kaubakoodide 0210 11 11 00 ja 0210 11 19 00 alla, samuti ka kaubakoodide 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 19 30 00 ja 0210 19 60 00 alla kuuluvad raietükid on saadud peekoniküljest, millest on eemaldatud paragrahvis 2.A.g nimetatud kondid, siis peab jaotusjoon läbima punktid, millele on viidatud vastavalt paragrahvides 2.A.b, c ja d; need jaotustükid ja nende osad peavad sisaldama konte.

C. Kaubakoodide 0206 30 30 00, 0206 49 20 00 ja 0210 99 49 00 alla klassifitseeritakse ka kodusigade terved või poolitatud pead koos ajude, põseliha ja keeltega või ilma ja nende osad.

Pea on rümbast eraldatud järgmiselt:

– sirge joonega, mis on paralleelne kolbaga; või

– lõikega paralleelselt kolbaga üles silmade kõrgusele ja seejärel lõikega mööda pea esikülge, millega saavutatakse lõuapära jäämine poolkere külge.

Põseliha, kärsad ja kõrvad nagu ka peale kinnituv liha, klassifitseeritakse kui peaosad. Esiosast saadud konditustatud liha (sh põseliha, lõuapära ja lõuapära koos põselihaga) klassifitseeritakse kaubakoodide 0203 19 55 00, 0203 29 55 00, 0210 19 51 00 või 0210 19 81 00 alla sõltuvalt konkreetsetest tingimustest.

D. Seapekk – kaubakoodide 0209 00 11 00 ja 0209 00 19 00 alla klassifitseerituna tähistab sea naha alla moodustunud ja sellele kinnitunud rasvkudet, sõltumata kehaosast, millest see on saadud; mis tahes juhul peab rasvkoe mass ületama naha (kamara) massi.

Nende kaubakoodide alla kuulub ka seapekk, millelt on kamar eraldatud.

E. Kuivatatud või suitsutatud tooted – kaubakoodide 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 12 19 00, 0210 19 60 00 kuni 0210 19 89 00 alla klassifitseerituna tähistavad tooteid, kus vee ja valkude suhe (lämmastikusisaldus × 6,25) lihas on 2,8 või väiksem. Lämmastikusisaldus määratakse ISO meetodi 937-1978 alusel.

3.A. Rubriigis 0204 on järgmistel terminitel järgmine tähendus:
a) rümbad – alamrubriikides 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 ja kaubakoodide 0204 50 11 00 ja 0204 50 51 00 puhul tähistavad lammaste ja kitsede verest ja sisikonnast puhastatud ja nülitud lihakehi, mida imporditakse kas peaga või ilma, jalgadega või ilma, koos muu rupsiga või siis ilma. Kui rümpi imporditakse ilma peadeta, peavad viimased olema eraldatud lihakehadest kuklaluu ja esimese kaelalüli (kandelüli) vahelt. Kui rümpi imporditakse ilma jalgadeta, peavad viimased olema eemaldatud randme-kämblaliigese piirkonnas või kanna-pöialiigese piirkonnas;
b) poolrümbad – alamrubriikides 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 ja kaubakoodide 0204 50 11 00 ja 0204 50 51 00 puhul tähistavad suuri jaotustükke, mis saadakse terve lihakeha sümmeetrilise poolitamise teel piki selgroo kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülisid ning rinnaku ja süleluu keskjoont;
c) lühikesed eesveerandid – kaubakoodide 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 ja 0204 50 53 00 puhul tähistavad rümpade esiosa, kas koos rinnatükiga või ilma, mis sisaldab kõiki konte, õlaosa, kaelalõiketükki ja kaela, mis on eraldatud risti selgrooga ja kuhu kuulub minimaalselt 5 ja maksimaalselt 7 paari terveid või saetud ribisid;
d) lühikesed eesveerandid – kaubakoodide 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 ja 0204 50 53 00 puhul tähistavad poolrümpade esiosa, kas koos rinnatükiga või ilma, mis sisaldavad kõiki konte, aba-õlaosa, kaelalõiketükki ja kaela, mis on eraldatud risti selgrooga ja kuhu kuulub minimaalselt 5 ja maksimaalselt 7 paari terveid või saetud ribisid;
e) selja- ja/või neerutükid – kaubakoodide 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 ja 0204 50 55 00 puhul tähistavad rümpade osi, mis jäävad alles pärast lühikese eesveerandi ja tagaveerandi eraldamist kas koos neerudega või ilma nendeta; kui neerutükk on seljatükist eraldatud, peab neerutükk sisaldama minimaalselt 5 nimmelüli; kui seljatükk on eraldatud neerutükist, peab seljatükk sisaldama minimaalselt 5 paari terveid või läbisaetud ribisid;
f) selja- ja/või neerutükid – kaubakoodide 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 ja 0204 50 55 00 puhul tähistavad poolrümpade osi, mis jäävad alles pärast lühikese esiosa ja tagaosa eraldamist kas koos neerudega või ilma nendeta; kui neerutükk on seljatükist eraldatud, peab neerutükk sisaldama minimaalselt 5 nimmelüli; kui seljatükk on eraldatud neerutükist, peab seljatükk sisaldama minimaalselt 5 paari terveid või läbisaetud ribisid;
g) tagaosa – kaubakoodide 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 ja 0204 50 59 00 puhul tähistab rümpade tagaosi, mis sisaldavad kõiki konte, tagajalgu ja mis on eraldatud risti selgrooga 6-nda nimmelüli kohalt või 4-nda ristluulüli kohalt läbi niudeluu eesmise osa vaagnaliiduse suunas;
h) tagaosa – kaubakoodide 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 ja 0204 50 59 00 puhul tähistab poolrümpade tagaosi, mis sisaldavad kõiki konte, tagajalgu ja mis on eraldatud risti selgrooga 6-nda nimmelüli kohalt või 4-nda ristluulüli kohalt läbi niudeluu eesmise osa vaagnaliiduse suunas.

B. Punktis 3.A nimetatud tervete või läbisaetud ribide arvu määramisel võetakse arvesse ainult selgrooga ühenduses olevad ribid.

4. Järgmistel terminitel on järgmine tähendus:
a) kodulinnuliha kontidega tükid – kaubakoodide 0207 13 20 00 kuni 0207 13 60 00, 0207 14 20 00 kuni 0207 14 60 00,  0207 26 20 00 kuni 0207 26 70 00, 0207 27 20 00 kuni 0207 27 70 00, 0207 35 21 00 kuni 0207 35 63 00 ja 0207 36 21 00 kuni 0207 36 63 00 alla klassifitseerimisel sisaldavad kõiki vastavasse tükki kuuluvaid konte.

Punktis a nimetatud kodulinnuliha tükid, millest kondid on osaliselt eemaldatud, kuuluvad klassifitseerimisele kaubakoodide 0207 13 70 00, 0207 14 70 00, 0207 26 80 00, 0207 35 79 00 või 0207 36 79 00 alla;
b) poolrümbad – kaubakoodide 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 35 21 00, 0207 35 23 00, 0207 35 25 00, 0207 36 21 00, 0207 36 23 00 ja 0207 36 25 00 puhul tähistavad kodulindude poolrümpi, mis on saadud, saagides rümpi piki rinnakut ja selgroogu;
c) veerandrümbad – kaubakoodide 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 35 21 00, 0207 35 23 00, 0207 35 25 00, 0207 36 21 00, 0207 36 23 00 ja 0207 36 25 00 puhul tähistavad koiva- ja rinnatükke, mis on saadud poolrümpade ristsuunalise poolitamise tulemusena;
d) tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta – kaubakoodide 0207 13 30 00, 0207 14 30 00, 0207 26 30 00, 0207 27 30 00, 0207 35 31 00 ja 0207 36 31 00 puhul tähistavad kodulinnurümba tükke, mis sisaldavad õlavarreluud, kodarluud ja küünarluud koos ümbritseva lihaga. Tiivaotsad, k.a kämblaluud, võivad olla eemaldatud või mitte. Lõige peab olema tehtud liigeste kohalt;
e) rinnatükid – kaubakoodide 0207 13 50 00, 0207 14 50 00, 0207 26 50 00, 0207 27 50 00, 0207 35 51 00, 0207 35 53 00, 0207 36 51 00 ja 0207 36 53 00 puhul tähistavad kodulinnurümba tükke, mis koosnevad rinnakust ja sellest mõlemal pool olevatest roietest koos ümbritseva lihaga;
f) koivad – kaubakoodide 0207 13 60 00, 0207 35 61 00, 0207 35 63 00, 0207 14 60 00, 0207 36 61 00 ja 0207 36 63 00 puhul tähistavad kodulinnurümba tükke, mis koosnevad reietükist ja sääretükist (reieluu, sääreluu ja pindluu koos ümbritseva lihaga). Kaks lõiget peavad olema tehtud liigeste kohalt;
g) kalkuni sääretükid – kaubakoodide 0207 26 60 00 ja 0207 27 60 00 puhul tähistavad kalkunirümba tükke, mis koosnevad sääreluust ja pindluust koos ümbritseva lihaga. Kaks lõiget peavad olema tehtud liigeste kohalt;
h) kalkuni reietükid – kaubakoodide 0207 26 70 00 ja 0207 27 70 00 puhul tähistavad kalkunirümba tükke, mis koosnevad reieluust koos ümbritseva lihaga või reieluust, sääreluust ja pindluust koos ümbritseva lihaga. Kaks lõiget peavad olema tehtud liigeste kohalt;
ij) hanede ja partide tükeldatud osaliselt konditustatud rümbad ehk paletotid – kaubakoodide 0207 35 71 00 ja 0207 36 71 00 puhul tähistavad katkutud ja täielikult roogitud hanede ja kalkunite lihakehi ilma peade ja jalgadeta, eemaldatud on rinnakuluu, ribid, selgroog ja ristluu, eemaldamata on sääreluu, reieluu ja õlavarreluu.

5.
a) Kuumtöötlemata vürtsitatud liha kuulub gruppi 16. «Vürtsitatud liha» peab olema kuumtöötlemata liha, mille sisse või kogu pealispinnale on lisatud vürtse ja kus vürtsitamine on palja silmaga nähtav või selgesti maitsest tuntav.
b) Tooted rubriigist 0210, millele lisati vürtse töötlemise käigus, klassifitseeritakse samas rubriigis tingimusel, et vürtside lisamine ei muutnud nende toodete olemust.

6. Rubriigis 0210 tähistatakse terminiga «liha ja söödav rups, soolatud, soolvees» liha ja toidukõlblikku rupsi, mis on immutatud soolaga ühtlaselt kogu tootesügavuses, kogu soolasisaldusega mitte vähem kui 1,2% massist.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
0201   Värske või jahutatud veiseliha:  
  0201 10 00 00 - rümbad ja poolrümbad
  0201 20 - muud jaotustükid, kontidega:  
  0201 20 20 00 - - «komplekteeruvad» ees- ja tagaveerandid
  0201 20 30 00 - - rümpade või poolrümpade eesveerandid
  0201 20 50 00 - - rümpade või poolrümpade tagaveerandid
  0201 20 90 00 - - muud
  0201 30 00 00 - kondita
0202   Külmutatud veiseliha:  
  0202 10 00 00 - rümbad ja poolrümbad
  0202 20 - muud jaotustükid, kontidega:  
  0202 20 10 00 - - «komplekteeruvad» ees- ja tagaveerandid
  0202 20 30 00 - - rümpade või poolrümpade eesveerandid
  0202 20 50 00 - - rümpade või poolrümpade tagaveerandid
  0202 20 90 00 - - muud
  0202 30 - kondita:  
  0202 30 10 00 - - kontideta esiosad, terved või tükeldatud mitte rohkem kui viieks tükiks, kusjuures iga esiosa peab moodustama ühe ploki; «komplekteeruvad» ees- ja tagaveerandid moodustavad kaks plokki, millest üks on terve või mitte rohkem kui viieks tükiks tükeldatud esiosa, teine on tagaosa ilma sisefileeta, ühes tükis
  0202 30 50 00 - - kontideta kaelatükid; esiseljatükid ja rinnatükid
  0202 30 90 00 - - muud
0203   Värske, jahutatud või külmutatud sealiha:  
    - värske või jahutatud:  
  0203 11 - - rümbad ja poolrümbad:  
  0203 11 10 00 - - - kodusigade
  0203 11 90 00 - - - muud
  0203 12 - - tagaosad, õlatükid ja nende jaotustükid, kondiga:  
    - - - kodusigade:  
  0203 12 11 00 - - - - tagaosad ja nende jaotustükid
  0203 12 19 00 - - - - õlatükid ja nende jaotustükid
  0203 12 90 00 - - - muud
  0203 19 - - muud:  
    - - - kodusigade:  
  0203 19 11 00 - - - - esiosad ja nende jaotustükid
  0203 19 13 00 - - - - seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga
  0203 19 15 00 - - - - küljetükid ja nende jaotustükid
    - - - - muud:  
  0203 19 55 00 - - - - - kondita
  0203 19 59 00 - - - - - muud
  0203 19 90 00 - - - muud
    - külmutatud:  
  0203 21 - - rümbad ja poolrümbad:  
  0203 21 10 00 - - - kodusigade
  0203 21 90 00 - - - muud
  0203 22 - - tagaosad, õlatükid ja nende jaotustükid, kondiga:  
    - - - kodusigade:  
  0203 22 11 00 - - - - tagaosad ja nende jaotustükid
  0203 22 19 00 - - - - õlatükid ja nende jaotustükid
  0203 22 90 00 - - - muud
  0203 29 - - muud:  
    - - - kodusigade:  
  0203 29 11 00 - - - - esiosad ja nende jaotustükid
  0203 29 13 00 - - - - seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga
  0203 29 15 00 - - - - küljetükid ja nende jaotustükid
    - - - - muud:  
  0203 29 55 00 - - - - - kondita
  0203 29 59 00 - - - - - muud
  0203 29 90 00 - - - muud
0204   Värske, jahutatud või külmutatud lamba- või kitseliha:  
  0204 10 00 00 - lambatallede värsked või jahutatud rümbad ja poolrümbad
    - muu värske või jahutatud lambaliha:  
  0204 21 00 00 - - rümbad ja poolrümbad
  0204 22 - - muud jaotustükid, kondiga:  
  0204 22 10 00 - - - lühikesed esiosad
  0204 22 30 00 - - - selja- ja/või neerutükid
  0204 22 50 00 - - - tagaosad
  0204 22 90 00 - - - muud
  0204 23 00 00 - - kondita
  0204 30 00 00 - lambatallede külmutatud rümbad ja poolrümbad
    - muu külmutatud lambaliha:  
  0204 41 00 00 - - rümbad ja poolrümbad
  0204 42 - - muud jaotustükid, kondiga:  
  0204 42 10 00 - - - lühikesed esiosad
  0204 42 30 00 - - - selja- ja/või neerutükid
  0204 42 50 00 - - - tagaosad
  0204 42 90 00 - - - muud
  0204 43 - - kondita:  
  0204 43 10 00 - - - lambatalle
  0204 43 90 00 - - - muud
  0204 50 - kitseliha:  
    - - värske või jahutatud:  
  0204 50 11 00 - - - rümbad ja poolrümbad
  0204 50 13 00 - - - lühikesed esiosad
  0204 50 15 00 - - - selja- ja/või neerutükid
  0204 50 19 00 - - - tagaosad
    - - - muud:  
  0204 50 31 00 - - - - kontidega jaotustükid
  0204 50 39 00 - - - - kontideta jaotustükid
    - - külmutatud:  
  0204 50 51 00 - - - rümbad ja poolrümbad
  0204 50 53 00 - - - lühikesed esiosad
  0204 50 55 00 - - - selja- ja/või neerutükid
  0204 50 59 00 - - - tagaosad
    - - - muud:  
  0204 50 71 00 - - - - kontidega jaotustükid
  0204 50 79 00 - - - - kontideta jaotustükid
0205 0205 00 Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske, jahutatud või külmutatud:  
    - hobuseliha:  
  0205 00 11 00 - - värske või jahutatud
  0205 00 19 00 - - külmutatud
  0205 00 90 00 - eesli-, muula- või hobueesliliha
0206   Veise, sea, lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud:  
  0206 10 - veise rups, värske või jahutatud:  
  0206 10 10 00 - - farmaatsiatoodete tooraineks
    - - muud:  
  0206 10 91 00 - - - maks
  0206 10 95 00 - - - paks vaheliha ja õhuke vaheliha
  0206 10 99 00 - - - muud
    - veise rups, külmutatud:  
  0206 21 00 00 - - keeled
  0206 22 00 00 - - maks:
  0206 29 - - muud:  
  0206 29 10 00 - - - farmaatsiatoodete tooraineks
    - - - muud:  
  0206 29 91 00 - - - - paks vaheliha ja õhuke vaheliha
  0206 29 99 00 - - - - muud
  0206 30 - sea rups, värske või jahutatud:  
    - - kodusigade:  
  0206 30 20 00 - - - maks
  0206 30 30 00 - - - muud
  0206 30 80 00 - - muud
    - sea rups, külmutatud:  
  0206 41 - - maks:  
  0206 41 20 00 - - - kodusigade
  0206 41 80 00 - - - muud
  0206 49 - - muud:  
  0206 49 20 00 - - - kodusigade
  0206 49 80 00 - - - muud
  0206 80 - muu värske või jahutatud rups:  
  0206 80 10 00 - - farmaatsiatoodete tooraineks
    - - muud:  
  0206 80 91 00 - - - hobuse, eesli, muula ja hobueesli rups
  0206 80 99 00 - - - lamba ja kitse rups
  0206 90 - muu külmutatud rups:  
  0206 90 10 00 - - farmaatsiatoodete tooraineks
    - - muud:  
  0206 90 91 00 - - - hobuse, eesli, muula või hobueesli rups
  0206 90 99 00 - - - lamba ja kitse rups
0207   Rubriigis 0105 nimetatud kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups:  
    - kana ja kuke, liigist Gallus domesticus:  
  0207 11 - - värsked või jahutatud rümbad:  
  0207 11 10 00 - - - kitkutud, soolikad välja võetud, lõplikult rookimata, peade ja jalgadega, nn 83% kanad
  0207 11 30 00 - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70% kanad
  0207 11 90 00 - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 65% kanad, või muul kujul
  0207 12 - - külmutatud rümbad:  
  0207 12 10 00 - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70% kanad
  0207 12 90 00 - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 65% kanad, või muul kujul
  0207 13 - - tükid ja rups, värsked või jahutatud:  
    - - - tükid:  
  0207 13 10 00 - - - - ilma kontideta
    - - - - kontidega:  
  0207 13 20 00 - - - - - pool- või veerandrümbad
  0207 13 30 00 - - - - - tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta
  0207 13 40 00 - - - - - seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad
  0207 13 50 00 - - - - - rinnatükid ja nende jaotustükid
  0207 13 60 00 - - - - - koivad ja nende jaotustükid
  0207 13 70 00 - - - - - muud
    - - - rups:  
  0207 13 91 00 - - - - maks
  0207 13 99 00 - - - - muud
  0207 14 - - tükid ja rups, külmutatud:  
    - - - tükid:  
  0207 14 10 00 - - - - ilma kontideta
    - - - - kontidega:  
  0207 14 20 00 - - - - - pool- või veerandrümbad
  0207 14 30 00 - - - - - tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta
  0207 14 40 00 - - - - - seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad
  0207 14 50 00 - - - - - rinnatükid ja nende jaotustükid
  0207 14 60 00 - - - - - koivad ja nende jaotustükid
  0207 14 70 00 - - - - - muud
    - - - rups:  
  0207 14 91 00 - - - - maks
  0207 14 99 00 - - - - muud
    - kalkuni:  
  0207 24 - - värsked ja jahutatud rümbad:  
  0207 24 10 00 - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 80% kalkunid
  0207 24 90 00 - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 73% kalkunid, või muul kujul
  0207 25 - - külmutatud rümbad:  
  0207 25 10 00 - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 80% kalkunid
  0207 25 90 00 - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 73% kalkunid, või muul kujul
  0207 26 - - värsked või jahutatud tükid ja rups:  
    - - - tükid:  
  0207 26 10 00 - - - - ilma kontideta
    - - - - kontidega:  
  0207 26 20 00 - - - - - pool- või veerandrümbad
  0207 26 30 00 - - - - - tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta
  0207 26 40 00 - - - - - seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad
  0207 26 50 00 - - - - - rinnatükid ja nende jaotustükid
    - - - - - koivad ja nende jaotustükid:  
  0207 26 60 00 - - - - - - sääred ja nende jaotustükid
  0207 26 70 00 - - - - - - muud
  0207 26 80 00 - - - - - muud
    - - - rups:  
  0207 26 91 00 - - - - maks
  0207 26 99 00 - - - - muud
  0207 27 - - külmutatud tükid ja rups:  
    - - - tükid:  
  0207 27 10 00 - - - - ilma kontideta
    - - - - kontidega:  
  0207 27 20 00 - - - - - pool- või veerandrümbad
  0207 27 30 00 - - - - - tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta
  0207 27 40 00 - - - - - seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad
  0207 27 50 00 - - - - - rinnatükid ja nende jaotustükid
    - - - - - koivad ja nende jaotustükid:  
  0207 27 60 00 - - - - - - sääred ja nende jaotustükid
  0207 27 70 00 - - - - - - muud
  0207 27 80 00 - - - - - muud
    - - - rups:  
  0207 27 91 00 - - - - maks
  0207 27 99 00 - - - - muud
    - pardi, hane või pärlkana:  
  0207 32 - - värsked ja jahutatud rümbad:  
    - - - pardi:  
  0207 32 11 00 - - - - kitkutud, veretustatud, soolikad välja võetud, pea ja jalgadega, nn 85% pardid
  0207 32 15 00 - - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70% pardid
  0207 32 19 00 - - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 63% pardid, või muul kujul
    - - - hane:  
  0207 32 51 00 - - - - kitkutud, veretustatud, rookimata, pea ja jalgadega, nn 82% haned
  0207 32 59 00 - - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kaela, südame ja puguga või ilma, nn 75% haned, või muul kujul
  0207 32 90 00 - - - pärlkana
  0207 33 - - külmutatud rümbad:  
    - - - pardi:  
  0207 33 11 00 - - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70% pardid
  0207 33 19 00 - - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 63% pardid, või muul kujul
    - - - hane:  
  0207 33 51 00 - - - - kitkutud, veretustatud, rookimata, pea ja jalgadega, nn 82% haned
  0207 33 59 00 - - - - kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kaela, südame ja puguga või ilma, nn 75% haned, või muul kujul
  0207 33 90 00 - - - pärlkana
  0207 34 - - rasvane maks, värske või jahutatud:  
  0207 34 10 00 - - - hanemaks
  0207 34 90 00 - - - pardimaks
  0207 35 - - muud, värsked või jahutatud:  
    - - - tükid:  
    - - - - ilma kontideta:  
  0207 35 11 00 - - - - - hane
  0207 35 15 00 - - - - - pardi või pärlkana
    - - - - kontidega:  
    - - - - - pool- või veerandrümbad:  
  0207 35 21 00 - - - - - - pardi
  0207 35 23 00 - - - - - - hane
  0207 35 25 00 - - - - - - pärlkana
  0207 35 31 00 - - - - - tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta
  0207 35 41 00 - - - - - seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad
    - - - - - rinnatükid ja nende jaotustükid:  
  0207 35 51 00 - - - - - - hane
  0207 35 53 00 - - - - - - pardi või pärlkana
    - - - - - koivad ja nende jaotustükid:  
  0207 35 61 00 - - - - - - hane
  0207 35 63 00 - - - - - - pardi või pärlkana
  0207 35 71 00 - - - - - hane ja pardi paletotid
  0207 35 79 00 - - - - - muud
    - - - rups:  
  0207 35 91 00 - - - - maks, v.a rasvane maks
  0207 35 99 00 - - - - muud
  0207 36 - - muud, külmutatud:  
    - - - tükid:  
    - - - - ilma kontideta:  
  0207 36 11 00 - - - - - hane
  0207 36 15 00 - - - - - pardi või pärlkana
    - - - - kontidega:  
    - - - - - pool- või veerandrümbad:  
  0207 36 21 00 - - - - - - pardi
  0207 36 23 00 - - - - - - hane
  0207 36 25 00 - - - - - - pärlkana
  0207 36 31 00 - - - - - tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta
  0207 36 41 00 - - - - - seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad
    - - - - - rinnatükid ja nende jaotustükid:  
  0207 36 51 00 - - - - - - hane
  0207 36 53 00 - - - - - - pardi või pärlkana
    - - - - - koivad ja nende jaotustükid:  
  0207 36 61 00 - - - - - - hane
  0207 36 63 00 - - - - - - pardi või pärlkana
  0207 36 71 00 - - - - - hane ja pardi paletotid
  0207 36 79 00 - - - - - muud
    - - - rups:  
    - - - - maks:  
  0207 36 81 00 - - - - - hane rasvane maks
  0207 36 85 00 - - - - - pardi rasvane maks
  0207 36 89 00 - - - - - muud
  0207 36 90 00 - - - - muud
0208   Muu toidukõlblik liha ja rups, värske, jahutatud või külmutatud:  
  0208 10 - küüliku või jänese:  
    - - koduküüliku:  
  0208 10 11 00 - - - värske või jahutatud
  0208 10 19 00 - - - külmutatud
  0208 10 90 00 - - muud
  0208 20 00 00 - konnakoivad
  0208 30 00 00 - imetajate
  0208 40 - vaalade, delfiinide ja pringlite (imetajad seltsist Cetacea); lamantiinide ja dugongide (imetajad seltsist Sirenia):  
  0208 40 10 00 - - vaala
  0208 40 90 00 - - muud
  0208 50 00 00 - roomajate (kaasa arvatud maod ja kilpkonnad)
  0208 90 - muud:  
  0208 90 10 00 - - kodutuvi
    - - ulukiliha, v.a küüliku ja jänese:  
  0208 90 20 00 - - - vuti
  0208 90 40 00 - - - muud
  0208 90 55 00 - - hülge
  0208 90 60 00 - - põhjapõdra
  0208 90 95 00 - - muud
0209 0209 00 Seapekk või muu sea rasvkude ilma tailihata ja kodulindude rasvkude, sulatamata või muul viisil ekstraheerimata, värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud:  
    - seapekk:  
  0209 00 11 00 - - jahutatud, külmutatud, soolvees või soolatud
  0209 00 19 00 - - kuivatatud või suitsutatud
  0209 00 30 00 - sea rasvkude, muu kui kaubakoodide 0209 00 11 00 ja 0209 00 19 00 alla kuuluv
  0209 00 90 00 - kodulindude rasvkude
0210   Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu või pulber:  
    - sealiha:  
  0210 11 - - tagaosad, õlatükid ja nende jaotustükid:  
    - - - kodusea:  
    - - - - soolvees või soolatud:  
  0210 11 11 00 - - - - - tagaosad ja nende jaotustükid
  0210 11 19 00 - - - - - õlatükid ja nende jaotustükid
    - - - - kuivatatud ja suitsutatud:  
  0210 11 31 00 - - - - - tagaosad ja nende jaotustükid
  0210 11 39 00 - - - - - õlatükid ja nende jaotustükid
  0210 11 90 00 - - - muude sigade
  0210 12 - - küljetükid ja nende jaotustükid:  
    - - - kodusea:  
  0210 12 11 00 - - - - soolvees või soolatud
  0210 12 19 00 - - - - kuivatatud või suitsutatud
  0210 12 90 00 - - - muude sigade
  0210 19 - - muud:  
    - - - kodusigadest:  
    - - - - soolvees või soolatud:  
  0210 19 10 00 - - - - - peekoniküljed või spenserosad
  0210 19 20 00 - - - - - 3/4 peekonikülge või peekonikülje keskosad
  0210 19 30 00 - - - - - esiosad ja nende jaotustükid
  0210 19 40 00 - - - - - seljatükid ja nende jaotustükid
    - - - - - muud:  
  0210 19 51 00 - - - - - - kondita
  0210 19 59 00 - - - - - - muud
    - - - - kuivatatud või suitsutatud:  
  0210 19 60 00 - - - - - esiosad ja nende jaotustükid
  0210 19 70 00 - - - - - seljaosad ja nende jaotustükid
    - - - - - muud:  
  0210 19 81 00 - - - - - - kondita
  0210 19 89 00 - - - - - - muud
  0210 19 90 00 - - - muud
  0210 20 - veiseliha:  
  0210 20 10 00 - - kondiga
  0210 20 90 00 - - kondita
    - muu, kaasa arvatud toiduks kasutatav jahu ja pulber lihast või rupsist:  
  0210 91 00 00 - - esikloomaliste
  0210 92 00 00 - - vaalade, delfiinide ja pringlite (imetajad seltsist Cetacea); lamantiinide ja dugongide (imetajad seltsist Sirenia)
  0210 93 00 00 - - roomajate (k.a madude ja kilpkonnade)
  0210 99 - - muud:  
    - - - liha:  
  0210 99 10 00 - - - - hobuseliha, soolatud, soolvees või kuivatatud
    - - - - lamba- ja kitseliha:  
  0210 99 21 00 - - - - - kondiga
  0210 99 29 00 - - - - - kondita
  0210 99 31 00 - - - - põhjapõdraliha
  0210 99 39 00 - - - - muu
    - - - rups:  
    - - - - kodusigade:  
  0210 99 41 00 - - - - - maks
  0210 99 49 00 - - - - - muud
    - - - - veiste:  
  0210 99 51 00 - - - - - paks vaheliha ja õhuke vaheliha
  0210 99 59 00 - - - - - muud
  0210 99 60 00 - - - - lammaste ja kitsede
    - - - - muud: - - - - - linnumaks:  
  0210 99 71 00 - - - - - - rasvane hane- või pardimaks, soolatud või soolvees
  0210 99 79 00 - - - - - - muud
  0210 99 80 00 - - - - - muud
  0210 99 90 00 - - - toiduks kasutatav jahu ja pulber lihast või rupsist

GRUPP 03

KALAD JA VÄHID, LIMUSED JA MUUD VEESELGROOTUD

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu:
a) imetajad rubriigist 0106;
b) rubriiki 0106 kuuluvate imetajate liha (rubriik 0208 või 0210);
c) kalad (k.a kalamaks ja -mari), vähid, limused ja muud veeselgrootud, mis on surnud või siis oma olemuselt või seisundi tõttu toiduks kõlbmatud (grupp 05) ja nendest valmistatud toiduks mittekasutatavad jahud, pulbrid või graanulid (rubriik 2301);
d) kaaviar või selle kalamarjast valmistatud asendajad (rubriik 1604).

2. Siin grupis tähistatakse terminiga «graanulid» aglomeeritud tooteid, mis on saadud kas vahetu pressimisega või väikese koguse sideaine lisamisega.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
0301   Eluskala:  
  0301 10 - dekoratiivkalad:  
  0301 10 10 00 - - mageveekalad
  0301 10 90 00 - - merekalad
    - muu eluskala:  
  0301 91 - - forell (Salmo trutta) ja lõhed (Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster):  
  0301 91 10 00 - - - lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster
  0301 91 90 00 - - - muud
  0301 92 00 00 - - angerjad (Anguilla spp.)
  0301 93 00 00 - - karpkalad
  0301 99 - - muud:  
    - - - mageveekalad:  
  0301 99 11 00 - - - - idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar), doonau taimen (Hucho hucho)
  0301 99 19 00 - - - - muud
  0301 99 90 00 - - - merekalad
0302   Värske või jahutatud kala (v.a rubriigis 0304 esitatud kalafilee ja muu kalaliha):  
    - lõhelased (Salmonidae), v.a kalamaks ja -mari:  
  0302 11 - - forell (Salmo trutta) ja lõhed (Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster):  
  0302 11 10 00 - - - lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster
  0302 11 20 00 - - - lõhed liikidest Oncorhynchus mykiss, roogitud kalad pea ja lõpustega, kaaludes eraldi rohkem kui 1,2 kg, või roogitud kalad ilma pea ja lõpusteta, kaaludes eraldi rohkem kui 1 kg  
  0302 11 80 00 - - - muud
  0302 12 00 00 - - idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar), doonau taimen (Hucho hucho)
  0302 19 00 00 - - muud
    - lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), v.a kalamaks ja -mari:  
  0302 21 - - hiidlestad (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):  
  0302 21 10 00 - - - süvalest (Reinhardtius hippoglossoides)
  0302 21 30 00 - - - harilik hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)
  0302 21 90 00 - - - vaikse ookeani hiidlest (Hippoglossus stenolepis)
  0302 22 00 00 - - atlandi merilest (Pleuronectes platessa)
  0302 23 00 00 - - merikeeled (Solea spp.)
  0302 29 - - muud:  
  0302 29 10 00 - - - kammellased (Lepidorhombus spp.)
  0302 29 90 00 - - - muud
    - tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), v.a kalamaks ja -mari:  
  0302 31 - - albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga):  
  0302 31 10 00 - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks
  0302 31 90 00 - - - muud
  0302 32 - - kulduim-tuun (Thunnus albacares):  
  0302 32 10 00 - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks
  0302 32 90 00 - - - muud
  0302 33 - - vööttuun e skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):  
  0302 33 10 00 - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks
  0302 33 90 00 - - - muud
  0302 34 - - suursilm-tuun (Thunnus obesus):  
  0302 34 10 00 - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks
  0302 34 90 00 - - - muud
  0302 35 - - harilik tuun (Thunnus thynnus):  
  0302 35 10 00 - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks
  0302 35 90 00 - - - muud
  0302 36 - - tuun (Thunnus maccoyii):  
  0302 36 10 00 - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks
  0302 36 90 00 - - - muud
  0302 39 - - muud:  
  0302 39 10 00 - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks
  0302 39 90 00 - - - muud
  0302 40 00 00 - heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii), v.a kalamaks ja -mari
  0302 50 - tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), v.a kalamaks ja -mari:  
  0302 50 10 00 - - liigist Gadus morhua
  0302 50 90 00 - - muud
    - muud kalad, v.a kalamaks ja -mari  
  0302 61 - - sardiin (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.) ja kilu (Sprattus sprattus):  
  0302 61 10 00 - - - sardiin (Sardina pilchardus)
  0302 61 30 00 - - - sardinopsid (Sardinops spp.) ja sardinellid (Sardinella spp.)
  0302 61 80 00 - - - kilu (Sprattus sprattus)
  0302 62 00 00 - - kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)
  0302 63 00 00 - - põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)
  0302 64 00 00 - - makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
  0302 65 - - haid:  
  0302 65 20 00 - - - harilik ogahai e katraan (Squalus acantihias)
  0302 65 50 00 - - - koerhaid (Scyliorhinus spp.)
  0302 65 90 00 - - - muud
  0302 66 00 00 - - angerjad (Anguilla spp.)
  0302 69 - - muud:  
    - - - mageveekalad:  
  0302 69 11 00 - - - - karpkalad
  0302 69 19 00 - - - - muud
    - - - merekalad:  
    - - - - väiketuunid (Euthynnus spp.), v.a kaubakoodi 0302 33 10 00 alla kuuluv vööttuun e skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):  
  0302 69 21 00 - - - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks
  0302 69 25 00 - - - - - muud
    - - - - meriahvenad (Sebastes spp.):  
  0302 69 31 00 - - - - - kuldne meriahven (Sebastes marinus)
  0302 69 33 00 - - - - - muud
  0302 69 35 00 - - - - polaartursk e saika (Boreogadus saida)
  0302 69 41 00 - - - - merlang (Merlangus merlangus)
  0302 69 45 00 - - - - merihaugid e molvad (Molva spp.)
  0302 69 51 00 - - - - vaikseookeani mintai (Theragra chalcogramma) ja euroopa süsikas e pollak (Pollachius pollachius)
  0302 69 55 00 - - - - anšoovised (Engraulis spp.)
  0302 69 61 00 - - - - hammasahvenad (Dentex dentex) ja besuugod (Pagellus spp.)
    - - - - merluusid (Merluccius spp.) ja ameerikalutsud (Urophycis spp.):
    - - - - - merluusid (Merluccius spp.):  
  0302 69 66 00 - - - - - - lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)
  0302 69 67 00 - - - - - - uusmeremaa merluus (Merluccius australis)
  0302 69 68 00 - - - - - - muud
  0302 69 69 00 - - - - - ameerika lutsud (Urophycis spp.)
  0302 69 75 00 - - - - merilatikad (Brama spp.)
  0302 69 81 00 - - - - merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)
  0302 69 85 00 - - - - putassuud (Micromesistius poutassou ja Gadus poutassou)
  0302 69 86 00 - - - - uusmeremaa piitsmerluusid (Micromesistius australis)
  0302 69 87 00 - - - - mõõkkala (Xiphias gladius)
  0302 69 88 00 - - - - kihvkalad (Dissostichus spp.)
  0302 69 91 00 - - - - hobumakrell (stauriid) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
  0302 69 92 00 - - - - lõunakongriod (Genypterus blacodes)
  0302 69 94 00 - - - - kiviahvenad (Dicentrarchus labrax)
  0302 69 95 00 - - - - kuld-merikoger (Sparus aurata)
  0302 69 99 00 - - - - muud
  0302 70 00 00 - kalamaks ja -mari
0303   Külmutatud kala, v.a rubriigis 0304 esitatud kalafileed ja muu kalaliha:  
    - idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), v.a kalamaks ja -mari:
  0303 11 00 00 - - nerka (Oncorhynchus nerka)
  0303 19 00 00 - - muud
    - muud lõhelased, v.a kalamaks ja -mari:  
  0303 21 - - forell (Salmo trutta) ja lõhed (Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster):  
  0303 21 10 00 - - - lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster
  0303 21 20 00 - - - lõhed liikidest Oncorhynchus mykiss, roogitud kalad pea ja lõpustega, kaaludes eraldi rohkem kui 1,2 kg, või roogitud kalad ilma pea ja lõpusteta, kaaludes eraldi rohkem kui 1 kg  
  0303 21 80 00 - - - muud
  0303 22 00 00 - - väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)
  0303 29 00 00 - - muud
    - lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), v.a kalamaks ja -mari:  
  0303 31 - - hiidlest (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):  
  0303 31 10 00 - - - süvalest (Reinhardtius hippoglossoides)
  0303 31 30 00 - - - harilik hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)
  0303 31 90 00 - - - vaikse ookeani hiidlest (Hippoglossus stenolepis)
  0303 32 00 00 - - atlandi merilest (Pleuronectes platessa)
  0303 33 00 00 - - merikeeled (Solea spp.)
  0303 39 - - muud:  
  0303 39 10 00 - - - lest (Platichthys flesus)
  0303 39 20 00 - - - kammellased (Lepidorhombus spp.)
  0303 39 30 00 - - - rombkeeled (Rhombosolea)
  0303 39 80 00 - - - muud
    - tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), v.a  kalamaks ja -mari:  
  0303 41 - - albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga):  
    - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks:  
  0303 41 11 00 - - - - rookimata kalad
  0303 41 13 00 - - - - ilma lõpuste ja sisikonnata
  0303 41 19 00 - - - - muud (näiteks ilma peata)
  0303 41 90 00 - - - muud
  0303 42 - - kulduim-tuun (Thunnus albacares):  
    - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks:  
    - - - - rookimata kalad:  
  0303 42 12 00 - - - - - massiga üle 10 kg igaüks
  0303 42 18 00 - - - - - muud
    - - - - ilma lõpuste ja sisikonnata:  
  0303 42 32 00 - - - - - massiga üle 10 kg igaüks
  0303 42 38 00 - - - - - muud
    - - - - muud (näiteks ilma peata):  
  0303 42 52 00 - - - - - massiga üle 10 kg igaüks
  0303 42 58 00 - - - - - muud
  0303 42 90 00 - - - muud
  0303 43 - - vööttuun e skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):  
    - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks:  
  0303 43 11 00 - - - - rookimata kalad
  0303 43 13 00 - - - - ilma lõpuste ja sisikonnata
  0303 43 19 00 - - - - muud (näiteks ilma peata)
  0303 43 90 00 - - - muud
  0303 44 - - suursilm-tuun (Thunnus obesus):  
    - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks:  
  0303 44 11 00 - - - - rookimata
  0303 44 13 00 - - - - ilma lõpuste ja sisikonnata
  0303 44 19 00 - - - - muud (näiteks ilma peata)
  0303 44 90 00 - - - muud
  0303 45 - - harilik tuun (Thunnus thynnus):  
    - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks:  
  0303 45 11 00 - - - - rookimata
  0303 45 13 00 - - - - ilma lõpuste ja sisikonnata
  0303 45 19 00 - - - - muud (näiteks ilma peata)
  0303 45 90 00 - - - muud
  0303 46 - - tuun (Thunnus maccoyii):  
    - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks:  
  0303 46 11 00 - - - - rookimata
  0303 46 13 00 - - - - ilma lõpuste ja sisikonnata
  0303 46 19 00 - - - - muud (näiteks ilma peata)
  0303 46 90 00 - - - muud
  0303 49 - - muud:  
    - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks:  
  0303 49 31 00 - - - - rookimata
  0303 49 33 00 - - - - ilma lõpuste ja sisikonnata
  0303 49 39 00 - - - - muud (näiteks ilma peata)
  0303 49 80 00 - - - muud
  0303 50 00 00 - heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii), v.a kalamaks ja -mari
  0303 60 - tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), v.a kalamaks ja -mari:  
  0303 60 11 00 - - liigist Gadus morhua
  0303 60 19 00 - - liigist Gadus ogac
  0303 60 90 00 - - liigist Gadus macrocephalus
    - muud kalad, v.a kalamaks ja -mari:  
  0303 71 - - sardiin (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.), kilu (Sprattus sprattus):  
  0303 71 10 00 - - - sardiin (Sardina pilchardus)
  0303 71 30 00 - - - sardinopsid (Sardinops spp.) ja sardinellid (Sardinella spp.)
  0303 71 80 00 - - - kilu (Sprattus sprattus)
  0303 72 00 00 - - kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)
  0303 73 00 00 - - põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)
  0303 74 - - makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):  
  0303 74 30 00 - - - harilik makrell (Scomber scombrus) ja jaapani makrell (Scomber japonicus)
  0303 74 90 00 - - - austraalia makrell (Scomber australasicus)
  0303 75 - - haid:  
  0303 75 20 00 - - - harilik ogahai (Squalus acanthias)
  0303 75 50 00 - - - koerhaid (Scyliorhinus spp.)
  0303 75 90 00 - - - muud
  0303 76 00 00 - - angerjad (Anguilla spp.)
  0303 77 00 00 - - kiviahvenad (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)
  0303 78 - - merluusid (Merluccius spp.) ja ameerika lutsud (Urophycis spp.):  
    - - - merluusid (Merluccius spp.):  
  0303 78 11 00 - - - - lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)
  0303 78 12 00 - - - - argentiina merluus (Merluccius hubbsi)
  0303 78 13 00 - - - - uusmeremaa merluus (Merluccius australis)
  0303 78 19 00 - - - - muud
  0303 78 90 00 - - - ameerika lutsud (Urophycis spp.)
  0303 79 - - muud:  
    - - - mageveekalad:  
  0303 79 11 00 - - - - karpkalad
  0303 79 19 00 - - - - muud
    - - - merekalad:  
    - - - - väiketuunid (Euthynnus spp.), v.a alamrubriiki 0303 43 kuuluvad vööttuunid (Euthynnus (Katsuwonis) pelamis):  
    - - - - - rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks:  
  0303 79 21 00 - - - - - - rookimata kalad
  0303 79 23 00 - - - - - - ilma lõpuste ja sisikonnata
  0303 79 29 00 - - - - - - muud (näiteks ilma peata)
  0303 79 31 00 - - - - - muud
    - - - - meriahvenad (Sebastes spp.):  
  0303 79 35 00 - - - - - kuldne meriahven (Sebastes marinus)
  0303 79 37 00 - - - - - muud
  0303 79 41 00 - - - - polaartursk e saika (Boreogados saida)
  0303 79 45 00 - - - - merlang (Merlangus merlangus)
  0303 79 51 00 - - - - merihaug e molva (Molva spp.)
  0303 79 55 00 - - - - vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma) ja euroopa süsikas e pollak (Pollachius pollachius)
  0303 79 58 00 - - - - kalad liigist Orcynopsis unicolor
  0303 79 65 00 - - - - anšoovised (Engrualis spp.)
  0303 79 71 00 - - - - hammasahvenad (Dentex dentex) ja besuugod (Pagellus spp.)
  0303 79 75 00 - - - - merilatikad (Brama spp.)
  0303 79 81 00 - - - - merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)
  0303 79 83 00 - - - - putassuud (Micromesistius poutassou ja Gadus poutassou)
  0303 79 85 00 - - - - uusmeremaa piitsmerluusid (Mikromesistius australis)
  0303 79 87 00 - - - - mõõkkala (Xiphias gladius)
  0303 79 88 00 - - - - kihvkalad (Dissostichus spp.)
  0303 79 91 00 - - - - hobumakrell (stauriid) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
  0303 79 92 00 - - - - kalad liigist Macruronus novaezealandiae
  0303 79 93 00 - - - - lõunakongriod (Genypterus blacodes)
  0303 79 94 00 - - - - kalad liikidest Pelotreis flavilatus ja Peltorhamphus novaezealandiae
  0303 79 98 00 - - - - muud
  0303 80 - kalamaks ja -mari:  
  0303 80 10 00 - - kalamari desoksüribonukleiinhappe või protamiinsulfaadi tootmiseks
  0303 80 90 00 - - muud
0304   Kalafileed ja muu kalaliha (k.a kalahakkliha), värske, jahutatud või külmutatud:  
  0304 10 - värske või jahutatud:  
    - - fileed:  
    - - - mageveekaladest:  
  0304 10 13 00 - - - - idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar), doonau taimen (Hucho hucho) - - - - forellid liikidest Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ja Oncorhynchus gilae
  0304 10 15 00 - - - - - liikidest Oncorhynchus mykiss, kaaludes eraldi rohkem kui 400 g  
  0304 10 17 00 - - - - - muud  
  0304 10 19 00 - - - - muudest mageveekaladest
    - - - muudest kaladest:  
  0304 10 31 00 - - - - tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida)
  0304 10 33 00 - - - - põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)
  0304 10 35 00 - - - - meriahven (Sebastes spp.)
  0304 10 38 00 - - - - muud
    - - muu kalaliha (k.a kalahakkliha):  
  0304 10 91 00 - - - mageveekaladest
    - - - muud:  
  0304 10 97 00 - - - - nn liblikfilee heeringast või räimest
  0304 10 98 00 - - - - muud
  0304 20 - külmutatud fileed:  
    - - mageveekaladest:  
  0304 20 13 00 - - - idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar), doonau taimen (Hucho hucho) - - - forellid liikidest Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ja Oncorhynchus gilae
  0304 20 15 00 - - - - liikidest Oncorhynchus mykiss, kaaludes eraldi rohkem kui 400 g  
  0304 20 17 00 - - - - muud  
  0304 20 19 00 - - - muudest mageveekaladest
    - - tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida):  
  0304 20 21 00 - - - liigist Gadus macrocephalus
  0304 20 29 00 - - - muud
  0304 20 31 00 - - põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)
  0304 20 33 00 - - kilttursk e piksa (Merlanogrammus aeglefinus)
    - - meriahvenad (Sebastes spp.):  
  0304 20 35 00 - - - kuldne meriahven (Sebastes marinus)
  0304 20 37 00 - - - muud
  0304 20 41 00 - - merlang (Merlangus merlangus)
  0304 20 43 00 - - merihaugid e molvad (Molva spp.)
  0304 20 45 00 - - tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuunid (perekonnast Euthynnus (Katsuwonus))
    - - makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) ja kalad liigist Orcynopsis unicolor:  
  0304 20 51 00 - - - austraalia makrell (Scomber australasicus)
  0304 20 53 00 - - - muud
    - - merluusid (Merluccius spp.) ja ameerika lutsud (Urophycis spp.):  
    - - - merluusid (Merluccius spp.):  
  0304 20 55 00 - - - - lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)
  0304 20 56 00 - - - - argentiina merluus (Merluccius hubbsi)
  0304 20 58 00 - - - - muud
  0304 20 59 00 - - - ameerika lutsud (Urophycis spp.)
    - - haid:  
  0304 20 61 00 - - - harilik ogahai e katraan (Squalus acantihias) ja koerhaid (Scyliorhinus spp.)
  0304 20 69 00 - - - muud haid
  0304 20 71 00 - - atlandi merilest (Pleuronectes platessa)
  0304 20 73 00 - - lest (Platichthys flessus)
  0304 20 75 00 - - heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)
  0304 20 79 00 - - kammellased (Lepidorhombus spp.)
  0304 20 81 00 - - merilatikad (Brama spp.)
  0304 20 83 00 - - merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)
  0304 20 85 00 - - vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)
  0304 20 87 00 - - mõõkkala (Xiphias gladius)
  0304 20 88 00 - - kihvkalad (Dissostichus spp.)
  0304 20 91 00 - - kalad liigist Macruronus novaezealandiae
  0304 20 95 00 - - muud
  0304 90 - muu külmutatud kalaliha:  
  0304 90 05 00 - - surimi
    - - muud:  
  0304 90 10 00 - - - mageveekaladest
    - - - muudest kaladest:  
  0304 90 22 00 - - - - heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)
  0304 90 31 00 - - - - meriahvenad (Sebastes spp.)
    - - - - tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida):  
  0304 90 35 00 - - - - - liigist Gadus macrocephalus
  0304 90 38 00 - - - - - liigist Gadus morhua
  0304 90 39 00 - - - - - muud
  0304 90 41 00 - - - - põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)
  0304 90 45 00 - - - - kilttursk e piksa (Merlanogrammus aeglefinus)
    - - - - merluusid (Merluccius spp.) ja ameerika lutsud (Urophycis spp.):  
  0304 90 47 00 - - - - - merluusid (Merluccius spp.)
  0304 90 49 00 - - - - - ameerika lutsud (Urophycis spp.)
  0304 90 51 00 - - - - kammellased (Lepidorhombus spp.)
  0304 90 55 00 - - - - merilatikad (Brama spp.)
  0304 90 57 00 - - - - merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)
  0304 90 59 00 - - - - putassuud (Micromesistius poutassou ja Gadus poutassou)
  0304 90 61 00 - - - - vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)
  0304 90 65 00 - - - - mõõkkala (Xiphias gladius)
  0304 90 97 00 - - - - muud
0305   Kuivatatud või vinnutatud kala, soolatud või soolvees kala, külm- või kuumsuitsukala; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid:  
  0305 10 00 00 - inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid
  0305 20 00 00 - kalamaks ja -mari, kuivatatud, suitsutatud, soolvees või soolatud
  0305 30 - kalafileed, kuivatatud, soolvees või soolatud, suitsutamata:  
    - - tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida):  
  0305 30 11 00 - - - vaikse ookeani tursk (Gadus macrocephalus)
  0305 30 19 00 - - - muud
  0305 30 30 00 - - idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar), doonau taimen (Hucho hucho), soolvees või soolatud
  0305 30 50 00 - - süvalest (Reinharditus hipoglossoides), soolvees või soolatud
  0305 30 90 00 - - muud
    - suitsukala, k.a filee:  
  0305 41 00 00 - - idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar), doonau taimen (Hucho hucho)
  0305 42 00 00 - - heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)
  0305 49 - - muud:  
  0305 49 10 00 - - - süvalest (Reinharditus hipoglossoides)
  0305 49 20 00 - - - harilik hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)
  0305 49 30 00 - - - makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
  0305 49 45 00 - - - forellid (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)
  0305 49 50 00 - - - angerjad (Anguilla spp.)
  0305 49 80 00 - - - muud
    - kuivatatud (vinnutatud), soolatud või mitte, suitsutamata:  
  0305 51 - - tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):  
  0305 51 10 00 - - - kuivatatud, soolamata
  0305 51 90 00 - - - kuivatatud, soolatud
  0305 59 - - muud:  
    - - - polaartursk e saika (Boreogadus saida):  
  0305 59 11 00 - - - - kuivatatud, soolamata
  0305 59 19 00 - - - - kuivatatud, soolatud
  0305 59 30 00 - - - heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)
  0305 59 50 00 - - - anšoovised (Engraulis spp.)
  0305 59 60 00 - - - süvalest (Reinhardtius hippoglossoides) ja vaikse ookeani hiidlest (Hippoglossus stenolepis)
  0305 59 70 00 - - - harilik hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)
  0305 59 90 00 - - - muud
    - soolatud või soolvees kala, kuivatamata ja suitsutamata:  
  0305 61 00 00 - - heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)
  0305 62 00 00 - - tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
  0305 63 00 00 - - anšoovised (Engraulis spp.)
  0305 69 - - muud:  
  0305 69 10 00 - - - põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)
  0305 69 20 00 - - - süvalest (Reinhardtius hippoglossoides) ja vaikse ookeani hiidlest (Hippoglossus stenolepis)
  0305 69 30 00 - - - hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)
  0305 69 50 00 - - - idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar), doonau taimen (Hucho hucho)
  0305 69 90 00 - - - muud
0306   Vähid (puhastatud või puhastamata), elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; vees või aurus keedetud vähid (puhastamata), jahutatud või jahutamata, külmutatud, kuivatatud või soolatud; inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid vähkidest:  
    - külmutatud:  
  0306 11 - - jõevähid ja langustid (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)  
  0306 11 10 00 - - - vähilakad
  0306 11 90 00 - - - muud
  0306 12 - - homaarid (Homarus spp.):  
  0306 12 10 00 - - - terved
  0306 12 90 00 - - - muud
  0306 13 - - garneelid ja krevetid:  
  0306 13 10 00 - - - krevetid (Pandalidae spp.)
  0306 13 30 00 - - - garneelid perekonnast Crangon
  0306 13 40 00 - - - liigist Parapenaeus longirostris
  0306 13 50 00 - - - perekonnast Penaeus
  0306 13 80 00 - - - muud
  0306 14 - - krabid:  
  0306 14 10 00 - - - krabid liikidest Paralithodes camchatikus, Chionoectes spp. ja Callinectes sapidus
  0306 14 30 00 - - - krabid liigist Cancer paragus
  0306 14 90 00 - - - muud
  0306 19 - - muud, k.a inimtoiduks kõlblikud jahu, pulbrid ja graanulid vähkidest:  
  0306 19 10 00 - - - mageveekogude vähid
  0306 19 30 00 - - - norra homaarid (Nephorops norvegicus)
  0306 19 90 00 - - - muud
    - külmutamata:  
  0306 21 00 00 - - langustid (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
  0306 22 - - homaarid (Homarus spp.):  
  0306 22 10 00 - - - elusad
    - - - muud:  
  0306 22 91 00 - - - - terved (puhastamata)
  0306 22 99 00 - - - - muud
  0306 23 - - garneelid ja krevetid:  
  0306 23 10 00 - - - krevetid (Pandalidae spp.)
    - - - garneelid (perekonnast Crangon):  
  0306 23 31 00 - - - - värsked, jahutatud või aurus või vees keedetud
  0306 23 39 00 - - - - muud
  0306 23 90 00 - - - muud
  0306 24 - - krabid:  
  0306 24 10 00 - - - liikidest Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ja Callinectes sapidus
  0306 24 30 00 - - - harilik taskukrabi (Cancer pagurus)
  0306 24 90 00 - - - muud
  0306 29 - - muud, k.a inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid vähkidest:  
  0306 29 10 00 - - - mageveekogude vähid
  0306 29 30 00 - - - norra homaarid (Nephorops norvegicus)
  0306 29 90 00 - - - muud
0307   Limused (karbis või mitte), elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; muud veeselgrootud (v.a vähid ja limused), elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees; inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide:  
  0307 10 - austrid:  
  0307 10 10 00 - - lamedad austrid (Ostera spp.), elusad, massiga (koos karbiga) mitte rohkem kui 40 g igaüks
  0307 10 90 00 - - muud
    - kammkarbid (perekondadest Pecten, Chlamys või Placopecten):  
  0307 21 00 00 - - elusad, värsked või jahutatud
  0307 29 - - muud:  
  0307 29 10 00 - - - püha Jakobi kammkarbid (Pecten maximus), külmutatud
  0307 29 90 00 - - - muud
    - rannakarbid e miidiad (Mytilus spp., Perna spp.):  
  0307 31 - - elusad, värsked või jahutatud:  
  0307 31 10 00 - - - Mytilus spp.
  0307 31 90 00 - - - Perna spp.
  0307 39 - - muud:  
  0307 39 10 00 - - - Mytilus spp.
  0307 39 90 00 - - - Perna spp.
    - seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) ja kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):  
  0307 41 - - elusad, värsked või jahutatud:  
  0307 41 10 00 - - - seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
    - - - kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):  
  0307 41 91 00 - - - - nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus), ebakalmaarid (Loligo spp.)
  0307 41 99 00 - - - - muud
  0307 49 - - muud:  
    - - - külmutatud:  
    - - - - seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):  
    - - - - - perekonnast Sepiola:  
  0307 49 01 00 - - - - - - liigist Sepiola rondeleti
  0307 49 11 00 - - - - - - muud
  0307 49 18 00 - - - - - muud
    - - - - kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):  
    - - - - - ebakalmaarid (Loligo spp.):  
  0307 49 31 00 - - - - - - harilik ebakalmaar (Loligo vulgaris)
  0307 49 33 00 - - - - - - Loligo pelaei
  0307 49 35 00 - - - - - - Loligo patagonica
  0307 49 38 00 - - - - - - muud
  0307 49 51 00 - - - - - nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus)
  0307 49 59 00 - - - - - muud
    - - - muud:  
  0307 49 71 00 - - - - seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
    - - - - kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):  
  0307 49 91 00 - - - - - ebakalmaarid (Loligo spp.), nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus)
  0307 49 99 00 - - - - - muud
    - kaheksajalad (Octopus spp.):  
  0307 51 00 00 - - elusad, värsked või jahutatud
  0307 59 - - muud:  
  0307 59 10 00 - - - külmutatud
  0307 59 90 00 - - - muud
  0307 60 00 00 - teod (v.a meriteod)
    - muud, k.a inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide:  
  0307 91 00 00 - - elusad, värsked või jahutatud
  0307 99 - - muud:  
    - - - külmutatud:  
  0307 99 11 00 - - - - Illex spp.
  0307 99 13 00 - - - - veenuskarp ja muud liigid sugukonnast Veneridae
  0307 99 15 00 - - - - meduus (Rhopilema spp.)
  0307 99 18 00 - - - - muud veeselgrootud
  0307 99 90 00 - - - muud

GRUPP 04

PIIM JA PIIMATOOTED; LINNUMUNAD; NATURAALNE MESI; MUUD MUJAL NIMETAMATA LOOMSE PÄRITOLUGA TOIDUKAUBAD

Märkused grupi kohta:

1. Terminiga «piim» tähistatakse täispiima, poolrasvast ja rasvata piima.

2. Rubriigis 0405:
a) terminiga «või» tähistatakse naturaalset võid, vadakuvõid või taastatud võid (mage ja soolatud rõõsakoore- või hapukoorevõi, k.a konserveeritud või), mis on saadud üksnes piimast piimarasvasisaldusega 80% või rohkem, aga mitte rohkem kui 95% massist, maksimaalse piima-rasvavaba kuivaine sisaldusega 2% massist ja maksimaalse veesisaldusega 16% massist. Või ei sisalda lisaemulgaatoreid, aga võib sisaldada naatriumkloriidi, toiduvärve, neutraliseeritud sooli ja piimhappebakterite puhaskultuure;
b) termin «piimarasvavõided» tähendab määritavat vesi-õlis tüüpi emulsiooni, mis sisaldab toote ainsa rasvana piimarasva, piimarasvasisaldusega 39% või rohkem, aga vähem kui 80% massist.

3. Tooted, mis on saadud piimavadaku kontsentreerimise teel piima või piimarasvade lisamisega, arvatakse juustudena rubriiki 0406, kui nad vastavad järgmistele tingimustele:
a) piimarasvasisaldus kuivaines ei ole väiksem kui 5%;
b) toodete kuivainesisaldus on vähemalt 70%, kuid mitte suurem kui 85%;
c) tooted on vormitud või vormitavad.

4. Siia gruppi ei kuulu:
a) vadakust tooted, mis sisaldavad rohkem kui 95% laktoosi, väljendatud veevaba laktoosina kuivaine kohta (rubriik 1702);
b) albumiinid (k.a kontsentraadid kahest või enamast vadakuvalgust, mille kuivaine sisaldab üle 80% vadakuvalku) (rubriik 3502) või globuliinid (rubriik 3504).

Märkused alamrubriikide kohta

1. Alamrubriigis 0404 10 tähistatakse terminiga «modifitseeritud vadak» tooteid, mis koosnevad vadaku komponentidest, s.o vadak, millest on täielikult või osaliselt eemaldatud laktoos, valgud ja mineraalained, vadak, millele on lisatud naturaalseid vadaku komponente, ja tooted, mis on saadud vadaku naturaalsete komponentide segamise teel.

2. Alamrubriigis 0405 10 termin «või» ei sisalda dehüdratiseeritud võid või gheed (teiste imetajate piimast või) (alamrubriik 0405 90).

Täiendav märkus

Kaubakoodide 0406 90 02 00 ja 0406 90 03 00 puhul tähendab termin «terve juust» terveid juuste netomassiga:
– Emmental: mitte vähem kui 60 kg, aga mitte rohkem kui 130 kg,
– Gruyère ja Sbrinz: mitte vähem kui 20 kg, aga mitte rohkem kui 45 kg,
– Bergkäse: mitte vähem kui 20 kg, aga mitte rohkem kui 60 kg,
– Appenzell: mitte vähem kui 6 kg, aga mitte rohkem kui 8 kg.

Lisamärkus

Kaubakoodide 0407 00 11 00, 0407 00 19 04 ning 0407 00 19 05 alla klassifitseeritavate kaupade puhul on nõutav Tõuaretusinspektsiooni luba.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
0401   Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- ja muu magusainelisandita:  
  0401 10 - rasvasisaldusega kuni 1% massist:  
  0401 10 10 00 - - müügipakendis netomahuga kuni 2 liitrit
  0401 10 90 00 - - muud
  0401 20 - rasvasisaldusega üle 1%, kuni 6% massist:  
    - - kuni 3%:  
  0401 20 11 00 - - - müügipakendis netomahuga kuni 2 liitrit
  0401 20 19 00 - - - muud
    - - üle 3%:  
  0401 20 91 00 - - - müügipakendis netomahuga kuni 2 liitrit
  0401 20 99 00 - - - muud
  0401 30 - rasvasisaldusega üle 6% massist:  
    - - kuni 21%:  
  0401 30 11 00 - - - müügipakendis netomahuga kuni 2 liitrit
  0401 30 19 00 - - - muud
    - - üle 21%, kuni 45%:  
  0401 30 31 00 - - - müügipakendis netomahuga kuni 2 liitrit
  0401 30 39 00 - - - muud
    - - üle 45%:  
  0401 30 91 00 - - - müügipakendis netomahuga kuni 2 liitrit
  0401 30 99 00 - - - muud
0402   Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru- või muu magusainelisandiga:  
  0402 10 - pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldusega kuni 1,5% massist:  
    - - ilma suhkru- või muu magusainelisandita:  
  0402 10 11 00 - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
  0402 10 19 00 - - - muud
    - - muud:  
  0402 10 91 00 - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
  0402 10 99 00 - - - muud
    - pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldusega üle 1,5% massist:  
  0402 21 - - ilma suhkru- või muu magusainelisandita:  
    - - - rasvasisaldusega kuni 27% massist:  
  0402 21 11 00 - - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
    - - - - muud:  
  0402 21 17 00 - - - - - rasvasisaldusega kuni 11% massist
  0402 21 19 00 - - - - - rasvasisaldusega üle 11%, kuni 27% massist
    - - - rasvasisaldusega üle 27% massist:  
  0402 21 91 00 - - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
  0402 21 99 00 - - - - muud
  0402 29 - - muud:  
    - - - rasvasisaldusega kuni 27% massist:  
  0402 29 11 00 - - - - spetsiaalne imikupiim hermeetilistes pakendites netomassiga kuni 500 g ja rasvasisaldusega üle 10% massist
    - - - - muud:  
  0402 29 15 00 - - - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
  0402 29 19 00 - - - - - muud
    - - - rasvasisaldusega üle 27% massist:  
  0402 29 91 00 - - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
  0402 29 99 00 - - - - muud
    - muud:  
  0402 91 - - ilma suhkru- või muu magusainelisandita:  
    - - - rasvasisaldusega kuni 8% massist:  
  0402 91 11 00 - - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
  0402 91 19 00 - - - - muud
    - - - rasvasisaldusega üle 8%, kuni 10% massist:  
  0402 91 31 00 - - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
  0402 91 39 00 - - - - muud
    - - - rasvasisaldusega üle 10%, kuni 45% massist:  
  0402 91 51 00 - - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
  0402 91 59 00 - - - - muud
    - - - rasvasisaldusega üle 45% massist:  
  0402 91 91 00 - - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
  0402 91 99 00 - - - - muud
  0402 99 - - muud:  
    - - - rasvasisaldusega kuni 9,5% massist:  
  0402 99 11 00 - - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
  0402 99 19 00 - - - - muud
    - - - rasvasisaldusega üle 9,5%, kuni 45% massist:  
  0402 99 31 00 - - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
  0402 99 39 00 - - - - muud
    - - - rasvasisaldusega üle 45% massist:  
  0402 99 91 00 - - - - müügipakendis netomassiga kuni 2,5 kg
  0402 99 99 00 - - - - muud
0403   Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusaine-, lõhna- ja maitseainetega, pähkli-, kakao-, puuvilja- või marjalisandiga või ilma):  
  0403 10 - jogurt:  
    - - lõhna- ja maitseaineteta, puuvilja-, marja-, pähkli- või kakaolisandita:  
    - - - ilma suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega massist:  
  0403 10 11 00 - - - - kuni 3%
  0403 10 13 00 - - - - üle 3%, kuni 6%
  0403 10 19 00 - - - - üle 6%
    - - - muud, rasvasisaldusega massist:  
  0403 10 31 00 - - - - kuni 3%
  0403 10 33 00 - - - - üle 3%, kuni 6%
  0403 10 39 00 - - - - üle 6%
    - - lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, marja-, pähkli- või kakaolisandiga:  
    - - - pulbrina, graanulites või muul tahkel kujul piimarasvasisaldusega massist:  
  0403 10 51 00 - - - - kuni 1,5%
  0403 10 53 00 - - - - üle 1,5%, kuni 27%
  0403 10 59 00 - - - - üle 27%
    - - - muud, piimarasvasisaldusega massist:  
  0403 10 91 00 - - - - kuni 3%
  0403 10 93 00 - - - - üle 3%, kuni 6%
  0403 10 99 00 - - - - üle 6%
  0403 90 - muud:  
    - - lõhna- ja maitseaineteta, puuvilja-, marja-, pähkli- või kakaolisandita:  
    - - - pulbrina, graanulites või muul tahkel kujul:  
    - - - - ilma suhkru- ja muu magusainelisandita, rasvasisaldusega massist:  
  0403 90 11 00 - - - - - kuni 1,5%
  0403 90 13 00 - - - - - üle 1,5%, kuni 27%
  0403 90 19 00 - - - - - üle 27%
    - - - - muud, rasvasisaldusega massist:  
  0403 90 31 00 - - - - - kuni 1,5%
  0403 90 33 00 - - - - - üle 1,5%, kuni 27%
  0403 90 39 00 - - - - - üle 27%
    - - - muul kujul:  
    - - - - ilma suhkru- ja muu magusainelisandita, rasvasisaldusega massist:  
  0403 90 51 00 - - - - - kuni 3%
  0403 90 53 00 - - - - - üle 3%, kuni 6%
  0403 90 59 00 - - - - - üle 6%
    - - - - muud, rasvasisaldusega massist:  
  0403 90 61 00 - - - - - kuni 3%
  0403 90 63 00 - - - - - üle 3%, kuni 6%
  0403 90 69 00 - - - - - üle 6%
    - - lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, marja-, pähkli- või kakaolisandiga:  
    - - - pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, piimarasvasisaldusega massist:  
  0403 90 71 00 - - - - kuni 1,5%
  0403 90 73 00 - - - - üle 1,5%, kuni 27%
  0403 90 79 00 - - - - üle 27%
    - - - muul kujul, piimarasvasisaldusega massist:  
  0403 90 91 00 - - - - kuni 3%
  0403 90 93 00 - - - - üle 3%, kuni 6%
  0403 90 99 00 - - - - üle 6%
0404   Vadak (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma); mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest (suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma):  
  0404 10 - vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või mitte, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:  
    - - pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul:  
    - - - ilma suhkru- või muu magusainelisandita, valgusisaldusega (lämmastikusisaldus × 6,38) massist:  
    - - - - kuni 15%, rasvasisaldusega massist:  
  0404 10 02 00 - - - - - kuni 1,5%
  0404 10 04 00 - - - - - üle 1,5%, aga mitte üle 27%
  0404 10 06 00 - - - - - üle 27%
    - - - - üle 15%, rasvasisaldusega massist:  
  0404 10 12 00 - - - - - kuni 1,5%
  0404 10 14 00 - - - - - üle 1,5%, aga mitte üle 27%
  0404 10 16 00 - - - - - üle 27%
    - - - muud, valgusisaldusega (lämmastikusisaldus × 6,38) massist:  
    - - - - kuni 15%, rasvasisaldusega massist:  
  0404 10 26 00 - - - - - kuni 1,5%
  0404 10 28 00 - - - - - üle 1,5%, aga mitte üle 27%
  0404 10 32 00 - - - - - üle 27%
    - - - - üle 15%, rasvasisaldusega massist:  
  0404 10 34 00 - - - - - kuni 1,5%
  0404 10 36 00 - - - - - üle 1,5%, aga mitte üle 27%
  0404 10 38 00 - - - - - üle 27%
    - - muud:  
    - - - ilma suhkru- ja muu magusainelisandita, valgusisaldusega (lämmastikusisaldus × 6,38) massist:  
    - - - - kuni 15%, rasvasisaldusega massist:  
  0404 10 48 00 - - - - - kuni 1,5%
  0404 10 52 00 - - - - - üle 1,5%, aga mitte üle 27%
  0404 10 54 00 - - - - - üle 27%
    - - - - üle 15%, rasvasisaldusega massist:  
  0404 10 56 00 - - - - - kuni 1,5%
  0404 10 58 00 - - - - - üle 1,5%, aga mitte üle 27%
  0404 10 62 00 - - - - - üle 27%
    - - - muud, valgusisaldusega (lämmastikusisaldus × 6,38) massist:  
    - - - - kuni 15%, rasvasisaldusega massist:  
  0404 10 72 00 - - - - - kuni 1,5%
  0404 10 74 00 - - - - - üle 1,5%, aga mitte üle 27%
  0404 10 76 00 - - - - - üle 27%
    - - - - üle 15%, rasvasisaldusega massist:  
  0404 10 78 00 - - - - - kuni 1,5%
  0404 10 82 00 - - - - - üle 1,5%, aga mitte üle 27%
  0404 10 84 00 - - - - - üle 27%
  0404 90 - muud:  
    - - ilma suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega massist:  
  0404 90 21 00 - - - kuni 1,5%
  0404 90 23 00 - - - üle 1,5%, kuni 27%
  0404 90 29 00 - - - üle 27%
    - - muud, rasvasisaldusega massist:  
  0404 90 81 00 - - - kuni 1,5%
  0404 90 83 00 - - - üle 1,5%, kuni 27%
  0404 90 89 00 - - - üle 27%
0405   Või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided:  
  0405 10 - või:  
    - - rasvasisaldusega kuni 85% massist:  
    - - - naturaalne või:  
  0405 10 11 00 - - - - müügipakendis netomassiga kuni 1 kg
  0405 10 19 00 - - - - muud
  0405 10 30 00 - - - taastatud või
  0405 10 50 00 - - - vadakuvõi
  0405 10 90 00 - - muud
  0405 20 - piimarasvavõided:  
  0405 20 10 00 - - rasvasisaldusega 39% ja rohkem, kuid alla 60% massist
  0405 20 30 00 - - rasvasisaldusega 60% ja rohkem, kuid kuni 75% massist
  0405 20 90 00 - - rasvasisaldusega üle 75%, kuid alla 80% massist
  0405 90 - muud:  
  0405 90 10 00 - - rasvasisaldusega 99,3% ja rohkem massist ning veesisaldusega kuni 0,5% massist
  0405 90 90 00 - - muud
0406   Juust ja kohupiim:  
  0406 10 - värske juust (valmimata või laagerdamata), sh vadakujuust ja kohupiim:  
    - - rasvasisaldusega kuni 40% massist:  
  0406 10 20 06 - - - pizza juust, külmutatud, tükkides netomassiga mitte rohkem kui 1 gramm igaüks, pakendis netomassiga 5 kg või rohkem, veesisaldusega 52% massist või rohkem ning rasvasisaldusega kuivaines 38% massist või rohkem
  0406 10 20 07 - - - muud
    - - muud:  
  0406 10 80 06 - - - pizza juust, külmutatud, tükkides netomassiga mitte rohkem kui 1 gramm igaüks, pakendis netomassiga 5 kg või rohkem, veesisaldusega 52% massist või rohkem ning rasvasisaldusega kuivaines 38% massist või rohkem
  0406 10 80 07 - - - muud
  0406 20 - riivitud juust või juustupulber:  
  0406 20 10 00 - - Schabziger – juust, mis on valmistatud kooritud piimast ja millele on lisatud peenelt hakitud maitsetaimi
  0406 20 90 00 - - muud
  0406 30 - sulatatud juust, riivimata või pulbristamata:  
  0406 30 10 00 - - mille valmistamisel pole kasutatud muid juustusorte peale Emmentali, Gruyère või Appenzelli juustu, millele võib olla lisatud Schabzigeri juustu, jaemüügiks pakendatud, rasvasisaldusega kuivaine massist kuni 56%
    - - muud:  
    - - - rasvasisaldusega kuni 36% massist ja rasvasisaldusega kuivaine massist:  
  0406 30 31 00 - - - - kuni 48%
  0406 30 39 00 - - - - üle 48%
  0406 30 90 00 - - - rasvasisaldusega üle 36% massist
  0406 40 - sinihallitusjuust:  
  0406 40 10 00 - - Rokfor (Roquefort)
  0406 40 50 00 - - Gorgonzola
  0406 40 90 00 - - muud
  0406 90 - muud juustud:  
  0406 90 01 00 - - töötlemiseks
    - - muud:  
    - - - Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ja Appenzell:  
  0406 90 02 00 - - - - terved juustud väärtusega tollipiiril üle 401,85 €, kuid mitte üle 430,62 € netomassi 100 kg kohta, rasvasisaldusega kuivaine massist 45% või rohkem ja laagerdatud kolm kuud või kauem
  0406 90 03 00 - - - - terved juustud väärtusega tollipiiril üle 430,62 € netomassi 100 kg kohta, rasvasisaldusega kuivaine massist 45% või rohkem ja laagerdatud kolm kuud või kauem
  0406 90 04 00 - - - - tükid, pakitud vaakumis või väärisgaasis, koorega vähemalt ühel küljel, netomassiga 1 kg või rohkem, kuid alla 5 kg ja väärtusega tollipiiril üle 430,62 €, kuid mitte üle 459,39 € netomassi 100 kg kohta, rasvasisaldusega kuivaine massist 45% või rohkem ja laagerdatud kolm kuud või kauem
  0406 90 05 00 - - - - tükid, pakitud vaakumis või väärisgaasis, koorega vähemalt ühel küljel, netomassiga 1 kg või rohkem ja väärtusega tollipiiril üle 459,39 € netomassi 100 kg kohta, rasvasisaldusega kuivaine massist 45% või rohkem ja laagerdatud kolm kuud või kauem
  0406 90 06 00 - - - - tükid ilma kooreta, netomassiga alla 450 g ja väärtusega tollipiiril üle 499,67 € netomassi 100 kg kohta, rasvasisaldusega kuivaine massist 45% või rohkem ja laagerdatud kolm kuud või kauem, pakitud vaakumis või väärisgaasis, pakendites, millel on näidatud juustu nimetus, rasvasisaldus, vastutav pakendaja ja päritolumaa
    - - - - muud:  
  0406 90 13 00 - - - - - Emmental
  0406 90 15 00 - - - - -Gruyère, Sbrinz
  0406 90 17 00 - - - - - Bergkäse, Appenzell
  0406 90 18 00 - - - Fromage friburgeois, Vacherin Mont d’Or ja Tête de Moine
  0406 90 19 00 - - - Schabziger – juust, mis on valmistatud kooritud piimast ja millele on lisatud peenelt hakitud maitsetaimi
  0406 90 21 00 - - - Cheddar
  0406 90 23 00 - - - Edam
  0406 90 25 00 - - - Tilsit
  0406 90 27 00 - - - Butterkäse
  0406 90 29 00 - - - Kashkaval
    - - - Feta:  
  0406 90 31 00 - - - - juust lamba- või pühvlipiimast, pakendites, mis sisaldavad soolvett, või siis lamba- või kitsenahast lähkrites
  0406 90 33 00 - - - - muud
  0406 90 35 00 - - - Kefalo-Tyri
  0406 90 37 00 - - - Finlandia
  0406 90 39 00 - - - Jarlsberg
    - - - muud:  
  0406 90 50 00 - - - - juust lamba- või pühvlipiimast, pakendites, mis sisaldavad soolvett, või siis lamba- või kitsenahast lähkrites
    - - - - muud:  
    - - - - - rasvasisaldusega kuni 40% massist ja veesisaldusega mitterasvainete massist:  
    - - - - - - kuni 47%:  
  0406 90 61 00 - - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano
  0406 90 63 00 - - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino
  0406 90 69 00 - - - - - - - muud
    - - - - - - üle 47%, kuni 72%:  
  0406 90 73 00 - - - - - - - Provolone
  0406 90 75 00 - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
  0406 90 76 00 - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsoe
  0406 90 78 00 - - - - - - - Gouda
  0406 90 79 00 - - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectarie, Saint-Paulin, Taleggio
  0406 90 81 00 - - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
  0406 90 82 00 - - - - - - - Camembert
  0406 90 84 00 - - - - - - - Brie
  0406 90 85 00 - - - - - - - Kefalograviera, Kasseri
    - - - - - - - muud juustud, arvestatud mitterasvainete veesisaldusega massist:  
  0406 90 86 00 - - - - - - - - üle 47%, aga mitte üle 52%
  0406 90 87 00 - - - - - - - - üle 52%, aga mitte üle 62%
  0406 90 88 00 - - - - - - - - üle 62%, aga mitte üle 72%
  0406 90 93 00 - - - - - - üle 72%
  0406 90 99 00 - - - - - muud
0407 0407 00 Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud:  
    - kodulindude munad:  
    - - inkubeerimiseks:  
  0407 00 11 00 - - - kalkuni- ja hanemunad tk
    - - - muud:  
  0407 00 19 04 - - - - kanamunad tk
  0407 00 19 05 - - - - muud tk
    - - muuks otstarbeks:  
  0407 00 30 04 - - - kanamunad 1000 tk
  0407 00 30 05 - - - muud 1000 tk
  0407 00 90 00 - muude lindude munad tk
0408   Kooreta linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud (suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma):  
    - munakollane:  
  0408 11 - - kuivatatud:  
  0408 11 20 00 - - - inimtoiduks kõlbmatu
  0408 11 80 00 - - - muud
  0408 19 - - muud:  
  0408 19 20 00 - - - inimtoiduks kõlbmatu
    - - - muud:  
  0408 19 81 00 - - - - vedelal kujul
  0408 19 89 00 - - - - muud, kaasa arvatud külmutatud
    - muud:  
  0408 91 - - kuivatatud:  
  0408 91 20 00 - - - inimtoiduks kõlbmatu
  0408 91 80 00 - - - muud
  0408 99 - - muud:  
  0408 99 20 00 - - - inimtoiduks kõlbmatu
  0408 99 80 00 - - - muud
0409 0409 00 00 00 Naturaalne mesi
0410 0410 00 00 00 Mujal nimetamata, loomse päritoluga inimtoiduks kõlblikud tooted

GRUPP 05

MUUD LOOMSED TOOTED

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu:
a) toidukaubad, v.a loomaveri (vedel või kuivatatud), terved või tükeldatud loomasooled, -põied ja -maod;
b) toorkarusnahad ja -nahad (k.a karusnahad), mis kuuluvad gruppidesse 41 ja 43, v.a rubriiki 0505 kuuluvad linnunahad ja parkimata nahkade lõikmed ja muud analoogsed jäätmed rubriigist 0511;
c) loomse päritoluga tekstiilitööstuse tooraine, v.a hobusejõhv ja selle jäätmed (XI jaotis);
d) valmissõlmed või kimbud harjatoodete tootmiseks, mis kuuluvad rubriiki 9603.

2. Rubriigis 0501 ei loeta töödelduteks pikkuse järgi sorteeritud juukseid (juuksejuured ja vastavalt ka -otsad asetsevad ühesuunaliselt).

3. Kogu nomenklatuuris tähistatakse terminiga «elevandiluu» elevandi, jõehobu, morsa, narvali ja metssea kihvu, ninasarviku sarvi ja kõigi loomade hambaid.

4. Terminiga «hobusejõhv» tähistatakse hobuste ja suursarvloomade (veiste) laka- ja sabakarvu.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
0501 0501 00 00 00 Töötlemata juuksed, puhastatud, pestud või mitte; juuksejäätmed
0502   Kodu- ja metssigade harjased ning karvad; mägrakarvad jm karvad harjatoodete valmistamiseks; eelnimetatud harjaste ja karvade jäätmed:  
  0502 10 00 00 - kodu- või metssigade harjased ning karvad, nende jäätmed
  0502 90 00 00 - muud
0503 0503 00 00 00 Hobusejõhv ja selle jäätmed (k.a kihtidena tugimaterjalil või ilma selleta)
0504 0504 00 00 00 Looma- (v.a kalade) sooled, -põied ja -maod, terved või tükeldatud, värsked, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud
0505   Linnunahad jm sulgede või udusulgedega kaetud kehaosad, suled (sh kärbitud servadega) ja udusuled, töötlemata või töödeldud puhastamise, desinfitseerimise või säilitusmaterjalidega immutamise teel; sulepulber, sulgede osad ja jäätmed:  
  0505 10 - suled täite- ja polstrimaterjalideks; udusuled:  
  0505 10 10 00 - - töötlemata kujul
  0505 10 90 00 - - muud
  0505 90 00 00 - muud
0506   Loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või deželatiniseeritud; jahu ja jäätmed nendest toodetest:  
  0506 10 00 00 - osseiin ja happega töödeldud loomakondid
  0506 90 00 00 - muud
0507   Elevandiluu, kilpkonna kilp, vaalaluu ja vaalakiused, sarved, kabjad, küüned, nokad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata); nendest valmistatud pulber ning jäätmed:  
  0507 10 00 00 - elevandiluu; elevandiluu pulber ja jäätmed
  0507 90 00 00 - muud
0508 0508 00 00 00 Korallid jms materjalid, töötlemata või eeltöödeldud; merekarbid, kooriklaste ja okasnahksete mereloomade koorikkestad, seepia luukestad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata), nende jäätmed ja nendest valmistatud pulber
0509 0509 00 Looduslikud loomsed käsnad:  
  0509 00 10 00 - töötlemata kujul
  0509 00 90 00 - muud
0510 0510 00 00 00 Hall ambra, kopranõre, näärmeeritis ja muskus; kantariidid (hispaania kärbsed); sapp, kuivatatud või mitte; näärmed jm farmaatsiatööstuses kasutatavad loomsed saadused (värsked, jahutatud, külmutatud või muul moel eelsäilitatud)
0511   Mujal nimetamata loomsed tooted; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 01 või 03:  
  0511 10 00 00 - veisesperma
    - muud:  
  0511 91 - - tooted kaladest, vähkidest, limustest või muudest vees elavatest selgrootutest; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 03:  
  0511 91 10 00 - - - kalajäätmed
  0511 91 90 00 - - - muud
  0511 99 - - muud:  
  0511 99 10 00 - - - sooned ja kõõlused; toornahkade lõikmed ja muud analoogsed jäätmed
  0511 99 90 00 - - - muud

II JAOTIS

TAIMSED TOOTED

Märkus jaotise kohta:

Siin jaotises tähistatakse terminiga «graanulid» tooteid, mis on aglomeeritud kas vahetult pressimise teel või sideainete lisamise teel proportsioonis, mis ei ületa 3% massist.

GRUPP 06

ELUSPUUD JA MUUD TAIMED; TAIMESIBULAD, -JUURED JMS; LÕIKELILLED JA DEKORATIIVSED TAIMMATERJALID

Märkused grupi kohta:

1. Tulenevalt rubriigi 0601 nimetuse teisest osast kuuluvad siia gruppi ainult eluspuud ja -taimed (k.a köögiviljataimed), mida kaubastatakse tavaliselt puukoolide, taimeaedade ja lillekaupluste poolt kasutamiseks kas istutusmaterjalidena või siis dekoratiivsetel eesmärkidel; siia gruppi ei kuulu kartul, sibul, šalottsibul, küüslauk jm analoogsed grupis 07 klassifitseeritud mugul- ja sibulköögiviljad.

2. Rubriikidesse 0603 ja 0604 kuuluvad ka lillekimbud ja lillekorvid, pärjad ja muud analoogsed kaubad, mis on valmistatud kas täielikult või osaliselt nendes rubriikides nimetatud toodetest, kusjuures ei arvestata nende juurde kuuluvaid teistest materjalidest valmistatud lisandeid. Siia gruppi ei kuulu kollaažid ja muud analoogsed dekoratiivsed pildid rubriigist 9701.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
0601   Lillede ja ilutaimede sibulad, mugulad, muguljuured, juurmugulad ja risoomid puhke-, kasvu- või õitsemisstaadiumis; siguritaimed ja -juured (v.a juured rubriigist 1212):  
  0601 10 - puhkestaadiumis sibulad, mugulad, muguljuured, juurmugulad ja risoomid:  
  0601 10 10 00 - - hüatsindid tk
  0601 10 20 00 - - nartsissid tk
  0601 10 30 00 - - tulbid tk
  0601 10 40 00 - - gladioolid tk
  0601 10 90 00 - - muud tk
  0601 20 - kasvu- või õitsemisstaadiumis sibulad, mugulad, muguljuured, juurmugulad ja risoomid; siguritaimed ja -juured:  
  0601 20 10 00 - - siguritaimed ja -juured tk
  0601 20 30 00 - - orhideed, hüatsindid, nartsissid ja tulbid tk
  0601 20 90 00 - - muud tk
0602   Muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad; seeneniidistik:  
  0602 10 - juurdumata pistikud ja pookoksad:  
  0602 10 10 00 - - viinamarjaväädid tk
  0602 10 90 00 - - muud tk
  0602 20 -  puud, põõsad ja põõsastikud, mis kannavad söödavaid vilju (poogitud või mitte):  
  0602 20 10 00 - - viinamarjavõrsikud, poogitud või juurdunud tk
  0602 20 90 00 - - muud tk
  0602 30 00 00 - rododendronid ja asalead, poogitud või mitte tk
  0602 40 - roosid, poogitud või mitte:  
  0602 40 10 00 - - silmastamata ja pookokstega pookimata tk
  0602 40 90 00 - - silmastatud või pookokstega poogitud tk
  0602 90 - muud:  
  0602 90 10 00 - - seeneniidistik
  0602 90 20 00 - - ananassitaimed
  0602 90 30 00 - - köögivilja- ja maasikataimed
    - - muud:  
    - - - avamaa taimed:  
    - - - - puud, põõsad ja põõsastikud:  
  0602 90 41 00 - - - - - metsapuud
    - - - - - muud:  
  0602 90 45 00 - - - - - - juurdunud pistikud ja noored taimed
  0602 90 49 00 - - - - - - muud
    - - - - muud avamaa taimed:  
  0602 90 51 00 - - - - - mitmeaastased taimed
  0602 90 59 00 - - - - - muud
    - - - katmikala taimed:  
  0602 90 70 00 - - - - juurdunud pistikud ja noored taimed, v.a kaktused
    - - - - muud:  
  0602 90 91 00 - - - - - õitsevad taimed koos õienuppude ja õitega, v.a kaktused
  0602 90 99 00 - - - - - muud
0603   Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):  
  0603 10 - värsked:  
  0603 10 10 00 - - roosid tk
  0603 10 20 00 - - nelgid tk
  0603 10 30 00 - - orhideed tk
  0603 10 40 00 - - gladioolid tk
  0603 10 50 00 - - krüsanteemid tk
  0603 10 80 00 - - muud
  0603 90 00 00 - muud
0604   Taimede lehestik, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):  
  0604 10 - samblad ja samblikud:  
  0604 10 10 00 - - põdrasamblik
  0604 10 90 00 - - muud
    - muud:  
  0604 91 - - värsked:  
    - - - jõulupuud:  
  0604 91 21 00 - - - - kaukaasia nulud (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) ja hõbenulud (Abies procera Rehd.) tk
  0604 91 29 00 - - - - muud tk
    - - - okaspuude oksad:  
  0604 91 41 00 - - - - kaukaasia nulu (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) oksad või hõbenulu (Abies procera Rehd.) oksad
  0604 91 49 00 - - - - muud
  0604 91 90 00 - - - muud
  0604 99 - - muud:  
  0604 99 10 00 - - - kuivatatud, muul viisil töötlemata
  0604 99 90 00 - - - muud

GRUPP 07

KÖÖGIVILI NING TOIDUKS KASUTATAVAD JUURED JA MUGULAD

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu söödakultuurid, mis on klassifitseeritud rubriigis 1214.

2. Rubriikides 0709 kuni 0712 tähistatakse terminiga «köögivili» ka söögiseeni, trüfleid, oliive, kappareid, kõrvitsaid, baklažaane, suhkrumaisi (Zea mays var. saccharata), perekondade Capsicum või Pimenta mahedaid vilju, tilli, peterselli, aed-harakputke, estragoni, kress-salatit ja kultuurmajoraani (Majorana hortensis või Origanum majorana).

3. Rubriiki 0712 kuuluvad kuivatatult kõik rubriikides 0701–0711 klassifitseeritud köögiviljad, välja arvatud:
a) kuivatatud puhastatud kaunviljad (rubriik 0713);
b) suhkrumais, rubriikides 1102 kuni 1104 kirjeldatud kujul;
c) kartulist valmistatud püülijahu, lihtjahu, pulber, tangud, graanulid ja helbed (rubriik 1105);
d) liht- ja püülijahu ning pulber rubriiki 0713 kuuluvatest kuivatatud kaunviljadest (rubriik 1106).

4. Siia gruppi ei kuulu perekondadesse Capsicum või Pimenta kuuluvad kuivatatud, peenestatud või jahvatatud viljad, mis on klassifitseeritud rubriigis 0904.

Täiendav märkus:

Kaubakoodi 0714 10 10 00 puhul tähistatakse terminiga «jahust ja püülist graanulid» graanuleid, mille läbitulek 2 mm suuruste avadega metallsõelast veega segatuna on vähemalt 95% kuivaine massist.

Lisamärkus:

Kaubakoodi 0701 10 00 00 alla klassifitseeritava kauba puhul on nõutav Taimetoodangu Inspektsiooni impordiluba.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
0701   Kartulid, värsked või jahutatud:  
  0701 10 00 00 - seemnekartul
  0701 90 - muud:  
  0701 90 10 00 - - tärklise tootmiseks
    - - muuks otstarbeks:  
  0701 90 50 00 - - - varajane kartul, 1. jaanuarist 30. juunini
  0701 90 90 00 - - - muud
0702 0702 00 00 00 Tomatid, värsked või jahutatud
0703   Sibul, šalottsibul, küüslauk, porrulauk jm sibulköögiviljad, värsked või jahutatud:  
  0703 10 - sibul ja šalottsibul:  
    - - sibul:  
  0703 10 11 00 - - - tippsibul (seemneks)
  0703 10 19 00 - - - muud
  0703 10 90 00 - - šalottsibul
  0703 20 00 00 - küüslauk
  0703 90 00 00 - porrulauk jm sibulköögiviljad
0704   Peakapsas, lillkapsas, nuikapsas, sööda- e lehtkapsas ja muud toiduks kasutatavad kapsad, värsked või jahutatud:  
  0704 10 00 00 - lillkapsas ja spargelkapsas (brokoli)
  0704 20 00 00 - rooskapsas
  0704 90 - muud:  
  0704 90 10 00 - - valge peakapsas ja punane peakapsas
  0704 90 90 00 - - muud
0705   Aedsalatid (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), värske või jahutatud:  
    - aedsalat:  
  0705 11 00 00 - - peasalat
  0705 19 00 00 - - muud
    - sigur:  
  0705 21 00 00 - - salatsigur (Cichorium intybus var. foliosum)
  0705 29 00 00 - - muud
0706   Porgand, naeris, söögipeet, aed-piimjuur, juurseller, redis jms söödavad juurviljad, värsked või jahutatud:  
  0706 10 00 00 - porgand ja naeris
  0706 90 - muud:  
  0706 90 10 00 - - juurseller
  0706 90 30 00 - - mädarõigas (Cochlearia armoracia)
  0706 90 90 00 - - muud
0707 0707 00 Kurgid ja kornišonid, värsked või jahutatud:  
  0707 00 05 00 - kurgid
  0707 00 90 00 - kornišonid
0708   Kaunviljad, poetatud või mitte, värsked või jahutatud:  
  0708 10 00 00 - hernes (Pisum sativum)
  0708 20 00 00 - aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.)
  0708 90 00 00 - muud kaunviljad
0709   Muud köögiviljad, värsked või jahutatud:  
  0709 10 00 00 - kera-artišokid
  0709 20 00 00 - spargel (aspari võrsed)
  0709 30 00 00 - baklažaan
  0709 40 00 00 - seller (v.a juurseller)
    - seened ja trüflid:  
  0709 51 00 00 - - seened perekonnast Agaricus
  0709 52 00 00 - - trühvlid
  0709 59 - - muud:  
  0709 59 10 00 - - - kukeseened
  0709 59 30 00 - - - puravikud
  0709 59 90 00 - - - muud
  0709 60 - perekondadesse Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad:  
  0709 60 10 00 - - magus ja mahe paprika
    - - muud:  
  0709 60 91 00 - - - perekonna Capsicum viljad kapsaitsiini või õlivaikvärvide tootmiseks
  0709 60 95 00 - - - eeterlike õlide ja resinoidide tööstuslikuks tootmiseks
  0709 60 99 00 - - - muud
  0709 70 00 00 - spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat
  0709 90 - muud:  
  0709 90 10 00 - - salatid, v.a aedsalatid (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.)
  0709 90 20 00 - - lehtpeet e mangold ja hispaania artišokid
    - - oliivid:  
  0709 90 31 00 - - - muudeks kasutusteks peale õli tootmise
  0709 90 39 00 - - - muud
  0709 90 40 00 - - kapparid
  0709 90 50 00 - - apteegitill
  0709 90 60 00 - - suhkrumais
  0709 90 70 00 - - kabatšokid
  0709 90 90 00 - - muud
0710   Külmutatud köögiviljad, toored või eelnevalt vees keedetud või aurutatud:  
  0710 10 00 00 - kartul
    - kaunviljad, poetatud või mitte:  
  0710 21 00 00 - - hernes (Pisum sativum)
  0710 22 00 00 - - aeduba (Vigna spp., Phaseolus spp.)
  0710 29 00 00 - - muud
  0710 30 00 00 - spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat
  0710 40 00 00 - suhkrumais
  0710 80 - muud köögiviljad:  
  0710 80 10 00 - - oliivid
    - - perekondadesse Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad:  
  0710 80 51 00 - - - magus ja mahe paprika
  0710 80 59 00 - - - muud
    - - seened:  
  0710 80 61 00 - - - perekonnast Agaricus
  0710 80 69 00 - - - muud
  0710 80 70 00 - - tomatid
  0710 80 80 00 - - kera-artišokid
  0710 80 85 00 - - spargel
  0710 80 95 00 - - muud
  0710 90 00 00 - köögiviljasegud
0711   Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses) köögiviljad, mis ei ole kõlblikud kohe toiduks kasutamiseks:  
  0711 20 - oliivid:  
  0711 20 10 00 - - muudeks kasutusteks peale õli tootmise
  0711 20 90 00 - - muud
  0711 30 00 00 - kapparid
  0711 40 00 00 - kurgid ja kornišonid
    - seened ja trühvlid:  
  0711 51 00 00 - - seened perekonnast Agaricus kg k/k
  0711 59 00 00 - - muud
  0711 90 - muud köögiviljad; köögiviljasegud:  
    - - köögiviljad:  
  0711 90 10 00 - - - perekondadesse Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad (v.a magus ja mahe paprika)
  0711 90 30 00 - - - suhkrumais
  0711 90 50 00 - - - sibulad
  0711 90 80 00 - - - muud
  0711 90 90 00 - - köögiviljasegud
0712   Kuivatatud köögiviljad (tervelt, poolitatult, lõikudena, purustatult või pulbrina), muul viisil töötlemata:  
  0712 20 00 00 - sibulad
    - seened, kõrvtarrikud (Auricularia spp.), kõhrikud (Tremella spp.), trühvlid:  
  0712 31 00 00 - - seened perekonnast Agaricus
  0712 32 00 00 - - kõrvtarrikud (Auricularia spp.)
  0712 33 00 00 - - kõhrikud (Tremella spp.)
  0712 39 00 00 - - muud
  0712 90 - muud köögiviljad; köögiviljasegud:  
  0712 90 05 00 - - kartulid tervelt või tükeldatult, muul viisil töötlemata
    - - suhkrumais (Zea mays var. saccharata):  
  0712 90 11 00 - - - hübriidid seemneks
  0712 90 19 00 - - - muud
  0712 90 30 00 - - tomatid
  0712 90 50 00 - - porgandid
  0712 90 90 00 - - muud
0713   Kuivatatud kaunviljad (poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata):  
  0713 10 - herned (Pisum sativum):  
  0713 10 10 00 - - seemneks
  0713 10 90 00 - - muud
  0713 20 00 00 - kikerherned (nuut, Cicer arietinum)
    - aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.):  
  0713 31 00 00 - - aedoad sortidest Vigna mungo(L.) Hepper või Vigna radiata(L.) Wilczek
  0713 32 00 00 - - väikesed punased (Adzuki) aedoad (Phaseolus või Vigna angularis)
  0713 33 - - harilikud aedoad (Phaseolus vulgaris):  
  0713 33 10 00 - - - seemneks
  0713 33 90 00 - - - muud
  0713 39 00 00 - - muud
  0713 40 00 00 - läätsed
  0713 50 00 00 - põldoad (Vicia faba var. major) ja söödaoad (Vicia faba var. equina ja Vicia faba var. minor)
  0713 90 - muud:  
  0713 90 10 00 - - seemneks
  0713 90 90 00 - - muud
0714   Maniokk, maranta, saalep, maapirn, bataat jms kõrge tärklise- või inuliinisisaldusega juurviljad (värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldamata või tükeldatud või graanulitena); saagopalmi säsi:  
  0714 10 - maniokk:  
  0714 10 10 00 - - jahust ja püülist graanulitena
    - - muud:  
  0714 10 91 00 - - - toiduks kasutatavat sorti, müügipakendis netomassiga kuni 28 kg, kas värsked ja terved või kooritud ja külmutatud, viiludeks lõigatud või mitte
  0714 10 99 00 - - - muu
  0714 20 - bataadid:  
  0714 20 10 00 - - värsked, terved, inimtoiduks
  0714 20 90 00 - - muud
  0714 90 - muud:  
    - - maranta, saalep ja muud sarnased kõrge tärklisesisaldusega juured ja juurviljad:  
  0714 90 11 00 - - - toiduks kasutatavat sorti, müügipakendis netomassiga kuni 28 kg, kas värsked ja terved või kooritud ja külmutatud, viiludeks lõigatud või mitte
  0714 90 19 00 - - - muud
  0714 90 90 00 - - muud

GRUPP 08

TOIDUKS KASUTATAVAD PUUVILJAD, MARJAD JA PÄHKLID; TSITRUSVILJADE JA MELONITE KOORED

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu mittesöödavad pähklid, puuviljad ja marjad.

2. Jahutatud puuviljad, marjad ja pähklid klassifitseeritakse samas rubriigis kui sama liiki värsked puuviljad, marjad ja pähklid.

3. Siia gruppi kuuluvad kuivatatud puuviljad, marjad ja pähklid võivad olla osaliselt rehüdratiseeritud või töödeldud järgmistel eesmärkidel:
a) täiendavaks konserveerimiseks või stabiliseerimiseks (näiteks mõõduka kuumtöötlemise, väävliga töötlemise, sorbiinhappe või kaaliumsorbiidi lisamisega),
b) nende välimuse parandamiseks või säilitamiseks (näiteks taimeõli või väikese koguse glükoosisiirupi lisamisega) eeldusel, et nad säilitavad kuivatatud puuviljade, marjade või pähklite omadused.

Täiendavad märkused:

1. Siia gruppi klassifitseeritud toodete suhkrusisaldus – erinevate suhkrute sisaldus sahharoosis väljendatuna – vastab refraktomeetri näidule temperatuuril 20 °C korrutatult koefitsiendiga 0,95.

2. Kaubakoodide 0811 90 11 00, 0811 90 31 00 ja 0811 90 85 00 puhul tähistatakse terminiga «troopilised puuviljad» guajaave, mangosid, mangustane, papaiasid, tamirinde, kašuõunu, litšisid, tšakasid (jackfruite), sapotilli ploome, grenadille (kannatuslille vilju), karamboolasid ja pitahaiasid.

3. Kaubakoodide 0811 90 11 00, 0811 90 31 00, 0811 90 85 00, 0812 90 70 00 ja 0813 50 31 00 puhul tähistatakse mõistega «troopilised pähklid» kookospähkleid, kašupähkleid, brasiilia pähkleid, beetlipähkleid, koolapähkleid ja makadaamiapähkleid.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
0801   Kookospähklid, brasiilia pähklid ja kašupähklid, värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata, lüditud või lüdimata:  
    - kookospähklid:  
  0801 11 00 00 - - kuivatatud
  0801 19 00 00 - - muud
    - brasiilia pähklid:  
  0801 21 00 00 - - koorimata
  0801 22 00 00 - - kooritud
    - kašupähklid:  
  0801 31 00 00 - - koorimata
  0801 32 00 00 - - kooritud
0802   Teised pähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata:  
    - mandlid:  
  0802 11 - - koorimata:  
  0802 11 10 00 - - - mõrumandlid
  0802 11 90 00 - - - muud
  0802 12 - - kooritud:  
  0802 12 10 00 - - - mõrumandlid
  0802 12 90 00 - - - muud
    - sarapuupähklid (Corylus spp.):  
  0802 21 00 00 - - koorimata
  0802 22 00 00 - - kooritud
    - kreeka pähklid:  
  0802 31 00 00 - - koorimata
  0802 32 00 00 - - kooritud
  0802 40 00 00 - kastanid (Castanea spp.)
  0802 50 00 00 - pistaatsiamandlid
  0802 90 - muud:  
  0802 90 20 00 - - beetlid, koola- ja pekaanipähklid
  0802 90 50 00 - - piiniapähklid
  0802 90 60 00 - - makadaamiapähklid
  0802 90 85 00 - - muud
0803 0803 00 Banaanid (k.a jahubanaanid), värsked või kuivatatud:  
    - värsked:  
  0803 00 11 00 - - jahubanaanid
  0803 00 19 00 - - muud
  0803 00 90 00 - kuivatatud
0804   Datlid, viigimarjad, ananassid, avokaadod, guajaavid, mangod ja mangustanid (värsked või kuivatatud):  
  0804 10 00 00 - datlid
  0804 20 - viigimarjad:  
  0804 20 10 00 - - värsked
  0804 20 90 00 - - kuivatatud
  0804 30 00 00 - ananassid
  0804 40 00 00 - avokaadod
  0804 50 00 00 - guajaavid, mangod ja mangustanid
0805   Tsitrusviljad, värsked või kuivatatud:  
  0805 10 - apelsinid:  
    - - pärisapelsinid, värsked:  
  0805 10 10 00 - - - veriapelsinid
    - - - muud:  
  0805 10 30 00 - - - - sortidest Navel, Naveline, Navelate, Salustina, Verna, Valencia late, Malta, Shamouti, Ovali, Trovita ja Hamlin
  0805 10 50 00 - - - - muud
  0805 10 80 00 - - muud
  0805 20 - mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid ja sarnased tsitrushübriidid:  
  0805 20 10 00 - - klementiinid
  0805 20 30 00 - - monrealid ja satsumad (jaapani mandariinid)
  0805 20 50 00 - - mandariinid ja vilkingid
  0805 20 70 00 - - tangeriinid (maroko mandariinid)
  0805 20 90 00 - - muud
  0805 40 00 00 - greipfruudid
  0805 50 - sidrunid (Citrus limon, Citrus limonum) ja laimid (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):  
  0805 50 10 00 - - sidrunid (Citrus limon, Citrus limonium)
  0805 50 90 00 - - laimid e limonellid (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
  0805 90 00 00 - muud
0806   Viinamarjad, värsked või kuivatatud (rosinad):  
  0806 10 - värsked:  
  0806 10 10 00 - - lauamarjad
  0806 10 90 00 - - muud
  0806 20 - kuivatatud (rosinad):  
    - - müügipakendis netomassiga kuni 2 kg:  
  0806 20 11 00 - - - korindid (väikesed tumedad seemneteta rosinad)
  0806 20 12 00 - - - smürna rosinad (seemneteta)
  0806 20 18 00 - - - muud
    - - muud:  
  0806 20 91 00 - - - korindid (väikesed tumedad seemneteta rosinad)
  0806 20 92 00 - - - smürna rosinad (seemneteta)
  0806 20 98 00 - - - muud
0807   Värsked melonid, arbuusid ja papaiad:  
    - melonid ja arbuusid:  
  0807 11 00 00 - - arbuusid
  0807 19 00 00 - - muud
  0807 20 00 00 - papaiad
0808   Värsked õunad, pirnid ja küdooniad:  
  0808 10 - õunad:  
  0808 10 10 00 - - õunad siidri valmistamiseks, pakkimata, 16. septembrist 15. detsembrini
    - - muud:  
  0808 10 20 00 - - - sordist Golden Delicious
  0808 10 50 00 - - - sordist Granny Smith
  0808 10 90 00 - - - muud
  0808 20 - pirnid ja küdooniad:  
    - - pirnid:  
  0808 20 10 00 - - - pirnid pirnisiidri valmistamiseks, pakkimata, 1. augustist 31. detsembrini
  0808 20 50 00 - - - muud
  0808 20 90 00 - - küdooniad
0809   Värsked aprikoosid, kirsid, virsikud (k.a nektariinid), ploomid ja laukaploomid:  
  0809 10 00 00 - aprikoosid
  0809 20 - kirsid:  
  0809 20 05 00 - - hapukirsid (murelid) (Prunus cerasus)
  0809 20 95 00 - - muud
  0809 30 - virsikud, k.a nektariinid:  
  0809 30 10 00 - - nektariinid
  0809 30 90 00 - - muud
  0809 40 - ploomid ja laukaploomid:  
  0809 40 05 00 - - ploomid
  0809 40 90 00 - - laukaploomid
0810   Muud värsked marjad ja puuviljad:  
  0810 10 00 00 - maasikad
  0810 20 - vaarikad, põldmarjad, mooruspuumarjad, logani murakad:  
  0810 20 10 00 - - vaarikad
  0810 20 90 00 - - muud
  0810 30 - mustad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad:  
  0810 30 10 00 - - mustad sõstrad
  0810 30 30 00 - - punased sõstrad
  0810 30 90 00 - - muud
  0810 40 - jõhvikad, mustikad ja teised marjad perekonnast Vaccinium:  
  0810 40 10 00 - - pohlad (liigist Vaccinium vitis-idaea)
  0810 40 30 00 - - mustikad (liigist Vaccinium myrtillus)
  0810 40 50 00 - - marjad liikidest Vaccinium macrocarpon ja Vaccinium corymbosum
  0810 40 90 00 - - muud
  0810 50 00 00 - kiivid
  0810 60 00 00 - durianid
  0810 90 - muud:  
  0810 90 30 00 - - tamarindid, kašuõunad, litšid, tšakad (jackfruit), sapotilli ploomid
  0810 90 40 00 - - grenadillid (kannatuslille viljad), karamboolad ja pitahaiad
  0810 90 95 00 - - muud
0811   Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, sisaldavad või ei sisalda suhkrut või muud magusainelisandit:  
  0811 10 - maasikad:  
    - - suhkru- või muu magusainelisandiga:  
  0811 10 11 00 - - - suhkrusisaldusega üle 13% massist
  0811 10 19 00 - - - muud
  0811 10 90 00 - - muud
  0811 20 - vaarikad, põldmarjad, mooruspuumarjad, logani murakad, mustad, valged või punased sõstrad ning karusmarjad:  
    - - suhkru- või muu magusainelisandiga:  
  0811 20 11 00 - - - suhkrusisaldusega üle 13% massist
  0811 20 19 00 - - - muud
    - - muud:  
  0811 20 31 00 - - - vaarikad
  0811 20 39 00 - - - mustad sõstrad
  0811 20 51 00 - - - punased sõstrad
  0811 20 59 00 - - - põldmarjad ja mooruspuumarjad
  0811 20 90 00 - - - muud
  0811 90 - muud:  
    - - suhkru- või muu magusainelisandiga:  
    - - - suhkrusisaldusega üle 13% massist:  
  0811 90 11 00 - - - - troopilised puuviljad ja troopilised pähklid
  0811 90 19 00 - - - - muud
    - - - muud:
  0811 90 31 00 - - - - troopilised puuviljad ja troopilised pähklid
  0811 90 39 00 - - - - muud
    - - muud:  
  0811 90 50 00 - - - mustikad (Vaccinium myrtillus)
  0811 90 70 00 - - - marjad liigist Vaccinium myrtilloides ja Vaccinium augostifolium
    - - - kirsid:  
  0811 90 75 00 - - - - hapukirsid (murelid) (Prunus cerasus)
  0811 90 80 00 - - - - muud
  0811 90 85 00 - - - troopilised puuviljad ja troopilised pähklid
  0811 90 95 00 - - - muud
0812   Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävelvees või muus säilitusaine lahuses), kõlbmatud koheseks tarbimiseks:  
  0812 10 00 00 - kirsid
  0812 90 - muud:  
  0812 90 10 00 - - aprikoosid
  0812 90 20 00 - - apelsinid
  0812 90 30 00 - - papaiad
  0812 90 40 00 - - mustikad (Vaccinium myrtillus)
  0812 90 50 00 - - mustad sõstrad
  0812 90 60 00 - - vaarikad
  0812 90 70 00 - - guajaavid, mangod, mangostanid, tamarindid, kašuõunad, litšid, tšakad (jackfruit), sapotilli ploomid, grenadillid (kannatuslille viljad), karamboolad, pitahaiad ja troopilised pähklid
  0812 90 99 00 - - muud
0813   Kuivatatud puuviljad ja marjad (v.a rubriikides 0801 kuni 0806 esitatud puuviljad ja marjad); segud käesolevasse gruppi kuuluvatest pähklitest või kuivatatud puuviljadest ja marjadest:  
  0813 10 00 00 - aprikoosid
  0813 20 00 00 - säilisploomid (mustad ploomid)
  0813 30 00 00 - õunad
  0813 40 - muud marjad ja puuviljad:  
  0813 40 10 00 - - virsikud, k.a nektariinid
  0813 40 30 00 - - pirnid
  0813 40 50 00 - - papaiad
  0813 40 60 00 - - tamarindid
  0813 40 70 00 - - kašuõunad, litšid, tšakad (jackfruit), sapotilli ploomid, grenadillid (kannatuslille viljad), karamboolad ja pitahaiad
  0813 40 95 00 - - muud
  0813 50 - segud käesolevasse gruppi kuuluvatest pähklitest või kuivatatud puuviljadest ja marjadest:  
    - -  segud kuivatatud puuviljadest, v.a rubriikides 0801 kuni 0806 klassifitseeritud kuivatatud puuviljad:  
    - - - ilma mustade ploomideta:
  0813 50 12 00 - - - - papaiadest, tamarindidest, kašuõuntest, litšidest, tšakadest (jackfruit), sapotilli ploomidest, grenadillidest (kannatuslille viljadest), karambooladest, pitahaiadest
  0813 50 15 00 - - - - muud
  0813 50 19 00 - - - mustade ploomidega
    - - segud, mis koosnevad eranditult rubriikidesse 0801 ja 0802 kuuluvatest kuivatatud pähklitest:
  0813 50 31 00 - - - troopilistest pähklitest
  0813 50 39 00 - - - muud
    - - muud segud:  
  0813 50 91 00 - - - ilma mustade ploomide või viigimarjadeta
  0813 50 99 00 - - - muud
0814 0814 00 00 00 Tsitruseliste või meloni (sh arbuusi) koor, värske, külmutatud, kuivatatud või lühiajaliselt säilitatud soolvees, väävelvees või muus säilitusaine lahuses

GRUPP 09

KOHV, TEE, MATE JA MAITSEAINED

Märkused grupi kohta:

1. Rubriikidesse 0904 kuni 0910 kuuluvatest toodetest valmistatud segud klassifitseeritakse järgmiselt:
a) segud samasse rubriiki kuuluvast kahest või enamast tootest klassifitseeritakse samas rubriigis;
b) segud kahest või enamast erinevatesse rubriikidesse kuuluvast tootest klassifitseeritakse rubriigis 0910.

Muude ainete lisamisel rubriikidesse 0904 kuni 0910 kuuluvatele toodetele (või nende segudele, millele on viidatud punktides a ja b ülalpool) klassifitseeritakse saadud segud samas rubriigis kui vastavad tooted juhul, kui saadud segud säilitavad sellesse rubriiki kuuluvatele toodetele iseloomulikud omadused. Vastasel juhul ei kuulu saadud segud siia gruppi ja sellised segud klassifitseeritakse rubriigis 2103.

2. Siia gruppi ei kuulu kubeebapipar e sabapipar (Piper cubeba) ja muud tooted rubriigist 1211.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
0901   Kohv (röstitud või röstimata, kofeiiniga või ilma); kohvikestad ja -koored; ükskõik mis vahekorras kohvi sisaldavad kohviasendajad:  
    - röstimata kohv:  
  0901 11 00 00 - - kofeiiniga
  0901 12 00 00 - - kofeiinita
    - röstitud kohv:  
  0901 21 00 00 - - kofeiiniga
  0901 22 00 00 - - kofeiinita
  0901 90 - muud:  
  0901 90 10 00 - - kohvikestad ja -koored
  0901 90 90 00 - - kohvi sisaldavad kohviasendajad
0902   Tee, maitsestatud või mitte:  
  0902 10 00 00 - roheline (fermenteerimata) tee, müügipakendis massiga kuni 3 kg
  0902 20 00 00 - muu roheline (fermenteerimata) tee
  0902 30 00 00 - must (fermenteeritud) tee ja osaliselt fermenteeritud tee, müügipakendis massiga kuni 3 kg
  0902 40 00 00 - muu must (fermenteeritud) tee ja muu osaliselt fermenteeritud tee
0903 0903 00 00 00 Mate (paraguai tee)
0904   Piprad perekonnast Piper; perekondadesse Capsicum või Pimenta kuuluvad kuivatatud või purustatud või jahvatatud viljad:  
    - pipar:  
  0904 11 00 00 - - purustamata ja jahvatamata:
  0904 12 00 00 - - purustatud või jahvatatud
  0904 20 - perekondadesse Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad, kuivatatud, purustatud või jahvatatud:  
    - - purustamata ja jahvatamata:  
  0904 20 10 00 - - - magus ja mahe paprika
  0904 20 30 00 - - - muud
  0904 20 90 00 - - purustatud või jahvatatud
0905 0905 00 00 00 Vanill
0906   Kaneel ja kaneelipuu õied:  
  0906 10 00 00 - purustamata ja jahvatamata
  0906 20 00 00 - purustatud või jahvatatud
0907 0907 00 00 00 Nelk (kogu vili, pungad ja varred)
0908   Muskaatpähkel, maasis e muskaatõis, kardemon:  
  0908 10 00 00 - muskaatpähkel
  0908 20 00 00 - maasis e muskaatõis (muskaatpähkli seemnerüü)
  0908 30 00 00 - kardemon
0909   Aniisi, tähtaniisi, apteegitilli, koriandri, ristiköömne või köömne seemned; kadakamarjad:  
  0909 10 00 00 - aniisi või tähtaniisi seemned
  0909 20 00 00 - koriandri seemned
  0909 30 00 00 - ristiköömne seemned
  0909 40 00 00 - köömned
  0909 50 00 00 - apteegitilli seemned; kadakamarjad
0910   Ingver, safran, kollajuur e kurkum, liivatee e tüümian, loorberilehed, karri ja teised maitseained:  
  0910 10 00 00 - ingver
  0910 20 - safran:  
  0910 20 10 00 - - purustamata ja jahvatamata
  0910 20 90 00 - - purustatud või jahvatatud
  0910 30 00 00 - kollajuur e kurkum
  0910 40 - liivatee e tüümian; loorber:  
    - - liivatee e tüümian:  
    - - - purustamata ja jahvatamata:  
  0910 40 11 00 - - - - nõmm-liivatee (Thymus serpyllum)
  0910 40 13 00 - - - - muud
  0910 40 19 00 - - - purustatud või jahvatatud
  0910 40 90 00 - - loorber
  0910 50 00 00 - karri
    - muud maitseained:  
  0910 91 - -  käesoleva grupi märkuses 1.b määratletud segude järgi:  
  0910 91 10 00 - - - purustamata ja jahvatamata
  0910 91 90 00 - - - purustatud või jahvatatud
  0910 99 - - muud:  
  0910 99 10 00 - - - põldlambaläätse seemned
    - - - muud:  
  0910 99 91 00 - - - - purustamata ja jahvatamata
  0910 99 99 00 - - - - purustatud või jahvatatud

GRUPP 10

TERAVILI

Märkused grupi kohta:

1. a) Selle grupi rubriikides kirjeldatud tooted klassifitseeritakse vastavates rubriikides ainult sel juhul, kui on tegemist kas tõlvikutest ja viljapeadest eemaldamata või eemaldatud viljateradega.
b) Siia gruppi ei kuulu kroovitud või muul moel töödeldud teravili. Erandina kuulub rubriiki 1006 kooritud, kroovitud, poleeritud, lihvitud, aurutatud või purustatud riis.

2. Rubriiki 1005 ei kuulu suhkrumais (grupp 07).

Märkus alamrubriikide kohta:

Terminiga «kõva nisu» tähistatakse nisu liigist Triticum durum ja selle ristamisel saadud hübriide, millel on ühesugune kromosoomide arv (28).

Täiendavad märkused:

Kaubakoodide puhul kasutatavatel terminitel on järgmine tähendus:
a) «ümarateraline riis» (kaubakoodid 1006 10 21 00, 1006 10 92 00, 1006 20 11 00, 1006 20 92 00, 1006 30 21 00, 1006 30 42 00, 1006 30 61 00 ja 1006 30 92 00) – riis, mille terade pikkus ei ületa 5,2 mm ja tera pikkuse ning laiuse suhe on väiksem kui 2;
b) «keskmiseteraline riis» (kaubakoodide 1006 10 23 00, 1006 10 94 00, 1006 20 13 00, 1006 20 94 00, 1006 30 23 00, 1006 30 44 00, 1006 30 63 00 ja 1006 30 94 00 puhul) – riis, mille terade pikkus on suurem kui 5,2 mm, kuid ei ületa 6,0 mm ning tera pikkuse ja laiuse suhe on väiksem kui 3;
c) «pikateraline riis» (kaubakoodide 1006 10 25 00, 1006 10 27 00, 1006 10 96 00, 1006 10 98 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 96 00, 1006 20 98 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 1006 30 46 00, 1006 30 48 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 96 00 ja 1006 30 98 00 puhul) – riis, mille terade pikkus on suurem kui 6,0 mm;
d) «koorimata riis» (kaubakoodide 1006 10 21 00, 1006 10 23 00, 1006 10 25 00, 1006 10 27 00, 1006 10 92 00, 1006 10 94 00, 1006 10 96 00 ja 1006 10 98 00 puhul) – riis, mille teradel on pärast vilja peksmist säilinud terakest;
e) «kooritud riis» (kaubakoodide 1006 20 11 00, 1006 20 13 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 92 00, 1006 20 94 00, 1006 20 96 00 ja 1006 20 98 00 puhul) – riis, mille teradelt on ainult terakest eemaldatud. Nende kaubakoodide alla klassifitseeritakse näiteks niisugused kaubaartiklid nagu «pruun riis», «cargo riis», «loonzain» ja «riso sbramato»;
f) «poolkroovitud riis» (kaubakoodide 1006 30 21 00, 1006 30 23 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 1006 30 42 00, 1006 30 44 00, 1006 30 46 00 ja 1006 30 48 00 puhul) – riis, mille teradelt on eemaldatud terakest, osa idust ja osa või kogu seemnekesta (perikarbi) välimine kiht, kuid mitte seemnekesta sisemised kihid;
g) «kroovitud riis» (kaubakoodide 1006 30 61 00, 1006 30 63 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 92 00, 1006 30 94 00, 1006 30 96 00 ja 1006 30 98 00 puhul) – riis, mille teradelt on eemaldatud terakest, nii seemnekesta (perikarbi) välimine kui ka sisemine kiht ja kogu idu pika- või keskmiseteralise riisi puhul või vähemalt osa sellest ümarateralise riisi puhul, ja kus pikisuunalised valged vöödid on säilinud mitte rohkem kui 10% teradel;
h) «purustatud riis» (kaubakoodi 1006 40 00 00 puhul) – riis, mille terade fragmentide pikkused ei ületa 3/4 kogu tera keskmisest pikkusest.

Lisamärkus

Kaubakoodide 1001 90 10 00, 1001 90 91 00 ja 1003 00 10 00 alla klassifitseeritavate kaupade puhul on nõutav Taimetoodangu Inspektsiooni impordiluba.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
1001   Nisu ja meslin:  
  1001 10 00 00 - kõva nisu (Triticum durum)
  1001 90 - muud:  
  1001 90 10 00 - - polbnisu seemneks
    - - muu polbnisu, harilik nisu ja meslin:  
  1001 90 91 00 - - - harilik nisu ja meslin seemneks
    - - - muud:  
  1001 90 99 71 - - - - söödaks
  1001 90 99 72 - - - - muud
1002 1002 00 Rukis:  
  1002 00 00 71 - söödaks
  1002 00 00 72 - muud
1003 1003 00 Oder:  
  1003 00 10 00 - seemneks
    - muud:  
  1003 00 90 71 - - söödaks
  1003 00 90 72 - - muud
1004 1004 00 Kaer:  
  1004 00 00 71 - söödaks
  1004 00 00 72 - muud
1005   Maisiterad:  
  1005 10 - seemneks:  
    - - hübriidsordid:  
  1005 10 11 00 - - - kahekordsed hübriidid ja need hübriidid, mis on saadud pärast ühekordset liigisisest ristamist
  1005 10 13 00 - - - kolmekordsed hübriidid
  1005 10 15 00 - - - lihthübriidid
  1005 10 19 00 - - - muud
  1005 10 90 00 - - muud
  1005 90 - muud:  
  1005 90 00 71 - - söödaks
  1005 90 00 72 - - muud
1006   Riis:  
  1006 10 - koorimata riis:  
  1006 10 10 00 - - seemneks
    - - muud:  
    - - - aurutatud:  
  1006 10 21 00 - - - - ümarateraline
  1006 10 23 00 - - - - keskmiseteraline
    - - - - pikateraline:  
  1006 10 25 00 - - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega rohkem kui 2, kuid vähem kui 3
  1006 10 27 00 - - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega 3 või rohkem
    - - - muud:  
  1006 10 92 00 - - - - ümarateraline
  1006 10 94 00 - - - - keskmiseteraline
    - - - - pikateraline:  
  1006 10 96 00 - - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega rohkem kui 2, kuid vähem kui 3
  1006 10 98 00 - - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega 3 või rohkem
  1006 20 - kooritud (pruun) riis:  
    - - aurutatud:  
  1006 20 11 00 - - - ümarateraline
  1006 20 13 00 - - - keskmiseteraline
    - - - pikateraline:  
  1006 20 15 00 - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega rohkem kui 2, kuid vähem kui 3
  1006 20 17 00 - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega 3 või rohkem
    - - muud:  
  1006 20 92 00 - - - ümarateraline
  1006 20 94 00 - - - keskmiseteraline
    - - - pikateraline:  
  1006 20 96 00 - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega rohkem kui 2, kuid vähem kui 3
  1006 20 98 00 - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega 3 või rohkem
  1006 30 - poolkroovitud või kroovitud riis, poleeritud või poleerimata, glasuuritud või mitte:  
    - - poolkroovitud:  
    - - - kupatatud:  
  1006 30 21 00 - - - - ümarateraline
  1006 30 23 00 - - - - keskmiseteraline
    - - - - pikateraline:  
  1006 30 25 00 - - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega rohkem kui 2, kuid vähem kui 3
  1006 30 27 00 - - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega 3 või rohkem
    - - - muud:  
  1006 30 42 00 - - - - ümarateraline
  1006 30 44 00 - - - - keskmiseteraline
    - - - - pikateraline:  
  1006 30 46 00 - - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega rohkem kui 2, kuid vähem kui 3
  1006 30 48 00 - - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega 3 või rohkem
    - - kroovitud:  
    - - - kupatatud:  
  1006 30 61 00 - - - - ümarateraline
  1006 30 63 00 - - - - keskmiseteraline
    - - - - pikateraline:  
  1006 30 65 00 - - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega rohkem kui 2, kuid vähem kui 3
  1006 30 67 00 - - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega 3 või rohkem
    - - - muud:  
  1006 30 92 00 - - - - ümarateraline
  1006 30 94 00 - - - - keskmiseteraline
    - - - - pikateraline:  
  1006 30 96 00 - - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega rohkem kui 2, kuid vähem kui 3
  1006 30 98 00 - - - - - tera pikkuse ja laiuse suhtega 3 või rohkem
  1006 40 00 00 - purustatud riis
1007 1007 00 Terasorgo:  
  1007 00 10 00 - hübriidid seemneks
  1007 00 90 00 - muud
1008   Tatar, hirss ja kanaari paelrohi; muud teraviljad:  
  1008 10 00 00 - tatar
  1008 20 00 00 - hirss
  1008 30 00 00 - kanaari paelrohi
  1008 90 - muud teraviljad:  
  1008 90 10 00 - - rukki-nisuhübriidid (tritikud)
    - - muud:  
  1008 90 90 08 - - - metsik riis (wild rice)
  1008 90 90 09 - - - muud

GRUPP 11

JAHU, TANGUD JA KRUUBID; LINNASED; TÄRKLIS; INULIIN; NISUGLUTEEN

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu:
a) tumedad (röstitud) linnased, mida kasutatakse kohviasendajatena (rubriigid 0901 või 2101);
b) rubriigis 1901 klassifitseeritud püül, lihtjahu, tangud või tärklis;
c) maisihelbed ja muud rubriigis 1904 klassifitseeritud tooted;
d) töödeldud või konserveeritud köögivili, mis on klassifitseeritud rubriigis 2001, 2004 või 2005;
e) farmaatsiatooted (grupp 30);
f) tärklised, mida kasutatakse parfümeeria-, kosmeetika- või hügieenivahenditena (grupp 33).

2.A. Jahu- ja kruubitööstuse tooted alljärgnevas tabelis loetletud teraviljadest kuuluvad käesolevasse gruppi, kui nende kuivaine:
a) tärklisesisaldus (määratud Eversi meetodil) ületab tabeli teises veerus toodud näitaja ja
b) tuhasisaldus (pärast mis tahes lisatud mineraalide eemaldamist) ei ületa kolmandas veerus toodud näitajaid.

Vastasel juhul arvatakse nad rubriiki 2302. Terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud klassifitseeritakse alati rubriiki 1104.

B. Tooted, mis arvati käesolevasse gruppi eelnimetatud nõudeid silmas pidades, klassifitseeritakse rubriigis 1101 või 1102, kui tabeli neljanda või viienda veeru päises toodud avadega sõela läbib tootest mitte vähem, kui iga erineva teraviljakultuuri jaoks on ette nähtud.

Vastasel korral klassifitseeritakse need tooted rubriigis 1103 või 1104 (tangud või kruubid).

Teraviljakultuur

Tärklisesisaldus, %

Tuhasisaldus, %

Sõela läbimise %

avad 315 mikronit avad 500 mikronit
1 2 3 4 5
Nisu ja rukis 45 2,5 80
Oder 45 3 80
Kaer 45 5 80
Mais ja sorgo 45 2 90
Riis 45 1,6 80
Tatar 45 4 80
Muud teraviljad 45 2 50

3. Rubriigis 1103 tähistatakse terminiga «tangud ja lihtjahu» teravilja jahvatussaadusi, mis vastavad järgmistele nõuetele:
a) maisitangud, mille puhul mitte vähem kui 95% kogu massist läbib metallsõela, mille avade suurus on 2 mm;
b) muudest teraviljadest valmistatud tangud, mille puhul mitte vähem kui 95% kogu massist läbib metallsõela, mille avade suurus on 1,25 mm.

Täiendavad märkused

Rubriigis 1106 tähendavad terminid «püülijahu», «lihtjahu» ja «pulber» rubriigi 0713 kuivatatud kaunviljade, rubriigi 0714 saago või juurviljade või mugulate või grupi 08 toodete (v.a riivitud veetustatud kookospähkel) jahvatamise või muu fragmentatsiooni saadusi, millest:
a) kaunviljade, saago, juurviljade mugulate ja grupi 08 toodete (v.a rubriikide 0801 ja 0802 pähklid) puhul vähemalt 95% massist läbib traatkudumist sõela avadega 2 mm;
b) rubriikide 0801 ja 0802 pähklite puhul vähemalt 50% massist läbib traatkudumist sõela avadega 2,5 mm.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
1101 1101 00 Püülijahu nisust või meslinist:  
    - nisust:  
  1101 00 11 00 - - kõvanisust
  1101 00 15 00 - - harilikust ja polbnisust
  1101 00 90 00 - meslinist
1102   Püülijahu muust teraviljast (v.a nisust ja meslinist):  
  1102 10 00 00 - rukkist
  1102 20 - maisist:  
  1102 20 10 00 - - rasvasisaldusega kuni 1,5% massist
  1102 20 90 00 - - muud
  1102 30 00 00 - riisist
  1102 90 - muust teraviljast:  
  1102 90 10 00 - - odrast
  1102 90 30 00 - - kaerast
  1102 90 90 00 - - muud
1103   Teraviljatangud, lihtjahu ja graanulid:  
    - tangud ja -lihtjahu:  
  1103 11 - - nisust:  
  1103 11 10 00 - - - kõvanisust
  1103 11 90 00 - - - harilikust ja polbnisust
  1103 13 - - maisist:  
  1103 13 10 00 - - - rasvasisaldusega kuni 1,5% massist
  1103 13 90 00 - - - muud
  1103 19 - - muudest teraviljadest:  
  1103 19 10 00 - - - rukkist
  1103 19 30 00 - - - odrast
  1103 19 40 00 - - - kaerast
  1103 19 50 00 - - - riisist
  1103 19 90 00 - - - muud
  1103 20 - graanulid:  
  1103 20 10 00 - - rukkist
  1103 20 20 00 - - odrast
  1103 20 30 00 - - kaerast
  1103 20 40 00 - - maisist
  1103 20 50 00 - - riisist
  1103 20 60 00 - - nisust
  1103 20 90 00 - - muud
1104   Teravilja muul viisil töödeldud terad (näiteks kruubid ja tangud, kroovitud, valtsitud, helvestatud või purustatud terad), v.a rubriigis 1006 nimetatud riis; terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud:  
    - valtsitud või helvestatud:  
  1104 12 - - kaerast:  
  1104 12 10 00 - - - valtsitud
  1104 12 90 00 - - - helvestatud
  1104 19 - - muudest teraviljadest:  
  1104 19 10 00 - - - nisust
  1104 19 30 00 - - - rukkist
  1104 19 50 00 - - - maisist
    - - - odrast:  
  1104 19 61 00 - - - - valtsitud
  1104 19 69 00 - - - - helvestatud
    - - - muudest teraviljadest:  
  1104 19 91 00 - - - - helvestatud riis
  1104 19 99 00 - - - - muud
    - kruubid ja teravilja muul viisil töödeldud terad (näiteks kroovitud, purustatud, poleeritud):  
  1104 22 - - kaerast:  
  1104 22 20 00 - - - kroovitud (purustatud kestadega või viljakestast vabastatud)
  1104 22 30 00 - - - kroovitud ja peenelt või jämedalt purustatud («Gürtze» või «grutten»)
  1104 22 50 00 - - - poleeritud
  1104 22 90 00 - - - jämedalt purustatud, muul viisil töötlemata
  1104 22 98 00 - - - muud
  1104 23 - - maisist:  
  1104 23 10 00 - - - kroovitud (purustatud kestadega või viljakestast vabastatud)
  1104 23 30 00 - - - poleeritud
  1104 23 90 00 - - - jämedalt purustatud, muul viisil töötlemata
  1104 23 99 00 - - - muud
  1104 29 - - muudest teraviljadest:  
    - - - odrast:  
  1104 29 01 00 - - - - kroovitud (purustatud kestadega või viljakestast vabastatud)
  1104 29 03 00 - - - - kroovitud ja peenelt või jämedalt purustatud («Gürtze» või «grutten»)
  1104 29 05 00 - - - - poleeritud
  1104 29 07 00 - - - - jämedalt purustatud, muul viisil töötlemata
  1104 29 09 00 - - - - muud
    - - - muud:  
    - - - - kroovitud, peenelt või jämedalt purustatud või mitte:  
  1104 29 11 00 - - - - - nisu
  1104 29 15 00 - - - - - rukis
  1104 29 19 00 - - - - - muud
    - - - - poleeritud:  
  1104 29 31 00 - - - - - nisu
  1104 29 35 00 - - - - - rukis
  1104 29 39 00 - - - - - muud
    - - - - jämedalt purustatud, muul viisil töötlemata:  
  1104 29 51 00 - - - - - nisu
  1104 29 55 00 - - - - - rukis
  1104 29 59 00 - - - - - muud
    - - - - muud:  
  1104 29 81 00 - - - - - nisu
  1104 29 85 00 - - - - - rukis
  1104 29 89 00 - - - - - muud
  1104 30 - teraviljaidud (terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud):  
  1104 30 10 00 - - nisuidud
  1104 30 90 00 - - muude teraviljade idud
1105   Püülijahu, lihtjahu, pulber, helbed ja graanulid kuivatatud kartulist:  
  1105 10 00 00 - lihtjahu, püülijahu ja pulber
  1105 20 00 00 - helbed ja graanulid
1106   Püülijahu, lihtjahu ja pulber rubriigi 0713 kuivatatud kaunviljadest, saagost või rubriigi 0714 juurtest või mugulatest või grupi 08 toodetest:  
  1106 10 00 00 - rubriigi 0713 kuivatatud kaunviljadest
  1106 20 - saagost või rubriigi 0714 juurtest või mugulatest:  
  1106 20 10 00 - - denatureeritud
  1106 20 90 00 - - muud
  1106 30 - grupi 08 toodetest:  
  1106 30 10 00 - - banaanidest
  1106 30 90 00 - - muud
1107   Linnased, röstitud või mitte:  
  1107 10 - röstimata (heledad):  
    - - nisust:  
  1107 10 11 00 - - - jahuna
  1107 10 19 00 - - - muud
    - - muud:  
  1107 10 91 00 - - - jahuna
  1107 10 99 00 - - - muud
  1107 20 00 00 - röstitud (tumedad)
1108   Tärklis; inuliin:  
    - tärklis:  
  1108 11 00 00 - - nisutärklis
  1108 12 00 00 - - maisitärklis
  1108 13 00 00 - - kartulitärklis
  1108 14 00 00 - - maniokitärklis
  1108 19 - - muu tärklis:  
  1108 19 10 00 - - - riisitärklis
  1108 19 90 00 - - - muu
  1108 20 00 00 - inuliin
1109 1109 00 00 00 Nisugluteen, kuivatatud või kuivatamata

GRUPP 12

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD; MUUD SEEMNED JA VILJAD; TÖÖSTUSES KASUTATAVAD TAIMED VÕI RAVIMTAIMED; ÕLED, HEIN JA SÖÖDAKULTUURID

Märkused grupi kohta:

1. Rubriigis 1207 klassifitseeritakse muu hulgas ka palmipähklid ja nende tuumad, puuvilla-, riitsinuse-, seesami-, kanepi-, sinepi-, safrani- ja mooniseemned ja õlipuupähklid (karite pähklid). Siia rubriiki ei kuulu tooted, mis on klassifitseeritud rubriigis 0801 või 0802, samuti ka oliivid (grupp 07 või 20).

2. Rubriiki 1208 kuulub rasvast vabastamata ja samuti ka osaliselt või täielikult rasvast vabastatud jahu ja püül, millele on lisatud osaliselt või kogu mahus varem eemaldatud õli. Sellesse rubriiki ei kuulu jäätmed, mis klassifitseeritakse rubriikides 2304–2306.

3. Rubriiki 1209 kuuluvad peedi, muru- ja heintaimede, aialillede, köögiviljade, metsa- ja viljapuude, viki (v.a perekonda Vicia faba kuuluva viki) ja lupiini külvideks kasutatavad seemned. Ka siis, kui nad on ette nähtud külviks kasutamiseks, ei kuulu siia rubriiki järgmised seemned:
a) kaunviljad ja mais (grupp 07);
b) vürtsid ja muud grupis 09 klassifitseeritud tooted;
c) teravili (grupp 10);
d) rubriikides 1201–1207 ja 1211 klassifitseeritud tooted.

4. Rubriiki 1211 kuuluvad muu hulgas ka järgmised taimed või nende taimede osad: basiilik, kurgirohi, ženšenn, iisop, lagrits, kõik mündi liigid, rosmariin, ruut, salvei ja koirohi.

Sellesse rubriiki ei kuulu:
a) grupis 30 klassifitseeritud ravimid;
b) parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid, mis kuuluvad gruppi 33;
c) insektitsiidid, fungitsiidid, pestitsiidid, desinfitseerivad vahendid ja muud analoogsed tooted, mis kuuluvad rubriiki 3808.

5. Rubriigis 1212 kasutatav termin «mere- ja muud vetikad» ei hõlma:
a) mitteaktiivseid üherakulisi mikroorganisme (rubriik 2102);
b) mikroorganismide kultuure (rubriik 3002);
c) väetisi, mis kuuluvad rubriikidesse 3101 ja 3105.

Alamrubriigi märkus:

Alamrubriigis 1205 10 kasutatav väljend «madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiseemned» tähendab rapsi- või rüpsiseemneid, mis sisaldavad eruukhapet vähem kui 2% massist ning tahket osist, mis sisaldab vähem kui 30 mikromooli glükosinolaate grammi kohta.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
1201 1201 00 Sojauba, purustatud või purustamata:  
  1201 00 10 00 - seemneks
  1201 00 90 00 - muud
1202   Maapähkel (arahhis) (röstimata või muul viisil kuumtöötlemata, koorega või kooritud, purustatud või purustamata):  
  1202 10 - koorega:  
  1202 10 10 00 - - seemneks
  1202 10 90 00 - - muud
  1202 20 00 00 - kooritud, purustatud või purustamata
1203 1203 00 00 00 Kopra
1204 1204 00 Linaseemned, purustatud või purustamata:  
  1204 00 10 00 - seemneks
  1204 00 90 00 - muud
1205 1205 00 Rapsi- või rüpsiseemned, purustatud või purustamata:  
  1205 10 - madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiseemned:  
  1205 10 10 00 - - seemneks
  1205 10 90 00 - - muud
  1205 90 00 00 - muud
1206 1206 00 Päevalilleseemned, purustatud või purustamata:  
  1206 00 10 00 - seemneks
    - muud:  
  1206 00 91 00 - - kestaga; halli- ja valgetriibulise kestaga
  1206 00 99 00 - - muud
1207   Muud õliseemned ja õliviljad, purustatud või purustamata:  
  1207 10 - palmipähklid ja nende tuumad:  
  1207 10 10 00 - - seemneks
  1207 10 90 00 - - muud
  1207 20 - puuvillaseemned:  
  1207 20 10 00 - - seemneks
  1207 20 90 00 - - muud
  1207 30 - riitsinuseseemned:  
  1207 30 10 00 - - seemneks
  1207 30 90 00 - - muud
  1207 40 - seesamiseemned:  
  1207 40 10 00 - - seemneks
  1207 40 90 00 - - muud
  1207 50 - sinepiseemned:  
  1207 50 10 00 - - seemneks
  1207 50 90 00 - - muud
  1207 60 - safraniseemned:  
  1207 60 10 00 - - seemneks
  1207 60 90 00 - - muud
    - muud:  
  1207 91 - - mooniseemned:  
  1207 91 10 00 - - - seemneks
  1207 91 90 00 - - - muud
  1207 99 - - muud:  
  1207 99 20 00 - - - seemneks
    - - - muud:  
  1207 99 91 00 - - - - kanepiseemned
  1207 99 98 00 - - - - muud
1208   Jahu ja püül õliseemnetest või õliviljadest (v.a sinep):  
  1208 10 00 00 - sojaoast
  1208 90 00 00 - muu
1209   Seemned, viljad ja eosed külviks:  
  1209 10 00 00 - suhkrupeedi seemned
    - söödataimede seemned:  
  1209 21 00 00 - - lutserniseemned
  1209 22 - - ristikheina (Trifolium spp.) seemned:  
  1209 22 10 00 - - - punase ristikheina seemned (Trifolium pratense L.)
  1209 22 80 00 - - - muud
  1209 23 - - aruheina seemned:  
  1209 23 11 00 - - - aasaruheina seemned (Festuca pratensis Huds.)
  1209 23 15 00 - - - punase aruheina seemned (Festuca rubra L.)
  1209 23 80 00 - - - muud
  1209 24 00 00 - - aasnurmika (Poa pratensis L.) seemned
  1209 25 - - raiheina (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seemned:  
  1209 25 10 00 - - - paljuõielise raiheina seemned (k.a vestervoldi raihein) (Lolium multiflorum Lam.)
  1209 25 90 00 - - - mitmeaastase raiheina seemned (Lolium perenne L.)
  1209 26 00 00 - - timutiseemned
  1209 29 - - muud:  
  1209 29 10 00 - - - vikiseemned; nurmikate (Poa palustris L., Poa trivialis L.) seemned; keraheina (Dactylis glomerata L.) seemned; kasteheina (Agrostis) seemned
  1209 29 50 00 - - - lupiiniseemned
  1209 29 60 00 - - - söödapeedi seemned (Beta vulgaris var. alba)
  1209 29 80 00 - - - muud
  1209 30 00 00 - õite saamiseks kasvatatavate rohttaimede seemned
    - muud:  
  1209 91 - - köögiviljade seemned:  
  1209 91 10 00 - - - nuikapsa seemned (Brassica oleracea L. var. caulorapa ja gongylodes L.)
  1209 91 30 00 - - - salatipeedi seemned või söögipeedi seemned (Beta vulgaris var. conditiva)  
  1209 91 90 00 - - - muud
  1209 99 - - muud:  
  1209 99 10 00 - - - metsapuude seemned
    - - - muud:  
  1209 99 91 00 - - - - taimede seemned, mida kasvatatakse peamiselt õite saamiseks, v.a alamrubriigis 1209 30 nimetatud rohttaimede seemned
  1209 99 99 00 - - - - muud
1210   Humalakäbid, värsked või kuivatatud, k.a jahvatatud, pulbristatud või graanulitena; lupuliin:  
  1210 10 00 00 - humalakäbid (jahvatamata, pulbristamata, granuleerimata)
  1210 20 - humalakäbid, jahvatatud, pulbristatud või graanulitena; lupuliin:  
  1210 20 10 00 - - humalakäbid kõrge lupuliinisisaldusega, jahvatatud, pulbristatud või graanulitena; lupuliin
  1210 20 90 00 - - muud
1211   Taimed ja taimede osad (sh seemned ja viljad), mida kasutatakse peamiselt parfümeerias või farmaatsias, insektitsiididena, fungitsiididena vms otstarbel, värsked või kuivatatud, tükeldatud, purustatud, pulbristatud või mitte):  
  1211 10 00 00 - lagritsa juured
  1211 20 00 00 - ženšenni juured
  1211 30 00 00 - kokalehed
  1211 40 00 00 - magunavarred
  1211 90 - muud:  
  1211 90 30 00 - - tonkaoad
  1211 90 70 00 - - harilik pune (Origanum vulgare) (oksad, varred ja lehed)
  1211 90 75 00 - - salvei (Salvia officinalis) (lehed ja õied)
  1211 90 98 00 - - muud
1212   Jaanikaunad, mere- ja muud vetikad, suhkrupeet ja suhkruroog, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, jahvatatud või mitte; puuviljade kivid ja südamikud ning mujal nimetamata, inimtoiduks kasutatavad taimsed tooted:  
  1212 10 - jaanikaunad, k.a seemned:  
  1212 10 10 00 - - jaanikaunad
    - - jaanikaunade seemned:  
  1212 10 91 00 - - - koorest puhastamata, purustamata või jahvatamata
  1212 10 99 00 - - - muud
  1212 20 00 00 - mere- ja muud vetikad
  1212 30 00 00 - aprikoosi-, virsiku- (k.a nektariini-) või ploomikivid ja nende tuumad
    - muud:  
  1212 91 - - suhkrupeet:  
  1212 91 20 00 - - - kuivatatud, jahvatatud või mitte
  1212 91 80 00 - - - muud
  1212 99 - - muud  
  1212 99 20 00 - - - suhkruroog
  1212 99 80 00 - - - muud
1213 1213 00 00 00 Teravilja õled ja aganad, töötlemata, kas hekseldatud, jahvatatud, pressitud, granuleeritud või mitte
1214   Kaalikas, lehtpeet (mangold) jm söödajuurviljad, hein, lutsern, ristik, esparsett, söödakapsas, lupiin, vikk jm söödad, graanulitena või mitte:  
  1214 10 00 00 - lutsernijahu ja -graanulid
  1214 90 - muud:  
  1214 90 10 00 - - lehtpeet, kaalikas ja muud söödajuurviljad
    - - muud:  
  1214 90 91 00 - - - graanulitena
  1214 90 99 00 - - - muud

GRUPP 13

ŠELLAK; KUMMIVAIGUD, VAIGUD JA MUUD TAIMEMAHLAD JA -EKSTRAKTID

Märkused grupi kohta:

Rubriiki 1302 kuuluvad muu hulgas ka lagritsa-, püreetri-, humala-, aaloe- ja oopiumiekstraktid.

Sellesse rubriiki ei kuulu:
a) lagritsaekstrakt, mis sisaldab rohkem kui 10% massist suhkrut või on pakendatud kasutamiseks kondiitritoodetena (rubriik 1704);
b) linnaseekstrakt (rubriik 1901);
c) kohvi-, tee- või mateekstraktid (rubriik 2101);
d) taimemahlad või -ekstraktid, mis kuuluvad alkohoolsete jookide koostisse (grupp 22);
e) kamper, glütseriin ja teised rubriigis 2914 või 2938 klassifitseeritud tooted;
f) magunavarte kontsentraat, mis sisaldab alkaloide vähemalt mitte alla 50% massist (rubriik 2939);
g) rubriigis 3003 või 3004 klassifitseeritud medikamendid ja veregrupi määramisel kasutatavad reagendid (rubriik 3006);
h) parkimisel või värvimisel kasutatavad taimede ekstraktid (rubriik 3201 või 3203);
ij) eeterlikud õlid, konkreedid, absoluudid, resinoidid, ekstraheeritud õlivaigud, eeterlike õlide vesidestillaadid või vesiemulsioonid või jookide valmistamiseks kasutatavad lõhnaaine preparaadid (grupp 33);
k) naturaalne kautšuk, balaata, gutapertš, guajakool või sarnased kummivaigud (rubriik 4001).

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
1301   Šellak; vaigud, looduslikud kummivaigud ja õlivaigud (näiteks palsamid):  
  1301 10 00 00 - šellak
  1301 20 00 00 - kummiaraabik
  1301 90 - muud:  
  1301 90 10 00 - - Chios’e mastiks (mastiks puult liigist Pistacia lentiscus)
  1301 90 90 00 - - muud
1302   Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar-agar, taimeliimid ja paksendajad (modifitseeritud või mitte):  
    - taimemahlad ja -ekstraktid:  
  1302 11 00 00 - - oopium
  1302 12 00 00 - - lagritsast
  1302 13 00 00 - - humalast
  1302 14 00 00 - - püreetrist või rotenooni sisaldavatest taimejuurtest
  1302 19 - - muud:  
  1302 19 05 00 - - - vanilje õlivaik
  1302 19 30 00 - - - taimeekstraktide segud jookide ja toiduainete tootmiseks
    - - - muud:  
  1302 19 91 00 - - - - ravitoimelised
  1302 19 98 00 - - - - muud
  1302 20 - pektiinid, pektinaadid ja pektaadid:  
  1302 20 10 00 - - kuivatatud
  1302 20 90 00 - - muud
    - taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte:  
  1302 31 00 00 - - agar-agar
  1302 32 - - jaanileivapuu kaunadest ja seemnetest või guaaraoa seemnetest taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte:  
  1302 32 10 00 - - - jaanileivapuu kaunadest või seemnetest
  1302 32 90 00 - - - guaaraoa seemnetest
  1302 39 00 00 - - muud

GRUPP 14

TAIMSED PUNUMISMATERJALID; MUJAL NIMETAMATA TAIMSED TOOTED

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu järgmised XI jaotises klassifitseeritavad tooted: taimse päritoluga kiud või materjalid, mida kasutatakse tekstiiltoodete tootmiseks mis tahes viisil, ja muud taimse päritoluga materjalid, mida on töödeldud sel viisil, et nad on kasutatavad tekstiilitööstuse toorainena.

2. Rubriiki 1401 kuuluvad muu hulgas bambus (lõhestatud, pikisuunas liistudeks saetud, sobiva pikkusega juppideks lõigatud, otstest ümardatud, pleegitatud, tulekindlaks muudetud, poleeritud, kuivatatud või mitte), lõhestatud pajuvitsad, kõrkjad ja muud analoogsed taimed, rotangi koored ja kiud (kuivatatud ja lõhestatud). Siia rubriiki ei kuulu puitlaastud (rubriik 4404).

3. Rubriiki 1402 ei kuulu puitvill (rubriik 4405).

4. Rubriiki 1403 ei kuulu eeltöödeldud harjasekimbud ja köitesõlmed luudade või harjade valmistamiseks (rubriik 9603).

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
1401   Peamiselt punumiseks kasutatav taimne materjal (näiteks bambus, rotang, pilliroog, kõrkjad, pajuvitsad, raffia, puhastatud, pleegitatud või värvitud õled ja niinekoor):  
  1401 10 00 00 - bambus
  1401 20 00 00 - rotang
  1401 90 00 00 - muud
1402 1402 00 00 00 Polstriks kasutatavad taimsed materjalid (näiteks kapokk, taimne vill ja mererohi), kihtidesse laotatuna või mitte, alusmaterjaliga või ilma
1403 1403 00 00 00 Peamiselt luudadeks või harjadeks kasutatav taimne materjal (näiteks luuasorgo, piassava, orashein ja istle), vihtides või mitte
1404   Mujal nimetamata taimne materjal:  
  1404 10 00 00 - taimsed toormaterjalid, mida kasutatakse peamiselt värvimiseks või parkimiseks
  1404 20 00 00 - puuvillalinter
  1404 90 00 00 - muud

III JAOTIS

LOOMSED JA TAIMSED RASVAD JA ÕLID NING NENDE LÕHUSTAMISSAADUSED; TÖÖDELDUD TOIDURASVAD; LOOMSED JA TAIMSED VAHAD

GRUPP 15

LOOMSED JA TAIMSED RASVAD JA ÕLID NING NENDE LÕHUSTAMISSAADUSED; TÖÖDELDUD TOIDURASVAD; LOOMSED JA TAIMSED VAHAD

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu:
a) searasv ja kodulindude rasv rubriigist 0209;
b) kakaovõi, -rasv ja -õli (rubriik 1804);
c) valmistoidud, mis sisaldavad rohkem kui 15% massist rubriigis 0405 klassifitseeritud tooteid (valdavalt grupp 21);
d) rasvakõrned (rubriik 2301) ja jäätmed, mis kuuluvad rubriikidesse 2304 kuni 2306;
e) rasvhapped, töödeldud vahad, ravimid, värvid, lakid, seep, parfümeeria-, kosmeetika- ja hügieenitooted, sulfoonitud õlid ja muud kaubad, mis kuuluvad VI jaotisesse;
f) õlidest eraldatud faktis (rubriik 4002).

2. Rubriiki 1509 ei kuulu õli, mis on saadud oliividest lahustiga ekstraheerimise teel (rubriik 1510).

3. Rubriiki 1518 ei kuulu denatureeritud rasvad, õlid või nende fraktsioonid, mis on üksnes denatureeritud. Need tuleb klassifitseerida vastavate denatureerimata rasvade, õlide või nende fraktsioonidega samas rubriigis.

4. Seebirasvad, õlisetted ja -jätted, steariinipigi, glütseroolipigi ja villarasva jäägid klassifitseeritakse rubriigis 1522.

Märkus alamrubriigi kohta:

Alamrubriikides 1514 11 ja 1514 19 tähendab termin «madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiõli» mittelenduvat õli, mille eruukhappesisaldus on vähem kui 2% massist.

Täiendavad märkused:

1. Alamrubriikides ja kaubakoodide 1507 10, 1508 10, 1510 00 10 00, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11 00, 1515 50 19 00, 1515 90 21 00, 1515 90 29 00, 1515 90 40 00 – 1515 90 59 00 ja 1518 00 31 00 puhul:
a) pressimisega saadud vedelaid või tahkeid rasvaseid taimeõlisid käsitatakse toorõlidena, kui nad ei ole allutatud muudele töötlemisprotsessidele kui:
– dekantatsioon normaalse ajavahemiku piires;
– tsentrifuugimisele või filtreerimisele, tingimusel et õlide eraldamiseks nende tahketest koostisosadest kasutati ainult mehaanilist jõudu, nagu survet, raskus- või tsentrifugaaljõudu (välistades igasugust adsorptsioonfiltreerimist või mis tahes muud füüsikalist või keemilist protsessi);
b) ekstraheerimisega saadud vedelaid või tahkeid rasvaseid taimeõlisid käsitatakse toorõlidena, kui neid ei saa ei värvi, lõhna, maitse ega ka tuntud spetsiaalsete analüütiliste omaduste põhjal eristada pressimisel saadud taimsetest õlidest;
c) termin «toorõlid» laieneb ka sojaubadest saadud osaliselt rafineeritud õlile ja puuvillaseemne õlile, millest on eemaldatud gossüpol.

2. A. Rubriikidesse 1509 ja 1510 kuuluvad ainult oliivide töötlemisel saadud õlid, mille rasvhapete sisalduse analüütilised parameetrid on järgmised:

Tabel 1

 

Tabel 2

Rasvhapete koostis protsentides rasvhapete üldkogusest

 

Steroolne koostis protsentides steroolide üldkogusest

Rasvhapped %   Steroolid %
Müristiinhape ≤ 0,05   Kolesterool ≤ 0,5
Linoleenhape ≤ 0,9   Brassikasterool ≤ 0,1
Arahhisehape (eikosaanhape) ≤ 0,6   Kampesterool ≤ 4,0
Eikoseenhape ≤ 0,4   Stigmasterool* < Kampesterool
Beheenhape(1) ≤ 0,3   Beetasitosterool** ≥ 93,0
Lignotseriinhape ≤ 0,2   Delta-7-stigmasterool ≤ 0,5

(1) ≤ 0,2 rubriigi 1509 õlidele

* Tingimus ei kehti esmapressimisel saadud õlile (kaubakood 1509 10 10 00) ja oliiv-jääkõlile (kaubakood 1510 00 10 00).
** Delta-5,23-stigmastadienool + kolesterool + beetasitosterool + sitostanool + delta-5-avenasterool + delta-5,24-stigmastadienool

Rubriigid 1509 ja 1510 ei hõlma keemiliselt töödeldud (sh ümberesterdatud) oliiviõli ega oliiviõli ja teiste õlide segusid.

B. Alamrubriiki 1509 10 kuuluvad ainult allpool punktides I ja II määratletud oliiviõlid, mis on saadud, kasutades üksnes mehaanilisi või teisi füüsikalisi vahendeid tingimustes, sh termilistes tingimustes, mis ei too kaasa õli kvaliteedi halvenemist, ning mis ei ole läbi teinud ühtki töötlust peale pesemise, dekanteerimise, tsentrifuugimise või filtreerimise. Õlid, mis on saadud oliividest, lahusteid kasutades, kuuluvad rubriiki 1510.

I. Kaubakoodi 1509 10 10 00 puhul tähistatakse terminiga «esmapressimisel saadud lambiõli» oliiviõli, milles, sõltumata tema happelisusest:
a) alifaatsete alkoholide sisaldus ei ületa 300 mg/kg;
b) erütrodiooli ja uvalooli sisaldus ei ületa 4,5%;
c) lisand rasvhapete 2. positsioonis, väljendatuna triglütseriidides, ei ületa 1,3%;
d) transoleiini isomeeride summa ei ületa 0,10% ning translinooli ja translinoleeni isomeeride summa ei ületa 0,10%;
e) stigmadieeni sisaldus ei ületa 0,50 mg/kg;
f) triglütseriidide ja ECN42 HPLC ja teoreetilise sisalduse vahe on 0,3 või väiksem ja
g) millel on üks järgmistest tunnustest:
1) peroksiidarv on suurem kui 20 mekv O2/kg;
2) lenduvate halogeenitud lahustite sisaldus ületab 0,2 mg/kg ja iga eraldi võetud lahusti sisaldus ei ületa 0,1 mg/kg;
3) ekstinktsioonitegur K270 on kõrgem kui 0,25 ja pärast õli töötlemist aktiveeritud alumiiniumoksiidiga mitte kõrgem kui 0,11. Mõnedel õlidel, mis sisaldavad vabu rasvhappeid, väljendatud oleiinhappena, üle 3,3 g 100 g kohta, võib pärast aktiveeritud alumiiniumoksiidiga töötlemist olla ekstinktsioonitegur K270 kõrgem kui 0,10. Kui see on nii, siis pärast neutraliseerimist ja valastamist laboratooriumis peavad neil olema järgmised tunnused:
– ekstinktsioonitegur K270 ei ole suurem kui 1,20;
– ekstinktsiooniteguri variatsioon (ΔK) 270 nm piirkonnas on kõrgem kui 0,01, kuid mitte kõrgem kui 0,16, s.t

ΔK = Km – 0,5 (Km–4 + Km+4),

kus Km on ekstinktsioonitegur absorbtsioonikõvera maksimumi lainepikkusel 270 nm piirkonnas,
Km–4 ja Km+4 on ekstinktsioonitegurid lainepikkustel, mis on vastavalt 4 nm madalam ja kõrgem Km lainepikkusest;
4) organoleptilised karakteristikud sisaldavad märgatavaid, lubatud piire ületavaid defekte ja eksperthinnangu punktisumma on üle 6.

II. Kaubakoodi 1509 10 90 00 puhul tähistatakse terminiga «muu esmapressimisel saadud oliiviõli» õli, millel on järgmised omadused:
a) happesisaldus, väljendatud oleiinhappena, ei ületa 3,3 g 100 g kohta;
b) peroksiidarv ei ületa 20 mekv O2/kg;
c) alifaatsete alkoholide sisaldus ei ületa 250 mg/kg;
d) lenduvate halogeenitud lahustite üldsisaldus ei ületa 0,2 mg/kg ja iga eraldivõetud lahusti sisaldus ei ületa 0,1 mg/kg;
e) ekstinktsioonitegur K270 ei ole kõrgem kui 0,250 ja pärast õli töötlemist aktiveeritud alumiiniumoksiidiga mitte kõrgem kui 0,10;
f) ekstinktsiooniteguri variatsioon (ΔK) 270 nm piirkonnas ei ole kõrgem kui 0,01;
g) organoleptilised karakteristikud sisaldavad märgatavaid, lubatud piire ületavaid defekte ja eksperthinnangu punktisumma on mitte üle 6;
h) erütrodiooli ja uvalooli sisaldus ei ületa 4,5%;
ij) küllastunud rasvhapete lisand 2. positsioonis ei ületa triglütseriidide arvestuses 1,3%;
k) transoleiini isomeeride summa on madalam kui 0,05% ja translinooli ja translinoleeni isomeeride summa on madalam kui 0,05%;
l) stigmastaatide sisaldus ei ületa 0,15 mg/kg;
m) triglütseriidide ja ECN42 HPLC ja teoreetilise sisalduse vahe on 0,2 või väiksem.

C. Alamrubriiki 1509 90 kuuluvad õlid, mis on saadud kaubakoodide 1509 10 10 00 või 1509 10 90 00 alla kuuluvate oliiviõlide töötlemisel, kas segatud või segamata esmapressimisel töötlemata oliiviõliga, ja millel on järgmised omadused:
a) happesisaldus, väljendatud oleiinhappena, ei ole suurem kui 1,5 g 100 g kohta;
b) alifaatsete alkoholide sisaldus ei ületa 350 mg/kg;
c) ekstinktsioonitegur K270 (100) ei ole kõrgem kui 1,0;
d) ekstinktsiooniteguri variatsioon (ΔK) 270 nm piirkonnas ei ole kõrgem kui 0,13;
e) erütrodiooli ja uvalooli sisaldus ei ületa 4,5%;
f) küllastunud rasvhapete lisand 2. positsioonis ei ületa triglütseriidide arvestuses 1,5%;
g) transoleiini isomeeride summa on madalam kui 0,20% ja translinooli ja translinoleeni isomeeride summa on madalam kui 0,30%;
h) triglütseriidide ja ECN42 HPLC ja teoreetilise sisalduse vahe on 0,3 või väiksem.

D. Kaubakoodi 1509 00 10 00 alla kuulub õli, eelkõige oliivide pressimisjäätmetest saadud õli, millel on järgmised omadused:
a) happesisaldus, väljendatud oleiinhappena, on üle 2 g 100 g kohta;
b) erütrodiooli ja uvalooli sisaldus ületab 4,5%;
c) küllastunud rasvhapete lisand 2. positsioonis ei ületa triglütseriidide arvestuses 1,8%;
d) transoleiini isomeeride summa on madalam kui 0,20% ja translinooli ja translinoleeni isomeeride summa on madalam kui 0,10%;
e) triglütseriidide ja ECN42 HPLC ja teoreetilise sisalduse vahe on 0,6 või väiksem.

E. Kaubakoodi 1510 00 90 00 alla kuuluvad õlid, mis on saadud kaubakoodi 1510 00 10 00 alla kuuluvate õlide töötlemisel, segatud või segamata esmapressimisel saadud oliiviõliga, samuti õlid, millel ei ole täiendavates märkustes 2.B, 2.C ja 2.D kirjeldatud õlide omadusi. Selle kaubakoodi alla kuuluvatel õlidel peab küllastunud rasvhapete lisand 2. positsioonis, väljendatud triglütseriidides, olema mitte üle 2,0%, transoleiini isomeeride summa peab olema alla 0,4% ning translinooli ja translinoleeni isomeeride summa alla 0,35% ning triglütseriidide ja ECN42 HPLC ja teoreetilise sisalduse vahe on 0,6 või väiksem.

3. Kaubakoodide 1522 00 31 00 ja 1522 00 39 00 alla ei kuulu:
a) rasvaineid sisaldava õli, mille määratud joodiarv on väiksem kui 70 või suurem kui 100, töötlemisel saadud jäägid;
b) rasvaineid sisaldava õli, mille joodiarv ei ole väiksem kui 70 või suurem kui 100, töötlemisel saadud jäägid, milles beetasitosterooli1 sisaldusmahu piigi pindala on väiksem kui 93,0% steroolide piikide üldpindalast.
1 Delta-5,23-stigmastadienool + kloresterool + beetasitosterool + sitostanool + delta-5-avenasterool + delta-5,24-stigmastadienool.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
1501 1501 00 Searasv ja -rasvkude (seapekk) ning linnurasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv:  
    - searasv ja -rasvkude (seapekk):  
  1501 00 11 00 - - kasutamiseks tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1501 00 19 00 - - muud
  1501 00 90 00 - linnurasv ja -rasvkude
1502 1502 00 Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude (sulatamata või sulatatud), v.a rubriiki 1503 kuuluv:  
  1502 00 10 00 - kasutamiseks tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1502 00 90 00 - muud
1503 1503 00 Rasvasteariin, rasvaõli, oleosteariin, oleoõli ja küünla- või seebirasv (emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata):  
    - rasvasteariin ja oleosteariin:  
  1503 00 11 00 - - kasutamiseks tööstusliku toorainena
  1503 00 19 00 - - muud
  1503 00 30 00 - küünla- või seebirasv tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1503 00 90 00 - muud
1504   Kala või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid (rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata):  
  1504 10 - kalamaksaõli ja selle fraktsioonid:  
  1504 10 10 00 - - A-vitamiini sisaldusega kuni 2500 RÜ/g
    - - muud:  
  1504 10 91 00 - - - hiidlesta maksast
  1504 10 99 00 - - - muud
  1504 20 - kalarasvad ja -õlid ja nende fraktsioonid (v.a kalamaksaõli):  
  1504 20 10 00 - - tahked fraktsioonid
  1504 20 90 00 - - muud
  1504 30 - mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid:  
  1504 30 10 00 - - tahked fraktsioonid
  1504 30 90 00 - - muud
1505 1505 00 Villarasv ja sellest saadud rasvained (k.a lanoliin):  
  1505 00 10 00 - villarasv, töötlemata
  1505 00 90 00 - muud
1506 1506 00 00 00 Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata
1507   Soja(oa)õli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata:  
  1507 10 - toorõli:  
  1507 10 10 00 - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1507 10 90 00 - - muud
  1507 90 - muud:  
  1507 90 10 00 - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1507 90 90 00 - - muud
1508   Maapähkliõli (arahhiseõli) ja selle fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata:  
  1508 10 - toorõli:  
  1508 10 10 00 - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1508 10 90 00 - - muud
  1508 90 - muud:  
  1508 90 10 00 - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1508 90 90 00 - - muud
1509   Oliiviõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata:  
  1509 10 - esmapressimisel saadud õli:  
  1509 10 10 00 - - esmapressimisel saadud lambiõli
  1509 10 90 00 - - muud
  1509 90 00 00 - muud
1510 1510 00 Muud oliividest saadud õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, k.a nende õlide või fraktsioonide segud rubriigi 1509 õlide või nende fraktsioonidega:  
  1510 00 10 00 - toorõlid
  1510 00 90 00 - muud
1511   Palmiõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:  
  1511 10 - toorõli:  
  1511 10 10 00 - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1511 10 90 00 - - muud
  1511 90 - muud:  
    - - tahked fraktsioonid:  
  1511 90 11 00 - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
  1511 90 19 00 - - - muud
    - - muud:  
  1511 90 91 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1511 90 99 00 - - - muud
1512   Päevalille-, safloori- või puuvillaseemneõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:  
    - päevalille- või saflooriõli ja selle fraktsioonid:  
  1512 11 - - toorõli:  
  1512 11 10 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
    - - - muud:  
  1512 11 91 00 - - - - päevalilleseemneõli
  1512 11 99 00 - - - - safloorõli
  1512 19 - - muud:  
  1512 19 10 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
    - - - muud:  
  1512 19 91 00 - - - - päevalilleseemneõli
  1512 19 99 00 - - - - safloorõli
    - puuvillaseemneõli ja selle fraktsioonid:  
  1512 21 - - toorõli, millest gossüpol on eraldatud või eraldamata:  
  1512 21 10 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1512 21 90 00 - - - muud
  1512 29 - - muud:  
  1512 29 10 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1512 29 90 00 - - - muud
1513   Kookospähkli- (kopra-), palmituuma- või babassupalmiõli ja fraktsioonid nendest, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:  
    - kookospähkliõli (kopraõli) ja selle fraktsioonid:  
  1513 11 - - toorõli:  
  1513 11 10 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
    - - - muud:  
  1513 11 91 00 - - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
  1513 11 99 00 - - - - muud
  1513 19 - - muud:  
    - - - tahked fraktsioonid:  
  1513 19 11 00 - - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
  1513 19 19 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  1513 19 30 00 - - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
    - - - - muud:  
  1513 19 91 00 - - - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
  1513 19 99 00 - - - - - muul kujul
    - palmituuma- või babassupalmiõli ja nende fraktsioonid:  
  1513 21 - - toorõli:  
    - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks:  
  1513 21 11 00 - - - - palmituumaõli
  1513 21 19 00 - - - - babassupalmiõli
    - - - muud:  
  1513 21 30 00 - - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
  1513 21 90 00 - - - - muul kujul
  1513 29 - - muud:  
    - - - tahked fraktsioonid:  
  1513 29 11 00 - - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
  1513 29 19 00 - - - - muul kujul
    - - - muud fraktsioonid:  
  1513 29 30 00 - - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
    - - - - muud:  
  1513 29 50 00 - - - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
    - - - - - muud:  
  1513 29 91 00 - - - - - - palmituumaõli
  1513 29 99 00 - - - - - - babassupalmiõli
1514   Rapsi-, rüpsi- või sinepiseemneõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:  
    - madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiõli ja selle fraktsioonid:  
  1514 11 - - toorõli:  
  1514 11 10 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1514 11 90 00 - - - muud
  1514 19 - - muud:  
  1514 19 10 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1514 19 90 00 - - - muud
    - muud:  
  1514 91 - - toorõli:  
  1514 91 10 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1514 91 90 00 - - - muud
  1514 99 - - muud:  
  1514 99 10 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1514 99 90 00 - - - muud
1515   Muud taimerasvad ja -õlid (k.a jojoobiõli) ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:  
    - linaseemneõli ja selle fraktsioonid:  
  1515 11 00 00 - - toorõli
  1515 19 - - muud:  
  1515 19 10 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1515 19 90 00 - - - muud
    - maisiõli ja selle fraktsioonid:  
  1515 21 - - toorõli:  
  1515 21 10 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1515 21 90 00 - - - muud
  1515 29 - - muud:  
  1515 29 10 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1515 29 90 00 - - - muud
  1515 30 - kastoorõli ja selle fraktsioonid:  
  1515 30 10 00 - - sünteeskiudude või plastmasside tootmisel kasutatava aminoundekaanhappe tootmiseks
  1515 30 90 00 - - muud
  1515 40 00 00 - tungaõli ja selle fraktsioonid
  1515 50 - seesamiõli ja selle fraktsioonid:  
    - - toorõli:  
  1515 50 11 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1515 50 19 00 - - - muud
    - - muud:  
  1515 50 91 00 - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1515 50 99 00 - - - muud
  1515 90 - muud:  
  1515 90 15 00 - - jojoobi- ja oiticica õli; mürdivaha ja jaapanivaha; nende fraktsioonid
    - - tubakaseemneõli ja selle fraktsioonid:  
    - - - toorõli:  
  1515 90 21 00 - - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1515 90 29 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  1515 90 31 00 - - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
  1515 90 39 00 - - - - muud
    - - muud õlid ja nende fraktsioonid:  
    - - - toorõlid:  
  1515 90 40 00 - - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
    - - - - muud:  
  1515 90 51 00 - - - - - tahkel kujul, müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
  1515 90 59 00 - - - - - muud tahkel kujul; vedelal kujul
    - - - muud:  
  1515 90 60 00 - - - - kasutamiseks tehniliseks otstarbeks või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks
    - - - - muud:  
  1515 90 91 00 - - - - - tahkel kujul, müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
  1515 90 99 00 - - - - - muud tahkel kujul; vedelal kujul
1516   Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekuliselt esterdatud, taasesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasiselt töötlemata:  
  1516 10 - loomsed:  
  1516 10 10 00 - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
  1516 10 90 00 - - muud
  1516 20 - taimsed:  
  1516 20 10 00 - - hüdrogeenitud kastoorõli, nn opaalvaha
    - - muud:  
  1516 20 91 00 - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
    - - - muud:  
  1516 20 95 00 - - - - õlikaalika-, linaseemne-, rapsi-, päevalille-, illipe-, karite-, makore-, touloucouna- või babassuõli muuks tehniliseks või tööstuslikuks kasutamiseks, v.a toiduainete tootmiseks
    - - - - muud:  
  1516 20 96 00 - - - - - maapähkli- (arahhise-), puuvillaseemne-, sojaoa- või päevalilleõli; muud õlid, mis sisaldavad alla 50% massist vabu rasvhappeid, peale palmituuma-, illipe-, kookospähkli-, rapsi-, õlikaalika- või copaibaõli
  1516 20 98 00 - - - - - muud
1517   Margariin; toidusegud või tooted loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või selle grupi erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, muudest kui rubriiki 1516 kuuluvatest toidurasvadest või -õlidest või nende fraktsioonidest:  
  1517 10 - margariin, v.a vedel margariin:  
  1517 10 10 00 - - piimarasvade sisaldusega üle 10%, kuni 15%
  1517 10 90 00 - - muud
  1517 90 - muud:  
  1517 90 10 00 - - piimarasvade sisaldusega üle 10%, kuni 15%
    - - muud:  
  1517 90 91 00 - - - rasvaste taimeõlide vedelad segud
  1517 90 93 00 - - - toidusegud või preparaadid, mida võib kasutada vormimäärdena
  1517 90 99 00 - - - muud
1518 1518 00 Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid (keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud), v.a rubriigis 1516 nimetatud rasvad; mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või käesolevasse gruppi kuuluvate erinevate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või preparaadid:  
  1518 00 10 00 - linoksiin
    - rasvaste taimeõlide vedelad segud, tehniliseks või tööstuslikuks kasutamiseks, v.a toiduainete tootmiseks:  
  1518 00 31 00 - - toorõlid
  1518 00 39 00 - - muud
    - muud:  
  1518 00 91 00 - - loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid (keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul moel keemiliselt modifitseeritud), v.a rubriigis 1516 nimetatud rasvad
    - - muud:  
  1518 00 95 00 - - - loomsete või loomsete ja taimsete rasvade ja õlide ning nende fraktsioonide mittesöödavad segud või preparaadid
  1518 00 99 00 - - - muud
1520 1520 00 00 00 Toorglütserool; glütserooliveed ja glütseroolleelised
1521   Taimsed vahad (v.a triglütseriidid), meevaha, teised putukavahad ja spermatseet, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata:  
  1521 10 00 00 - taimsed vahad
  1521 90 - muud:  
  1521 90 10 00 - - spermatseet (vaalavõidis), rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata
    - - meevaha ja teiste putukate vaha, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata:  
  1521 90 91 00 - - - toorvaha
  1521 90 99 00 - - - muud
1522 1522 00 Degraa; loomsete või taimsete vahade või rasvainete töötlemise jäägid:  
  1522 00 10 00 - degraa (parkerasv)
    - loomsete või taimsete rasvainete või vahade töötlemise jäägid:  
    - - oliiviõli omadustega õlisid sisaldavad:  
  1522 00 31 00 - - - seebirasv
  1522 00 39 00 - - - muud
    - - muud:  
  1522 00 91 00 - - - õlijätted ja -setted; seebirasv
  1522 00 99 00 - - - muud

IV JAOTIS

VALMISTOIDUKAUBAD; JOOGID, ALKOHOL JA ÄÄDIKAS; TUBAKAS JA TUBAKAASENDAJAD

Märkus jaotise kohta:

Siin jaotises tähistatakse terminiga «graanulid» aglomeeritud tooteid, mis on saadud kas vahetu pressimisega või sideainete lisamisel koguses, mis ei ületa 3% massist.

GRUPP 16

LIHAST, KALAST, VÄHKIDEST, LIMUSTEST JA MUUDEST VEESELGROOTUTEST TOOTED

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu grupis 02 või 03 või rubriigis 0504 kirjeldatud viisidel töödeldud või konserveeritud liha, rups, kalad, vähid, limused ja muud veeselgrootud.

2. Siia gruppi kuuluvad tooted tingimusel, et nad sisaldavad rohkem kui 20% massist vorsttooteid, liha, rupsi, verd, kala, vähke, limuseid või muid veeselgrootuid või mis tahes nende toodete kombinatsioone. Kui valmistooted sisaldavad kahte või enamat ülalnimetatud komponenti, klassifitseeritakse nad grupi 16 rubriikides komponendi või komponentide järgi, mille osatähtsus massiliselt on kõige suurem. See põhimõte ei kehti rubriigis 1902 klassifitseeritud täidistega taignatoodete kohta ja toodete kohta, mis on klassifitseeritud rubriigis 2103 või 2104.

Maksa sisaldavate toodete puhul ei rakendata teises lauses toodud põhimõtet rubriigi 1601 või 1602 alamrubriikidesse klassifitseerimisel.

Märkused alamrubriikide kohta:

1. Alamrubriigis 1602 10 tähistatakse terminiga «homogeniseeritud tooted» peenestatud lihast, rupsist või verest valmistatud toite, mis on mõeldud kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis ei mahuta üle 250 g toodet. Selle definitsiooni rakendamist ei muuda asjaolu, et tootele on lisatud vähestes kogustes mis tahes komponente kas maitse- või säilitusainetena või siis muudel eesmärkidel. Need toidud võivad sisaldada väheses koguses silmaga nähtavaid liha- või rupsitükikesi. Alamrubriik 1602 10 hõlmab rubriigis 1602 juhtiva koha.

2. Kalad ja vähid, mida on rubriikide 1604 ja 1605 alamrubriikides nimetatud ainult üldnimetusi kasutades, on samadest liikidest, nagu neid klassifitseeriti grupis 03 sama nimetuse all.

Täiendavad märkused:

1. Kaubakoodide 1602 31 11 00, 1602 32 11 00, 1602 39 21 00, 1602 50 10 00, 1602 90 61 00, 1602 90 72 00 ja 1602 90 74 00 puhul kasutatakse terminit «kuumtöötlemata» toodete kohta, mis ei ole mitte mingil viisil termiliselt töödeldud või siis on termiliselt töödeldud sel määral, mis ei ole piisav lihavalkude kalgendamiseks kogu tootes, järelikult, kui kaubakoodide 1602 50 10 00, 1602 90 61 00, 1602 90 72 00 ja 1602 90 74 00 alla klassifitseeritud toodet lõigata piki joont, mis läheb läbi tema kõige jämedama koha, leidub toote lõikepinnal roosakat vedelikku.

2. Kaubakoodide 1602 41 10 00, 1602 42 10 00 ja 1602 49 11 00 – 1602 49 15 00 puhul tähistatakse terminiga «nende jaotustükid» ainult töödeldud või konserveeritud liha, mida kas mõõtmete või lihaskudede seose iseloomu tõttu saab identifitseerida, olenevalt olukorrast, kas kodusigade kintsudest, õla-, selja- või kaelaosadest saadud toodeteks.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
1601 1601 00 Vorstid ja muud sarnased tooted lihast, rupsist või verest; toiduvalmistised nende baasil:  
  1601 00 10 00 - maksast
    - muud:  
  1601 00 91 00 - - vorstid, kuivad või määrdevorstid, kuumtöötlemata
  1601 00 99 00 - - muud
1602   Muud tooted või konservid lihast, rupsist või verest:  
  1602 10 00 00 - homogeniseeritud tooted
  1602 20 - mis tahes looma (linnu) maksast:  
    - - hane- või pardimaksast:  
  1602 20 11 00 - - - mis sisaldavad massist 75% või rohkem rasvast maksa
  1602 20 19 00 - - - muud
  1602 20 90 00 - - muud
    - rubriigi 0105 kodulindudest:  
  1602 31 - - kalkunitest:  
    - - - mis sisaldavad massist 57% või rohkem liha või rupsi:  
  1602 31 11 00 - - - - sisaldavad eranditult kuumtöötlemata kalkuniliha
  1602 31 19 00 - - - - muud
  1602 31 30 00 - - - sisaldavad 25% või rohkem, kuid vähem kui 57% massist liha või rupsi
  1602 31 90 00 - - - muud
  1602 32 - - kanadest ja kukkedest liigist Gallus domesticus:  
    - - - mis sisaldavad massist 57% või rohkem linnuliha või rupsi:  
  1602 32 11 00 - - - - kuumtöötlemata
  1602 32 19 00 - - - - muud
  1602 32 30 00 - - - sisaldavad 25% või rohkem, kuid vähem kui 57% massist linnuliha või rupsi
  1602 32 90 00 - - - muud
  1602 39 - - muudest kodulindudest:  
    - - - mis sisaldavad massist 57% või rohkem linnuliha või rupsi:  
  1602 39 21 00 - - - - kuumtöötlemata
  1602 39 29 00 - - - - muud
  1602 39 40 00 - - - sisaldavad 25% või rohkem, kuid vähem kui 57% massist linnuliha või rupsi
  1602 39 80 00 - - - muud
    - sealihast:  
  1602 41 - - tagaosadest ja nende jaotustükkidest:  
  1602 41 10 00 - - - kodusea
  1602 41 90 00 - - - muud
  1602 42 - - õlatükkidest ja nende jaotustükkidest:  
  1602 42 10 00 - - - kodusea
  1602 42 90 00 - - - muud
  1602 49 - - muust, sh segud:  
    - - - kodusigadest:  
    - - - - mis sisaldavad 80% ja rohkem massist mis tahes liiki liha ja rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasv:  
  1602 49 11 00 - - - - - seljatükid (v.a kaelatükid) ja nende jaotustükid, k.a segud seljatükkidest ja tagaosadest
  1602 49 13 00 - - - - - kaelatükid ja nende osad, k.a segud kaela- ja õlatükkidest
  1602 49 15 00 - - - - - muud segud, mis sisaldavad tagaosi, õla-, selja- või kaelatükke ja nende jaotustükke
  1602 49 19 00 - - - - - muud
  1602 49 30 00 - - - - mis sisaldavad massist 40% ja rohkem, kuid vähem kui 80% mis tahes liiki liha ja rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasv
  1602 49 50 00 - - - - mis sisaldavad vähem kui 40% massist mis tahes liiki liha ja rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasv
  1602 49 90 00 - - - muud
  1602 50 - veiselihast:  
  1602 50 10 00 - - kuumtöötlemata; segud kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata lihast või rupsist
    - - muud:  
    - - - õhukindlas pakendis:  
  1602 50 31 00 - - - - «corned beef» (soolaliha)
  1602 50 39 00 - - - - muud
  1602 50 80 00 - - - muud
  1602 90 - muud, sh tooted mis tahes loomade verest:  
  1602 90 10 00 - - tooted mis tahes loomade verest
    - - muud:  
  1602 90 31 00 - - - uluki- või küülikulihast
  1602 90 41 00 - - - põhjapõdralihast
    - - - muud:  
  1602 90 51 00 - - - - mis sisaldavad kodusigade liha või rupsi
    - - - - muud:  
    - - - - - mis sisaldavad veiseliha või rupsi:  
  1602 90 61 00 - - - - - - kuumtöötlemata; segud kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata lihast või rupsist
  1602 90 69 00 - - - - - - muud
    - - - - - muud:  
    - - - - - - lamba- või kitselihast:  
    - - - - - - - kuumtöötlemata; segud kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata lihast või rupsist:  
  1602 90 72 00 - - - - - - - - lambalihast
  1602 90 74 00 - - - - - - - - kitselihast
    - - - - - - - muud:  
  1602 90 76 00 - - - - - - - - lambalihast
  1602 90 78 00 - - - - - - - - kitselihast
  1602 90 98 00 - - - - - - muud
1603 1603 00 Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest:  
  1603 00 10 00 - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
  1603 00 80 00 - muud
1604   Kalahoidised või -tooted; kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviariasendajad:  
    - kalad tervena või tükkidena, kuid mitte hakklihana:  
  1604 11 00 00 - - lõhed
  1604 12 - - heeringad:  
  1604 12 10 00 - - - fileed, toored, kaetud taignaga või paneeritud riivsaiaga, kas eelnevalt röstitud õlis või mitte, sügavkülmutatud
    - - - muud:  
  1604 12 91 00 - - - - õhukindlas pakendis
  1604 12 99 00 - - - - muud
  1604 13 - - sardiinid, sardinellid ja kilud:  
    - - - sardiinid:  
  1604 13 11 00 - - - - oliiviõlis
  1604 13 19 00 - - - - muud
  1604 13 90 00 - - - muud
  1604 14 - - tuun, vööttuun ja pelamiid (Sarda spp.):  
    - - - tuunid ja vööttuunid:  
  1604 14 11 00 - - - - taimeõlis
    - - - - muud:  
  1604 14 16 00 - - - - - nn seljafileed
  1604 14 18 00 - - - - - muud
  1604 14 90 00 - - - pelamiid (Sarda spp.)
  1604 15 - - makrell:  
    - - - liikidest Scomber scombrus ja Scomber japonicus:  
  1604 15 11 00 - - - - fileed
  1604 15 19 00 - - - - muud
  1604 15 90 00 - - - liigist Scomber australasicus
  1604 16 00 00 - - anšoovised
  1604 19 - - muud:  
  1604 19 10 00 - - - muud lõhelised, v.a lõhe
    - - - kalad perekonnast Euthynnus, muud kui vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):  
  1604 19 31 00 - - - - nn seljafileed
  1604 19 39 00 - - - - muud
  1604 19 50 00 - - - kalad liigist Orcynopsis unicolor
    - - - muud:  
  1604 19 91 00 - - - - sügavkülmutatud, taigna või riivsaiaga paneeritud värsked fileed, eelnevalt õlis röstitud või mitte:
    - - - - muud:  
  1604 19 92 00 - - - - - tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
  1604 19 93 00 - - - - - põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)
  1604 19 94 00 - - - - - merluusid (Merluccius spp.) ja ameerika lutsud (Urophycis spp.)
  1604 19 95 00 - - - - - vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma) ja euroopa süsikas e pollak (Pollachius pollachius)
  1604 19 98 00 - - - - - muud
  1604 20 - muud kalakonservid ja -tooted:  
  1604 20 05 00 - - surimitooted
    - - muud:  
  1604 20 10 00 - - - lõhest
  1604 20 30 00 - - - muudest lõhelistest
  1604 20 40 00 - - - anšoovistest
  1604 20 50 00 - - - sardiinidest, pelamiididest, makrellidest Scomber scombrus või Scomber japonicus, liigi Orcynopsis unicolor kaladest
  1604 20 70 00 - - - tuunidest, väiketuunidest ja muudest perekonna Euthynnus kaladest
  1604 20 90 00 - - - muudest kaladest
  1604 30 - kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviariasendajad:  
  1604 30 10 00 - - kaaviar (must kalamari, tuuraliste marjast)
  1604 30 90 00 - - kaaviariasendajad
1605   Toidud ja konservid vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest:  
  1605 10 00 00 - krabidest
  1605 20 - krevettidest:  
  1605 20 10 00 - - õhukindlas pakendis
    - - muud:  
  1605 20 91 00 - - - müügipakendites netomassiga kuni 2 kg
  1605 20 99 00 - - - muud
  1605 30 - homaaridest (merevähkidest):  
  1605 30 10 00 - - keedetud homaariliha homaarivõi, -pasteedi, suppide või kastmete valmistamiseks või kasutamiseks täidisena taignatoodetes
  1605 30 90 00 - - muud
  1605 40 00 00 - muudest vähkidest
  1605 90 - muud:  
    - - limustest:  
    - - - rannakarpidest (Mytilus spp., Perna spp.):  
  1605 90 11 00 - - - - õhukindlas pakendis
  1605 90 19 00 - - - - muud
  1605 90 30 00 - - - muud
  1605 90 90 00 - - muudest veeselgrootutest

GRUPP 17

SUHKUR JA SUHKRUKONDIITRITOOTED

Märkus grupi kohta:

Siia gruppi ei kuulu:
a) suhkrukondiitritooted, mis sisaldavad kakaod (rubriik 1806);
b) keemiliselt puhtad suhkrud (v.a sahharoos, laktoos, maltoos, glükoos või fruktoos) ja muud rubriigis 2940 klassifitseeritud tooted;
c) ravimid ja muud grupis 30 klassifitseeritud kaubad.

Märkus alamrubriikide kohta:

Alamrubriikides 1701 11 ja 1701 12 tähistatakse terminiga «toorsuhkur» suhkrut, mille sahharoosisisaldus kuivaines polarimeetri näidu järgi on väiksem kui 99,5%.

Täiendavad märkused:

1. Kaubakoodide 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 12 10 00 ja 1701 12 90 00 puhul tähistatakse terminiga «toorsuhkur» suhkrut, mis ei sisalda maitse- või värvainelisandeid või muid lisaaineid ja mille sahharoosisisaldus kuivaines polarimeetri näidu järgi on väiksem kui 99,5%.

2. Kaubakoodi 1701 99 10 00 puhul tähistatakse terminiga «valge suhkur» suhkrut, mis ei sisalda maitse- või värvainelisandeid või muid lisaaineid ja mille sahharoosisisaldus kuivaines polarimeetri näidu järgi on võrdne või suurem kui 99,5%.

3. Kaubakoodide 1702 30 10 00, 1702 40 10 00, 1702 60 10 00 ja 1702 90 30 00 puhul tähistatakse terminiga «isoglükoos» tooteid, mis on saadud glükoosist või tema polümeeridest ja mille kuivaine fruktoosisisaldus on vähemalt 10%.

4. Terminiga «inuliinisiirup» tähistatakse:
– kaubakoodi 1702 60 80 00 puhul inuliini või oligofruktooside hüdrolüüsil saadud vahetuid tooteid kuivaine fruktoosisisaldusega üle 50% vabas vormis või sahharoosina,
– kaubakoodi 1702 90 80 00 puhul inuliini või oligofruktooside hüdrolüüsil saadud vahetuid tooteid kuivaine fruktoosisisaldusega vähemalt 10%, kuid mitte üle 50% vabas vormis või sahharoosina.

5. Kui alamrubriiki 1704 90 kuuluvaid tooteid imporditakse assortiidena, siis nad klassifitseeritakse vastavalt keskmisele piimarasva-, piimavalgu-, sahharoosi-, isoglükoosi-, glükoosi- ja tärklisesisaldusele assortiis kui tervikus.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
1701   Roosuhkur ja peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul:  
    - toorsuhkur maitse- ja värvainelisanditeta:  
  1701 11 - - roosuhkur:  
  1701 11 10 00 - - - rafineerimiseks
  1701 11 90 00 - - - muud
  1701 12 - - peedisuhkur:  
  1701 12 10 00 - - - rafineerimiseks
  1701 12 90 00 - - - muud
    - muud:  
  1701 91 00 00 - - maitse- või värvainelisanditega
  1701 99 - - muud:  
  1701 99 10 00 - - - valge suhkur
  1701 99 90 00 - - - muud
1702   Muud suhkrud (sh keemiliselt puhtad laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul); maitse- ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või mitte; karamell:  
    - laktoos ja laktoosisiirup:  
  1702 11 00 00 - - sisaldab massist 99% või rohkem laktoosi, väljendatud veevaba laktoosina kuivaines
  1702 19 00 00 - - muud
  1702 20 - vahtrasuhkur ja vahtrasuhkrusiirup:  
  1702 20 10 00 - - vahtrasuhkur tahkel kujul, maitse- või värvainelisanditega
  1702 20 90 00 - - muud
  1702 30 - glükoos ja glükoosisiirup, mis ei sisalda fruktoosi või sisaldab kuivaine massist kuni 20% fruktoosi:  
  1702 30 10 00 - - isoglükoos
    - - muud:  
    - - - mis sisaldavad 99% või enam kuivaine massist glükoosi:  
  1702 30 51 00 - - - - valge kristalliline aglomeeritud või aglomeerimata pulber
  1702 30 59 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  1702 30 91 00 - - - - valge kristalliline aglomeeritud või aglomeerimata pulber
  1702 30 99 00 - - - - muud
  1702 40 - glükoos ja glükoosisiirup, mis sisaldab kuivaine massist 20% kuni 50% fruktoosi, v.a invertsuhkur:  
  1702 40 10 00 - - isoglükoos
  1702 40 90 00 - - muud
  1702 50 00 00 - keemiliselt puhas fruktoos
  1702 60 - muu fruktoos ja fruktoosisiirup, mis sisaldab kuivaine massist üle 50% fruktoosi, v.a invertsuhkur:  
  1702 60 10 00 - - isoglükoos
  1702 60 80 00 - - inuliinisiirup
  1702 60 95 00 - - muud
  1702 90 - muud, sealhulgas invertsuhkru ja muu suhkru ning suhkrusiirupi segud, mis sisaldavad kuivaine massist 50% fruktoosi:  
  1702 90 10 00 - - keemiliselt puhas maltoos
  1702 90 30 00 - - isoglükoos
  1702 90 50 00 - - maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup
  1702 90 60 00 - - tehismesi, naturaalse meega segatud või mitte
    - - karamell:  
  1702 90 71 00 - - - mis sisaldab sahharoosi kuivaine massist 50% või rohkem
    - - - muud:  
  1702 90 75 00 - - - - pulbrina, aglomeeritud või mitte
  1702 90 79 00 - - - - muud
  1702 90 80 00 - - inuliinisiirup
  1702 90 99 00 - - muud
1703   Melass, mis on saadud suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel:  
  1703 10 00 00 - suhkruroost
  1703 90 00 00 - muud
1704   Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod:  
  1704 10 - närimiskumm, suhkruga kaetud või mitte:  
    - - mis sisaldab sahharoosi (sh invertsuhkur, väljendatud sahharoosina) vähem kui 60% massist:  
  1704 10 11 00 - - - lehtedena
  1704 10 19 00 - - - muul kujul
    - - mis sisaldab sahharoosi (sh invertsuhkur, väljendatud sahharoosina) massist 60% või rohkem:  
  1704 10 91 00 - - - lehtedena
  1704 10 99 00 - - - muul kujul
  1704 90 - muud:  
  1704 90 10 00 - - lagritsaekstrakt, mis sisaldab rohkem kui 10% massist sahharoosi, kuid ei sisalda muid lisaaineid
  1704 90 30 00 - - valge šokolaad
    - - muud:  
  1704 90 51 00 - - - kondiitritootemass, k.a martsipan, müügipakendites netomassiga 1 kg või rohkem
  1704 90 55 00 - - - kurgupastillid ja köhatropsid
  1704 90 61 00 - - - dražeed (kõva suhkruglasuuriga tooted)
    - - - muud:  
  1704 90 65 00 - - - - kummikompvekid, marmelaad, sefiir, pastilaa
  1704 90 71 00 - - - - karamellkompvekid, täidisega või ilma (klaaskaramell)
  1704 90 75 00 - - - - iirised (toffee) jms kondiitritooted
    - - - - muud:  
  1704 90 81 00 - - - - - pressitud tabletid
  1704 90 99 00 - - - - - muud

GRUPP 18

KAKAO JA KAKAOTOOTED

Märkused grupi kohta:

1. Käesolevasse gruppi ei kuulu tooted, mis on klassifitseeritud rubriigis 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 või 3004.

2. Rubriiki 1806 kuuluvad kakaod sisaldavad suhkrust kondiitritooted ja muud kakaod sisaldavad toidukaubad vastavalt märkusele 1 käesoleva grupi kohta.

Täiendavad märkused:

1. Kui alamrubriikidesse 1806 20, 1806 31, 1806 32 ja 1806 90 kuuluvaid tooteid imporditakse assortiidena, siis nad klassifitseeritakse vastavalt keskmisele piimarasva-, piimavalgu-, sahharoosi-, isoglükoosi-, glükoosi- ja tärklisesisaldusele assortiis kui tervikus.

2. Kaubakoodide 1806 90 11 00 ja 1806 90 19 00 alla ei kuulu need šokolaaditooted, mis on valmistatud ainult üht tüüpi šokolaadist.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
1801 1801 00 00 00 Kakaooad (terved või purustatud, toored või röstitud)
1802 1802 00 00 00 Kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid
1803   Kakaopasta, rasvatustatud või mitte:  
  1803 10 00 00 - rasvatustamata
  1803 20 00 00 - osaliselt või täielikult rasvatustatud
1804 1804 00 00 00 Kakaovõi, -rasv ja -õli
1805 1805 00 00 00 Kakaopulber, suhkru või muu magusainelisandita
1806   Šokolaad jm kakaod sisaldavad tooted:  
  1806 10 - kakaopulber, suhkruga või muu magusainelisandiga:  
  1806 10 15 00 - - mis ei sisalda sahharoosi või sisaldab sahharoosi vähem kui 5% massist (k.a invertsuhkur, väljendatud sahharoosina) või isoglükoosi väljendatud sahharoosina
  1806 10 20 00 - - mis sisaldab sahharoosi 5% või rohkem, kuid vähem kui 65% massist (k.a invertsuhkur, väljendatud sahharoosina) või isoglükoosi väljendatud sahharoosina
  1806 10 30 00 - - mis sisaldab sahharoosi üle 65%, kuid vähem kui 80% massist (k.a invertsuhkur, väljendatud sahharoosina) või isoglükoosi väljendatud sahharoosina
  1806 10 90 00 - - mis sisaldab sahharoosi (k.a invertsuhkur, väljendatud sahharoosina) või isoglükoosi väljendatud sahharoosina massist 80% või rohkem
  1806 20 - muud tooted plokkide, pulkade või tahvlitena massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, nõudes või müügipakendis massiga üle 2 kg:  
  1806 20 10 00 - - mis sisaldavad 31% või rohkem massist kakaovõid või kakaovõid ja piimarasva kokku
  1806 20 30 00 - - mis sisaldavad 25% või rohkem, kuid vähem kui 31% massist kakaovõid või kakaovõid ja piimarasva kokku
    - - muud:  
  1806 20 50 00 - - - mis sisaldavad 18% või rohkem massist kakaovõid
  1806 20 70 00 - - - granuleeritud piimašokolaad
  1806 20 80 00 - - - maitsestatud šokolaadiglasuur
  1806 20 95 00 - - - muud
    - muud, plokkide, tahvlite või batoonidena:  
  1806 31 00 00 - - täidisega
  1806 32 - - täidiseta:  
  1806 32 10 00 - - - teravilja-, puuvilja-, marja- või pähklilisanditega
  1806 32 90 00 - - - muud
  1806 90 - muud:  
    - - šokolaad ja šokolaadist tooted:  
    - - - šokolaadikompvekid, täidisega või ilma:  
  1806 90 11 00 - - - - alkoholiga
  1806 90 19 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  1806 90 31 00 - - - - täidisega
  1806 90 39 00 - - - - ilma täidiseta
  1806 90 50 00 - - kakaod sisaldavad suhkrulised või suhkruasendajatest valmistatud kondiitritooted
  1806 90 60 00 - - kakaovõided
  1806 90 70 00 - - kakaod sisaldavad tooted jookide valmistamiseks
  1806 90 90 00 - - muud

GRUPP 19

LINNASTEST, JAHUST, TÄRKLISEST JA PIIMAST VALMISTATUD TOOTED; JAHUST KONDIITRITOOTED

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu:
a) toidukaubad, v.a rubriigis 1902 nimetatud täidisega tooted, mis sisaldavad rohkem kui 20% massist vorsttooteid, liha, rupsi, verd, kala, vähke, limuseid või muid veeselgrootuid või siis mis tahes nende komponentide segusid (grupp 16);
b) loomasöödana kasutamiseks mõeldud küpsised ja muud jahust või tärklisest valmistatud tooted (rubriik 2309);
c) ravimid ja muud grupis 30 klassifitseeritud tooted.

2. Rubriigis 1901 tähistatakse terminitega:

(a) «tangud» grupi 11 teraviljatangusid;

(b) «püülijahu» ja «lihtjahu»
(1) grupis 11 klassifitseeritud teraviljadest saadud püülijahu ja lihtjahu kui ka
(2) taimse päritoluga püüli, lihtjahu ja pulbrit mis tahes gruppi kuuluvatest taimedest, v.a püülijahu, lihtjahu ja pulber kuivatatud köögiviljadest (rubriik 0712), kartulist (1105) või kuivatatud kaunviljadest (rubriik 1106).

3. Rubriiki 1904 ei kuulu tooted, mis sisaldavad rohkem kui 6% massist kakaod, mis on arvestatud täiesti rasvavabalt, šokolaadiglasuuriga tooted ja muud kakaolisandiga tooted, mis on klassifitseeritud rubriigis 1806.

4. Rubriigis 1904 tähistatakse terminiga «muul viisil toiduks valmistatud» selliseid tooteid, mida on töödeldud muul viisil kui gruppide 10 ja 11 kohta toodud märkustes on kirjeldatud.

Täiendavad märkused:

1. Kui alamrubriikidesse 1905 31, 1905 32, 1905 40 ja 1905 90 kuuluvaid tooteid imporditakse assortiidena, siis nad klassifitseeritakse vastavalt keskmisele piimarasva-, piimavalgu-, sahharoosi-, isoglükoosi-, glükoosi- ja tärklisesisaldusele assortiis kui tervikus.

2. Alamrubriigis 1905 31 tähistatakse terminiga «magusad küpsised» ainult selliseid tooteid, mis ei sisalda üle 12% massist vett ja üle 35% massist rasva (vee- ja rasvasisalduse määramisel ei arvestata täidist ja glasuuri).

3. Alamrubriiki 1905 32 ei kuulu vahvlid, mille veesisaldus on üle 10% massist (kaubakood 1905 90 40 00).

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
1901   Linnaseekstrakt; püüli- ja lihtjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata ja sisaldumata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40% massist, arvestatud täiesti rasvavabalt; mujal nimetamata ja sisaldumata toiduained rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad kakaod massist alla 5%:  
  1901 10 00 00 - jaemüügiks pakendatud imikutoidud
  1901 20 00 00 - segud ja taignad rubriigis 1905 nimetatud pagaritoodete valmistamiseks
  1901 90 - muud:  
    - - linnaseekstrakt (maltoosa):  
  1901 90 11 00 - - - kuivainesisaldusega massist 90% või rohkem
  1901 90 19 00 - - - muud
    - - muud:  
  1901 90 91 00 - - - mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad alla 1,5% piimarasvu, alla 5% sahharoosi (kaasa arvatud invertsuhkur) või isoglükoosi, alla 5% glükoosi või tärklist, välja arvatud pulbrilised tooted ja kaubad rubriikidesse 0401 kuni 0404 kuuluvatest kaupadest
  1901 90 99 00 - - - muud
1902   Makarontooted, kuumtöödeldud või mitte, täidisega (näiteks liha või muu täidisega) või täidiseta: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni jms; kuskuss, valmistoiduna või mitte:  
    - täidiseta makarontooted, keetmata ja muul viisil toiduks valmistamata:  
  1902 11 00 00 - - muna sisaldavad
  1902 19 - - muud:  
  1902 19 10 00 - - - mis ei sisalda lihtjahu või -püüli
  1902 19 90 00 - - - muud
  1902 20 - täidisega makarontooted, keedetud või muul viisil toiduks valmistatud või mitte:  
  1902 20 10 00 - - mis sisaldavad rohkem kui 20% massist kala, vähke, limuseid või teisi veeselgrootuid
  1902 20 30 00 - - mis sisaldavad rohkem kui 20% massist vorsti või vorsttooteid, mis tahes liha või rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasvu
    - - muud:  
  1902 20 91 00 - - - kuumtöödeldud
  1902 20 99 00 - - - muud
  1902 30 - muud makarontooted:  
  1902 30 10 00 - - kuivatatud
  1902 30 90 00 - - muud
  1902 40 - kuskuss:  
  1902 40 10 00 - - töötlemata
  1902 40 90 00 - - muud
1903 1903 00 00 00 Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena vms kujul
1904   Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toidukaubad (näiteks maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil valmistatud teravili (v.a mais) teradena, helvestena või muul kujul (v.a lihtjahu, püülijahu ja tangud) toiduks valmistatud teraviljad, mujal nimetamata või sisaldumata:  
  1904 10 - teraviljade või teraviljasaaduste paisutamisel või röstimisel saadud toidukaubad:  
  1904 10 10 00 - - maisist
  1904 10 30 00 - - riisist
  1904 10 90 00 - - muud
  1904 20 - röstimata teraviljahelvestest või nende segudest ja röstitud teraviljahelvestest või paisteradest valmistatud toidukaubad:  
  1904 20 10 00 - - müsli tüüpi tooted röstimata teraviljahelvestest
    - - muud:  
  1904 20 91 00 - - - maisist
  1904 20 95 00 - - - riisist
  1904 20 99 00 - - - muud
  1904 30 00 00 - bulgurnisu
  1904 90 - muud:  
  1904 90 10 00 - - riisist
  1904 90 80 00 - - muud
1905   Leiva-, saia- ja kondiitritooted (koogid, küpsised jne), kakaoga või mitte; armulaualeivakesed, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms:  
  1905 10 00 00 - kuivikleivad
  1905 20 - präänikud, piparkoogid jms:  
  1905 20 10 00 - - mis sisaldavad kuni 30% massist sahharoosi (k.a invertsuhkur, väljendatud sahharoosina)
  1905 20 30 00 - - mis sisaldavad rohkem kui 30%, kuid vähem kui 50% massist sahharoosi (k.a invertsuhkur, väljendatud sahharoosina)
  1905 20 90 00 - - mis sisaldavad 50% ja rohkem massist sahharoosi (k.a invertsuhkur, väljendatud sahharoosina)
    - magusad küpsised; vahvlid:  
  1905 31 - - magusad küpsised:  
    - - - täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toodetega kaetud:  
  1905 31 11 00 - - - - müügipakendites netomassiga kuni 85 g
  1905 31 19 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  1905 31 30 00 - - - - sisaldavad 8% või rohkem massist piimarasva
    - - - - muud:  
  1905 31 91 00 - - - - - võileivaküpsised
  1905 31 99 00 - - - - - muud
  1905 32 - - vahvlid:  
    - - - täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toodetega kaetud:  
  1905 32 11 00 - - - - müügipakendites netomassiga kuni 85 g
  1905 32 19 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  1905 32 91 00 - - - - soolased, täidisega või ilma
  1905 32 99 00 - - - - muud
  1905 40 - kuivikud jms, röstitud leiva- ja saiatooted:  
  1905 40 10 00 - - kuivikud
  1905 40 90 00 - - muud
  1905 90 - muud:  
  1905 90 10 00 - - matsa
  1905 90 20 00 - - armulaualeib (hostia), tühjad kapslid farmaatsiatööstuse jaoks, oblaadid, riispaber ja muud analoogsed tooted
    - - muud:  
  1905 90 30 00 - - - leiva- ja saiatooted, mis ei sisalda mett, mune, juustu, marju või puuvilju ja mis sisaldavad kuivaine massist kuni 5% suhkrut ja kuni 5% rasva
  1905 90 40 00 - - - vahvlid, mis sisaldavad üle 10% massist vett
  1905 90 45 00 - - - küpsised (kreekerid jms)
  1905 90 55 00 - - - pressitud või paisutatud tooted, maitseainetega või soolased
    - - - muud:  
  1905 90 60 00 - - - - magusainelisanditega
  1905 90 90 00 - - - - muud

GRUPP 20

KÖÖGI- JA PUUVILJADEST, MARJADEST, PÄHKLITEST NING TEISTEST TAIMEOSADEST TOOTED

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu:
a) köögivili, puuvili, marjad ja pähklid, mis on töödeldud või konserveeritud gruppides 07, 08 ja 11 kirjeldatud viisil;
b) toidukaubad, mis sisaldavad rohkem kui 20% massist vorsttooteid, liha, rupsi, verd, kala, vähke, limuseid või muid veeselgrootuid või mis tahes nende toodete kombinatsioone (grupp 16);
c) homogeniseeritud toidusegud, mis on klassifitseeritud rubriigis 2104.

2. Rubriikidesse 2007 ja 2008 ei kuulu puuvilja- ja marjamarmelaadid, -võided, suhkruglasuuriga mandlid ja muud suhkruliste kondiitritoodetena (rubriik 1704) või šokolaadist kondiitritoodetena (rubriik 1806) klassifitseeritud tooted.

3. Rubriikidesse 2001, 2004 ja 2005 kuuluvad ainult need kaubad grupist 07 või rubriikidest 1105 ja 1106 (v.a jahu ja pulber grupi 08 saadustest), mis on töödeldud või konserveeritud muul viisil kui ülaltoodud märkuses 1.a on kirjeldatud.

4. Tomatimahl, mille kuivainesisaldus massist on 7% või rohkem, klassifitseeritakse rubriigis 2002.

5. Rubriigis 2007 tähendab termin «saadud kuumutamisel» atmosfäärirõhul või alandatud rõhu juures kuumutamise teel saamist toote viskoossuse suurendamiseks veesisalduse vähendamisega või muul viisil.

6. Rubriigis 2009 tähistatakse terminiga «kääritamata piirituselisandita mahlad» mahlu, mille alkoholisisaldus (vaata grupi 22 märkust 2) ei ületa 0,5% mahust.

Märkused alamrubriikide kohta:

1. Alamrubriigis 2005 10 tähistatakse terminiga «homogeniseeritud köögivili» peenelt homogeniseeritud köögiviljatoite, mis on mõeldud kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis ei mahuta üle 250 g toodet. Selle definitsiooni rakendamist ei muuda asjaolu, et tootele on lisatud vähestes kogustes mis tahes komponente kas maitse- või säilitusainetena või muudel eesmärkidel. Need toidud võivad sisaldada väheses koguses silmaga nähtavaid köögiviljatükikesi. Alamrubriik 2005 10 hõlmab rubriigis 2005 juhtiva koha.

2. Alamrubriigis 2007 10 tähistatakse terminiga «homogeniseeritud puuvili» peenelt homogeniseeritud puuviljatoite, mis on mõeldud kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis ei mahuta üle 250 g toodet. Selle definitsiooni rakendamist ei muuda asjaolu, et tootele on lisatud vähestes kogustes mis tahes komponente kas maitse- või säilitusainetena või muudel eesmärkidel. Need toidud võivad sisaldada väheses koguses silmaga nähtavaid puuviljatükikesi. Alamrubriik 2007 10 hõlmab rubriigis 2007 juhtiva koha.

3. Alamrubriikides 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 ja 2009 71 tähendab termin «Brix’i arv» Brix’i hüdromeetrilt saadud Brixi kraadide või murdumisnäitaja vahetut näitu, mis väljendab refraktomeetrilt saadud sahharoosi sisaldust protsentides temperatuuril 20 °C või korrigeerituna temperatuurile 20 °C, kui näit on võetud teistsugusel temperatuuril.

Täiendavad märkused:

1. Rubriigis 2001 veiniäädika või äädikhappega toiduks valmistatud või hoidistatud köögiviljad, puuviljad, marjad, pähklid jm taimede söödavad osad peavad sisaldama vaba lenduvat hapet 0,5% massist või rohkem, väljendatud äädikhappena.

2. (a) Käesolevas grupis klassifitseeritud toodete erinevate suhkrute sisaldus (suhkrusisaldus), väljendatud sahharoosina, vastab refraktomeetri näidule (mõõdetud vastavalt Euroopa Liidu nõukogu direktiivis nr 558/93/EEC kirjeldatud viisil), mida on korrutatud järgmise koefitsiendiga:
– 0,93 toodete puhul, mis on klassifitseeritud alamrubriikidesse 2008 20 kuni 2008 80, 2008 92 ja 2008 99, või
– 0,95 muudes rubriikides klassifitseeritud toodete puhul.
(b) Rubriigi 2009 alamrubriigis nimetatud termin «Brix’i arv» vastab refraktomeetri näidule (mõõdetud vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu direktiivis nr 558/93/EEC kirjeldatud viisil) temperatuuril 20 °C.

3. Alamrubriikidesse 2008 20 – 2008 80, 2008 92 ja 2008 99 kuuluvad tooted klassifitseeritakse suhkrulisandiga toodetena, kui nende «suhkrusisalduse» % massist ületab, sõltuvalt puuvilja liigist või toiduks kasutatavast taimeosast, alltoodud näitaja:
– ananassid ja viinamarjad – 13%;
– muud puuviljad, k.a nende segud ja muud toiduks kasutatavad taimeosad – 9%.

4. Kaubakoodide 2008 30 11 00 – 2008 30 39 00, 2008 40 11 00 – 2008 40 39 00, 2008 50 11 00 – 2008 50 59 00, 2008 60 11 00 – 2008 60 39 00, 2008 70 11 00 – 2008 70 59 00, 2008 80 11 00 – 2008 80 39 00, 2008 92 12 00 – 2008 92 38 00 ja 2008 99 11 00 – 2008 99 40 00 puhul tähistatakse terminitega:
– «tegelik alkoholisisaldus massist» 100 kg tootes sisalduva puhta alkoholi hulka kilogrammides;
– «% massist» tähistab alkoholisisaldust massist.

5. (a) Rubriigis 2009 klassifitseeritud toodetele lisatud suhkru sisaldus vastab sõltuvalt mahla liigist nende «suhkrusisaldusele» miinus alltoodud arv:
– sidruni- või tomatimahl 3,
– õunamahl 11,
– viinamarjamahl 15,
– muud puu- ja köögiviljamahlad, k.a mahlade segud 13.
(b) puuviljamahlad, suhkrulisandiga, Brix’i arvuga kuni 67 ja naturaalse mahla sisaldusega või mahlakontsentraadist saadud naturaalsele mahlale omase sisaldusega vähem kui 50% massist, kaotavad vajaliku karakteristiku nende klassifitseerimiseks rubriiki 2009.

6. Kaubakoodide 2009 69 51 00 ja 2009 69 71 00 puhul tähistatakse terminiga «kontsentreeritud viinamarjamahl (k.a viinamarjavirre)» viinamarjamahla (k.a mahl koos purustatud kestadega veini valmistamiseks), mille puhul refraktomeetri näit temperatuuril 20 °C on vähemalt 50,9%.

7. Kaubakoodide 2001 90 91 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 10 91 00, 2007 99 93 00, 2008 19 11 00, 2008 19 59 00, 2008 92 12 00, 2008 92 16 00, 2008 92 32 00, 2008 92 36 00, 2008 92 51 00, 2008 92 72 00, 2008 92 76 00, 2008 92 92 00, 2008 92 94 00, 2008 92 97 00, 2008 99 36 00, 2008 99 38 00, 2009 80 36 00, 2009 80 73 00, 2009 80 88 00, 2009 80 97 00, 2009 90 92 00, 2009 90 95 00 ja 2009 90 97 00 puhul tähistatakse terminiga «troopilised puuviljad» guajaave, mangosid, mangostane, papaiasid, tamirinde, kašuõunu, litšisid, tšakasid (jackfruite), sapotilli ploome, grenadille (kannatuslille vilju), karamboolasid ja pitahaiasid.

8. Kaubakoodide 2001 90 91 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 99 93 00, 2008 19 11 00, 2008 19 51 00, 2008 19 59 00, 2008 92 12 00, 2008 92 16 00, 2008 92 32 00, 2008 92 36 00, 2008 92 51 00, 2008 92 72 00, 2008 92 76 00, 2008 92 92 00, 2008 92 94 00 ja 2008 92 97 00 puhul tähistatakse terminiga «troopilised pähklid» kookospähkleid, kašupähkleid, brasiilia pähkleid, beetlipähkleid, koolapähkleid ja makadaamiapähkleid.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
2001   Köögiviljad, puuviljad, marjad, pähklid jm taimede söödavad osad, äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud:  
  2001 10 00 00 - kurgid ja kornišonid kg k/k
  2001 90 - muud:  
  2001 90 10 00 - - mangost valmistatud vürtsisegu (chutney)
  2001 90 20 00 - - perekonda Capsicum kuuluvate taimede viljad, v.a magus ja mahe paprika ning vürts (piment)
  2001 90 30 00 - - suhkrumais (Zea mays var. saccharata)
  2001 90 40 00 - - jamss, bataat ja muud sarnased toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad massist 5% ja rohkem tärklist
  2001 90 50 00 - - seened
  2001 90 60 00 - - palmipungad
  2001 90 65 00 - - oliivid
  2001 90 70 00 - - magus ja mahe paprika
  2001 90 75 00 - - söögipeet (Beta vulgaris var. conditava)
  2001 90 85 00 - - punane kapsas
  2001 90 91 00 - - troopilised puuviljad ja troopilised pähklid
  2001 90 93 00 - - sibulad
  2001 90 96 00 - - muud
2002   Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta:  
  2002 10 - terved või tükeldatud:  
  2002 10 10 00 - - kooritud
  2002 10 90 00 - - muud
  2002 90 - muud:  
    - - kuivainesisaldusega alla 12% massist:  
  2002 90 11 00 - - - müügipakendites netomassiga üle 1 kg
  2002 90 19 00 - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
    - - kuivainesisaldusega mitte vähem kui 12%, kuid mitte rohkem kui 30% massist:  
  2002 90 31 00 - - - müügipakendites netomassiga üle 1 kg
  2002 90 39 00 - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
    - - kuivainesisaldusega üle 30% massist:  
  2002 90 91 00 - - - müügipakendites netomassiga üle 1 kg
  2002 90 99 00 - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
2003   Seened ja trühvlid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta:  
  2003 10 - seened perekonnast Agaricus:  
  2003 10 20 00 - - esialgselt hoidistatud, täielikult kuumtöödeldud kg k/k
  2003 10 30 00 - - muud kg k/k
  2003 20 00 00 - trühvlid
  2003 90 00 00 - muud
2004   Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:  
  2004 10 - kartulid:  
  2004 10 10 00 - - kuumtöödeldud, muul viisil töötlemata
    - - muud:  
  2004 10 91 00 - - - jahu või helvestena
  2004 10 99 00 - - - muud
  2004 90 - muud köögiviljad ja köögiviljasegud:  
  2004 90 10 00 - - suhkrumais (Zea mays var. saccharata)
  2004 90 30 00 - - hapukapsas, kapparid ja oliivid
  2004 90 50 00 - - herned (Pisum sativum) ja piimküpsuses aedoad liikidest Phaseolus spp., kaunades
    - - muud, k.a segud:  
  2004 90 91 00 - - - sibulad, kuumtöödeldud, muul viisil töötlemata
  2004 90 98 00 - - - muud
2005   Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:  
  2005 10 00 00 - homogeniseeritud köögivili
  2005 20 - kartulid:  
  2005 20 10 00 - - jahu või helvestena
    - - muud:  
  2005 20 20 00 - - - õhukesed viilud, praetud või küpsetatud, kas soolatud või maitsestatud või mitte, õhukindlalt pakendatud, sobivad koheseks tarbimiseks
  2005 20 80 00 - - - muud
  2005 40 00 00 - herned (Pisum sativum)
    - aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.):  
  2005 51 00 00 - - poetatud
  2005 59 00 00 - - muud
  2005 60 00 00 - spargel
  2005 70 - oliivid:  
  2005 70 10 00 - - müügipakendites netomassiga kuni 5 kg kg k/k
  2005 70 90 00 - - muud kg k/k
  2005 80 00 00 - suhkrumais (Zea mays var. saccharata)
  2005 90 - muud, sh segud:  
  2005 90 10 00 - - perekonda Capsicum kuuluvate taimede viljad, v.a magus ja mahe paprika ning vürts (piment)
  2005 90 30 00 - - kapparid
  2005 90 50 00 - - kera-artišokid
  2005 90 60 00 - - porgandid
  2005 90 70 00 - - köögiviljasegud
  2005 90 75 00 - - hapukapsas
  2005 90 80 00 - - muud
2006 2006 00 Köögiviljad, puuviljad, marjad, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, suhkrus säilitatuna (kuivatatud, suhkrustatud või glasuuritud):  
  2006 00 10 00 - ingver
    - muud:  
    - - suhkrusisaldusega üle 13% massist:  
  2006 00 31 00 - - - kirsid
  2006 00 35 00 - - - troopilised puuviljad ja troopilised pähklid
  2006 00 38 00 - - - muud
    - - muud:  
  2006 00 91 00 - - - troopilised puuviljad ja troopilised pähklid
  2006 00 99 00 - - - muud
2007   emmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid, puuvilja-, marja- või pähklipüreed ja pastad, saadud kuumutamisel, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:  
  2007 10 - homogeniseeritud puuvili:  
  2007 10 10 00 - - suhkrusisaldusega üle 13% massist
    - - muud:  
  2007 10 91 00 - - - troopilistest puuviljadest
  2007 10 99 00 - - - muud
    - muud:  
  2007 91 - - tsitruselistest:  
  2007 91 10 00 - - - suhkrusisaldusega üle 30% massist
  2007 91 30 00 - - - suhkrusisaldusega üle 13%, kuid mitte üle 30% massist
  2007 91 90 00 - - - muud
  2007 99 - - muud:  
    - - - suhkrusisaldusega üle 30% massist:  
  2007 99 10 00 - - - - ploomipüree ja ploomipasta müügipakendites netomassiga üle 100 kg, tööstuslikuks töötlemiseks
  2007 99 20 00 - - - - kastanipüree ja -pasta
    - - - - muud:  
  2007 99 31 00 - - - - - kirssidest
  2007 99 33 00 - - - - - maasikatest
  2007 99 35 00 - - - - - vaarikatest
  2007 99 39 00 - - - - - muud
    - - - suhkrusisaldusega üle 13%, kuid mitte üle 30% massist:  
  2007 99 51 00 - - - - kastanipüree ja -pasta
  2007 99 55 00 - - - - õunapüree, k.a kompotid
  2007 99 58 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  2007 99 91 00 - - - - õunapüree, k.a kompotid
  2007 99 93 00 - - - - troopilistest puuviljadest ja troopilistest pähklitest
  2007 99 98 00 - - - - muud
2008   Puuviljad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, mujal nimetamata või sisaldumata, suhkru-, muu magusaine- või piirituselisandiga või ilma:  
    - pähklid, maapähklid (arahhis) ja muud seemned, omavahel segatud või mitte:  
  2008 11 - - maapähklid (arahhis):  
  2008 11 10 00 - - - maapähklivõi (pasta röstitud arahhisest)
    - - - muud müügipakendites netomassiga:  
    - - - - üle 1 kg:  
  2008 11 92 00 - - - - - röstitud
  2008 11 94 00 - - - - - muud
    - - - - kuni 1 kg:  
  2008 11 96 00 - - - - - röstitud
  2008 11 98 00 - - - - - muud
  2008 19 - - muud, sh segud:  
    - - - müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
  2008 19 11 00 - - - - troopilised pähklid; segud, mis sisaldavad üle 50% massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju
    - - - - muud:  
  2008 19 13 00 - - - - - röstitud mandlid ja pistaatsiad
  2008 19 19 00 - - - - - muud
    - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:  
    - - - - troopilised pähklid; segud, mis sisaldavad üle 50% massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju:  
  2008 19 51 00 - - - - - röstitud troopilised pähklid
  2008 19 59 00 - - - - - muud
    - - - - muud:  
    - - - - - röstitud pähklid:  
  2008 19 93 00 - - - - - - mandlid ja pistaatsiad
  2008 19 95 00 - - - - - - muud
  2008 19 99 00 - - - - - muud
  2008 20 - ananassid:  
    - - piirituselisandiga:  
    - - - müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
  2008 20 11 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 17% massist
  2008 20 19 00 - - - - muud
    - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:  
  2008 20 31 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 19% massist
  2008 20 39 00 - - - - muud
    - - piirituselisandita:  
    - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
  2008 20 51 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 17% massist
  2008 20 59 00 - - - - muud
    - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:  
  2008 20 71 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 19% massist
  2008 20 79 00 - - - - muud
    - - - suhkrulisanditeta, müügipakendites netomassiga:  
  2008 20 91 00 - - - - 4,5 kg või rohkem
  2008 20 99 00 - - - - alla 4,5 kg
  2008 30 - tsitrusviljad:  
    - - piirituselisandiga:  
    - - - suhkrusisaldusega üle 9% massist:  
  2008 30 11 00 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 30 19 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  2008 30 31 00 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 30 39 00 - - - - muud
    - - piirituselisandita:  
    - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
  2008 30 51 00 - - - - greipfruudisektorid
  2008 30 55 00 - - - - mandariinid (k.a tandžad ja satsumad), klementiinid, vilkingid ja muud tsitruseliste hübriidid
  2008 30 59 00 - - - - muud
    - - - suhkrulisanditega, müügipakendis netomassiga kuni 1 kg:  
  2008 30 71 00 - - - - greipfruudisektorid
  2008 30 75 00 - - - - mandariinid (k.a tandžad ja satsumad), klementiinid, vilkingid ja muud tsitruseliste hübriidid
  2008 30 79 00 - - - - muud
  2008 30 90 00 - - - suhkrulisanditeta
  2008 40 - pirnid:  
    - - piirituselisandiga:  
    - - - müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
    - - - - suhkrusisaldusega üle 13% massist:  
  2008 40 11 00 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 40 19 00 - - - - - muud
    - - - - muud:  
  2008 40 21 00 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 40 29 00 - - - - - muud
    - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:  
  2008 40 31 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 15% massist
  2008 40 39 00 - - - - muud
    - - piirituselisandita:  
    - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
  2008 40 51 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 13% massist
  2008 40 59 00 - - - - muud
    - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:  
  2008 40 71 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 15% massist
  2008 40 79 00 - - - - muud
    - - - suhkrulisanditeta, müügipakendites netomassiga:  
  2008 40 91 00 - - - - 4,5 kg ja rohkem
  2008 40 99 00 - - - - kuni 4,5 kg
  2008 50 - aprikoosid:  
    - - piirituselisandiga:  
    - - - müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
    - - - - suhkrusisaldusega üle 13% massist:  
  2008 50 11 00 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 50 19 00 - - - - - muud
    - - - - muud:  
  2008 50 31 00 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 50 39 00 - - - - - muud
    - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:  
  2008 50 51 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 15% massist
  2008 50 59 00 - - - - muud
    - - piirituselisandita:  
    - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
  2008 50 61 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 13% massist
  2008 50 69 00 - - - - muud
    - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:  
  2008 50 71 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 15% massist
  2008 50 79 00 - - - - muud
    - - - suhkrulisanditeta, müügipakendites netomassiga:  
  2008 50 92 00 - - - - 5 kg ja rohkem
  2008 50 94 00 - - - - alla 5 kg, kuid mitte alla 4,5 kg
  2008 50 99 00 - - - - alla 4,5 kg
  2008 60 - kirsid:  
    - - piirituselisandiga:  
    - - - suhkrusisaldusega üle 9% massist:  
  2008 60 11 00 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 60 19 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  2008 60 31 00 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 60 39 00 - - - - muud
    - - piirituselisandita:  
    - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
  2008 60 51 00 - - - - hapukirsid (murelid) (Prunus cerasus)
  2008 60 59 00 - - - - muud
    - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:  
  2008 60 61 00 - - - - hapukirsid (murelid) (Prunus cerasus)
  2008 60 69 00 - - - - muud
    - - - suhkrulisanditeta, müügipakendites netomassiga:  
    - - - - 4,5 kg ja rohkem:  
  2008 60 71 00 - - - - - hapukirsid (murelid) (Prunus cerasus)
  2008 60 79 00 - - - - - muud
    - - - - kuni 4,5 kg:  
  2008 60 91 00 - - - - - hapukirsid (murelid) (Prunus cerasus)
  2008 60 99 00 - - - - - muud
  2008 70 - virsikud, k.a nektariinid:  
    - - piirituselisandiga:  
    - - - müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
    - - - - suhkrusisaldusega üle 13% massist:  
  2008 70 11 00 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 70 19 00 - - - - - muud
    - - - - muud:  
  2008 70 31 00 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 70 39 00 - - - - - muud
    - - - müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:  
  2008 70 51 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 15% massist
  2008 70 59 00 - - - - muud
    - - piirituselisandita:  
    - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
  2008 70 61 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 13% massist
  2008 70 69 00 - - - - muud
    - - - suhkrulisandiga, müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:  
  2008 70 71 00 - - - - suhkrusisaldusega üle 15% massist
  2008 70 79 00 - - - - muud
    - - - suhkrulisanditeta, müügipakendites netomassiga:  
  2008 70 92 00 - - - - 5 kg või rohkem
  2008 70 94 00 - - - - alla 5 kg, kuid mitte alla 4,5 kg
  2008 70 99 00 - - - - kuni 4,5 kg
  2008 80 - maasikad:  
    - - piirituselisandiga:  
    - - - suhkrusisaldusega üle 9% massist:  
  2008 80 11 00 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 80 19 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  2008 80 31 00 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 80 39 00 - - - - muud
    - - piirituselisandita:  
  2008 80 50 00 - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga üle 1 kg
  2008 80 70 00 - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
    - - - suhkrulisanditeta, müügipakendites netomassiga:  
  2008 80 91 00 - - - - 4,5 kg või rohkem
  2008 80 99 00 - - - - alla 4,5 kg
    - muud, sh segud (v.a alamrubriiki 2008 19 kuuluvad segud):  
  2008 91 00 00 - - palmisäsi
  2008 92 - - segud:  
    - - - piirituselisandiga:  
    - - - - suhkrusisaldusega üle 9% massist:  
    - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist:  
  2008 92 12 00 - - - - - - troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad 50% massist või rohkem troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)
  2008 92 14 00 - - - - - - muud
    - - - - - muud:  
  2008 92 16 00 - - - - - - troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad 50% massist või rohkem troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)
  2008 92 18 00 - - - - - - muud
    - - - - muud:  
    - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist:  
  2008 92 32 00 - - - - - - troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad 50% massist või rohkem troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)
  2008 92 34 00 - - - - - - muud
    - - - - - muud:  
  2008 92 36 00 - - - - - - troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad 50% massist või rohkem troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)
  2008 92 38 00 - - - - - - muud
    - - - piirituselisandita:  
    - - - - suhkrulisanditega:  
    - - - - - müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
  2008 92 51 00 - - - - - - troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad 50% massist või rohkem troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)
  2008 92 59 00 - - - - - - muud
    - - - - - muud:  
    - - - - - - puuviljade segud, milles mis tahes ühe puuvilja osatähtsus ei ületa 50% kogumassist:  
  2008 92 72 00 - - - - - - - troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad 50% massist või rohkem troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)
  2008 92 74 00 - - - - - - - muud
    - - - - - - muud:  
  2008 92 76 00 - - - - - - - troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad 50% massist või rohkem troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)
  2008 92 78 00 - - - - - - - muud
    - - - - suhkrulisanditeta, müügipakendites netomassiga:  
    - - - - - 5 kg ja rohkem:  
  2008 92 92 00 - - - - - - troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad 50% massist või rohkem troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)
  2008 92 93 00 - - - - - - muud
    - - - - - 4,5 kg ja rohkem, kuid alla 5 kg:  
  2008 92 94 00 - - - - - - troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad 50% massist või rohkem troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)
  2008 92 96 00 - - - - - - muud
    - - - - - alla 4,5 kg:  
  2008 92 97 00 - - - - - - troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad 50% massist või rohkem troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)
  2008 92 98 00 - - - - - - muud
  2008 99 - - muud:  
    - - - piirituselisandiga:  
    - - - - ingver:  
  2008 99 11 00 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist
  2008 99 19 00 - - - - - muu
    - - - - viinamarjad:  
  2008 99 21 00 - - - - - suhkrusisaldusega üle 13% massist
  2008 99 23 00 - - - - - muud
    - - - - muud:  
    - - - - - suhkrusisaldusega üle 9% massist:  
    - - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist:  
  2008 99 25 00 - - - - - - - grenadillid (kannatuslille viljad) ja guajaavid
  2008 99 26 00 - - - - - - - mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, tšakad (jackfruit), sapotilli ploomid, karamboolad ja pitahaiad
  2008 99 28 00 - - - - - - - muud
    - - - - - - muud:  
  2008 99 32 00 - - - - - - - grenadillid (kannatuslille viljad) ja guajaavid
  2008 99 33 00 - - - - - - - mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, tšakad (jackfruit), sapotilli ploomid, karamboolad ja pitahaiad
  2008 99 34 00 - - - - - - - muud
    - - - - - muud:  
    - - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85% massist:  
  2008 99 36 00 - - - - - - - troopilised puuviljad
  2008 99 37 00 - - - - - - - muud
    - - - - - - muud:  
  2008 99 38 00 - - - - - - - troopilised puuviljad
  2008 99 40 00 - - - - - - - muud
    - - - piirituselisandita:  
    - - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga üle 1 kg:  
  2008 99 41 00 - - - - - ingver
  2008 99 43 00 - - - - - viinamarjad
  2008 99 45 00 - - - - - ploomid
  2008 99 46 00 - - - - - grenadillid (kannatuslille viljad), guajaavid ja tamarindid
  2008 99 47 00 - - - - - mangod, mangostanid, papaiad, kašuõunad, litšid, tšakad (jackfruit), sapotilli ploomid, karamboolad ja pitahaiad
  2008 99 49 00 - - - - - muud
    - - - - suhkrulisanditega, müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:  
  2008 99 51 00 - - - - - ingver
  2008 99 53 00 - - - - - viinamarjad
  2008 99 55 00 - - - - - ploomid
  2008 99 61 00 - - - - - grenadillid (kannatuslille viljad) ja guajaavid
  2008 99 62 00 - - - - - mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, tšakad (jackfruit), sapotilli ploomid, karamboolad ja pitahaiad
  2008 99 68 00 - - - - - muud
    - - - - suhkrulisanditeta:  
    - - - - - ploomid, müügipakendites netomassiga:  
  2008 99 72 00 - - - - - - 5 kg ja rohkem
  2008 99 78 00 - - - - - - alla 5 kg
  2008 99 85 00 - - - - - teramais, v.a suhkrumais (Zea mays var. saccharata)
  2008 99 91 00 - - - - - jamss, bataat (magus kartul) ja muud sarnased toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist massist 5% ja rohkem
  2008 99 99 00 - - - - - muud
2009   Kääritamata, piirituselisandita marjamahlad, puu- ja köögiviljamahlad (k.a viinamarjavirre), suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:  
    - apelsinimahl:  
  2009 11 - - külmutatud:  
    - - - Brix‘i arvuga üle 67:  
  2009 11 11 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 €
  2009 11 19 00 - - - - muud
    - - - Brix‘i arvuga kuni 67:  
  2009 11 91 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 €, suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega kuni 30% massist
  2009 11 99 00 - - - - muud
  2009 12 00 00 - - külmutamata, Brix‘i arvuga kuni 20
  2009 19 - - muud:  
    - - - Brix‘i arvuga üle 67:  
  2009 19 11 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 €
  2009 19 19 00 - - - - muud
    - - - Brix‘i arvuga üle 20 kuni 67:  
  2009 19 91 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 €, suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega üle 30% massist
  2009 19 98 00 - - - - muud
    - greipfruudimahl:  
  2009 21 00 00 - - Brix‘i arvuga kuni 20
  2009 29 - - muud:  
    - - - Brix‘i arvuga üle 67:  
  2009 29 11 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 €
  2009 29 19 00 - - - - muud
    - - - Brix‘i arvuga üle 20 kuni 67:  
  2009 29 91 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 €, suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega üle 30% massist
  2009 29 99 00 - - - - muud
    - muu üksiku tsitrusvilja mahl:  
  2009 31 - - Brix‘i arvuga kuni 20:  
    - - - 100 kg netomassi maksumusega üle 30 €:  
  2009 31 11 00 - - - - suhkrulisandiga
  2009 31 19 00 - - - - suhkrulisandita
    - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 €:  
    - - - - sidrunimahl:  
  2009 31 51 00 - - - - - suhkrulisandiga
  2009 31 59 00 - - - - - suhkrulisandita
    - - - - muude tsitrusviljade mahl:  
  2009 31 91 00 - - - - - suhkrulisandiga
  2009 31 99 00 - - - - - suhkrulisandita
  2009 39 - - muud:  
    - - - Brix‘i arvuga üle 67:  
  2009 39 11 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 €
  2009 39 19 00 - - - - muud
    - - - Brix‘i arvuga üle 20 kuni 67:  
    - - - - 100 kg netomassi maksumusega üle 30 €:  
  2009 39 31 00 - - - - - suhkrulisandiga
  2009 39 39 00 - - - - - suhkrulisandita
    - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 €:  
    - - - - - sidrunimahl:  
  2009 39 51 00 - - - - - - suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega üle 30% massist
  2009 39 55 00 - - - - - - suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega kuni 30% massist
  2009 39 59 00 - - - - - - suhkrulisandita
    - - - - - muude tsitrusviljade mahl:  
  2009 39 91 00 - - - - - - suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega üle 30% massist
  2009 39 95 00 - - - - - - suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega kuni 30% massist
  2009 39 99 00 - - - - - - suhkrulisandita
    - ananassimahl:  
  2009 41 - - Brix‘i arvuga kuni 20:  
  2009 41 10 00 - - - 100 kg netomassi maksumusega üle 30 €, suhkrulisandiga
    - - - muud:  
  2009 41 91 00 - - - - suhkrulisandiga
  2009 41 99 00 - - - - suhkrulisandita
  2009 49 - - muud:  
    - - - Brix‘i arvuga üle 67:  
  2009 49 11 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 €
  2009 49 19 00 - - - - muud
    - - - Brix‘i arvuga üle 20 kuni 67:  
  2009 49 30 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega üle 30 €, suhkrulisandiga
    - - - - muud:  
  2009 49 91 00 - - - - - suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega üle 30% massist
  2009 49 93 00 - - - - - suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega kuni 30% massist
  2009 49 99 00 - - - - - suhkrulisandita
  2009 50 - tomatimahl:  
  2009 50 10 00 - - suhkrulisandiga
  2009 50 90 00 - - muud
    - viinamarjamahl (k.a viinamarjavirre):  
  2009 61 - - Brix‘i arvuga kuni 30:  
  2009 61 10 00 - - - 100 kg netomassi maksumusega üle 18 €
  2009 61 90 00 - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 18 €
  2009 69 - - muud:  
    - - - Brix‘i arvuga üle 67:  
  2009 69 11 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 22 €
  2009 69 19 00 - - - - muud
    - - - Brix‘i arvuga üle 30 kuni 67:  
    - - - - 100 kg netomassi maksumusega üle 18 €:  
  2009 69 51 00 - - - - - kontsentreeritud
  2009 69 59 00 - - - - - muud
    - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 18 €:  
    - - - - - suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega üle 30% massist:  
  2009 69 71 00 - - - - - - kontsentreeritud
  2009 69 79 00 - - - - - - muud
  2009 69 90 00 - - - - - muud
    - õunamahl:  
  2009 71 - - Brix‘i arvuga kuni 20:  
  2009 71 10 00 - - - 100 kg netomassi maksumusega üle 18 €, suhkrulisandiga
    - - - muud:  
  2009 71 91 00 - - - - suhkrulisandiga
  2009 71 99 00 - - - - suhkrulisandita
  2009 79 - - muud:  
    - - - Brix‘i arvuga üle 67:  
  2009 79 11 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 22 €
  2009 79 19 00 - - - - muud
    - - - Brix‘i arvuga üle 20 kuni 67:  
  2009 79 30 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega üle 18 €, suhkrulisandiga
    - - - - muud:  
  2009 79 91 00 - - - - - suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega üle 30% massist
  2009 79 93 00 - - - - - suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega kuni 30% massist
  2009 79 99 00 - - - - - suhkrulisandita
  2009 80 - muu üksiku puu- või köögivilja või marja mahl:  
    - - Brix‘i arvuga üle 67:  
    - - - pirnimahl:  
  2009 80 11 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 22 €
  2009 80 19 00 - - - - muud
    - - - muud:  
    - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 €:  
  2009 80 32 00 - - - - - grenadilli- ja guajaavimahlad
  2009 80 33 00 - - - - - mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, tšaka (jackfruidi)-, sapotilli ploomi, karamboola- ja pitahaiamahlad
  2009 80 35 00 - - - - - muud
    - - - - muud:  
  2009 80 36 00 - - - - - troopiliste puuviljade mahlad
  2009 80 38 00 - - - - - muud
    - - Brix‘i arvuga kuni 67:  
    - - - pirnimahl:  
  2009 80 50 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega üle 18 €, suhkrulisandiga
    - - - - muud:  
  2009 80 61 00 - - - - - suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega üle 30% massist
  2009 80 63 00 - - - - - suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega kuni 30% massist
  2009 80 69 00 - - - - - suhkrulisandita
    - - - muud:  
    - - - - 100 kg netomassi maksumusega üle 30 €, suhkrulisanditega:  
  2009 80 71 00 - - - - - kirsimahl
  2009 80 73 00 - - - - - troopiliste puuviljade mahlad
  2009 80 79 00 - - - - - muud
    - - - - muud:  
    - - - - - lisatud suhkrukogusega üle 30% massist:  
  2009 80 83 00 - - - - - - grenadilli- ja guajaavimahlad
  2009 80 84 00 - - - - - - mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, tšaka (jackfruidi)-, sapotilli ploomi, karamboola- ja pitahaiamahlad
  2009 80 86 00 - - - - - - muud
    - - - - - lisatud suhkrukogusega mitte üle 30% massist:  
  2009 80 88 00 - - - - - - troopiliste puuviljade mahlad
  2009 80 89 00 - - - - - - muud
    - - - - - ilma suhkrulisandita:  
  2009 80 95 00 - - - - - - mahl liiki Vaccinium macrocarpon kuuluvate taimede viljadest
  2009 80 96 00 - - - - - - kirsimahl
  2009 80 97 00 - - - - - - troopiliste puuviljade mahlad
  2009 80 99 00 - - - - - - muud
  2009 90 - mahlasegud:  
    - - Brix‘i arvuga üle 67:  
    - - - mahlasegud õuna- ja pirnimahlast:  
  2009 90 11 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 22 €
  2009 90 19 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  2009 90 21 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 22 €
  2009 90 29 00 - - - - muud
    - - Brix‘i arvuga kuni 67:  
    - - - mahlasegud õuna- ja pirnimahlast:  
  2009 90 31 00 - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 18 €, suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega üle 30% massist
  2009 90 39 00 - - - - muud
    - - - muud:  
    - - - - 100 kg netomassi maksumusega üle 30 €:  
    - - - - - mahlasegud tsitrusviljade ja ananassimahlast:  
  2009 90 41 00 - - - - - - suhkrulisanditega
  2009 90 49 00 - - - - - - muud
    - - - - - muud:  
  2009 90 51 00 - - - - - - suhkrulisanditega
  2009 90 59 00 - - - - - - muud
    - - - - 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 €:  
    - - - - - mahlasegud tsitrusviljade ja ananassimahlast:  
  2009 90 71 00 - - - - - - suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega üle 30% massist
  2009 90 73 00 - - - - - - suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega kuni 30% massist
  2009 90 79 00 - - - - - - suhkrulisanditeta
    - - - - - muud:  
    - - - - - - suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega üle 30% massist:  
  2009 90 92 00 - - - - - - - troopiliste puuviljade mahlade segud
  2009 90 94 00 - - - - - - - muud
    - - - - - - suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega mitte üle 30% massist:  
  2009 90 95 00 - - - - - - - troopiliste puuviljade mahlade segud
  2009 90 96 00 - - - - - - - muud
    - - - - - - suhkrulisanditeta:  
  2009 90 97 00 - - - - - - - troopiliste puuviljade mahlade segud
  2009 90 98 00 - - - - - - - muud

GRUPP 21

MITMESUGUSED TOIDUKAUBAD

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu:
a) köögiviljasegud, mis kuuluvad rubriiki 0712;
b) röstitud naturaalse kohvi asendajad, mis sisaldavad naturaalset kohvi mis tahes proportsioonides (rubriik 0901);
c) aromatiseeritud tee (rubriik 0902);
d) maitseained ja muud tooted, mis on klassifitseeritud rubriikides 0904–0910;
e) toidukaubad (v.a rubriiki 2103 või 2104 kuuluvad), mis sisaldavad rohkem kui 20% massist vorsttooteid, liha, rupsi, verd, kala, vähke, limuseid või muid veeselgrootuid või siis mis tahes nende toodete kombinatsioone (grupp 16);
f) pärmid, mida kasutatakse ravimitena, ja muud tooted, mis on klassifitseeritud rubriikides 3003 ja 3004;
g) ensüümid (fermendid), mis kuuluvad rubriiki 3507.

2. Märkuses 1b viidatud kohviasendajatest ekstraktid klassifitseeritakse rubriigis 2101.

3. Rubriigis 2104 tähistatakse terminiga «homogeniseeritud toidusegud» kahest või enamast erinevast sellisest koostisosast nagu liha, kala, köögivili või puuvili valmistatud tooteid, mis on mõeldud kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis ei mahuta üle 250 g toodet. Selle definitsiooni rakendamist ei muuda asjaolu, et tootele on lisatud vähestes kogustes mis tahes komponente kas maitse- või säilitusainetena või siis muudel eesmärkidel. Need toidud võivad sisaldada väheses koguses silmaga nähtavaid koostisosade tükikesi.

Täiendavad märkused:

1. Kaubakoodide 2103 20 00 00 ja 2103 90 90 00 puhul ei hõlma termin «kastmed» tooteid köögiviljadest, puuviljadest ja muudest söödavatest taimeosadest, kui toote osiste protsent, mis pärast uhtumist 20 °C veega läbib 5 mm avadega metallsõela, on väiksem kui 80% originaaltoote massist.

2. Kaubakoodide 2106 10 20 00 ja 2106 90 92 00 puhul hõlmab termin «tärklis» ka tärklise laguproduktid.

3. Kaubakoodi 2106 90 10 00 puhul tähistatakse terminiga «fondüüjuust» tooteid, mis sisaldavad 12% või rohkem, kuid vähem kui 18% piimarasvu, ja on valmistatud sulatatud juustust (eranditult juustusordid Emmental või Gruyére), lisades valget veini, kirsiviina, tärklist ja maitsetaimi, ning on pakendatud müügipakenditesse mahutavusega kuni 1 kg toodet.

4. Kaubakoodi 2106 90 30 00 puhul tähendab termin «alkohoolsed kontsentraadid (v.a lõhnaainetel põhinevad), mida kasutatakse jookide valmistamiseks» selliseid tooteid, mille alkoholisisaldus on üle 0,5% mahust.

5. Kaubakoodi 2106 90 30 00 puhul tähistatakse terminiga «isoglükoos» tooteid, mis on saadud glükoosist või tema polümeeridest ja mille kuivaine fruktoosisisaldus on vähemalt 10%.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
2101   Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid nendest:  
    - kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist ning tema ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest:  
  2101 11 - - ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid:  
  2101 11 11 00 - - - kohvil baseeruva kuivaine sisaldusega 95% massist või rohkem
  2101 11 19 00 - - - muud
  2101 12 - - tooted, mis põhinevad neil ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel või kohvil:  
  2101 12 92 00 - - - tooted, mis põhinevad kohviekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel
  2101 12 98 00 - - - muud
  2101 20 - tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest:  
  2101 20 20 00 - - ekstraktid, essentsid või kontsentraadid
    - - tooted:
  2101 20 92 00 - - - ekstraktidel, essentsidel või kontsentraatidel põhinevad
  2101 20 98 00 - - - muud
  2101 30 - röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid:  
    - - röstitud sigur ja muud röstitud kohviasendajad:  
  2101 30 11 00 - - - röstitud sigur
  2101 30 19 00 - - - muud
    - - ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid röstitud sigurist ja muudest kohviasendajatest:  
  2101 30 91 00 - - - ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid röstitud sigurist
  2101 30 99 00 - - - muudest röstitud kohviasendajatest
2102   Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud mitteaktiivsed (surnud) üherakulised mikroorganismid (v.a rubriigis 3002 nimetatud vaktsiinid); valmis küpsetuspulbrid:  
  2102 10 - aktiivpärmid:  
  2102 10 10 00 - - kultuurpärmid
    - - pagaripärmid:  
  2102 10 31 00 - - - kuivatatud
  2102 10 39 00 - - - muud
  2102 10 90 00 - - muud
  2102 20 - mitteaktiivsed pärmid; muud surnud üherakulised mikroorganismid:  
    - - mitteaktiivsed pärmid:  
  2102 20 11 00 - - - tablettide, kuubikute jms kujul või siis müügipakendites netomassiga kuni 1 kg
  2102 20 19 00 - - - muud
  2102 20 90 00 - - muud
  2102 30 00 00 - valmis küpsetuspulbrid
2103   Kastmed ning pooltooted kastmete valmistamiseks; maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep:  
  2103 10 00 00 - sojakaste
  2103 20 00 00 - ketšup jm tomatikastmed
  2103 30 - sinepipulber ja valmissinep:  
  2103 30 10 00 - - sinepipulber
  2103 30 90 00 - - valmissinep
  2103 90 - muud:  
  2103 90 10 00 - - mangost valmistatud vürtsisegu (chutney), vedelal kujul
  2103 90 30 00 - - aromaatsed mõruained alkoholisisaldusega alates 44,2% kuni 49,2% mahust, mis sisaldavad 1,5% kuni 6% emajuurt, vürtse ja mitmesuguseid koostisosi ning 4% kuni 10% suhkrut, nõudes mahuga 0,5 liitrit või vähem
  2103 90 90 00 - - muud
2104   Supid ja puljongid, pooltooted nende valmistamiseks; homogeniseeritud toidusegud kahest või enamast komponendist:  
  2104 10 - supid ja puljongid, pooltooted nende valmistamiseks:  
  2104 10 10 00 - - kuivatatud
  2104 10 90 00 - - muud
  2104 20 00 00 - homogeniseeritud toidusegud
2105 2105 00 Jäätis jm toidujää, kakaoga või ilma:  
  2105 00 10 00 - mis ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid vähem kui 3% massist
    - mis sisaldavad piimarasvu:  
  2105 00 91 00 - - 3% ja rohkem, kuid vähem kui 7% massist
  2105 00 99 00 - - 7% massist ja rohkem
2106   Mujal nimetamata toidukaubad:  
  2106 10 - valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained:  
  2106 10 20 00 - - mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi või tärklist või sisaldavad massist vähem kui 1,5% piimarasvu, 5% sahharoosi või isoglükoosi, 5% glükoosi või tärklist
  2106 10 80 00 - - muud
  2106 90 - muud:  
  2106 90 10 00 - - fondüüjuustud
  2106 90 20 00 - - alkohoolsed kontsentraadid (v.a lõhnaainetel põhinevad), mida kasutatakse jookide valmistamiseks
    - - lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga suhkrusiirupid:  
  2106 90 30 00 - - - siirupid isoglükoosist
    - - - muud:  
  2106 90 51 00 - - - - laktoosisiirupid
  2106 90 55 00 - - - - glükoosisiirupid ja siirupid maltodekstriinist
  2106 90 59 00 - - - - muud
    - - muud:  
  2106 90 92 00 - - - mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi või tärklist või sisaldavad massist vähem kui 1,5% piimarasvu, 5% sahharoosi või isoglükoosi, 5% glükoosi või tärklist
  2106 90 98 00 - - - muud

GRUPP 22

JOOGID, ALKOHOL JA ÄÄDIKAS

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu:
a) selle grupi tooted (v.a rubriiki 2209 kuuluvad), mis on valmistatud kulinaarias kasutamiseks ja seetõttu on sobimatud jookidena tarbimiseks (üldiselt rubriik 2103);
b) merevesi (rubriik 2501);
c) destilleeritud vesi, konduktomeetriline vesi ja muu kõrgema puhtusastmega vesi (rubriik 2851);
d) äädikhape, mis sisaldab rohkem kui 10% massist hapet (rubriik 2915);
e) rubriigis 3003 või 3004 klassifitseeritud ravimid;
f) parfümeeriatooted ja hügieenivahendid (grupp 33).

2. Nii käesolevas grupis kui ka gruppides 20 ja 21 määratakse alkoholisisaldus 20 °C juures.

3. Rubriigis 2202 tähistatakse terminiga «mittealkohoolsed joogid» jooke, mille alkoholisisaldus ei ületa 0,5% mahust. Alkohoolsed joogid on klassifitseeritud rubriikides 2203–2206 või 2208.

Märkus alamrubriigi kohta:

Alamrubriigis 2204 10 tähistatakse terminiga «vahuveinid» veine, mida on säilitatud kinnistes reservuaarides rõhu all, mis ei ole väiksem kui 3 baari temperatuuril 20 °C.

Täiendavad märkused:

1. Kaubakood 2202 10 00 00 hõlmab vett, k.a mineraalvett ja gaseeritud vett, millele on lisatud suhkrut või teisi magusainelisandeid või mis on maitsestatud, tingimusel et see on mõeldud vahetult joogina tarbimiseks.

2. Rubriikides 2204 ja 2205 ja alamrubriigis 2206 00 10 tähendab:
a) «tegelik alkoholisisaldus %-des mahust» puhta alkoholi sisaldust mahuühikutes toote 100 mahuühikus temperatuuril 20 °C;
b) «potentsiaalne alkoholisisaldus %-des mahust» puhta alkoholi kogust mahuühikutes toote 100 mahuühikus temperatuuril 20 °C, mida on võimalik saada suhkrute täielikul käärimisel;
c) «summaarne alkoholisisaldus %-des mahust» tegeliku ja potentsiaalse alkoholisisalduse summat;
d) «naturaalne alkoholisisaldus» toote tegelikku alkoholisisaldust enne mis tahes rikastamist;
e) «% mahust» mahuprotsentides väljendatud alkoholisisalduse tähist.

3. Kaubakoodi 2204 30 10 25 puhul tähistatakse terminiga «viinamarjavirre käärimisprotsessis» viinamarjavirde kääritamisel saadud toodet, mille alkoholisisaldus on suurem kui 1% mahust ja väiksem kui kolm viiendikku tema summaarsest alkoholisisaldusest.

4. Alamrubriikides 2204 21 ja 2204 29:

A. «Summaarne kuivekstrakt» tähendab ühes liitris tootes sisalduvate kõikide ainete hulka grammides, mis teatud füüsilistel tingimustel ei lendu.

Summaarne kuivekstrakt määratakse densimeetri abil temperatuuril 20 °C.

B. a) Kaubakoodide 2204 21 11 24 – 2204 21 99 20 ja 2204 29 12 24 – 2204 29 99 20 puhul nimetatud toodete ühes liitris vähesel hulgal leiduv summaarne kuivekstrakt, mis on toodud alljärgnevates I, II, III ja IV kategoorias, ei mõjuta nende klassifitseerimist:
I. tooted tegeliku alkoholisisaldusega mitte rohkem kui 13% mahust: 90 g ja vähem summaarset kuivekstrakti liitri kohta;
II. tooted tegeliku alkoholisisaldusega üle 13%, kuid mitte rohkem kui 15% mahust: 130 g ja vähem summaarset kuivekstrakti liitri kohta;
III. tooted tegeliku alkoholisisaldusega üle 15%, kuid mitte rohkem kui 18% mahust: 130 g ja vähem summaarset kuivekstrakti liitri kohta;
IV. tooted tegeliku alkoholisisaldusega üle 18%, kuid mitte rohkem kui 22% mahust: 330 g ja vähem summaarset kuivekstrakti liitri kohta.

Tooted, mille summaarne kuivekstrakti sisaldus ületab eespool iga kategooria kohta toodud maksimaalse näitaja, klassifitseeritakse järgmises kategoorias, välja arvatud, kui summaarne kuivekstrakt ületab 330 g liitri kohta – sel juhul klassifitseeritakse tooted kaubakoodide 2204 21 99 20 ja 2204 29 99 20 alla.
b) Eeltoodud reeglit ei rakendata toodete kohta, mis kuuluvad kaubakoodide 2204 21 93 24, 2204 21 97 26, 2204 29 93 24 ja 2204 29 97 26 alla.

5. Kaubakoodide 2204 21 11 24 – 2204 21 99 20 ja 2204 29 12 24 – 2204 29 99 20 alla kuuluvad:
a) kääritatud viinamarjavirre, mille käärimisprotsess on peatatud alkoholi lisamisega, s.o toode:
– tegeliku alkoholisisaldusega mitte vähem kui 12%, kuid vähem kui 15% mahust, ja
– mis on saadud sel teel, et lõpuni käärimata viinamarjavirdele naturaalse alkoholisisaldusega mitte vähem kui 8,5% mahust on lisatud veini destilleerimisel saadud toodet;
b) destilleerimiseks mõeldud kangendatud vein, s.o toode:
– tegeliku alkoholisisaldusega mitte vähem kui 18%, kuid mitte rohkem kui 24% mahust, ja
– mis on saadud sel teel, et veinile, mis ei sisalda jääksuhkrut, on lisatud veini destilleerimisel saadud rektifitseerimata toodet, mille maksimaalne tegelik alkoholisisaldus on 86% mahust, ja
– mille maksimaalne lenduvate hapete kontsentratsioon, väljendatud äädikhappena, on 1,5 g/l;
c) liköörvein, s.o toode:
– summaarse alkoholisisaldusega mitte vähem kui 17,5% mahust ja tegeliku alkoholisisaldusega mitte vähem kui 15%, kuid mitte rohkem kui 22% mahust, ja
– mis on saadud eranditult viinamarjavirdest või -veinist, mis toodetakse viinamarjasortidest, mida nende päritolumaades kasutatakse liköörveinide tootmiseks, minimaalse naturaalse alkoholisisaldusega 12% mahust,
– külmutamise teel või
– kui kääritamisprotsessi ajal või pärast seda on lisatud: viinamarjaveini destilleerimisel saadud toodet; kontsentreeritud viinamarjavirret või teatud kvaliteetsete liköörveinide puhul, mis kuuluvad vastuvõetavasse veinide nimekirja, mille puhul selline teguviis on traditsiooniline, otsese soojuse abil kontsentreeritud viinamarjavirret, mis sellest operatsioonist sõltumata vastab kontsentreeritud viinamarjavirde definitsioonile; või nende toodete segu.
Siiski võib mõningaid teatud kvaliteediga liköörveine, mis kuuluvad vastuvõetavasse veinide nimekirja, saada ka kääritamata värskest viinamarjavirdest, mille minimaalne naturaalne alkoholisisaldus ei pea olema 12% mahust.

6. Terminiga «kindlates piirkondades toodetavad kvaliteetveinid» tähistatakse kaubakoodide 2204 21 11 24 – 2204 21 78 24, 2204 21 81 24, 2204 21 82 24 ja 2204 29 12 24 – 2204 29 58 24, 2204 29 81 24 ja 2204 29 82 24 puhul Euroopa Ühenduses toodetud veine, mis vastavad kindlates piirkondades toodetavatele kvaliteetveinidele püstitatud erinõuetele.

7. Kaubakoodide 2204 30 92 00, 2204 30 96 25, 2204 30 96 26 ja 2204 30 96 20 puhul tähistatakse terminiga «kontsentreeritud viinamarjavirre» viinamarjavirret, mille refraktomeetri näit on temperatuuril 20 °C mitte vähem kui 50,9%.

8. Ainult taimede või muude aromaatsete ainetega maitsestatud vermutit ja muid veine värsketest viinamarjadest, mille tegelik alkoholisisaldus on mitte vähem kui 7% mahust, peetakse rubriiki 2205 kuuluvateks toodeteks.

9. Alamrubriigis 2206 00 10 tähistatakse terminiga «piquette» toodet, mida saadakse vees leotatud töötlemata viinamarjade pressimisjäätmete kääritamisel või kääritatud viinamarjade pressimisjäätmete ekstraheerimisel veega.

10. Kaubakoodide 2206 00 31 25, 2206 00 39 27, 2206 00 39 23, 2206 00 39 25, 2206 00 39 26 ja 2206 00 39 20 puhul tähistatakse terminiga «vahutavad joogid»:
– kääritatud jooke pudelites, mis on suletud seenekujuliste korkidega, mida hoiavad kinni seosed või kinnitused;
– kääritatud jooke muus taaras rõhu all, mis ei ole väiksem kui 1,5 baari temperatuuril 20 °C.

11. Kaubakoodide 2209 00 11 00 ja 2209 00 19 00 puhul tähistatakse terminiga «veiniäädikas» äädikat, mis on saadud eranditult veini äädikhappelise kääritamise teel ja mille happesus, väljendatud äädikhappena, ei ole väiksem kui 60 g/l.

Lisamärkused:

1. Kaubakoodi 2208 90 69 30 alla klassifitseeritakse alkoholi sisaldavad ravimisarnased ained ja preparaadid, mis on kantud «Ravimiregistrisse» ja millele on väljastatud vastav sertifikaat.

2. Kaubakoodide 2206 00 39 27, 2206 00 59 27 ja 2206 00 89 27 alla klassifitseeritavate kaupade puhul on nõutav Alkoholiregistri õiend, mis tõendab, et tegemist on puuvilja- ja marjaveini või mõduga.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
2201   Veed, k.a looduslikud ja tehislikud mineraalveed ja gaseeritud veed, suhkru- või muu magusainelisandita ja maitsestamata; jää ja lumi:  
  2201 10 - mineraalveed, gaseeritud veed:  
    - - looduslikud mineraalveed:  
  2201 10 11 00 - - - süsihappegaasiga rikastamata l
  2201 10 19 00 - - - muud l
  2201 10 90 00 - - muud l
  2201 90 00 00 - muud l
2202   Veed, k.a mineraalveed ja gaseeritud veed, suhkru- või muu magusainelisandiga või lõhna- ja maitseainetega, ja muud mittealkohoolsed joogid, v.a puu- ja juurviljamahlad rubriigist 2009:  
  2202 10 00 00 - veed, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitsestatud l
  2202 90 - muud:  
  2202 90 10 00 - - mis ei sisalda rubriikides 0401 kuni 0404 nimetatud tooteid või rubriikidesse 0401 kuni 0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu l
    - - muud, mis sisaldavad rubriikidesse 0401 kuni 0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu:  
  2202 90 91 00 - - - vähem kui 0,2% massist l
  2202 90 95 00 - - - 0,2% või rohkem, kuid vähem kui 2% massist l
  2202 90 99 00 - - - 2% massist ja rohkem l
2203 2203 00 Linnaseõlu:  
    - nõudes mahuga kuni 10 liitrit:  
  2203 00 01 23 - - pudelites l
  2203 00 09 23 - - muud l
  2203 00 10 23 - nõudes mahuga üle 10 liitri l
2204   Viinamarjaveinid värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud veinid; viinamarjavirre (v.a rubriigis 2009 nimetatud):  
  2204 10 - vahuveinid:  
    - - tegeliku alkoholisisaldusega mitte alla 8,5% mahust:  
  2204 10 11 24 - - - šampanja (Champagne) l
    - - - muud:  
  2204 10 19 24 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 15% mahust l
  2204 10 19 26 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 15% mahust l
    - - muud:  
  2204 10 91 24 - - - Asti spumante l
  2204 10 99 24 - - - muud l
    - muud viinamarjaveinid; viinamarjavirre, millele käärimise peatamiseks on lisatud alkoholi:  
  2204 21 - - nõudes mahuga kuni 2 liitrit:  
  2204 21 10 24 - - - veinid, v.a alamrubriiki 2204 10 kuuluvad, pudelites seenekujuliste korkidega, mida hoiavad kinni seosed või kinnitused; vein muus pakendis süsihappegaasi sisaldusest tingitud madala rõhu all (vähemalt 1 baar, kuid vähem kui 3 baari temperatuuril 20 °C) l
    - - - muud:  
    - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13% mahust:  
    - - - - - teatud piirkondades toodetavad kvaliteetveinid:  
    - - - - - - valged:  
  2204 21 11 24 - - - - - - - Alsace l
  2204 21 12 24 - - - - - - - Bordeaux l
  2204 21 13 24 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) l
  2204 21 17 24 - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley) l
  2204 21 18 24 - - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer l
  2204 21 19 24 - - - - - - - Pfalz l
  2204 21 22 24 - - - - - - - Rheinhessen l
  2204 21 24 24 - - - - - - - Lazio (Latium) l
  2204 21 26 24 - - - - - - - Toscana (Tuscany) l
  2204 21 27 24 - - - - - - - Trentino, Alto Adige ja Friuli l
  2204 21 28 24 - - - - - - - Veneto l
  2204 21 32 24 - - - - - - - Vinho Verde l
  2204 21 34 24 - - - - - - - Penedés l
  2204 21 36 24 - - - - - - - Rioja l
  2204 21 37 24 - - - - - - - Valencia l
  2204 21 38 24 - - - - - - - muud l
    - - - - - - muud:  
  2204 21 42 24 - - - - - - - Bordeaux l
  2204 21 43 24 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) l
  2204 21 44 24 - - - - - - - Beaujolais l
  2204 21 46 24 - - - - - - - Côtes du Rhône l
  2204 21 47 24 - - - - - - - Languedoc-Roussillon l
  2204 21 48 24 - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley) l
  2204 21 62 24 - - - - - - - Piemonte (Piedmont) l
  2204 21 66 24 - - - - - - - Toscana (Tuscany) l
  2204 21 67 24 - - - - - - - Trentino ja Alto Adige l
  2204 21 68 24 - - - - - - - Veneto l
  2204 21 69 24 - - - - - - - Dão, Bairrada ja Douro l
  2204 21 71 24 - - - - - - - Navarra l
  2204 21 74 24 - - - - - - - Penedés l
  2204 21 76 24 - - - - - - - Rioja l
  2204 21 77 24 - - - - - - - Valdepeñas l
  2204 21 78 24 - - - - - - - muud l
    - - - - - muud:  
  2204 21 79 24 - - - - - - valged l
  2204 21 80 24 - - - - - - muud l
    - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 13%, kuid mitte üle 15% mahust:  
    - - - - - teatud piirkondades toodetud kvaliteetveinid:  
  2204 21 81 24 - - - - - - valged l
  2204 21 82 24 - - - - - - muud l
    - - - - - muud:  
  2204 21 83 24 - - - - - - valged l
  2204 21 84 24 - - - - - - muud l
    - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 15%, kuid mitte üle 18% mahust:  
  2204 21 87 24 - - - - - Marsala l
  2204 21 88 24 - - - - - Samos ja Muscat de Lemnos l
  2204 21 89 24 - - - - - Port l
  2204 21 91 24 - - - - - Madeira ja Setubal muscatel l
  2204 21 92 24 - - - - - Sherry l
  2204 21 93 24 - - - - - Tokay (Aszu ja Szamorodni) l
  2204 21 94 24 - - - - - muud l
    - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 18%, kuid mitte üle 22% mahust:  
  2204 21 95 26 - - - - - Port l
  2204 21 96 26 - - - - - Madeira, Cherry ja Setubal muscatel l
  2204 21 97 26 - - - - - Tokay (Aszu ja Szamorodni) l
  2204 21 98 26 - - - - - muud l
  2204 21 99 20 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 22% mahust l
  2204 29 - - muud:  
  2204 29 10 24 - - - veinid, v.a alamrubriiki 2204 10 kuuluvad, pudelites seenekujuliste korkidega, mida hoiavad kinni seosed või kinnitused; vein muus pakendis süsihappegaasi sisaldusest tingitud madala rõhu all (vähemalt 1 baar, kuid vähem kui 3 baari temperatuuril 20 °C) l
    - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13% mahust:  
    - - - - - teatud piirkondades toodetud kvaliteetveinid:  
    - - - - - - valged:  
  2204 29 12 24 - - - - - - - Bordeaux l
  2204 29 13 24 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) l
  2204 29 17 24 - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley) l
  2204 29 18 24 - - - - - - - muud  
    - - - - - - muud:  
  2204 29 42 24 - - - - - - - Bordeaux l
  2204 29 43 24 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) l
  2204 29 44 24 - - - - - - - Beaujolais l
  2204 29 46 24 - - - - - - - Côtes-du-Rhône l
  2204 29 47 24 - - - - - - - Languedoc-Roussillon l
  2204 29 48 24 - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley) l
  2204 29 58 24 - - - - - - - muud  
    - - - - - muud:  
    - - - - - - valged:  
  2204 29 62 24 - - - - - - - Sicilia (Sicily) l
  2204 29 64 24 - - - - - - - Veneto l
  2204 29 65 24 - - - - - - - muud l
    - - - - - - muud:  
  2204 29 71 24 - - - - - - - Puglia (Apuglia) l
  2204 29 72 24 - - - - - - - Sicilia (Sicily) l
  2204 29 75 24 - - - - - - - muud l
    - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 13%, kuid mitte üle 15% mahust:  
    - - - - - teatud piirkondades toodetud kvaliteetveinid:  
  2204 29 81 24 - - - - - - valged l
  2204 29 82 24 - - - - - - muud l
    - - - - - muud:  
  2204 29 83 24 - - - - - - valged l
  2204 29 84 24 - - - - - - muud l
    - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 15%, kuid mitte üle 18% mahust:  
  2204 29 87 24 - - - - - Marsala l
  2204 29 88 24 - - - - - Samos ja Muscat de Lemnos l
  2204 29 89 24 - - - - - Port l
  2204 29 91 24 - - - - - Madeira ja Setubal muscatel l
  2204 29 92 24 - - - - - Sherry l
  2204 29 93 24 - - - - - Tokay (Aszu ja Szamorodni) l
  2204 29 94 24 - - - - - muud l
    - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 18%, kuid mitte üle 22% mahust:  
  2204 29 95 26 - - - - - Port l
  2204 29 96 26 - - - - - Madeira, sherry ja Setubal muscatel l
  2204 29 97 26 - - - - - Tokay (Aszu ja Szamorodni) l
  2204 29 98 26 - - - - - muud l
  2204 29 99 20 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 22% mahust l
  2204 30 - muu viinamarjavirre:  
  2204 30 10 25 - - käärimisprotsessis või muul viisil kui alkoholi lisamisega peatatud käärimisprotsessiga, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2204 30 10 29 - - käärimisprotsessis või muul viisil kui alkoholi lisamisega peatatud käärimisprotsessiga, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% mahust l
    - - muud:  
    - - - tihedusega 1,33 g/cm3 ja vähem temperatuuril 20 °C ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 1% mahust:  
  2204 30 92 00 - - - - kontsentreeritud l
  2204 30 94 00 - - - - muud l
    - - - muud:  
    - - - - kontsentreeritud:  
  2204 30 96 25 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2204 30 96 29 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 10% mahust l
  2204 30 96 26 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 10 kuni 22% mahust l
  2204 30 96 20 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 22% mahust l
    - - - - muud:  
  2204 30 98 25 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2204 30 98 29 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 10% mahust l
  2204 30 98 26 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 10 kuni 22% mahust l
  2204 30 98 20 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 22% mahust l
2205   Vermut jm taimede või muude aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest:  
  2205 10 - nõudes mahuga kuni 2 liitrit:  
    - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 18% mahust:  
  2205 10 10 24 - - - saadud ainult kääritamise teel l
    - - - muud:  
  2205 10 10 25 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2205 10 10 29 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 10% mahust ja vahutav toode etanoolisisaldusega 6 kuni 13% mahust l
  2205 10 10 26 - - - - muud l
    - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 18% mahust:  
  2205 10 90 26 - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 18, kuid mitte üle 22% mahust l
  2205 10 90 20 - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 22% mahust l
  2205 90 - muud:  
    - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 18% mahust:  
  2205 90 10 24 - - - saadud ainult kääritamise teel l
    - - - muud:  
  2205 90 10 25 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2205 90 10 29 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 10% mahust ja vahutav toode etanoolisisaldusega 6 kuni 13% mahust l
  2205 90 10 26 - - - - muud l
    - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 18% mahust:  
  2205 90 90 26 - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 18, kuid mitte üle 22% mahust l
  2205 90 90 20 - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 22% mahust l
2206 2206 00 Muud kääritatud joogid (näiteks õuna- ja pirnisiider, mõdu); kääritatud jookide segud omavahel või mittealkohoolsete jookidega, mujal nimetamata:  
    - piquette:  
  2206 00 10 25 - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2206 00 10 29 - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 10% mahust või ainult kääritamise teel saadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust l
  2206 00 10 26 - - muud l
    - muud:  
    - - vahutavad joogid:  
  2206 00 31 25 - - - õuna- ja pirnisiider, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2206 00 31 29 - - - õuna- ja pirnisiider, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% mahust l
    - - - muud:  
  2206 00 39 27 - - - - puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2206 00 39 28 - - - - puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 13% mahust ning ainult kääritamise teel saadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust l
  2206 00 39 23 - - - - õlle ja ühe või mitme mittealkohoolse joogi segu l
  2206 00 39 25 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2206 00 39 29 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 13% mahust ning ainult kääritamise teel saadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust l
  2206 00 39 26 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 13 ja kuni 22% mahust l
  2206 00 39 20 - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 22% mahust l
    - - mittevahutavad, nõudes mahuga:  
    - - - 2 liitrit ja vähem:  
  2206 00 51 25 - - - - õuna- ja pirnisiider, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2206 00 51 29 - - - - õuna- ja pirnisiider, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% mahust l
    - - - - muud:  
  2206 00 59 27 - - - - - puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2206 00 59 28 - - - - - puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 10% mahust ning ainult kääritamise teel saadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust l
  2206 00 59 23 - - - - - õlle ja ühe või mitme mittealkohoolse joogi segu l
  2206 00 59 25 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2206 00 59 29 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 10% mahust ning ainult kääritamise teel saadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust l
  2206 00 59 26 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 10 kuni 22% mahust l
  2206 00 59 20 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 22% mahust l
    - - - üle 2 liitri:  
  2206 00 81 25 - - - - õuna- ja pirnisiider, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2206 00 81 29 - - - - õuna- ja pirnisiider, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% mahust l
    - - - - muud:  
  2206 00 89 27 - - - - - puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2206 00 89 28 - - - - - puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 10% mahust ning ainult kääritamise teel saadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust l
  2206 00 89 23 - - - - - õlle ja ühe või mitme mittealkohoolse joogi segu l
  2206 00 89 25 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust l
  2206 00 89 29 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 10% mahust ja ainult kääritamise teel saadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust l
  2206 00 89 26 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 10 kuni 22% mahust l
  2206 00 89 20 - - - - - tegeliku alkoholisisaldusega üle 22% mahust l
2207   Denatureerimata etüülalkohol, alkoholisisaldusega 80% mahust või rohkem; denatureeritud etüül- või muu alkohol, mis tahes kangusega:  
  2207 10 - denatureerimata etüülalkohol, alkoholisisaldusega 80% mahust või rohkem: l
  2207 10 00 10 - - esteraldehüüdfraktsioon kasutamiseks keemiatööstuse toorainena l
  2207 10 00 20 - - muud l
  2207 20 00 00 - denatureeritud etüül- jm alkohol, mis tahes alkoholisisaldusega l
2208   Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80% mahust; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid:  
  2208 20 - piiritusjoogid, valmistatud destilleerimisega viinamarjaveinist või viinamarjapressimise kääritatud jääkidest:  
    - - nõudes mahuga kuni 2 liitrit:  
  2208 20 12 20 - - - prantsuse konjak (Cognac) l
  2208 20 14 20 - - - Armagnac l
  2208 20 26 20 - - - Grappa l
  2208 20 27 20 - - - Brandy de Jerez l
  2208 20 29 20 - - - muud l
    - - nõudes mahuga üle 2 liitri:  
  2208 20 40 20 - - - toordestillaat l
    - - - muud:  
  2208 20 62 20 - - - - prantsuse konjak (Cognac) l
  2208 20 64 20 - - - - Armagnac l
  2208 20 86 20 - - - - Grappa l
  2208 20 87 20 - - - - Brandy de Jerez l
  2208 20 89 20 - - - - muud l
  2208 30 - viski:  
    - - Bourboni viski nõudes mahuga:  
  2208 30 11 20 - - - 2 liitrit ja vähem l
  2208 30 19 20 - - - üle 2 liitri l
    - - Šoti viski:  
    - - - linnaseviski, nõudes mahuga:  
  2208 30 32 20 - - - - kuni 2 liitrit l
  2208 30 38 20 - - - - üle 2 liitri l
    - - - segatud viski, nõudes mahuga:  
  2208 30 52 20 - - - - kuni 2 liitrit l
  2208 30 58 20 - - - - üle 2 liitri l
    - - - muud, nõudes mahuga:  
  2208 30 72 20 - - - - kuni 2 liitrit l
  2208 30 78 20 - - - - üle 2 liitri l
    - - muu viski nõudes mahuga:  
  2208 30 82 20 - - - kuni 2 liitrit l
  2208 30 88 20 - - - üle 2 liitri l
  2208 40 - rumm ja taffia:  
    - - nõudes mahuga 2 liitrit ja vähem:  
  2208 40 11 20 - - - rumm, mis sisaldab muid lenduvaid aineid kui etüül- või metüülalkohol 225 g või enam hektoliitri puhta alkoholi kohta (10% hälbega) l
    - - - muud:  
  2208 40 31 20 - - - - maksumusega üle 7,9 € liitri puhta alkoholi kohta l
  2208 40 39 20 - - - - muud l
    - - nõudes mahuga üle 2 liitri:  
  2208 40 51 20 - - - rumm, mis sisaldab muid lenduvaid aineid kui etüül- või metüülalkohol 225 g või enam hektoliitri puhta alkoholi kohta (10% hälbega) l
    - - - muud:  
  2208 40 91 20 - - - - maksumusega üle 2 € liitri puhta alkoholi kohta l
  2208 40 99 20 - - - - muud l
  2208 50 - džinn jm kadakamarjanapsid:  
    - - džinn nõudes mahuga:  
  2208 50 11 20 - - - 2 liitrit ja vähem l
  2208 50 19 20 - - - üle 2 liitri l
    - - kadakamarjanapsid nõudes mahuga:  
  2208 50 91 20 - - - 2 liitrit ja vähem l
  2208 50 99 20 - - - üle 2 liitri l
  2208 60 - viin (vodka):  
    - - alkoholisisaldusega kuni 45,4% mahust nõudes mahuga:  
  2208 60 11 20 - - - kuni 2 liitrit l
  2208 60 19 20 - - - üle 2 liitri l
    - - alkoholisisaldusega üle 45,4% mahust nõudes mahuga:  
  2208 60 91 20 - - - kuni 2 liitrit l
  2208 60 99 20 - - - üle 2 liitri l
  2208 70 - liköörid ja kordialid  
  2208 70 10 20 - - nõudes mahuga kuni 2 liitrit l
  2208 70 90 20 - - nõudes mahuga üle 2 liitri l
  2208 90 - muud:  
    - - arrak nõudes mahuga:  
  2208 90 11 20 - - - kuni 2 liitrit l
  2208 90 19 20 - - - üle 2 liitri l
    - - ploomi-, pirni- või kirsiviin (v.a liköörid) nõudes mahuga:  
  2208 90 33 20 - - - kuni 2 liitrit l
  2208 90 38 20 - - - üle 2 liitri l
    - - muud piiritusjoogid ja muud alkohoolsed joogid nõudes mahuga:  
    - - - kuni 2 liitrit:  
  2208 90 41 20 - - - - Ouzo l
    - - - - muud:  
    - - - - - piiritusjoogid (v.a liköörid):  
    - - - - - - aetud puuviljadest:  
  2208 90 45 20 - - - - - - - kalvados l
  2208 90 48 20 - - - - - - - muud l
    - - - - - - muud:  
  2208 90 52 20 - - - - - - - Korn l
  2208 90 54 20 - - - - - - - Tequila l
  2208 90 56 20 - - - - - - - muud l
    - - - - - muud alkohoolsed joogid  
  2208 90 69 30 - - - - - - ravimisarnased preparaadid l
  2208 90 69 28 - - - - - - muud l
    - - - üle 2 liitri:  
    - - - - piiritusjoogid (v.a liköörid):  
  2208 90 71 20 - - - - - aetud puuviljadest l
  2208 90 75 20 - - - - - Tequila l
  2208 90 77 20 - - - - - muud l
  2208 90 78 20 - - - - muud alkohoolsed joogid l
    - - denatureerimata etüülalkohol tegeliku alkoholisisaldusega alla 80% mahust, nõudes mahuga:  
  2208 90 91 20 - - - kuni 2 liitrit l
  2208 90 99 20 - - - üle 2 liitri l
2209 2209 00 Äädikas ja tema äädikhappest valmistatud asendajad:  
    - veiniäädikas nõudes mahuga:  
  2209 00 11 00 - - kuni 2 liitrit l
  2209 00 19 00 - - üle 2 liitri l
    - muud, nõudes mahuga:  
  2209 00 91 00 - - kuni 2 liitrit l
  2209 00 99 00 - - üle 2 liitri l

GRUPP 23

TOIDUAINETE TOOTMISE JÄÄGID JA JÄÄTMED; TÖÖSTUSLIKULT TOODETUD LOOMASÖÖDAD

Märkus grupi kohta:

Rubriiki 2309 kuuluvad muud mujal nimetamata loomasöötadena kasutatavad tooted, v.a taimse tooraine töötlemise jäägid, jäätmed ja kõrvalsaadused, mis on valmistatud taimse või loomse päritoluga toorainest sel viisil, et saadud toode on kaotanud lähtematerjalile iseloomulikud omadused.

Märkus alamrubriigi kohta:

Alamrubriigis 2306 41 kasutatav väljend «madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiseemned» tähendab seemneid, mis on defineeritud grupi 12 alamrubriigi märkuses 1.

Täiendavad märkused:

1. Kaubakoodide 2303 10 11 00 ja 2303 10 19 00 alla kuuluvad ainult maisitärklise tootmise jäätmed ega kuulu segud teiste taimede toodangu jäätmetest või toodang maisist, mis on saadud teisiti kui tärklise tootmisel märgmenetlusel.

Nende tärklisesisaldus ei või ületada 28% kuivaine massist vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivi 72/199/EMÜ lisas 1.1 sisalduvale meetodile ja nende rasvasisaldus ei tohi ületada 4,5% kuivaine massist, mis on määratud vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivi 84/4/EMÜ lisas 1 toodud meetodile A.

2. Kaubakoodi 2306 70 00 00 alla kuuluvad ainult maisi seemnealgetest õli pressimise jäätmed, mis sisaldavad järgmisi koostisosi vastavalt arvestatuna kuivaine massi kohta:
a) tooted õlisisaldusega vähem kui 3%:
– tärklisesisaldus: vähem kui 45%,
– valgusisaldus (lämmastik × 6,25): mitte vähem kui 11,5%;
b) tooted õlisisaldusega mitte vähem kui 3% ja mitte rohkem kui 8%:
– tärklisesisaldus: vähem kui 45%,
– valgusisaldus (lämmastikku × 6,25): mitte vähem kui 13%.
Need jäätmed ei tohi sisaldada muid koostisosi kui neid, mida saadakse maisiteradest. Tärklise- ja valgusisalduse määramiseks tuleb kasutada Euroopa Komisjoni direktiivi 72/199/EMÜ lisades I, 1) ja 2) toodud meetodeid.

Õli- ja niiskusesisalduse määramiseks tuleb kasutada vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivi 71/199/EMÜ lisa osas 4 (meetod A) ja osas 1 toodud meetodeid. Tooted, mis sisaldavad pärast töötlust lisatud ja õli ekstraheerimisel mitteosalenud maisiteradest saadud komponente, siia ei kuulu.

3. Kaubakoodide 2307 00 11 00, 2307 00 19 00, 2308 00 11 00 ja 2308 00 19 00 puhul tähistatakse terminitega:
– «tegelik alkoholisisaldus %-des massist» puhta alkoholi sisaldust kilogrammides 100 kilogrammis tootes;
– «potentsiaalne alkoholisisaldus %-des massist» puhta alkoholi kogust kilogrammides, mida on võimalik saada 100 kilogrammis tootes leiduvate suhkrute täielikul käärimisel;
– «summaarne alkoholisisaldus %-des massist» tegeliku ja potentsiaalse alkoholisisalduse summat;
– «% massist» alkoholikontsentratsiooni tähist.

4. Kaubakoodide 2309 10 11 00 – 2309 10 70 00 ja 2309 90 31 00 – 2309 90 70 00 puhul tähistatakse terminiga «piimatooted» tooteid, mis on klassifitseeritud rubriikides 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 ning kaubakoodide 0403 10 11 00 – 0403 10 39 00, 0403 90 11 00 – 0403 90 69 00, 1702 11 00 00, 1702 19 00 00 ja 2106 90 51 00 alla.

5. Kaubakoodi 2309 90 20 00 alla kuuluvad ainult maisitärklise tootmise jäätmed, sinna ei kuulu nende jäätmete segud ainetega, mis on saadud muudest taimedest või maisist muul moel kui märgprotsessis tärklise tootmisel ja mis sisaldavad:
– märjas protsessis osalenud maisisõelmeid mitte üle 15% massist, ja/või
– maisi leotusvee jääke märgprotsessist, kaasa arvatud leotusvee jääke alkoholi või muu tärklisel põhineva saaduse tootmisest.

Need tooted võivad samuti sisaldada maisi seemnealgete õli ekstraheerimise märgjahvatuse protsessi jäätmeid.

Nende tärklisesisaldus ei tohi ületada 28% kuivaine massist vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivi 72/199/EMÜ lisas 1.1 toodud meetodile, rasvasisaldus ei tohi ületada 4,5% kuivaine massist vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivi 84/4/EMÜ lisas 1 antud meetodile A ja proteiinisisaldus ei tohi ületada 40% kuivaine massist vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivi 72/199/EMÜ lisas 1.2 toodud meetodile.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
2301   Inimtoiduks kõlbmatud pulber, jahu ja graanulid lihast või rupsist, kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest; rasvakõrned:  
  2301 10 00 00 - inimtoiduks kõlbmatud pulber, jahu ja graanulid lihast või rupsist; rasvakõrned
  2301 20 00 00 - inimtoiduks kõlbmatud pulber, jahu ja graanulid kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest
2302   Kliid, pebred jm tera- või kaunviljade tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või granuleeritud:  
  2302 10 - maisijäätmed:  
  2302 10 10 00 - - tärklisesisaldusega kuni 35% massist
  2302 10 90 00 - - muud
  2302 20 - riisijäätmed:  
  2302 20 10 00 - - tärklisesisaldusega kuni 35% massist
  2302 20 90 00 - - muud
  2302 30 - nisujäätmed:  
  2302 30 10 00 - - tärklisesisaldusega kuni 28% massist ja need, mille läbitulek 0,2 mm läbimõõduga aukudega sõelast ei ületa 10% massist, või need, mille sõelast läbitulnud osa kuivaine tuhasisaldus on 1,5% või rohkem massist
  2302 30 90 00 - - muud
  2302 40 - muude teraviljade jäätmed:  
  2302 40 10 00 - - tärklisesisaldusega kuni 28% massist ja need, mille läbitulek 0,2 mm läbimõõduga aukudega sõelast ei ületa 10% massist, või need, mille sõelast läbitulnud osa kuivaine tuhasisaldus on 1,5% või rohkem massist
  2302 40 90 00 - - muud
  2302 50 00 00 - kaunviljade jäätmed
2303   Tärklisetööstuse jm sarnased jäätmed, suhkrupeedist, suhkruroost või muust toorainest suhkru tootmise, õllepruulimise ja piirituse destilleerimise jäätmed, granuleeritud või mitte:  
  2303 10 - tärklisetööstuse jm sarnased jäätmed:  
    - - maisitärklise tootmise jäätmed (k.a kontsentreeritud vedelikud), kuivaine valgusisaldusega:  
  2303 10 11 00 - - - üle 40% massist
  2303 10 19 00 - - - kuni 40% massist
  2303 10 90 00 - - muud
  2303 20 - suhkrutootmise jäätmed:  
    - - suhkrupeedi pressimisjäätmed kuivainesisaldusega:  
  2303 20 11 00 - - - mitte vähem kui 87% massist
  2303 20 18 00 - - - vähem kui 87% massist
  2303 20 90 00 - - muud
  2303 30 00 00 - kääritamise ja destilleerimise jäägid ja jäätmed
2304 2304 00 00 00 Õlikoogid jm sojaõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või mitte, granuleeritud või mitte
2305 2305 00 00 00 Õlikoogid jm maapähkliõli (arahhiseõli) ekstraheerimisel saadud tahked jäägid, peenestatud või mitte, granuleeritud või mitte
2306   Õlikoogid jm taimsete rasvade (v.a rubriikides 2304 ja 2305 esitatute) ekstraheerimise tahked jäätmed, peenestatud või mitte, granuleeritud või mitte:  
  2306 10 00 00 - puuvillaseemnetest
  2306 20 00 00 - linaseemnetest
  2306 30 00 00 - päevalilleseemnetest
    - rapsi- või rüpsiseemnetest:  
  2306 41 00 00 - - madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiseemnetest
  2306 49 00 00 - - muud
  2306 50 00 00 - kookospähklist ja koprast
  2306 60 00 00 - pähklitest ja nende tuumadest
  2306 70 00 00 - maisi seemnealgetest
  2306 90 - muud:  
    - - õlikoogid ja muud oliiviõli ekstraheerimise jäätmed:  
  2306 90 11 00 - - - mis sisaldavad 3% massist või vähem oliiviõli
  2306 90 19 00 - - - mis sisaldavad üle 3% massist oliiviõli
  2306 90 90 00 - - muud
2307 2307 00 Veinipärad; viinakivi:  
    - veinipärad:  
  2307 00 11 00 - - summaarse alkoholisisaldusega kuni 7,9% massist ja kuivainesisaldusega mitte vähem kui 25% massist
  2307 00 19 00 - - muud
  2307 00 90 00 - viinakivi
2308   Mujal nimetamata taimse päritoluga loomasöödaks kasutatavad tooted, jäätmed ja kõrvalproduktid, granuleeritud või mitte:  
    - viinamarjade pressimisjäätmed:  
  2308 00 11 00 - - summaarse alkoholisisaldusega kuni 4,3% massist ja kuivainesisaldusega mitte vähem kui 40% massist
  2308 00 19 00 - - muud
  2308 00 40 00 - tõrud ja hobukastaniviljad; õunte ja muude puuviljade, v.a viinamarjade pressimisjäätmed
  2308 00 90 00 - muud
2309   Valmistoidud loomadele:  
  2309 10 - kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud:  
    - - mis sisaldab tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini, maltodekstriinisiirupit, kaubakoodide 1702 30 51 00 – 1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 ja 2106 90 55 00 alla kuuluvaid tooteid või piimatooteid:  
    - - - mis sisaldab tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit:  
    - - - - mis ei sisalda tärklist või sisaldavad seda kuni 10% massist:  
  2309 10 11 00 - - - - - mis ei sisalda piimatooteid või sisaldavad neid alla 10% massist
  2309 10 13 00 - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 10%, kuid alla 50% massist
  2309 10 15 00 - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 50%, kuid alla 75% massist
  2309 10 19 00 - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 75% massist
    - - - - mis sisaldavad tärklist üle 10%, kuid mitte rohkem kui 30% massist:  
  2309 10 31 00 - - - - - mis ei sisalda piimatooteid või sisaldavad neid alla 10% massist
  2309 10 33 00 - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 10%, kuid alla 50% massist
  2309 10 39 00 - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 50% massist
    - - - - mis sisaldavad tärklist üle 30% massist:  
  2309 10 51 00 - - - - - mis ei sisalda piimatooteid või sisaldavad neid alla 10% massist
  2309 10 53 00 - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 10%, kuid alla 50% massist
  2309 10 59 00 - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 50% massist
  2309 10 70 00 - - - mis ei sisalda tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit, kuid sisaldavad piimatooteid
  2309 10 90 00 - - muud
  2309 90 - muud:  
  2309 90 10 00 - - lahustatud tooted kalast või mereimetajatest
  2309 90 20 00 - - käesoleva grupi täiendavas märkuses 5 kirjeldatud tooted
    - - muud:  
    - - - mis sisaldavad tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini, maltodekstriinisiirupit, kaubakoodide 1702 30 51 00 – 1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 ja 2106 90 55 00 alla kuuluvaid tooteid või piimatooteid:  
    - - - - mis sisaldavad tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit:  
    - - - - - mis ei sisalda tärklist või sisaldavad seda kuni 10% massist:  
  2309 90 31 00 - - - - - - mis ei sisalda piimatooteid või sisaldavad neid alla 10% massist
  2309 90 33 00 - - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 10%, kuid alla 50% massist
  2309 90 35 00 - - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 50%, kuid alla 75% massist
  2309 90 39 00 - - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 75% massist
    - - - - - mis sisaldavad tärklist üle 10%, kuid mitte rohkem kui 30% massist:  
  2309 90 41 00 - - - - - - mis ei sisalda piimatooteid või sisaldavad neid alla 10% massist
  2309 90 43 00 - - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 10%, kuid alla 50% massist
  2309 90 49 00 - - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 50% massist
    - - - - - mis sisaldavad tärklist üle 30% massist:  
  2309 90 51 00 - - - - - - mis ei sisalda piimatooteid või sisaldavad neid alla 10% massist
  2309 90 53 00 - - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 10%, kuid alla 50% massist
  2309 90 59 00 - - - - - - mis sisaldavad piimatooteid mitte alla 50% massist
  2309 90 70 00 - - - - mis ei sisalda tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit, kuid sisaldavad piimatooteid
    - - - muud:  
  2309 90 91 00 - - - - suhkrupeedi pressimisjäätmed lisatud melassiga
    - - - - muud:  
  2309 90 95 00 - - - - - mis sisaldavad massist 49% või enam koliinkloriidi, orgaanilisel või anorgaanilisel baasil kg kol-klo
  2309 90 99 00 - - - - - muud

GRUPP 24

TUBAKAS JA TÖÖSTUSLIKUD TUBAKAASENDAJAD

Märkus grupi kohta:

Siia gruppi ei kuulu ravisigaretid (grupp 30).

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
2401   Töötlemata tubakas; tubakajäätmed:  
  2401 10 - eemaldamata leherootsudega tubakas:  
    - - suitsus kuivatatud Virginia tubakas; õhu käes kuivatatud hele Burley tubakas (k.a hübriidid); õhu käes kuivatatud hele Marylandi tubakas ja kuumuses kuivatatud tubakas:  
  2401 10 10 00 - - - suitsus kuivatatud Virginia tubakas
  2401 10 20 00 - - - õhu käes kuivatatud hele Burley tubakas (k.a hübriidid)
  2401 10 30 00 - - - õhu käes kuivatatud hele Marylandi tubakas
    - - - kuumuses kuivatatud tubakas:  
  2401 10 41 00 - - - - Kentucky tubakas
  2401 10 49 00 - - - - muud
    - - muud:  
  2401 10 50 00 - - - õhu käes kuivatatud hele tubakas
  2401 10 60 00 - - - päikese käes kuivatatud Orientali tubakas
  2401 10 70 00 - - - õhu käes kuivatatud tume tubakas
  2401 10 80 00 - - - suitsus kuivatatud tubakas
  2401 10 90 00 - - - muud
  2401 20 - osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega tubakas:  
    - - suitsus kuivatatud Virginia tubakas; õhu käes kuivatatud hele Burley tubakas (k.a hübriidid); õhu käes kuivatatud hele Marylandi tubakas ja kuumuses kuivatatud tubakas:  
  2401 20 10 00 - - - suitsus kuivatatud Virginia tubakas
  2401 20 20 00 - - - õhu käes kuivatatud hele Burley tubakas (k.a hübriidid)
  2401 20 30 00 - - - õhu käes kuivatatud hele Marylandi tubakas
    - - - kuumuses kuivatatud tubakas:  
  2401 20 41 00 - - - - Kentucky tubakas
  2401 20 49 00 - - - - muud
    - - muud:  
  2401 20 50 00 - - - õhu käes kuivatatud hele tubakas
  2401 20 60 00 - - - päikese käes kuivatatud Orientali tubakas
  2401 20 70 00 - - - õhu käes kuivatatud tume tubakas
  2401 20 80 00 - - - suitsus kuivatatud tubakas
  2401 20 90 00 - - - muud
  2401 30 00 00 - tubakajäätmed
2402   Sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, tubakast või tubaka aseainetest:  
  2402 10 - tubakat sisaldavad sigarid, manilla sigarid ja sigarillod:  
  2402 10 00 21 - - sigarillod 1000 tk
  2402 10 00 22 - - muud 1000 tk
  2402 20 - tubakat sisaldavad sigaretid:  
  2402 20 10 00 - - nelgiõli sisaldavad 1000 tk
  2402 20 90 00 - - muud 1000 tk
  2402 90 00 00 - muud
2403   Muu töödeldud tubakas ja tema aseained; «homogeniseeritud» ja «taastatud» tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid:  
  2403 10 - suitsetamistubakas, mis ei sisalda või sisaldab mis tahes vahekorras tubaka aseaineid:  
  2403 10 10 00 - - müügipakendis netomassiga kuni 500 g
  2403 10 90 00 - - muud
    - muud:  
  2403 91 00 00 - - «homogeniseeritud» või «taastatud» tubakas
  2403 99 - - muud:  
  2403 99 10 00 - - - närimistubakas, nuusktubakas
  2403 99 90 00 - - - muud

V JAOTIS

MINERAALSED TOOTED

GRUPP 25

SOOL; VÄÄVEL; MULLAD JA KIVIMID; KROHVIMISMATERJALID, LUBI JA TSEMENT

Märkused grupi kohta:

1. Kui tekstis või märkuses 4 selle grupi kohta pole määratud teisiti, kuuluvad siia gruppi ainult töötlemata kaubad või kaubad, mis on läbi pestud (sh ka keemilisi aineid kasutades, mis eemaldavad lisandid ilma toote struktuuri muutmata), peenestatud, pulbristatud, läbisõelutud või rikastatud (kontsentreeritud) floteerimist, magnetsepareerimist või muud mehaanilist või füüsilist protsessi kasutades (v.a kristalliseerimine). Tooted, mis on põletatud, kaltsineeritud, segatud või töödeldud muul viisil, kui on kirjeldatud iga kaubarubriigi juures, ei kuulu siia gruppi.

Siin grupis klassifitseeritud toodetele võib olla lisatud tolmutustamiseks kasutatavaid toimeaineid tingimusel, et see ei muuda toote omadusi sel viisil, et ta on kasutatav rohkem spetsiifiliseks otstarbeks kui üldotstarbeks.

2. Siia gruppi ei kuulu:
a) sublimeeritud, sadestatud ja kolloidväävel (rubriik 2802);
b) värvimullad, mis sisaldavad 70% või rohkem massist keemiliselt seotud rauda Fe2O3 arvestuses (rubriik 2821);
c) ravimid ja muud analoogsed kaubad, mis on klassifitseeritud grupis 30;
d) parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid (grupp 33);
e) klompkivi, ääriskivid ja kiviplaadid (rubriik 6801), mosaiigikuubikud ja muud analoogsed tooted (rubriik 6802); katuse- ja seinakatteks või hüdroisolatsiooniks kasutatavad kiltkivitahvlid ja -plaadid (rubriik 6803);
f) vääris- ja poolvääriskivid (rubriik 7102 või 7103);
g) naatriumkloriidi ja magneesiumoksiidi kunstlikult kasvatatud kristallid (v.a optilised elemendid) massiga mitte vähem kui 2,5 g igaüks (rubriik 3824); naatriumkloriidist ja magneesiumoksiididest valmistatud optilised elemendid (rubriik 9001);
h) piljardikriidid (rubriik 9504);
ij) joonistus-, kirjutus- ja rätsepakriidid (rubriik 9609).

3. Mis tahes tooted, mida võib klassifitseerida rubriigis 2517 ja samal ajal ka mis tahes muus selle grupi rubriigis, tuleb klassifitseerida rubriigis 2517.

4. Rubriiki 2530 kuuluvad muu hulgas: poorseks tegemata perliit (vulkaaniline klaas) ja kloriidid; värvimullad (põletatud või põletamata, segatud või segamata); looduslik vilkraudoksiid; poleeritud või poleerimata sepioliit; merevaik; aglomeeritud (paagutatud) merevaik või sepioliit plaatide, kangide, pulkadena või muul pärast valamist töötlemata kujul; must merevaik; strontsianiit (põletatud või põletamata), v.a strontsiumoksiid; keraamikatoodete, tellise- või betoonikillud.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
2501 2501 00 Sool (sh lauasool ja denatureeritud sool) ja puhas naatriumkloriid (ka vesilahusena või paakumisvastaste ehk vaba voolavust tagavate lisanditega); merevesi:  
  2501 00 10 00 - merevesi ja soolalahused
    - tavaline sool (k.a lauasool ja denatureeritud sool) ja puhas naatriumkloriid, vesilahuses või lahustamata:  
  2501 00 31 00 - - keemiliseks muundamiseks (naatriumi ja kloori eraldamiseks) edasise kasutamisega muude toodete valmistamiseks
    - - muud:  
  2501 00 51 00 - - - denatureeritud tööstuslikuks otstarbeks (k.a puhastamiseks), peale konserveerimise ja inimtoidu või loomatoidu valmistamise
    - - - muud:  
  2501 00 91 00 - - - - inimeste toidus kasutamiseks kõlblik
  2501 00 99 00 - - - - muud
2502 2502 00 00 00 Looduslik püriit
2503 2503 00 Igat liiki väävel (v.a sublimeeritud, sadestatud ja kolloidne väävel):  
  2503 00 10 00 - toorväävel või rafineerimata väävel
  2503 00 90 00 - muud
2504   Looduslik grafiit:  
  2504 10 00 00 - pulbri või helvestena
  2504 90 00 00 - muu
2505   Igat liiki looduslikud liivad, värvilised või mitte, muud kui metalliliivad grupist 26:  
  2505 10 00 00 - räniliivad ja kvartsliivad
  2505 90 00 00 - muud
2506   Kvarts (v.a looduslikud liivad); kvartsiit, kas tükeldamata või jämedalt tahutud, saetud või muul viisil plokkideks või täisnurkseteks tahvliteks tükeldatud:  
  2506 10 00 00 - kvarts
    - kvartsiit:  
  2506 21 00 00 - - töötlemata või jämedalt tükeldatud
  2506 29 00 00 - - muu
2507 2507 00 Kaoliin jm kaoliinsavid (kaltsineeritud või kaltsineerimata):  
  2507 00 20 00 - kaoliin
  2507 00 80 00 - muud kaoliinsavid
2508   Muud savid (v.a rubriigis 6806 nimetatud kergkruus), andalusiit, küaniit, sillimaniit (põletatud või mitte); mulliit, dinas- ja šamottmullad:  
  2508 10 00 00 - bentoniit
  2508 20 00 00 - pleekmullad ja vanutussavi
  2508 30 00 00 - tulekindel savi
  2508 40 00 00 - muud savid
  2508 50 00 00 - andalusiit, küaniit ja sillimaniit
  2508 60 00 00 - mulliit
  2508 70 - dinas- ja šamottmullad:  
  2508 70 10 00 - - šamottmullad
  2508 70 90 00 - - dinasmullad
2509 2509 00 00 00 Kriit
2510   Looduslikud kaltsiumfosfaadid, alumiiniumkaltsiumfosfaadid ja fosfaatkriit:  
  2510 10 00 00 - jahvatamata
  2510 20 00 00 - jahvatatud
2511   Looduslik baariumsulfaat (barüüt); looduslik baariumkarbonaat (viteriit), kaltsineeritud või kaltsineerimata (v.a baariumoksiid rubriigist 2816):  
  2511 10 00 00 - looduslik baariumsulfaat (barüüt)
  2511 20 00 00 - looduslik baariumkarbonaat (viteriit)
2512 2512 00 00 00 Fossiilsed ränisetted (näiteks kobediatomiit, tripoliit (treepel), diatomiit) jms ränimullad, kaltsineeritud või kaltsineerimata, tihedusega kuni 1 kg/dm3
2513   Pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat jm looduslikud abrasiivmaterjalid (termiliselt töödeldud või töötlemata):  
    - pimsskivi:  
  2513 11 00 00 - - töötlemata või korrapäratute tükkidena, sh peenestatud pimss (pimsskruus)
  2513 19 00 00 - - muud
  2513 20 00 00 - smirgel, looduslik korund, looduslik granaat jm looduslikud abrasiivmaterjalid
2514 2514 00 00 00 Kiltkivi, töötlemata või jämedalt tahutud, saetud või muul viisil plokkideks või täisnurkseteks tahvliteks tükeldatud
2515   Marmor, travertiin, ekausiin jm lubjakivid monumentaalskulptuuri ja ehituse tarbeks (tihedusega 2,5 kg/dm3 või rohkem) ning alabaster, töötlemata või tahutud, saetud või muul viisil plokkideks või täisnurkseteks tahvliteks tükeldatud:  
    - marmor ja travertiin:  
  2515 11 00 00 - - töötlemata või jämedalt tükeldatud
  2515 12 - - saetud või muul viisil plokkideks või täisnurkseteks tahvliteks tükeldatud:  
  2515 12 20 00 - - - paksusega kuni 4 cm
  2515 12 50 00 - - - paksusega üle 4 cm, aga mitte üle 25 cm
  2515 12 90 00 - - - muud
  2515 20 00 00 - eukasiin jm lubjakivid monumentaalskulptuuri ja ehituse tarbeks; alabaster
2516   Graniit, porfüür, basalt, liivakivi jm kivid monumentaalskulptuuri ja ehituse tarbeks, tahumata või tahutud, saetud või muul viisil plokkideks või täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) tahvliteks tükeldatud:  
    - graniit:  
  2516 11 00 00 - - töötlemata või jämedalt tükeldatud
  2516 12 - - saetud või muul viisil plokkideks või täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) tahvliteks tükeldatud:  
  2516 12 10 00 - - - paksusega alla 25 cm
  2516 12 90 00 - - - muud
    - liivakivi:  
  2516 21 00 00 - - töötlemata või jämedalt tükeldatud
  2516 22 00 00 - - saetud või muul viisil plokkideks või täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) tahvliteks tükeldatud
  2516 90 00 00 - muud kivid monumentaalskulptuuri ja ehituse tarbeks
2517   Veeris, kruus, killustik, peenestatud kivi, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina, veeris või ränimugul, termiliselt töödeldud või mitte; räbust, tagist vms tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda eespool nimetatud materjale; gudroneeritud killustikkate; graanulid, puru ja pulber rubriikides 2515 ja 2516 nimetatud kivimitest, termiliselt töödeldud või töötlemata:  
  2517 10 - veeris, kruus, killustik, peenestatud kivi, tavaliselt betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina kasutatav, veeris või ränimugul, termiliselt töödeldud või töötlemata:  
  2517 10 10 00 - - veeris, kruus, killustik
  2517 10 20 00 - - paas, dolomiit ja muu lubjakivi, purustatud või peenestatud
  2517 10 80 00 - - muud
  2517 20 00 00 - räbust, tagist vms tööstusjäätmetest killustikkate (makadam), mis sisaldab või ei sisalda alamrubriigis 2517 10 nimetatud materjale
  2517 30 00 00 - gudroneeritud killustikkate (makadam)
    - graanulid, puru ja pulber rubriikides 2515 ja 2516 nimetatud kivimitest, termiliselt töödeldud või töötlemata:  
  2517 41 00 00 - - marmorist
  2517 49 00 00 - - muudest kivimitest
2518   Dolomiit, kaltsineeritud või mitte, paagutatud või mitte, sh jämedalt tahutud, saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud; dolomiidi tihendussegu:  
  2518 10 00 00 - kaltsineerimata ja paagutamata dolomiit
  2518 20 00 00 - kaltsineeritud või paagutatud dolomiit
  2518 30 00 00 - dolomiidi tihendussegu
2519   Looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit); sulatatud magneesia; ülepõletatud (aglomeeritud) magneesia, ei sisalda või sisaldab vähesel hulgal muid, enne aglomeerimist lisatud oksiide; muud magneesiumoksiidid (lisanditega või lisandivabad):  
  2519 10 00 00 - looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit)
  2519 90 - muud:  
  2519 90 10 00 - - magneesiumoksiidid (magneesia) peale põletatud loodusliku magneesiumkarbonaadi
  2519 90 30 00 - - ülepõletatud (aglomeeritud) magneesia
  2519 90 90 00 - - muud
2520   Kips; anhüdriit; kipskrohvisegud (koosneb kaltsineeritud kipsist või kaltsiumsulfaadist), värvitud või mitte, ei sisalda või sisaldab vähesel hulgal kõvastumise kiirendajaid või aeglustajaid:  
  2520 10 00 00 - kips; anhüdriit
  2520 20 - kipskrohvisegud:  
  2520 20 10 00 - - ehituse tarbeks
  2520 20 90 00 - - muud
2521 2521 00 00 00 Lubjakivi räbusti; lubja või tsemendi tootmisel kasutatav lubjakivi jm lupja sisaldavad kivimid
2522   Kustutatud, kustutamata ja hüdrauliline lubi (v.a rubriigis 2825 esitatud kaltsiumoksiid ja -hüdroksiid):  
  2522 10 00 00 - kustutamata lubi
  2522 20 00 00 - kustutatud lubi
  2522 30 00 00 - hüdrauliline lubi
2523   Portlandtsement, aluminaattsement («fondu» tsement), räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid (värvitud, värvimata või klinkritena):  
  2523 10 00 00 - tsemendiklinkrid
    - portlandtsement:  
  2523 21 00 00 - - valge portlandtsement, kunstlikult värvitud või värvimata
  2523 29 00 00 - - muud
  2523 30 00 00 - aluminaattsement («fondu» tsement)
  2523 90 - muu hüdrauliline tsement:  
  2523 90 10 00 - - kõrgahjutsement
  2523 90 30 00 - - putsolaantsement
  2523 90 90 00 - - muud
2524 2524 00 Asbest:  
  2524 00 30 00 - kiud, helbed, pulber
  2524 00 80 00 - muud
2525   Vilgukivi (sh lõhestatud); vilgukivijäätmed:  
  2525 10 00 00 - vilgukivi, plaatideks või kildudeks lõhestatud vilgukivi
  2525 20 00 00 - vilgukivipulber
  2525 30 00 00 - vilgukivijäätmed
2526   Looduslik steatiit, tahumata või tahutud, saetud või muul viisil plokkideks või täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) tahvliteks tükeldatud; talk:  
  2526 10 00 00 - purustamata ja pulbristamata
  2526 20 00 00 - purustatud või pulbristatud
2528   Looduslikud boraadid ning nende kontsentraadid (kaltsineeritud või kaltsineerimata), v.a looduslikust soolalahusest eraldatud boraadid; looduslik boorhape (sisaldab kuivmassina kuni 85% H3BO3):  
  2528 10 00 00 - looduslikud naatriumboraadid ja nende kontsentraadid (kaltsineeritud või mitte)
  2528 90 00 00 - muud
2529   Päevakivi (põldpagu); leutsiit; nefeliin ja nefeliinsüeniit; sulapagu:  
  2529 10 00 00 - päevakivi
    - sulapagu:  
  2529 21 00 00 - - sisaldab massist kuni 97% kaltsiumfluoriidi
  2529 22 00 00 - - sisaldab massist üle 97% kaltsiumfluoriidi
  2529 30 00 00 - leutsiit; nefeliin ja nefeliinsüeniit
2530   Mujal nimetamata mineraalained:  
  2530 10 - vermikuliit, perliit ja kloriidid, mittepaisuvad:  
  2530 10 10 00 - - perliit
  2530 10 90 00 - - vermikuliit ja kloriidid
  2530 20 00 00 - kiseriit, epsomiit (looduslikud magneesiumsulfaadid)
  2530 90 - muud:  
  2530 90 20 00 - - sepioliit
  2530 90 98 00 - - muud

GRUPP 26

MAAGID, RÄBU JA TUHK

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu:
a) räbu ja muud sarnased tööstuslikud jäägid, mis on valmistatud nagu killustikkate (makadam) (rubriik 2517);
b) looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit), põletatud või põletamata (rubriik 2519);
c) naftaõlimahutite setted, mis koosnevad peamiselt sellistest õlidest (rubriik 2710);
d) toomasjahu (toomasräbu), mis kuulub gruppi 31;
e) räbuvatt, mineraalne silikaatvatt ja muud sarnased mineraalkiud (rubriik 6806);
f) väärismetallide või väärismetallidega plakeeritud metallide töötlemise jäätmed või murd; muud jäätmed või murd, mis sisaldab väärismetalle või väärismetallide ühendeid, mida kasutatakse väärismetallide regenereerimiseks (rubriik 7112);
g) vase-, nikli- ja koobaltkivi, mis on saadud mis tahes sulatusviisi kasutades (XV jaotis).

2. Rubriikides 2601–2617 tähistatakse terminiga «maagid» mineraale, mida kasutatakse metallurgiatööstuses elavhõbeda, rubriigis 2844 ning XIV ja XV jaotises klassifitseeritud metallide tootmiseks isegi siis, kui neid kasutatakse mittemetallurgilistel eesmärkidel. Kuid rubriikidesse 2601–2617 ei kuulu mineraalid, mida on töödeldud metallurgiatööstusele mitteomasel viisil.

3. Rubriiki 2620 kuuluvad ainult:
a) sellised tuhad ja jäägid, mida kasutatakse kas metallide ekstraheerimiseks või siis toorainena keemiliste metalliühendite tootmisel, v.a olmejäätmete põletamise tuhk ja jäägid (rubriik 2621) ning
b) sellised arseeni sisaldavad tuhad ja jäägid, mida olenemata metallide sisaldumisest kasutatakse kas arseeni või metallide ekstraheerimiseks või siis nende keemiliste ühendite tootmiseks.

Märkused alamrubriikide kohta:

1. Alamrubriigis 2620 21 tähendab termin «pliibensiini jäägid ja antidetonaatorite pliiühendite jäägid» pliibensiini ja antidetonaatorite pliiühendite (näiteks tetraetüülplii) hoidlate jääke, mis koosnevad põhiliselt pliist, pliiühenditest ja raudoksiidist.

2. Sellised arseeni, elavhõbedat, talliumi või nende segusid sisaldavad tuhad ja jäägid, mida kasutatakse kas arseeni või nende metallide ekstraheerimiseks või nende keemiliste ühendite tootmiseks, tuleb liigitada alamrubriiki 2620 60.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
2601   Rauamaagid ja -kontsentraadid, sh põletatud püriidid:  
    - rauamaagid ja -kontsentraadid, v.a põletatud püriidid:  
  2601 11 00 00 - - aglomeerimata
  2601 12 00 00 - - aglomeeritud
  2601 20 00 00 - põletatud püriidid
2602 2602 00 00 00 Mangaanimaagid ja -kontsentraadid, sh rauasisaldusega mangaanimaagid ja kontsentraadid mangaanisisaldusega üle 20% (arvestades kuivmassis)
2603 2603 00 00 00 Vasemaagid ja -kontsentraadid
2604 2604 00 00 00 Niklimaagid ja -kontsentraadid
2605 2605 00 00 00 Koobaltimaagid ja -kontsentraadid
2606 2606 00 00 00 Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid
2607 2607 00 00 00 Pliimaagid ja -kontsentraadid
2608 2608 00 00 00 Tsingimaagid ja -kontsentraadid
2609 2609 00 00 00 Tinamaagid ja -kontsentraadid
2610 2610 00 00 00 Kroomimaagid ja -kontsentraadid
2611 2611 00 00 00 Volframimaagid ja -kontsentraadid
2612   Uraani- ja tooriumimaagid ning -kontsentraadid:  
  2612 10 - uraanimaagid ja -kontsentraadid:  
  2612 10 10 00 - - uraanimaagid, uraniniit ja nende kontsentraadid, uraanisisaldusega massist üle 5%
  2612 10 90 00 - - muud
  2612 20 - tooriumimaagid ja -kontsentraadid:  
  2612 20 10 00 - - monasiit; uranotorianiit jt tooriumimaagid ja -kontsentraadid, tooriumisisaldusega massist üle 20%
  2612 20 90 00 - - muud
2613   Molübdeenimaagid ja -kontsentraadid:  
  2613 10 00 00 - põletatud
  2613 90 00 00 - muud
2614 2614 00 Titaanimaagid ja -kontsentraadid:  
  2614 00 10 00 - ilmeniit ja selle kontsentraadid
  2614 00 90 00 - muud
2615   Nioobiumi-, tantaali-, vanaadiumi- ja tsirkoonimaagid ning -kontsentraadid:  
  2615 10 00 00 - tsirkoonimaagid ja -kontsentraadid
  2615 90 - muud:  
  2615 90 10 00 - - nioobiumi- ja tantaalimaagid ja nende kontsentraadid
  2615 90 90 00 - - vanaadiumimaagid ja -kontsentraadid
2616   Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid:  
  2616 10 00 00 - hõbedamaagid ja -kontsentraadid
  2616 90 00 00 - muud
2617   Muud maagid ja nende kontsentraadid:  
  2617 10 00 00 - antimonimaagid ja -kontsentraadid
  2617 90 00 00 - muud
2618 2618 00 00 00 Raua või terase tootmisel saadud granuleeritud šlakk (räbuliiv)
2619 2619 00 Räbu (v.a granuleeritud räbu), tagid jm raua või terase tootmisjäägid:  
  2619 00 10 00 - kõrgahjutolm
    - muud:  
  2619 00 91 00 - - jäätmed, kasutatavad neist raua või mangaani eraldamiseks
  2619 00 93 00 - - räbu, kasutatav temast titaanoksiidi eraldamiseks
  2619 00 95 00 - - jäätmed, kasutatavad neist vanaadiumi eraldamiseks
  2619 00 99 00 - - muud
2620   Tuhad ja jäägid (v.a raua või terase tootmisel saadud), mis sisaldavad arseeni, metalli või metalliühendeid:  
    - peamiselt tsinki sisaldavad:  
  2620 11 00 00 - - tsingijoodis (galvaniseerimisjäätmed)
  2620 19 00 00 - - muud
    - peamiselt pliid sisaldavad:  
  2620 21 00 00 - - pliibensiini jäägid ja antidetonatsiooniliste pliiühendite jäägid
  2620 29 00 00 - - muud
  2620 30 00 00 - peamiselt vaske sisaldavad
  2620 40 00 00 - peamiselt alumiiniumi sisaldavad
  2620 60 00 00 - arseeni, elavhõbedat, talliumi või nende segusid sisaldavad tuhad ja jäägid, mida kasutatakse kas arseeni või nende metallide ekstraheerimiseks või nende keemiliste ühendite tootmiseks
    - muud:  
  2620 91 00 00 - - antimoni, berülliumi, kaadmiumi, kroomi või nende segusid sisaldavad tuhad ja jäägid
  2620 99 - - muud:  
  2620 99 10 00 - - - peamiselt niklit sisaldavad
  2620 99 20 00 - - - peamiselt nioobiumi ja tantaali sisaldavad
  2620 99 30 00 - - - peamiselt volframi sisaldavad
  2620 99 40 00 - - - peamiselt tina sisaldavad
  2620 99 50 00 - - - peamiselt molübdeeni sisaldavad
  2620 99 60 00 - - - peamiselt titaani sisaldavad
  2620 99 70 00 - - - peamiselt koobaltit sisaldavad
  2620 99 80 00 - - - peamiselt tsirkooni sisaldavad
  2620 99 90 00 - - - muud
2621   Muu räbu ja tuhk (sh merevetikate tuhk – kelp); olmejäätmete põletamise tuhad ja jäägid:  
  2621 10 00 00 - olmejäätmete põletamise tuhad ja jäägid
  2621 90 00 00 - muud

GRUPP 27

MINERAALSED KÜTUSED; MINERAALÕLID JA NENDE DESTILLEERIMISSAADUSED; BITUMINOOSSED MINERAALID; MINERAALSED VAHAD

Märkused grupi kohta:

1. Siia gruppi ei kuulu:
a) teatud kindla keemilise koostisega orgaanilised ühendid (v.a puhas metaan ja propaan, mis klassifitseeritakse rubriigis 2711);
b) ravimid, mis on klassifitseeritud rubriikides 3003 ja 3004;
c) segatud küllastumata süsivesinikud, mis kuuluvad rubriikidesse 3301, 3302 ja 3805.

2. Rubriigis 2710 ei tähistata terminiga «naftaõlid ja mineraalõlid» ainult naftaõlisid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, vaid ka õlisid ja segatud küllastumata süsivesinikke, mis on saadud mis tahes viisil, tingimusel, et mittearomaatsete koostisosade mass ületab aromaatsete koostisosade massi.

Kuid selle terminiga ei hõlmata vedelaid sünteetilisi polüolefiine, mille mahust vähem kui 60% destilleerub temperatuuril 300 °C ja rõhul 1013 millibaari, kui kasutatakse madalal rõhul destilleerimise meetodit (grupp 39).

3. Rubriigis 2710 tähistatakse terminiga «õlijäätmed» jäätmeid, mis sisaldavad peamiselt naftaõlisid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid (nagu on kirjeldatud selle grupi märkuses 2), olenemata sellest, kas need on veega segatud või mitte. Need hõlmavad:
a) õlisid, mis enam ei kõlba toormena kasutamiseks (näiteks kasutatud määrdeõlid, kasutatud hüdroõlid ja kasutatud naftaõlid);
b) naftaõlide hoidlate õlide jääke, mis sisaldavad peamiselt toorme tootmises kasutatavaid õlisid ja kütuselisandite (näiteks kemikaalide) kõrget kontsentratsiooni; ning
c) õlisid, mis on emulsioonina vees või segunenud veega, näiteks õlireostusest, hoidlate pesust või lõiketöötluses kasutatavatest metallitöötlusõlidest tekkinud õlid.

Märkused alamrubriikide kohta:

1. Alamrubriigis 2701 11 tähistatakse terminiga «antratsiit» sütt, milles lendainete sisaldus (kuivainest ilma mineraalaineteta) ei ületa 14%.

2. Alamrubriigis 2701 12 tähistatakse terminiga «bituminoosne kivisüsi» sütt, mille lendainete sisaldus (kuivainest ilma mineraalaineteta) on üle 14% ja mille kütteväärtus (tooraine alusel, ilma mineraalaineteta) on võrdne või suurem kui 5833 kcal/kg.

3. Alamrubriikides 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 ja 2707 60 tähistatakse terminitega «bensool (benseen)», «toluool (tolueen)», «ksülool (ksüleen)», «naftaliin» ja «fenool» tooteid, mis sisaldavad rohkem kui 50% massist vastavalt puhast benseeni, tolueeni, ksüleeni, naftaleeni ja fenoole.

4. Alamrubriigis 2710 11 tähistatakse terminiga «kerged destillaadid ja preparaadid» naftasaadusi ja preparaate, mille mahust (k.a kaod) destilleerub 210 °C juures 90% või rohkem (ASTM 86 meetodi järgi).

Täiendavad märkused:

1. Rubriigis 2710 tähistatakse terminitega:
a) «spetsiaalsed bensiinid» (kaubakoodid 2710 11 21 42, 2710 11 21 43 ja 2710 11 25 00) kergeid destillaate, mis on määratletud selle grupi märkuses 4 alamrubriikide kohta ja mis ei sisalda antidetoneerivaid lisandeid ning temperatuurivahemik, mille jooksul destilleerub 5% ja 90% nende mahust (k.a kaod), ei ületa 60 °C;
b) «lahustibensiin (lakibensiin)» (kaubakoodid 2710 11 21 42 ja 2710 11 21 43) spetsiaalseid bensiine, mis on määratletud punktis a) ja mille leekpunkt on kõrgem kui 21 °C Abel-Pensky meetodi järgi;
c) «keskmised destillaadid» (kaubakoodid 2710 19 11 00 – 2710 19 29 37) naftafraktsioone jt naftasaadusi, mille mahust (k.a kaod) destilleerub temperatuuril 210 °C alla 90% ja temperatuuril 250 °C 65% või enam (ASTM D 86 meetodi järgi);
d) «rasked destillaadid» (kaubakoodid 2710 19 31 00 – 2710 19 99 00) raskeid naftafraktsioone jt naftasaadusi, mille mahust (k.a kaod) destilleerub temperatuuril 250 °C alla 65% ASTM D 86 meetodi järgi, või fraktsioone, mille destilleerumise % temperatuuril 250 °C ei ole selle meetodi järgi määratav;
e) «gaasiõlid» (kaubakoodid 2710 19 31 00 – 2710 19 49 37) raskeid naftafraktsioone, mis on määratletud punktis d) ja mille mahust (k.a kaod) destilleerub temperatuuril 350 °C ASTM D 86 meetodi järgi 85% või rohkem;
f) «kütteõlid» (kaubakoodid 2710 19 51 00 – 2710 19 69 00) punktis d) määratletud raskeid naftafraktsioone (v.a punktis e) määratletud gaasiõlid), mille lahustel on kolorimeetrilise parameetri K juures viskoossus V järgmine:
– mitte suurem, kui näidatud alltoodud tabeli I reas, sulfaattuhasisalduse juures alla 1% (ASTM D 874 meetodi järgi) ja seebistumise indeksi juures alla 4 (ASTM D 939-54);
– suurem kui näidatud tabeli II reas, sealjuures voolavuse kadumise temperatuur ei ole alla 10 °C ASTM D 97 meetodi järgi;
– suurem kui näidatud tabeli I reas, kuid mitte suurem kui tabeli II reas, kui 300 °C juures ASTM D 86 meetodi järgi destilleerub 25% või rohkem mahust või kui 300 °C juures destilleerub vähem kui 25% mahust, kui hangumistemperatuur on kõrgem kui –10 °C ASTM D 97 meetodi järgi. Need parameetrid kehtivad fraktsioonide ja saaduste kohta, mille lahuse kolorimeetriline parameeter K on alla 2.

Kolorimeetrilise parameetri K ja viskoossuse V vastavus

K   0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

V

I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1
II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1

K   4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 ja rohkem

V

I 119 200 335 562 943 1580 2650
II 119 200 335 562 943 1568 2650

Termin «viskoossus V» tähistab kinemaatilist viskoossust 50 °C juures mõõdetuna 0,000001 m2/s ASTM D 445 meetodi järgi.

Termin «lahuse kolorimeetriline parameeter» tähistab lahuse värvust, mis on määratud ASTM D 1500 meetodi järgi, pärast seda, kui 1 osa saadusest (mahu järgi) on segatud 100 osa (mahu järgi) süsiniktetrakloriidiga. Värvus tuleb määrata kohe pärast lahuse moodustamist.

Kaubakoodide 2710 19 51 00 – 2710 19 69 00 alla kuuluvad ainult loomulikku värvi vedelkütused.

Nende kaubakoodide alla ei kuulu rasked destillaadid, mis on määratletud punktis d) ja mille kohta ei ole võimalik välja tuua:
– destilleerumise protsendilist määra kogusest 250 °C juures ASTM D 86 meetodi järgi;
– kinemaatilist viskoossust 50 °C juures ASTM D 445 meetodi järgi;
– kolorimeetrilist parameetrit K meetodi ASTM D 1500 järgi.

Sellised saadused kuuluvad kaubakoodide 2710 19 71 00 – 2710 19 99 00 alla.

2. Rubriigis 2712 võib terminit «toorvaseliin» (kaubakood 2712 10 10 00) kasutada petrolaatumi kohta, mille loomuliku värvi kolorimeetriline parameeter on üle 4,5 ASTM D 1500 meetodi järgi.

3. Kaubakoodide 2712 90 31 00 – 2712 90 39 00 all kasutatakse terminit «töötlemata» saaduste kohta:
a) mille naftafraktsioonide sisaldus meetodi ASTM D 721 järgi on 3,5 või kõrgem, kui nende viskoossus 100 °C juures on väiksem kui 0,000009 m2/s meetodi ASTM D 445 järgi või
b) mille kolorimeetrilised parameetrid on suuremad kui 3 ASTM D 1500 meetodi järgi, kui nende viskoossus 100 °C juures on 0,000009 m2/s või suurem ASTM D 445 meetodi järgi.

4. Rubriikides 2710, 2711 ja 2712 kasutatakse terminit «spetsiifiline töötlemisprotsess» järgmiste protsesside kohta:
a) vaakumdestillatsioon;
b) redestillatsioon väga põhjaliku fraktsioneerimise kaudu;
c) krakkimine;
d) reformeerimine;
e) ekstraheerimine selektiivsete lahuste abil;
f) protsess, mis sisaldab kõiki järgmisi operatsioone: töötlemine kontsentreeritud väävelhappega, ooleumiga (suitsev väävelhape) või vääveltrioksiidiga; neutraliseerimine aluseliste toimeainetega; dekoloreerimine (pleegitamine) ja rektifitseerimine looduslike aktiivmuldadega, aktiivsöe või boksiidiga;
g) polümerisatsioon;
h) alküülimine;
ij) isomerisatsioon;
k) (ainult saaduste kohta kaubakoodide 2710 19 31 00 – 2710 19 99 00 all) desulfuratsioon, kasutades vesinikku, mis eemaldab vähemalt 85% väävlist, mis sisaldub töödeldavates saadustes (meetod ASTM D 1266-59T);
l) (ainult rubriigi 2710 saaduste kohta) deparafiinimine, ükskõik millise protsessi abil, v.a filtreerimine;
m) (ainult saaduste kohta kaubakoodide 2710 19 31 00 – 2710 19 99 00 all) töötlemine vesinikuga rõhu juures, mis on suurem kui 20 baari (2000 kPa), ja temperatuuril, mis on kõrgem kui 250 °C, kasutades katalüsaatoreid (v.a desulfureerivad katalüsaatorid), juhul kui vesinik on keemilise reaktsiooni aktiivne komponent. Määrdeõlide (kaubakoodid 2710 19 71 00 – 2710 19 99 00) edasine töötlemine vesinikuga (näiteks hüdropuhastus, dekoloreerimine) peamiselt värvuse või stabiilsuse parandamiseks ei kuulu spetsiifiliste protsesside hulka;
n) (ainult saaduste kohta kaubakoodide 2710 19 51 00 – 2710 19 69 00 all) destilleerimine atmosfäärirõhu all tingimusel, et saaduste mahust (k.a kaod) destilleerub 300 °C juures vähem kui 30% ASTM D 86 meetodi järgi;
o) (ainult saaduste kohta kaubakoodide 2710 19 71 00 – 2710 19 99 00 all) töötlemine kõrgsageduse elektrilahendusega;
p) üksnes toodetele kaubakoodi 2712 90 31 00 all: õlitustamise otstarbeline kristallisatsioon.

Lisamärkus:

Käesoleva grupi märkuses 3 alamrubriikide kohta nimetatud ained puhtusastmega 95% ja rohkem kuuluvad gruppi 29.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
2701   Kivisüsi; briketid jm kivisöest toodetud tahkekütused:  
    - kivisüsi, k.a söetolm, aglomeerimata:  
  2701 11 - - antratsiit:  
  2701 11 10 00 - - - lenduvate ainete sisaldusega (ümber arvestatuna kuivainele ilma mineraalaineteta) kuni 10% massist
  2701 11 90 00 - - - muud
  2701 12 - - bituminoosne kivisüsi:  
  2701 12 10 00 - - - koksisüsi
  2701 12 90 00 - - - muud
  2701 19 00 00 - - muu kivisüsi
  2701 20 00 00 - kivisöebriketid jms kivisöest toodetud tahkekütused
2702   Pruunsüsi (ligniit), aglomeeritud või aglomeerimata (v.a gagaat – pigisüsi):  
  2702 10 00 00 - aglomeerimata, pulbristatud või mitte
  2702 20 00 00 - aglomeeritud
2703 2703 00 00 00 Turvas (sh freesturvas), aglomeeritud või aglomeerimata
2704 2704 00 Koks ja poolkoks kivisöest, ligniidist või turbast (aglomeeritud või aglomeerimata); retordisüsi:  
    - koks ja poolkoks söest:  
  2704 00 11 00 - - elektroodide valmistamiseks
  2704 00 19 00 - - muud
  2704 00 30 00 - koks ja poolkoks ligniidist
  2704 00 90 00 - muud
2705 2705 00 00 00 Kivisöegaas, veegaas, generaatorigaas jms gaasid (v.a naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud) 1000 m3
2706 2706 00 00 00 Kivisöe-, ligniidi- või turbatõrv ja muud mineraalsed tõrvad (dehüdratiseeritud või mitte, osaliselt destilleeritud või destilleerimata, sh taastatud tõrvad)
2707   Õlid jm tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast; analoogsed tooted, milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi:  
  2707 10 - bensool (benseen):  
  2707 10 10 00 - - kasutamiseks kütusena
  2707 10 90 00 - - muuks otstarbeks
  2707 20 - toluool (tolueen):  
  2707 20 10 00 - - kasutamiseks kütusena
  2707 20 90 00 - - muuks otstarbeks
  2707 30 - ksülool (ksüleen):  
  2707 30 10 00 - - kasutamiseks kütusena
  2707 30 90 00 - - muuks otstarbeks
  2707 40 00 00 - naftaliin
  2707 50 - muud aromaatsete süsivesinike segud, mille mahust 65% või rohkem (k.a kaod) destilleerub 250 °C juures (ASTM D 86 meetodiga):  
  2707 50 10 00 - - kasutamiseks kütusena
  2707 50 90 00 - - muuks otstarbeks
  2707 60 00 00 - fenoolid
    - muud:  
  2707 91 00 00 - - kreosootõlid
  2707 99 - - muud:  
    - - - puhastamata fraktsioonid:  
  2707 99 11 00 - - - - puhastamata kerged fraktsioonid, mille mahust 90% või rohkem destilleerub kuni 200 °C juures
  2707 99 19 00 - - - - muud
  2707 99 30 00 - - - sulfoonitud kerged fraktsioonid
  2707 99 50 00 - - - aluselised saadused
  2707 99 70 00 - - - antratseen
    - - - muud:  
  2707 99 91 00 - - - - rubriiki 2803 kuuluvate toodete saamiseks
  2707 99 99 00 - - - - muud
2708   Kivisöetõrvast või muudest mineraaltõrvadest saadud pigi ja pigikoks:  
  2708 10 00 00 - pigi
  2708 20 00 00 - pigikoks
2709 2709 00 Toornafta ja bituminoossetest mineraalidest toodetud toorõlid:  
  2709 00 10 00 - looduslikud gaasikondensaadid
    - muud:  
  2709 00 90 31 - - põlevkivitoorõli (v.a põlevkivi-kütteõli)
  2709 00 90 32 - - muud
2710   Naftaõlid ja mineraalõlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata õlid (põhikomponendina sisaldavad massist 70% või rohkem naftaõlisid või mineraalõlisid); õlijäätmed:  
    - naftaõlid ja mineraalõlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata õlid (põhikomponendina sisaldavad massist 70% või rohkem naftaõlisid või mineraalõlisid):  
  2710 11 - - kerged destillaadid ja preparaadid:  
  2710 11 11 00 - - - spetsiifiliste töötlemisprotsesside jaoks
  2710 11 15 00 - - - keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud kaubakoodi 2710 11 11 00 juures
    - - - muuks otstarbeks:  
    - - - - spetsiaalsed bensiinid:  
    - - - - - lahustibensiin (lakibensiin), nõudes mahuga:  
  2710 11 21 42 - - - - - - kuni 1 liiter
  2710 11 21 43 - - - - - - üle 1 liitri
  2710 11 25 00 - - - - - muud
    - - - - muud:  
    - - - - - mootoribensiinid:  
  2710 11 31 00 - - - - - - lennukibensiin (aviobensiin)
    - - - - - - muud, mille pliisisaldus on:  
    - - - - - - - kuni 0,013 g/l:  
  2710 11 41 34 - - - - - - - - oktaaniarvuga uurimismeetodil alla 95 1000 l
  2710 11 45 35 - - - - - - - - oktaaniarvuga uurimismeetodil 95 ja rohkem, kuid alla 98 1000 l
  2710 11 49 00 - - - - - - - - oktaaniarvuga uurimismeetodil 98 ja rohkem 1000 l
    - - - - - - - üle 0,013 g/l:  
    - - - - - - - - oktaaniarvuga uurimismeetodil alla 98:  
  2710 11 51 34 - - - - - - - - - oktaaniarvuga uurimismeetodil alla 95 1000 l
  2710 11 51 35 - - - - - - - - - oktaaniarvuga uurimismeetodil 95 ja rohkem, kuid alla 98 1000 l
  2710 11 59 00 - - - - - - - - oktaaniarvuga uurimismeetodil 98 ja rohkem 1000 l
  2710 11 70 00 - - - - - reaktiivmootoribensiin
  2710 11 90 00 - - - - - muud kerged fraktsioonid
  2710 19 - - muud:  
    - - - keskmised destillaadid:  
  2710 19 11 00 - - - - spetsiifiliste töötlemisprotsesside jaoks
  2710 19 15 00 - - - - keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud kaubakoodi 2710 19 11 00 juures
    - - - - muuks otstarbeks:  
    - - - - - petrool:  
  2710 19 21 00 - - - - - - reaktiivkütus (lennukipetrool)
  2710 19 25 00 - - - - - - muud
    - - - - - muud:
  2710 19 29 36 - - - - - - diislikütus  
  2710 19 29 37 - - - - - - muud, sh kerge kütteõli  
    - - - rasked destillaadid:  
    - - - - gaasiõlid:  
  2710 19 31 00 - - - - - spetsiifiliste töötlemisprotsesside jaoks
  2710 19 35 00 - - - - - keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud kaubakoodi 2710 19 31 00 juures
    - - - - - muuks otstarbeks:  
    - - - - - - väävlisisaldusega kuni 0,05% massist:
  2710 19 41 36 - - - - - - - diislikütus  
  2710 19 41 37 - - - - - - - muud, sh kerge kütteõli  
  2710 19 45 37 - - - - - - väävlisisaldusega üle 0,05%, kuid mitte üle 0,2% massist
  2710 19 49 37 - - - - - - väävlisisaldusega üle 0,2% massist
    - - - - kütteõlid:  
  2710 19 51 00 - - - - - spetsiifiliste töötlemisprotsesside jaoks
  2710 19 55 00 - - - - - keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud kaubakoodi 2710 19 51 00 juures
    - - - - - muuks otstarbeks:  
    - - - - - - väävlisisaldusega kuni 1% massist:  
  2710 19 61 38 - - - - - - - põlevkivi-kütteõli
  2710 19 61 39 - - - - - - - muud
  2710 19 63 00 - - - - - - väävlisisaldusega üle 1%, aga mitte üle 2% massist
  2710 19 65 00 - - - - - - väävlisisaldusega üle 2%, aga mitte üle 2,8% massist
  2710 19 69 00 - - - - - - väävlisisaldusega üle 2,8% massist
    - - - - määrdeõlid; muud õlid:  
  2710 19 71 00 - - - - -spetsiifiliste töötlemisprotsesside jaoks
  2710 19 75 00 - - - - - keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud kaubakoodi 2710 19 71 00 juures
    - - - - - muuks otstarbeks:  
    - - - - - - mootoriõlid, kompressoriõlid, turbiiniõlid:
  2710 19 81 40 - - - - - - - mootoriõlid
  2710 19 81 41 - - - - - - - muud  
  2710 19 83 00 - - - - - - hüdroõlid
  2710 19 85 00 - - - - - - valged õlid, parafiinõli
  2710 19 87 00 - - - - - - masinaõlid ja transmissiooniõlid
  2710 19 91 00 - - - - - - metallitöötlusõlid, vormiõlid, korrosioonitõrjeõlid
  2710 19 93 00 - - - - - - elektriisolatsiooniõlid
  2710 19 99 00 - - - - - - muud määrdeõlid ja muud õlid
    - õlijäätmed:  
  2710 91 00 00 - - polüklooritud bifenüüle (PCB-sid), polüklooritud terfenüüle (PCT-sid) või polübroomitud bifenüüle (PBB-sid) sisaldavad
  2710 99 00 00 - - muud
2711   Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud:  
    - veeldatud:  
  2711 11 00 00 - - maagaas (looduslik gaas) TJ
  2711 12 - - propaan:  
    - - - propaan puhtusastmega mitte alla 99%:  
  2711 12 11 00 - - - - kütusena kasutamiseks
  2711 12 19 00 - - - - muuks otstarbeks
    - - - muud:  
  2711 12 91 00 - - - - spetsiifiliste töötlemisprotsesside jaoks
  2711 12 93 00 - - - - keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud kaubakoodi 2711 12 91 00 juures
    - - - - muuks otstarbeks:  
  2711 12 94 00 - - - - - puhtusastmega üle 90%, aga alla 99%
  2711 12 97 00 - - - - - muud
  2711 13 - - butaan:  
  2711 13 10 00 - - - spetsiifiliste töötlemisprotsesside jaoks
  2711 13 30 00 - - - keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud kaubakoodi 2711 13 10 00 juures
    - - - muuks otstarbeks:  
  2711 13 91 00 - - - - puhtusastmega üle 90%, aga alla 95%
  2711 13 97 00 - - - - muud
  2711 14 00 00 - - etüleen, propüleen, butüleen ja butadieen
  2711 19 00 00 - - muud
    - gaasilises olekus:  
  2711 21 00 00 - - maagaas (looduslik gaas) TJ
  2711 29 00 00 - - muud
2712   Vaseliin; parafiin, mikrokristalliline naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata:  
  2712 10 - vaseliin:  
  2712 10 10 00 - - toorvaseliin (puhastamata)
  2712 10 90 00 - - muud
  2712 20 - parafiin õlisisaldusega alla 0,75% massist:  
  2712 20 10 00 - - sünteetiline parafiin molekulmassiga alates 460 kuni 1560
  2712 20 90 00 - - muud
  2712 90 - muud:  
    - - osokeriit (maavaha), ligniitvaha või turbavaha (looduslikud):  
  2712 90 11 00 - - - töötlemata (puhastamata)
  2712 90 19 00 - - - muud
    - - muud:  
    - - - töötlemata:  
  2712 90 31 00 - - - - spetsiifiliste töötlemisprotsesside jaoks
  2712 90 33 00 - - - - keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud kaubakoodi 2712 90 31 00 juures
  2712 90 39 00 - - - - muuks otstarbeks
    - - - muud:  
  2712 90 91 00 - - - - 1-alkeenide segu, mis sisaldab 80% või rohkem 1-alkeene süsinikuahela pikkusega alates 24, kuid mitte üle 28 aatomi
  2712 90 99 00 - - - - muud
2713   Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või mineraalõlide tootmisjäätmed:  
    - naftakoks:  
  2713 11 00 00 - - kaltsineerimata
  2713 12 00 00 - - kaltsineeritud
  2713 20 00 00 - naftabituumen
  2713 90 - muud nafta- või mineraalõlide tootmisjäätmed:  
  2713 90 10 00 - - rubriigis 2803 nimetatud toodete saamiseks
  2713 90 90 00 - - muud
2714   Looduslik bituumen ja asfalt; bituminoossed kildad, põlevkivid ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid:  
  2714 10 - bituminoossed kildad, põlevkivid ja õliliivad:  
  2714 10 00 44 - - põlevkivi (kukersiit)
  2714 10 00 45 - - muud
  2714 90 00 00 - muud
2715 2715 00 00 00 Bituuumenisegud loodusliku asfaldi, loodusliku bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrvade või asfaldipigi baasil (näiteks bituumenmastiks, asfaltbituumen)
2716 2716 00 00 00 Elektrienergia 1000 kWh

VI JAOTIS

KEEMIATÖÖSTUSE JA SELLEGA SEOTUD TÖÖSTUSHARUDE TOODANG

Märkused jaotise kohta:

1.
a) rubriigis 2844 või 2845 toodud kirjeldustele vastavad tooted (muud kui radioaktiivsed maagid) tuleb klassifitseerida ainult nendes rubriikides, mitte nomenklatuuri mõnes muus rubriigis.
b) kooskõlas ülaltoodud punktiga a) tuleb rubriigis 2843 või 2846 toodud kirjeldustele vastavad tooted klassifitseerida ainult nendes rubriikides, mitte mõnes muus selle jaotise rubriigis.

2. Kooskõlas ülaltoodud märkusega 1 tuleb kaubad, mida võib klassifitseerida rubriikides 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ja 3808 seetõttu, et neid väljastatakse kas kindlates doosides või jaekaubanduse tarbeks, klassifitseerida ainult nendes rubriikides, mitte mõnes muus selle jaotise rubriigis.

3. Tooted, mida kaubastatakse komplektidena kahest või enamast eri komponendist, kusjuures mõned või siis kõik komponendid kuuluvad siia jaotisse ja on ette nähtud omavahel segamiseks, et saada VI või VII jaotises kirjeldatud tooteid, tuleb klassifitseerida sellele tootele vastavas rubriigis tingimusel, et koostisosad:
a) on sarnaselt pakendatud ja on selgelt väljendatult ette nähtud koos kasutamiseks ilma eelneva ümberpakkimiseta;
b) kaubastatakse komplektina;
c) neid võib identifitseerida kas nende olemuse või siis nendevaheliste proportsioonide alusel üksteist täiendavateks toodeteks.

GRUPP 28

ANORGAANILISED KEMIKAALID; VÄÄRISMETALLIDE, HARULDASTE MULDMETALLIDE, RADIOAKTIIVSETE ELEMENTIDE JA ISOTOOPIDE ANORGAANILISED JA ORGAANILISED ÜHENDID

Märkused grupi kohta:

1. Kui tekstis pole kirjeldatud teisiti, siis selle grupi rubriikidesse kuuluvad ainult:
a) üksikud keemilised elemendid ja kindla keemilise koostisega ühendid, mis kas sisaldavad või ei sisalda lisaaineid;
b) eespool punktis a) nimetatud tooted vees lahustatutena;
c) eespool punktis a) nimetatud tooted lahustatutena muudes lahustites tingimusel, et lahustamine on nende säilitamise ja transportimise tavaliseks ja hädavajalikuks tingimuseks, kusjuures lahustamine ei tohi muuta neid tooteid kasutatavateks rohkem spetsiifilistel kui üldotstarbelistel eesmärkidel;
d) eespool punktides a, b ja c nimetatud tooted, millele on säilitamise või transportimise hõlbustamiseks lisatud stabilisaatoreid (k.a paakumist vältivad vahendid);
e) eespool punktis a, b, c või d nimetatud tooted, millele on lisatud kas nende identifitseerimise hõlbustamiseks või siis ohutuse tagamiseks tolmuvastaseid või värv- või lõhnaaineid, kusjuures nende ainete lisamine ei tohi muuta neid tooteid kasutatavateks rohkem spetsiifilistel kui üldotstarbelistel eesmärkidel.

2. Lisaks orgaaniliste ainetega stabiliseeritud ditioniitidele ja sulfoksülaatidele (rubriik 2831), karbonaatidele ja anorgaanilistele peroksokarbonaatidele (rubriik 2836), tsüaniididele, tsüaniidoksiididele ja anorgaanilistele komplekstsüaniididele (rubriik 2837), fulminaatidele, tsüanaatidele ja anorgaanilistele tiotsüanaatidele (rubriik 2838), rubriikides 2843–2846 klassifitseeritud orgaanilistele ühenditele ning karbiididele (rubriik 2849) klassifitseeritakse siin grupis ainult järgmised süsinikuühendid:
a) süsinikoksiidid, vesiniktsüaniid, fulmiinhape (paukhape), isotsüaanhape, tiotsüaanhape ja teised liht- ja liittsüanohapped (rubriik 2811);
b) süsiniku halogeenoksiidid (rubriik 2812);
c) süsinikdisulfiid (rubriik 2813);
d) tiokarbonaadid, seleenkarbonaadid, telluurkarbonaadid, seleentsüaniidid, telluurtsüaniidid, tetratiotsüonaatdiaminokromaadid ja muud anorgaanilised komplekstsüanaadid (rubriik 2842);
e) karbamiidiga tahkestatud vesinikperoksiid (rubriik 2847), süsiniku sulfoksiidid, tiokarbonüülhalogeniidid, tsüaan, tsüanohalogeniidid ning tsüaanamiidid ja tema metalli derivaadid (rubriik 2851), v.a kaltsiumtsüaanamiid, kas puhtalt või lisanditega (grupp 31).

3. Vastavalt märkuses 1 VI jaotise kohta toodud reeglitele ei kuulu sellesse gruppi:
a) naatriumkloriid ja magneesiumoksiid nii puhtal kujul kui ka lisanditega, mis on klassifitseeritud V jaotises;
b) orgaanilised ja anorgaanilised ühendid, v.a need, mis on nimetatud märkuses 2 grupi 28 kohta;
c) tooted, mis on nimetatud märkustes 2, 3, 4 ja 5 grupi 31 kohta;
d) anorgaanilised tooted, mida kasutatakse luminofooridena ja mis on klassifitseeritud rubriigis 3206; frittklaas ja klaasipulber, -graanulid või -helbed, mis on klassifitseeritud rubriigis 3207;
e) tehisgrafiit (rubriik 3801); vahendid, mida kasutatakse tulekustutite või tulekustutusgranaatide täitmiseks (rubriik 3813); jaemüügiks pakendatud, tindiplekkide eemaldamise vahendid (rubriik 3824); leelismetallide ja leelismuldmetallide halogeniidide tehiskristallid (v.a optilised elemendid) massiga mitte vähem kui 2,5 g iga kristall (rubriik 3824);
f) vääris- või poolvääriskivid (looduslikud, tehislikud või taastatud), samuti nende kivide tolm ja pulber (rubriigid 7102–7105), väärismetallid ja nende sulamid, mis on klassifitseeritud grupis 71;
g) metallid, puhtad ja lisanditega, samuti nende sulamid ja metallkeraamika, k.a paagutatud metallkarbiidid (metalliga paagutatud metallkarbiidid), mis on klassifitseeritud XV jaotises;
h) optilised elemendid, näiteks leelis- ja leelismuldmetallide halogeniidid (rubriik 9001).

4. Selle grupi alamgruppidesse II ja IV kuuluvate mittemetallide ja metallide hapetest koosnevad kindla keemilise koostisega liithapped tuleb klassifitseerida rubriigis 2811.

5. Rubriikides 2826–2842 klassifitseeritakse ainult metallide või ammooniumisoolad või peroksosoolad. Kaksik- ja liitsoolad klassifitseeritakse rubriigis 2842, kui tekstis pole ette nähtud teisiti.

6. Rubriiki 2844 kuuluvad ainult:
a) tehneetsium (järjenumbriga 43), promeetium (järjenumbriga 61), poloonium (järjenumbriga 84) ja kõik elemendid järjenumbritega üle 84;
b) looduslikud ja tehislikud radioaktiivsed isotoobid (k.a XIV ja XV jaotistesse kuuluvate vääris- ja põhimetallide isotoobid), eraldi või segudes;
c) nende elementide ja isotoopide ühendid, kas anorgaanilised või orgaanilised, kas keemiliselt määratud või määramata koostisega, eraldi või segudes;
d) sulamid, dispersioonid (k.a metallkeraamika), keraamikatooted ja segud, mis sisaldavad neid elemente või nende isotoope, samuti nimetatud elementide ja nende isotoopide anorgaanilised ja orgaanilised ühendid, mille radioaktiivsus on suurem kui 0,002 mikroküriid grammi kohta (0,002 µCi/g ehk 74 Bq/g);
e) tuumareaktorites kasutatavad kütuseelemendid;
f) radioaktiivsed jäägid, nii kasutamiskõlblikud kui ka kasutamiskõlbmatud. Märkustes grupi 28 kohta ning rubriikides 2844 ja 2845 mõistetakse «isotoopide» all:
– üksikuid nukliide, välja arvatud need, mis esinevad looduses vaid monoisotoopidena;
– ühe ja sama elemendi isotoopide segusid, mis on rikastatud ühe või mitme isotoobiga neist, st milles looduslik isotoopide vahekord on kunstlikult muudetud.

7. Rubriiki 2848 kuulub vaskfosfiid, mis sisaldab rohkem kui 15% massist fosforit.

8. Elektroonikas lisanditena kasutatavad keemilised elemendid (näiteks räni ja seleen) töötlemata kujul (tõmmatud või silindrite või varraste kujul), klassifitseeritakse selles grupis. Kui nad on lõigatud näiteks ketaste, plaatide jms kujuliseks, klassifitseeritakse nad rubriigis 3818.

Täiendav märkus:

Kui pole määratletud teisiti, siis alamrubriikides nimetatud soolad on nii hapete kui ka aluste soolad.

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
    I. Keemilised elemendid  
2801   Fluor, kloor, broom ja jood:  
  2801 10 00 00 - kloor
  2801 20 00 00 - jood
  2801 30 - fluor; broom:  
  2801 30 10 00 - - fluor
  2801 30 90 00 - - broom
2802 2802 00 00 00 Sublimeeritud või sadestatud väävel; kolloidne väävel
2803 2803 00 Süsinik (tahmad ning muu süsinik mujal nimetamata kujul):  
  2803 00 10 00 - metaanitahm
  2803 00 80 00 - muud
2804   Vesinik, väärisgaasid ja muud mittemetallid:  
  2804 10 00 00 - vesinik m3 norm
    - väärisgaasid:  
  2804 21 00 00 - - argoon m3 norm
  2804 29 - - muud:  
  2804 29 10 00 - - - heelium m3 norm
  2804 29 90 00 - - - muud m3 norm
  2804 30 00 00 - lämmastik m3 norm
  2804 40 00 00 - hapnik m3 norm
  2804 50 - boor; telluur:  
  2804 50 10 00 - - boor
  2804 50 90 00 - - telluur
    - räni:  
  2804 61 00 00 - - ränisisaldusega mitte alla 99,99% massist
  2804 69 00 00 - - muud
  2804 70 00 00 - fosfor
  2804 80 00 00 - arseen
  2804 90 00 00 - seleen
2805   Leelismetallid ja leelismuldmetallid; haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (puhtal kujul, segude või sulamitena); elavhõbe:  
    - leelismetallid ja leelismuldmetallid:  
  2805 11 00 00 - - naatrium
  2805 12 00 00  - - kaltsium
  2805 19 - - muud:
  2805 19 10 00 - - - strontsium ja baarium
  2805 19 90 00 - - - muud
  2805 30 - haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (puhtal kujul, segude või sulamitena):  
  2805 30 10 00 - - segud või sulamid
  2805 30 90 00 - - muud
  2805 40 - elavhõbe:  
  2805 40 10 00 - - pudelites netomahuga 34,5 kg (standardmass), hinnaga kuni 224 € pudel
  2805 40 90 00 - - muud
    II. Anorgaanilised happed ja mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid  
2806   Vesinikkloriid (soolhape); kloroväävelhape:  
  2806 10 00 00 - vesinikkloriid (soolhape)
  2806 20 00 00 - kloroväävelhape
2807 2807 00 Väävelhape; ooleum:  
  2807 00 10 00 - väävelhape
  2807 00 90 00 - ooleum
2808 2808 00 00 00 Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped
2809   Difosforpentoksiid; fosforhape; polüfosforhapped määratud või määramata keemilise koostisega:  
  2809 10 00 00 - difosforpentoksiid kg P2O5
  2809 20 00 00 - fosforhape ja polüfosforhapped kg P2O5
2810 2810 00 Booroksiidid; boorhapped:  
  2810 00 10 00 - diboortrioksiid
  2810 00 90 00 - muud
2811   Muud anorgaanilised happed ja mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid:  
    - muud anorgaanilised happed:  
  2811 11 00 00 - - vesinikfluoriid (vesinikfluoriidhape)
  2811 19 - - muud:  
  2811 19 10 00 - - - vesinikbromiid (broomvesinikhape)
  2811 19 20 00 - - - vesiniktsüaniid (tsüaanvesinikhape)
  2811 19 80 00 - - - muud
    - muud mittemetallide anorgaanilised hapnikusisaldusega ühendid:  
  2811 21 00 00 - - süsinikdioksiid
  2811 22 00 00 - - ränidioksiid
  2811 23 00 00 - - vääveldioksiid
  2811 29 - - muud:  
  2811 29 10 00 - - - väävel(VI)oksiid (väävelhappe anhüdriid); diarseentrioksiid (arseen(III) oksiid)
  2811 29 30 00 - - - lämmastikoksiidid
  2811 29 90 00 - - - muud
    III. Mittemetallide ühendid halogeenide ja väävliga  
2812   Halogeniidid ja mittemetallide halogeniidoksiidid:  
  2812 10 - kloriidid ja mittemetallide klooroksiidid:  
    - - fosfori kloriidid ja klooroksiidid:  
  2812 10 11 00 - - - fosfortriklooroksiid
  2812 10 15 00 - - - fosfortrikloriid
  2812 10 16 00 - - - fosforpentakloriid
  2812 10 18 00 - - - muud
    - - muud:  
  2812 10 91 00 - - - divääveldikloriid
  2812 10 93 00 - - - vääveldikloriid
  2812 10 94 00 - - - fosgeen (karbonüülkloriid)
  2812 10 95 00 - - - tionüüldikloriid (dionüülkloriid)
  2812 10 99 00 - - - muud
  2812 90 00 00 - muud
2813   Mittemetallide sulfiidid; tehniline fosfortrisulfiid:  
  2813 10 00 00 - süsinikdisulfiid
  2813 90 - muud:  
  2813 90 10 00 - - fosforsulfiidid, tehniline fosfortrisulfiid
  2813 90 90 00 - - muud
    IV. Anorgaanilised alused, metallide oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid  
2814   Ammoniaak, veevaba või vesilahusena:  
  2814 10 00 00 - veevaba ammoniaak
  2814 20 00 00 - ammoniaagi vesilahus
2815   Naatriumhüdroksiid (seebikivi); kaaliumhüdroksiid; naatrium- ja kaaliumperoksiidid:  
    - naatriumhüdroksiid (seebikivi):  
  2815 11 00 00 - - tahke
  2815 12 00 00 - - vesilahusena kg NaOH
  2815 20 - kaaliumhüdroksiid (kaaliumleelis):  
  2815 20 10 00 - - tahke
  2815 20 90 00 - - vesilahuses (kaaliumleelis) kg KOH
  2815 30 00 00 - naatrium- ja kaaliumperoksiidid
2816   Magneesiumhüdroksiid ja -peroksiid; strontsium- ja baariumoksiidid, -hüdroksiidid ja -peroksiidid:  
  2816 10 00 00 - magneesiumhüdroksiid ja -peroksiid
  2816 40 00 00 - strontsium- ja baariumoksiidid, -hüdroksiidid ja -peroksiidid
2817 2817 00 00 00 Tsinkoksiid; tsinkperoksiid
2818   Tehiskorund, kindla keemilise koostisega või mitte; alumiiniumoksiid; alumiiniumhüdroksiid:  
  2818 10 - tehiskorund, kindla keemilise koostisega või mitte:  
  2818 10 10 00 - - valge, roosa või rubiinpunane, alumiiniumoksiidisisaldusega üle 97,5% massist
  2818 10 90 00 - - muud
  2818 20 00 00 - alumiiniumoksiidid, v.a tehiskorund
  2818 30 00 00 - alumiiniumhüdroksiid
2819   Kroomoksiidid ja -hüdroksiidid:  
  2819 10 00 00 - kroomtrioksiid
  2819 90 - muud:  
  2819 90 10 00 - - kroomdioksiid
  2819 90 90 00 - - muud
2820   Mangaanoksiidid:  
  2820 10 00 00 - mangaandioksiid
  2820 90 - muud:  
  2820 90 10 00 - - mangaanoksiid mangaanisisaldusega massist 77% või rohkem
  2820 90 90 00 - - muud
2821   Raudoksiidid ja -hüdroksiidid; muldvärvid, mis sisaldavad keemiliselt seotud rauda massilt üle 70% Fe2O3 arvestuses:  
  2821 10 00 00 - raudoksiidid ja -hüdroksiidid
  2821 20 00 00 - muldvärvid
2822 2822 00 00 00 Koobaltoksiidid ja -hüdroksiidid; tehnilised koobaltoksiidid
2823 2823 00 00 00 Titaanoksiidid
2824   Pliioksiidid; punane ja oranž pliimennik:  
  2824 10 00 00 - pliimonooksiid (pliisilu, massikoo)
  2824 20 00 00 - punane ja oranž pliimennik
  2824 90 00 00 - muud
2825   Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad; muud anorgaanilised alused; muud metallioksiidid, -hüdroksiidid ja -peroksiidid:  
  2825 10 00 00 - hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad
  2825 20 00 00 - liitiumoksiid ja -hüdroksiid
  2825 30 00 00 - vanaadiumoksiidid ja -hüdroksiidid
  2825 40 00 00 - nikkeloksiidid ja -hüdroksiidid
  2825 50 00 00 - vaskoksiidid ja -hüdroksiidid
  2825 60 00 00 - germaaniumoksiidid ja tsirkooniumdioksiid
  2825 70 00 00 - molübdeenoksiidid ja -hüdroksiidid
  2825 80 00 00 - antimonoksiidid
  2825 90 - muud:  
    - - kaltsiumoksiid, -hüdroksiid ja -peroksiid:  
  2825 90 11 00 - - - kaltsiumhüdroksiid puhtusega 98% või rohkem kuivaines, kusjuures terakesi mõõtmetega üle 75 mikromeetri on alla 1% massist ja terakesi mõõtmetega alla 1,3 mikromeetri on alla 4% massist
  2825 90 19 00 - - - muud
  2825 90 20 00 - - berülliumoksiid ja -hüdroksiid
  2825 90 30 00 - - tinaoksiidid
  2825 90 40 00 - - volframoksiidid ja -hüdroksiidid
  2825 90 50 00 - - elavhõbedaoksiidid
  2825 90 60 00 - - kaadmiumoksiid
  2825 90 80 00 - - muud
    V. Anorgaaniliste hapete ja metallide soolad ja peroksosoolad  
2826   Fluoriidid; fluorosilikaadid, fluoroaluminaadid jm fluori liitsoolad:  
    - fluoriidid:  
  2826 11 00 00 - - ammoonium- ja naatriumfluoriidid
  2826 12 00 00 - - alumiiniumfluoriid
  2826 19 00 00 - - muud
  2826 20 00 00 - naatriumi ja kaaliumi fluorosilikaadid
  2826 30 00 00 - naatriumheksafluoroaluminaat (sünteetiline krüoliit)
  2826 90 - muud:  
  2826 90 10 00 - - dikaaliumheksafluortsirkonaat
  2826 90 90 00 - - muud
2827   Kloriidid; klooroksiidid ja kloorhüdroksiidid; bromiidid ja broomoksiidid; jodiidid ja joodoksiidid:  
  2827 10 00 00 - ammooniumkloriid
  2827 20 00 00 - kaltsiumkloriid
    - muud kloriidid:  
  2827 31 00 00 - - magneesiumkloriidid
  2827 32 00 00 - - alumiiniumkloriidid
  2827 33 00 00 - - raudkloriidid
  2827 34 00 00 - - koobaltkloriidid
  2827 35 00 00 - - nikkelkloriidid
  2827 36 00 00 - - tsinkkloriidid
  2827 39 - - muud:  
  2827 39 10 00 - - - tinakloriidid
  2827 39 80 00 - - - muud
    - klooroksiidid ja -kloorhüdroksiidid:  
  2827 41 00 00 - - vaskklooroksiidid ja -kloorhüdroksiidid
  2827 49 - - muud:  
  2827 49 10 00 - - - pliikloriid, -klooroksiid ja -kloorhüdroksiid
  2827 49 90 00 - - - muud
    - bromiidid ja broomoksiidid:  
  2827 51 00 00 - - naatrium- ja kaaliumbromiidid
  2827 59 00 00 - - muud
  2827 60 00 00 - jodiidid ja nende oksiidid
2828   Hüpokloritid; tehniline kaltsiumhüpoklorit; kloritid; hüpobromitid:  
  2828 10 00 00 - tehniline kaltsiumhüpoklorit jm kaltsiumhüpokloritid
  2828 90 00 00 - muud
2829   Kloraadid ja perkloraadid; bromaadid ja perbromaadid; jodaadid ja perjodaadid:  
    - kloraadid:  
  2829 11 00 00 - - naatriumkloraadid
  2829 19 00 00 - - muud
  2829 90 - muud:  
  2829 90 10 00 - - perkloraadid
  2829 90 40 00 - - kaaliumbromaat või naatriumbromaat
  2829 90 80 00 - - muud
2830   Sulfiidid; polüsulfiidid, määratud või määramata keemilise koostisega:  
  2830 10 00 00 - naatriumsulfiidid
  2830 20 00 00 - tsinksulfiid
  2830 30 00 00 - kaadmiumsulfiid
  2830 90 - muud:  
  2830 90 11 00 - - kaltsiumi-, antimoni-, rauasulfiidid
  2830 90 80 00 - - muud
2831   Ditionitid ja sulfoksülaadid:  
  2831 10 00 00 - naatriumditionitid ja -sulfoksülaadid
  2831 90 00 00 - muud
2832   Sulfitid; tiosulfaadid:  
  2832 10 00 00 - naatriumsulfitid
  2832 20 00 00 - muud sulfitid
  2832 30 00 00 - tiosulfaadid
2833   Sulfaadid; maarjas; peroksosulfaadid (persulfaadid):  
    - naatriumsulfaadid:  
  2833 11 00 00 - - dinaatriumsulfaat
  2833 19 00 00 - - muud
    - muud sulfaadid:  
  2833 21 00 00 - - magneesiumsulfaadid
  2833 22 00 00 - - alumiiniumsulfaadid
  2833 23 00 00 - - kroomsulfaadid
  2833 24 00 00 - - nikkelsulfaadid
  2833 25 00 00 - - vasksulfaadid
  2833 26 00 00 - - tsinksulfaat
  2833 27 00 00 - - baariumsulfaat
  2833 29 - - muud:  
  2833 29 10 00 - - - kaadmiumsulfaat
  2833 29 30 00 - - - koobaltsulfaat, titaansulfaat
  2833 29 50 00 - - - raudsulfaat
  2833 29 70 00 - - - elavhõbesulfaat, pliisulfaat
  2833 29 90 00 - - - muud
  2833 30 00 00 - maarjas
  2833 40 00 00 - peroksosulfaadid (persulfaadid)
2834   Nitritid; nitraadid:  
  2834 10 00 00 - nitritid
    - nitraadid:  
  2834 21 00 00 - - kaaliumnitraat
  2834 29 - - muud:  
  2834 29 20 00 - - - baariumi, berülliumi, kaadmiumi, koobalti, nikli, plii nitraadid
  2834 29 30 00 - - - vasknitraat, elavhõbenitraat
  2834 29 80 00 - - - muud
2835   Fosfinaadid (hüpofosfitid), fosfonaadid (fosfitid) ja fosfaadid; polüfosfaadid, määratud või määramata keemilise koostisega:  
  2835 10 00 00 - fosfinaadid (hüpofosfitid) ja fosfonaadid (fosfitid)
    - fosfaadid:  
  2835 22 00 00 - - naatriumfosfaat ja dinaatriumfosfaat
  2835 23 00 00 - - trinaatriumfosfaat
  2835 24 00 00 - - kaaliumfosfaadid
  2835 25 - - kaltsiumdivesinikfosfaat (dikaltsiumfosfaat):  
  2835 25 10 00 - - - fluorisisaldusega alla 0,005% kuiva veevaba toote massist
  2835 25 90 00 - - - fluorisisaldusega alates 0,005%, kuid alla 0,2% kuiva veevaba toote massist
  2835 26 - - muud kaltsiumfosfaadid:  
  2835 26 10 00 - - - fluorisisaldusega alla 0,005% kuiva veevaba toote massist
  2835 26 90 00 - - - fluorisisaldusega alates 0,005%, kuid alla 0,2% kuiva veevaba toote massist
  2835 29 - - muud:  
  2835 29 10 00 - - - triammooniumfosfaadid
  2835 29 90 00 - - - muud
    - polüfosfaadid:  
  2835 31 00 00 - - naatriumtrifosfaat (naatriumtripolüfosfaat)
  2835 39 00 00 - - muud
2836   Karbonaadid; peroksokarbonaadid (perkarbonaadid); tehniline ammooniumkarbonaat (ammooniumkarbamaadi sisaldusega):  
  2836 10 00 00 - tehniline ammooniumkarbonaat jm ammooniumkarbonaadid
  2836 20 00 00 - dinaatriumkarbonaat
  2836 30 00 00 - naatriumhüdrokarbonaat (naatriumbikarbonaat)
  2836 40 00 00 - kaaliumkarbonaadid
  2836 50 00 00 - kaltsiumkarbonaat
  2836 60 00 00 - baariumkarbonaadid
  2836 70 00 00 - pliikarbonaat
    - muud:  
  2836 91 00 00 - - liitiumkarbonaadid
  2836 92 00 00 - - strontsiumkarbonaat
  2836 99 - - muud:  
    - - - karbonaadid:  
  2836 99 11 00 - - - - magneesiumkarbonaat, vaskkarbonaat
  2836 99 18 00 - - - - muud
  2836 99 90 00 - - - peroksokarbonaadid (perkarbonaadid)
2837   Tsüaniidid, tsüaniidoksiidid ja komplekstsüaniidid:  
    - tsüaniidid ja -tsüaniidoksiidid:  
  2837 11 00 00 - - naatriumtsüaniidid ja -tsüaniidoksiidid
  2837 19 00 00 - - muud
  2837 20 00 00 - komplekstsüaniidid
2838 2838 00 00 00 Fulminaadid, tsüanaadid ja tiotsüanaadid
2839   Silikaadid; tehnilised leelismetallide silikaadid:  
    - naatriumsilikaadid:  
  2839 11 00 00 - - naatriummetasilikaadid
  2839 19 00 00 - - muud
  2839 20 00 00 - kaaliumsilikaadid
  2839 90 00 00 - muud
2840   Boraadid; peroksoboraadid (perboraadid):  
    - dinaatriumtetraboraat (puhastatud booraks):  
  2840 11 00 00 - - veevaba
  2840 19 - - muud:  
  2840 19 10 00 - - - dinaatriumtetraboraatpentahüdraat
  2840 19 90 00 - - - muud
  2840 20 - muud boraadid:  
  2840 20 10 00 - - veevabad naatriumboraadid
  2840 20 90 00 - - muud
  2840 30 00 00 - peroksoboraadid (perboraadid)
2841   Oksometall- ja peroksometallhapete soolad:  
  2841 10 00 00 - aluminaadid
  2841 20 00 00 - tsink- ja pliikromaadid
  2841 30 00 00 - naatriumdikromaat
  2841 50 00 00 - muud kromaadid ja dikromaadid; peroksokromaadid
    - manganiidid, manganaadid ja permanganaadid:  
  2841 61 00 00 - - kaaliumpermanganaat
  2841 69 00 00 - - muud
  2841 70 00 00 - molübdaadid
  2841 80 00 00 - volframaadid
  2841 90 - muud:  
  2841 90 10 00 - - antimonaadid
  2841 90 30 00 - - tsinkaadid ja vanadaadid
  2841 90 90 00 - - muud
2842   Muud anorgaaniliste hapete ja peroksohapete soolad (k.a alumiiniumsilikaadid, määratud või määramata keemilise koostisega), v.a asiidid:  
  2842 10 00 00 - kaksik- ja komplekssilikaadid, k.a alumiiniumsilikaadid, määratud või määramata keemilise koostisega
  2842 90 - muud:  
  2842 90 10 00 - - seleenhappe või telluurhappe soolad, kaksik- ja komplekssoolad
  2842 90 90 00 - - muud
    VI. Muud ühendid  
2843   Kolloidsed väärismetallid; anorgaanilised ja orgaanilised väärismetalliühendid, määratud või määramata keemilise koostisega; väärismetallide amalgaamid:  
  2843 10 - kolloidsed väärismetallid:  
  2843 10 10 00 - - hõbe
  2843 10 90 00 - - muud
    - hõbedaühendid:  
  2843 21 00 00 - - hõbenitraat
  2843 29 00 00 - - muud
  2843 30 00 00 - kullaühendid g
  2843 90 - muud ühendid; amalgaamid:  
  2843 90 10 00 - - amalgaamid
  2843 90 90 00 - - muud g
2844   Radioaktiivsed keemilised elemendid ja radioaktiivsed isotoobid (k.a lõhestuvad ja taastuvad keemilised elemendid ja isotoobid) ja nende ühendid; neid tooteid sisaldavad segud ja jäägid:  
  2844 10 - looduslik uraan ja selle ühendid; sulamid, dispersioonid (sh metallkeraamika), keraamikatooted ja segud, mis sisaldavad looduslikku uraani või looduslikke uraaniühendeid:  
    - - looduslik uraan:  
  2844 10 10 00 - - - töötlemata; jäätmed ja murd kg U
  2844 10 30 00 - - - töödeldud kg U
  2844 10 50 00 - - ferrouraan kg U
  2844 10 90 00 - - muud kg U
  2844 20 - uraan, rikastatud 235-uraaniga, selle ühendid; plutoonium, selle ühendid; sulamid, dispersioonid (sh metallkeraamika), keraamikatooted ja segud, sisaldavad uraani (rikastatud 235-uraaniga), plutooniumi või nende ühendeid:  
    - - 235-uraaniga rikastatud uraan ja selle ühendid; sulamid, dispersioonid (k.a metallkeraamika), keraamikatooted ja segud, mis sisaldavad rikastatud uraani või selle ühendeid:  
  2844 20 25 00 - - - ferrouraan g l/i
  2844 20 35 00 - - - muud g l/i
    - - plutoonium ja selle ühendid; sulamid, dispersioonid (k.a metallkeraamika), keraamikatooted ja segud, mis sisaldavad plutooniumi või selle ühendeid:  
    - - - uraani ja plutooniumi segud:  
  2844 20 51 00 - - - - ferrouraan g l/i
  2844 20 59 00 - - - - muud g l/i
  2844 20 99 00 - - - muud g l/i
  2844 30 - uraan (alandatud 235-uraani sisaldusega) ja selle ühendid; toorium ja selle ühendid; sulamid, dispersioonid (sh metallkeraamika), keraamikatooted ja segud, mis sisaldavad alandatud 235-uraani sisaldusega uraani, tooriumi või nende ühendeid:  
    - - uraan (alandatud 235-uraani sisaldusega); sulamid, dispersioonid (k.a metallkeraamika), keraamikatooted ja segud, mis sisaldavad sellist uraani või selle ühendeid:  
  2844 30 11 00 - - - metallkeraamika
  2844 30 19 00 - - - muud
    - - toorium; sulamid, dispersioonid (k.a metallkeraamika), keraamikatooted ja segud, mis sisaldavad tooriumi või selle ühendeid:  
  2844 30 51 00 - - - metallkeraamika
    - - - muud:  
  2844 30 55 00 - - - - töötlemata, jäätmed ja murd
    - - - - töödeldud:  
  2844 30 61 00 - - - - - vardad, latid, nurgikud, profiilid, lehed ja lindid
  2844 30 69 00 - - - - - muud
    - - uraaniühendid, 235-uraanist või tooriumist puhastatud, omavahel segatud või segamata:  
  2844 30 91 00 - - - tooriumi- või uraaniühendid, 235-uraanist puhastatud, omavahel segatud või segamata, peale tooriumisoolade
  2844 30 99 00 - - - muud
  2844 40 - radioaktiivsed elemendid, isotoobid ja ühendid (v.a alamrubriikides 2844 10, 2844 20 ja 2844 30 nimetatud); sulamid, dispersioonid (sh metallkeraamika), keraamikatooted ja segud, mis sisaldavad neid elemente, isotoope või ühendeid; radioaktiivsed jäätmed:  
  2844 40 10 00 - - 233-uraanist pärinev uraan ja selle ühendid; sulamid, dispersioonid (k.a metallkeraamika), keraamikatooted ja segud ja ühendid, mis pärinevad 233-uraanist või selle ühendeist:
    - - muud:  
  2844 40 20 00 - - - tehislikud radioaktiivsed isotoobid
  2844 40 30 00 - - - tehislike radioaktiivsete isotoopide ühendid
  2844 40 80 00 - - - muud
  2844 50 00 00 - tuumareaktorite kiiritatud kütuseelemendid g l/i
2845   Isotoobid (v.a rubriigis 2844 nimetatud); nende anorgaanilised või orgaanilised ühendid (määratud või määramata keemilise koostisega):  
  2845 10 00 00 - raske vesi (deuteeriumoksiid)
  2845 90 - muud:  
  2845 90 10 00 - - deuteerium ja selle ühendid; deuteeriumiga rikastatud vesinik ja selle ühendid; nimetatud aineid sisaldavad segud ja lahused
  2845 90 90 00 - - muud
2846   Haruldaste muldmetallide, ütriumi või skandiumi või nende metallide segude anorgaanilised või orgaanilised ühendid:  
  2846 10 00 00 - tseeriumiühendid
  2846 90 00 00 - muud
2847 2847 00 00 00 Vesinikperoksiid, karbamiidiga tahkestatud või tahkestamata kg H2O2
2848 2848 00 00 00 Fosfiidid, määratud või määramata keemilise koostisega (v.a raudfosfiidid)
2849   Karbiidid, määratud või määramata keemilise koostisega:  
  2849 10 00 00 - kaltsiumkarbiidid
  2849 20 00 00 - ränikarbiidid
  2849 90 - muud:  
  2849 90 10 00 - - boorkarbiid
  2849 90 30 00 - - volframkarbiid
  2849 90 50 00 - - alumiinium-, kroom-, molübdeen-, vanaadium-, tantaal- ja titaankarbiid
  2849 90 90 00 - - muud
2850 2850 00 Hüdriidid, nitriidid, asiidid, silitsiidid ja boriidid, määratud või määramata keemilise koostisega, peale karbiidide rubriigist 2849:  
  2850 00 20 00 - hüdriidid, nitriidid
  2850 00 50 00 - asiidid
  2850 00 70 00 - silitsiidid
  2850 00 90 00 - boriidid
2851 2851 00 Muud anorgaanilised ühendid (sh destilleeritud vesi, konduktomeetriline vesi ning muu kõrgema puhtusastmega vesi); vedel õhk (inertgaasidest puhastatud või puhastamata); suruõhk, amalgaamid (v.a väärismetallide amalgaamid):  
  2851 00 10 00 - destilleeritud vesi, konduktomeetriline vesi ja analoogse puhtusega vesi
  2851 00 30 00 - vedel õhk, vabastatud inertgaasidest või mitte; suruõhk
  2851 00 50 00 - tsüaankloriid
  2851 00 80 00 - muud

GRUPP 29

ORGAANILISED KEMIKAALID

Märkused grupi kohta:

1. Kui tekstis pole kirjeldatud teisiti, siis selle grupi rubriikidesse kuuluvad ainult:
a) üksikud kindla keemilise koostisega ühendid, mis sisaldavad või ei sisalda lisaaineid;
b) segud kahest või enamast ühe ja sama orgaanilise ühendi isomeeridest (mis sisaldavad või ei sisalda lisaaineid), v.a segud atsükliliste süsivesinike küllastunud või küllastumata isomeeridest (kuid mitte stereoisomeerid) (grupp 27);
c) rubriikides 2936–2939 klassifitseeritud tooted, suhkrute eetrid, atsetaalid ja estrid ning nende soolad (rubriik 2940), rubriiki 2941 kuuluvad tooted, vaatamata sellele, kas nende keemiline koostis on määratud või määramata;
d) eespool punktis a, b või c nimetatud tooted, vesilahustena;
e) eespool punktis a, b või c nimetatud tooted lahustatutena muudes lahustites, tingimusel, et lahustamine on nende säilitamise ja transportimise tavaliseks ja hädavajalikuks tingimuseks, kusjuures lahustamine ei tohi muuta neid tooteid kasutatavateks rohkem spetsiifilistel kui üldotstarbelistel eesmärkidel;
f) eespool punktides a, b, c, d ja e nimetatud tooted, millele on säilitamise või transportimise hõlbustamiseks lisatud stabilisaatoreid (k.a paakumist vältivad vahendid);
g) eespool punktides a, b, c, d, e ja f nimetatud tooted, millele on lisatud kas nende identifitseerimise hõlbustamiseks või ohutuse tagamiseks tolmuvastaseid või värv- või lõhnaaineid, kusjuures nende ainete lisamine ei tohi muuta neid tooteid kasutatavateks rohkem spetsiifilistel kui üldotstarbelistel eesmärkidel;
h) alljärgnevad asovärvide tootmisel kasutatavad tooted, mis on lahjendatud standardse kontsentratsioonini: diasooniumi soolad, ained, mis on neid sooli siduvateks, ning diasoteeritud amiinid ja nende soolad.

2. Siia gruppi ei kuulu:
a) rubriigis 1504 klassifitseeritud tooted ja toorglütseriin (glütserool) (rubriik 1520);
b) etüülpiiritus (rubriigid 2207 ja 2208);
c) metaan ja propaan (rubriik 2711);
d) märkuses 2 grupi 28 kohta nimetatud süsinikuühendid;
e) karbamiid (rubriigid 3102 ja 3105);
f) taimse ja loomse päritoluga värvained (rubriik 3203), sünteetilis-orgaanilised värvained, luminofooridena ja fluorestsentsidena kasutatavad ained (rubriik 3204), jaemüügiks pakitud värvained ja värvid (rubriik 3212);
g) fermendid (rubriik 3507);
h) metaldehüüd, heksametüleentetramiin ja muud sarnased tooted, mida kaubastatakse kujul (näiteks tablettide, brikettidena), mis võimaldab neid kasutada kütusena; vedel- või veeldatud gaaskütus, mida kasutatakse välgumihklite ja muude analoogsete süütajate täitmiseks, mahutites, mille maht ei ületa 300 cm3 (rubriik 3606);
ij) tooted, mida kaubastatakse tulekustutite või tulekustutusgranaatide laengutena (rubriik 3813); jaemüügiks pakendatud, tindiplekkide eemaldajad (rubriik 3824);
k) optilised elemendid, näiteks etüleendiamiintartraat (rubriik 9001).

3. Tooted, mida võib klassifitseerida kahes või enamas käesoleva grupi rubriigis, tuleb klassifitseerida rubriigis, mille järjenumber on kõige suurem.

4. Rubriikides 2904–2906, 2908–2911 ja 2913–2920 kehtib mis tahes viide halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud süsivesinike derivaatide kohta ka nende segaderivaatide kohta nagu sulfohalogeenitud, nitrohalogeenitud, nitrosulfoonitud või nitrosulfohalogeenitud derivaadid.

Rubriigis 2929 ei käsitata nitro- või nitrosorühmi kui «lämmastiku funktsionaalseid rühmi».

Rubriikides 2911, 2912, 2914 ja 2922 on «hapniku funktsionaalne rühm» piiratud funktsioonidega (karakteersete orgaaniliste hapnikusisaldusega rühmadega) rubriikidest 2905–2920.

5.
a) alamgruppidesse I–VII kuuluvate happelise reaktsiooniga orgaaniliste ühendite estrid samadesse alamgruppidesse kuuluvate orgaaniliste ühenditega tuleb klassifitseerida koos ühendiga, mis on klassifitseeritud nendes alamgruppides rubriigis, mille järjenumber on kõige suurem;
b) etüülalkoholi (etanooli) estrid alamgruppidesse I–VII kuuluvate happelise reaktsiooniga orgaaniliste ühenditega tuleb klassifitseerida samas rubriigis kui see happelise reaktsiooniga ühend;
c) vastavalt märkusele 1 VI jaotise kohta ja märkusele 2 grupi 28 kohta:
1) selliste orgaaniliste ühendite anorgaanilised soolad nagu happelise, fenool- või enoolfunktsiooniga ühendid või orgaanilised alused alamgruppidest I–X või rubriigist 2942 klassifitseeritakse orgaanilisele ühendile vastavas rubriigis;
2) alamgruppides I–X või rubriigis 2942 klassifitseeritud orgaaniliste ühendite omavahelised soolad klassifitseeritakse vastavalt alusele või happele (k.a fenool- või enoolfunktsiooniga ühendid), millest need on saadud, rubriigis, mille järjenumber on kõige suurem;
d) metallide alkoholaadid klassifitseeritakse samas rubriigis kui neid moodustanud alkoholid, v.a etanooli alkoholaadid (rubriik 2905);
e) karboksüülhapete halogeniidid klassifitseeritakse vastavate hapetega samas rubriigis.

6. Rubriikides 2930 ja 2931 klassifitseeritud ühendid on orgaanilised ühendid, mille molekulid sisaldavad lisaks vesiniku-, hapniku- ja lämmastikuaatomitele mittemetallide või metallide aatomeid (selliste nagu väävel, arseen, elavhõbe, tina), mis on otsesidemega seotud vesinikuaatomiga.

Rubriikidesse 2930 (väävelorgaanilised ühendid) ja 2931 (muud orgaanilis-anorgaanilised ühendid) ei kuulu sulfoonitud või halogeenitud derivaadid (k.a kompleksderivaadid), mis peale vesiniku, hapniku ja lämmastiku sisaldavad vaid süsinikuga otsesidemega seotud väävli või mingi halogeeni aatomeid, mis annavad neile sulfoonitud või halogeenitud derivaatide (kompleksderivaatide) iseloomu.

7. Rubriikidesse 2932, 2933 ja 2934 ei kuulu kolmelülilise ahelaga epoksüüdid, ketoonperoksiidid, aldehüüdide või tioaldehüüdide tsüklilised polümeerid, mitmealuseliste karboksüülhapete anhüdriidid, mitmealuseliste alkoholide või mitmealuseliste hapete fenoolide tsüklilised estrid ja mitmealuseliste hapete imiidid.

See tingimus on kohaldatav vaid siis, kui ahelas paiknevad heteroaatomid on moodustunud tsüklisatsiooni või eespool loetletud reaktsioonide tulemusena.

8. Rubriigis 2937:
a) termin «hormoonid» hõlmab hormoone vabastavaid või stimuleerivaid tegureid, hormooni inhibiitoreid ja antagoniste (antihormoone);
b) väljend «kasutatakse eeskätt hormoonidena» kehtib mitte ainult hormooni derivaatide ja strukturaalsete analoogide kohta, mida kasutatakse nende hormonaalse mõju tõttu, vaid ka nende derivaatide ja strukturaalsete analoogide kohta, mida kasutatakse eeskätt selle rubriigi toodete sünteesi vaheproduktidena.

Märkus alamrubriikide kohta:

Selle grupi mis tahes rubriigis klassifitseeritakse keemiliste ühendite (või keemiliste ühendite rühma) derivaadid samas alamrubriigis kui see keemiline ühend (või ühendite rühm), eeldusel et neid pole eraldi kirjeldatud mis tahes muus alamrubriigis ja selle taseme alamrubriikide hulgas ei ole alamrubriiki «muud».

Rubriik Alamrubriik, kaubakood Nimetus Täiendav mõõtühik
    I. Süsivesinikud, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid  
2901   Atsüklilised süsivesinikud:  
  2901 10 - küllastunud:  
  2901 10 10 00 - - kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena
  2901 10 90 00 - - muuks otstarbeks
    - küllastumata:  
  2901 21 - - etüleen:  
  2901 21 10 00 - - - kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena
  2901 21 90 00 - - - muuks otstarbeks
  2901 22 - - propeen (propüleen):  
  2901 22 10 00 - - - kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena
  2901 22 90 00 - - - muuks otstarbeks
  2901 23 - - buteen (butüleen) ja selle isomeerid:  
    - - - 1-buteen ja 2-buteen:  
  2901 23 11 00 - - - - kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena
  2901 23 19 00 - - - - muuks otstarbeks
    - - - muud:  
  2901 23 91 00 - - - - kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena
  2901 23 99 00 - - - - muuks otstarbeks
  2901 24 - - 1,3-butadieen ja isopreen:  
    - - - 1,3-butadieen:  
  2901 24 11 00 - - - - kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena
  2901 24 19 00 - - - - muuks otstarbeks
    - - - isopreen:  
  2901 24 91 00 - - - - kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena
  2901 24 99 00 - - - - muuks otstarbeks
  2901 29 - - muud:  
  2901 29 20 00 - - - kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena
  2901 29 80 00 - - - muuks otstarbeks
2902   Tsüklilised süsivesinikud:  
    - tsüklaanid, tsükleenid ja tsükloterpeenid:  
  2902 11 00 00 - - tsükloheksaan
  2902 19 - - muud:  
  2902 19 10 00 - - - tsükloterpeenid
  2902 19 30 00 - - - asuleen ja tema alküülderivaadid
  2902 19 90 00 - - - muud
  2902 20 00 00 - benseen
  2902 30 00 00 - tolueen
    - ksüleenid:  
  2902 41 00 00 - - o-ksüleen
  2902 42 00 00 - - m-ksüleen
  2902 43 00 00 - - p-ksüleen
  2902 44 00 00 - - ksüleeni isomeeride segud
  2902 50 00 00 - stüreen
  2902 60 00 00 - etüülbenseen
  2902 70 00 00 - kumeen
  2902 90 - muud:  
  2902 90 10 00 - - naftaliin ja antratseen
  2902 90 30 00 - - difenüül ja terfenüülid
  2902 90 50 00 - - vinüültolueenid
  2902 90 60 00 - - 1,3-diisopropüülbenseen
  2902 90 80 00 - - muud
2903   Süsivesinike halogeenitud derivaadid:  
    - atsükliliste küllastunud süsivesinike klooritud derivaadid:  
  2903 11 00 00 - - klorometaan (metüülkloriid) ja kloroetaan (etüülkloriid)
  2903 12 00 00 - - diklorometaan (metüleenkloriid)
  2903 13 00 00 - - kloroform (triklorometaan)
  2903 14 00 00 - - süsiniktetrakloriid
  2903 15 00 00 - - 1,2-dikloroetaan (etüleendikloriid)
  2903 19 - - muud:  
  2903 19 10 00 - - - 1,1,1-trikloroetaan (metüülkloroform)
  2903 19 80 00 - - - muud
    - atsükliliste küllastumata süsivesinike klooritud derivaadid:  
  2903 21 00 00 - - vinüülkloriid (kloroetüleen, kloroeteen)
  2903 22 00 00 - - trikloroetüleen (trikloroeteen)
  2903 23 00 00 - - tetrakloroetüleen (perkloroetüleen, tetrakloroeteen)
  2903 29 00 00 - - muud
  2903 30 - atsükliliste süsivesinike fluoritud, broomitud või jooditud derivaadid:  
    - - bromiidid:  
  2903 30 33 00 - - - bromometaan (metüülbromiid)
  2903 30 35 00 - - - dibromometaan
  2903 30 36 00 - - - muud
  2903 30 80 00 - - fluoriidid ja jodiidid
    - atsükliliste süsivesinike halogeenitud derivaadid, mis sisaldavad kahte või enamat eri halogeeni:  
  2903 41 00 00 - - triklorofluorometaan
  2903 42 00 00 - - diklorodifluorometaan
  2903 43 00 00 - - triklorotrifluoroetaanid
  2903 44 - - diklorotetrafluoroetaanid ja kloropentafluoroetaan:  
  2903 44 10 00 - - - diklorotetrafluoroetaanid
  2903 44 90 00 - - - kloropentafluoroetaan
  2903 45 - - muud ainult fluori ja klooriga perhalogeenitud derivaadid:  
  2903 45 10 00 - - - klorotrifluorometaan
  2903 45 15 00 - - - pentaklorofluoroetaan
  2903 45 20 00 - - - tetraklorodifluoroetaanid
  2903 45 25 00 - - - heptaklorofluoropropaanid
  2903 45 30 00 - - - heksaklorodifluoropropaanid
  2903 45 35 00 - - - pentaklorotrifluoropropaanid
  2903 45 40 00 - - - tetraklorotetrafluoropropaanid
  2903 45 45 00 - - - trikloropentafluoropropaanid
  2903 45 50 00 - - - dikloroheksafluoropropaanid
  2903 45 55 00 - - - kloroheptafluoropropaanid
  2903 45 90 00 - - - muud
  2903 46 - - bromoklorodifluorometaan, bromotrifluorometaan ja dibromotetrafluoroetaanid:  
  2903 46 10 00 - - - bromoklorodifluorometaan
  2903 46 20 00 - - - bromotrifluorometaan
  2903 46 90 00 - - - dibromotetrafluoroetaanid
  2903 47 00 00 - - muud perhalogeenitud derivaadid
  2903 49 - - muud:  
    - - - halogeenitud ainult fluori ja klooriga:  
  2903 49 10 00 - - - - metaani, etaani ja propaani derivaadid
  2903 49 20 00 - - - - muud
    - - - halogeenitud ainult fluori ja broomiga:  
  2903 49 30 00 - - - - metaani, etaani ja propaani derivaadid
  2903 49 40 00 - - - - muud
  2903 49 80 00 - - - muud
    - tsüklaan-, tsükleen- või tsükloterpeensüsivesinike halogeenitud derivaadid:  
  2903 51 00 00 - - 1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaan
  2903 59 - - muud:  
  2903 59 10 00 - - - 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetüül)tsükloheksaan
  2903 59 30 00 - - - tetrabroomtsüklooktaan
  2903 59 90 00 - - - muud
    - aromaatsete süsivesinike halogeenitud derivaadid:  
  2903 61 00 00 - - klorobenseen, o-diklorobenseen ja p-diklorobenseen
  2903 62 00 00 - - heksaklorobenseen ja DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis (p-klorofenüül) etaan)
  2903 69 - - muud:  
  2903 69 10 00 - - - 2,3,4,5,6-pentabroometüülbenseen
  2903 69 90 00 - - - muud
2904   Süsivesinike sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid (halogeenitud või halogeenimata):  
  2904 10 00 00 -  derivaadid, mis sisaldavad ainult sulforühmi, nende sooli ja etüülestreid
  2904 20 00 00 - derivaadid, mis sisaldavad ainult nitro- või nitrosorühmi  
  2904 90 - muud:  
  2904 90 20 00 - - sulfohalogeenitud derivaadid
  2904 90 40 00 - - trikloronitrometaan (kloorpikriin)
  2904 90 85 00 - - muud
    II. Alkoholid, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid  
2905   Atsüklilised alkoholid, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
    - küllastunud monoalkoholid:  
  2905 11 00 00 - - metanool (metüülalkohol)
  2905 12 00 00 - - 1-propanool (propüülalkohol) ja 2-propanool (isopropüülalkohol)
  2905 13 00 00 - - 1-butanool (n-butüülalkohol)
  2905 14 - - muud butanoolid:  
  2905 14 10 00 - - - 2-metüülpropaan-2-ool (tert-butüülalkohol)
  2905 14 90 00 - - - muud
  2905 15 00 00 - - pentanool (amüülalkohol) ja selle isomeerid
  2905 16 - - oktanool (oktüülalkohol) ja selle isomeerid:  
  2905 16 10 00 - - - 2-etüülheksaan-1-ool
  2905 16 20 00 - - - oktaan-2-ool
  2905 16 80 00 - - - muud
  2905 17 00 00 - - 1-dodekanool (laurüülalkohol), 1-heksadekanool (tsetüülalkohol) ja 1-oktadekanool (stearüülalkohol)
  2905 19 00 00 - - muud
    - küllastumata monoalkoholid:  
  2905 22 - - atsüklilised terpeenalkoholid:  
  2905 22 10 00 - - - geraniool, tsitronellool (dihüdrogeraniool), linalool, rodinool ja nerool
  2905 22 90 00 - - - muud
  2905 29 - - muud:  
  2905 29 10 00 - - - allüülalkohol
  2905 29 90 00 - - - muud
    - dioolid:  
  2905 31 00 00 - - etüleenglükool (etaandiool)
  2905 32 00 00 - - propüleenglükool (1,2-propaandiool)
  2905 39 - - muud:  
  2905 39 10 00 - - - 2-metüülpentaan-2,4-diool (heksüleenglükool)
  2905 39 20 00 - - - butaan-1,3-diool
  2905 39 30 00 - - - 2,4,7,9-tetrametüüldets-5-üün-4,7-diool
  2905 39 80 00 - - - muud
    - muud mitmealuselised alkoholid:  
  2905 41 00 00 - - 2-etüül-2-(hüdroksometüül)-1,3-propaandiool(tri metüülpropaan)
  2905 42 00 00 - - pentaerütriit
  2905 43 00 00 - - mannitool
  2905 44 - - d-glütsitool (sorbitool):  
    - - - vesilahuses:  
  2905 44 11 00 - - - - sisaldab d-glütsitooliks ümberarvutatud mannitooli kuni 2%
  2905 44 19 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  2905 44 91 00 - - - - mannitoolisisaldusega kuni 2% sisalduva d-glütsitooli massist
  2905 44 99 00 - - - - muud
  2905 45 00 00 - - glütseriin (glütserool)
  2905 49 - - muud:  
  2905 49 10 00 - - - trioolid; tetroolid
    - - - muud:  
    - - - - glütseriini estrid rubriigis 2904 nimetatud happeliste ühenditega:  
  2905 49 51 00 - - - - - sulfohalogeenitud ühenditega
  2905 49 59 00 - - - - - muud
  2905 49 90 00 - - - - muud
    - atsükliliste alkoholide halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
  2905 51 00 00 - - etakloorvinüül (INN)
  2905 59 - - muud:  
  2905 59 10 00 - - - monoalkoholide derivaadid
    - - - polüalkoholide derivaadid:  
  2905 59 91 00 - - - - 2,2-bis(bromometüül)propaandiool
  2905 59 99 00 - - - - muud
2906   Tsüklilised alkoholid, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
    - tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenalkoholid:  
  2906 11 00 00 - - mentool
  2906 12 00 00 - - tsükloheksanool, metüültsükloheksanoolid ja dimetüültsükloheksanoolid
  2906 13 - - steroolid ja inosiidid:  
  2906 13 10 00 - - - steroolid
  2906 13 90 00 - - - inosiidid
  2906 14 00 00 - - terpineoolid
  2906 19 00 00 - - muud
    - aromaatsed:  
  2906 21 00 00 - - bensüülalkohol
  2906 29 00 00 - - muud
    III. Fenoolid, fenoolalkoholid, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid  
2907   Fenoolid; fenoolalkoholid:  
    - monofenoolid:  
  2907 11 00 00 - - fenool (hüdroksübenseen) ja selle soolad
  2907 12 00 00 - - kresoolid ja nende soolad
  2907 13 00 00 - - oktüülfenool, nonüülfenool ja nende isomeerid; nende soolad
  2907 14 00 00 - - ksülenoolid ja nende soolad
  2907 15 - - naftoolid ja nende soolad:  
  2907 15 10 00 - - - 1-naftool
  2907 15 90 00 - - - muud
  2907 19 00 00 - - muud
    - polüfenoolid; fenoolalkoholid:  
  2907 21 00 00 - - resortsiin ja selle soolad
  2907 22 - - hüdrokinoon (kinool) ja selle soolad:  
  2907 22 10 00 - - - hüdrokinoon (kinool)
  2907 22 90 00 - - - muud
  2907 23 00 00 - - 4,4’-isopropüülidendifenool (bisfenool A, difenüülolpropaan), selle soolad
  2907 29 00 00 - - muud
2908   Fenoolide ja fenoolalkoholide halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
  2908 10 00 00 - fenoolide ja fenoolalkoholide derivaadid, mis sisaldavad ainult halogeensubstituente ja nende sooli
  2908 20 00 00 - fenoolide või fenoolalkoholide derivaadid, mis sisaldavad ainult sulforühmi, nende sooli ja estreid
  2908 90 00 00 - muud
    IV. Eetrid, alkoholide, eetrite ja ketoonide peroksiidid, kolmelülilise ringiga epoksiidid, atsetaalid ja poolatsetaalid, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid  
2909   Eetrid, eeteralkoholid, eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
    - atsüklilised eetrid ja nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
  2909 11 00 00 - - dietüüleeter
  2909 19 00 00 - - muud
  2909 20 00 00 - tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeeneetrid, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid
  2909 30 - aromaatsed eetrid ja nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
  2909 30 10 00 - - bifenüüleeter
    - - broomitud derivaadid:  
  2909 30 31 00 - - - pentabroomdifenüüleeter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromoenoksü)benseen
  2909 30 35 00 - - - 1,2-bis(2,4,6-tribromofenoksü)etaan akrülonitriil-butadieen-stüreeni (ABS) tootmiseks
  2909 30 38 00 - - - muud
  2909 30 90 00 - - muud
    - eeteralkoholid, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
  2909 41 00 00 - - 2,2’-oksüdietanool (dietüleenglükool, digool)
  2909 42 00 00 - - etüleenglükooli ja dietüleenglükooli monometüüleetrid
  2909 43 00 00 - - etüleenglükooli ja dietüleenglükooli monobutüüleetrid
  2909 44 00 00 - - muud etüleenglükooli ja dietüleenglükooli monoalküüleetrid
  2909 49 - - muud:  
    - - - atsüklilised:  
  2909 49 11 00 - - - - 2-(2-kloroetoksü)etanool
  2909 49 19 00 - - - - muud
  2909 49 90 00 - - - tsüklilised
  2909 50 - eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
  2909 50 10 00 - - guajakool (2-metoksüfenool) ja kaaliumi guajakoolsulfonaadid
  2909 50 90 00 - - muud
  2909 60 00 00 - alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid
2910   Kolmelülilist ringstruktuuri sisaldavad epoksiidid, epoksüalkoholid, epoksüfenoolid ja epoksüeetrid, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
  2910 10 00 00 - oksiraan (etüleenoksiid)
  2910 20 00 00 - metüüloksiraan (propüleenoksiid)
  2910 30 00 00 - 1-kloro-2,3-epoksüpropaan (epiklorohüdriin)
  2910 90 00 00 - muud
2911 2911 00 00 00 Atsetaalid ja poolatsetaalid, mis sisaldavad või ei sisalda muid hapniku funktsionaalseid rühmi, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid
    V. Aldehüüdfunktsiooniga ühendid  
2912   Aldehüüdid, mis sisaldavad või ei sisalda hapniku funktsionaalseid rühmi; aldehüüdide tsüklilised polümeerid; paraformaldehüüdid:  
    - atsüklilised aldehüüdid, mis ei sisalda muid hapniku funktsionaalseid rühmi:  
  2912 11 00 00 - - metanaal (formaldehüüd)
  2912 12 00 00 - - etanaal (atsetaalaldehüüd)
  2912 13 00 00 - - butanaal (butüüraldehüüd, normaalisomeer)
  2912 19 00 00 - - muud
    - tsüklilised aldehüüdid, mis ei sisalda muid hapniku funktsionaalseid rühmi:  
  2912 21 00 00 - - bensaldehüüd
  2912 29 00 00 - - muud
  2912 30 00 00 - aldehüüdalkoholid
    - aldehüüdeetrid, aldehüüdfenoolid; aldehüüdid, mis sisaldavad muid hapniku funktsionaalseid rühmi:  
  2912 41 00 00 - - vanilliin (4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd)
  2912 42 00 00 - - etüülvanilliin (3-etoksü-4-hüdroksübensaldehüüd)
  2912 49 00 00 - - muud
  2912 50 00 00 - aldehüüdide tsüklilised polümeerid
  2912 60 00 00 - paraformaldehüüd
2913 2913 00 00 00 Rubriigis 2912 nimetatud toodete halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid
    VI. Ketoonfunktsiooniga ühendid ja kinoonfunktsiooniga ühendid  
2914   Ketoonid ja kinoonid, mis sisaldavad või ei sisalda muid hapniku funktsionaalseid rühmi; nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
    - atsüklilised ketoonid, mis ei sisalda muid hapniku funktsionaalseid rühmi:  
  2914 11 00 00 - - atsetoon
  2914 12 00 00 - - butanoon (metüületüülketoon)
  2914 13 00 00 - - 4-metüülpentaan-2-oon (metüülisobutüülketoon)
  2914 19 - - muud:  
  2914 19 10 00 - - - 5-metüülheksaan-2-oon
  2914 19 90 00 - - - muud
    - tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenketoonid, mis ei sisalda muid hapniku funktsionaalseid rühmi:  
  2914 21 00 00 - - kamper
  2914 22 00 00 - - tsükloheksanoon ja metüültsükloheksanoonid
  2914 23 00 00 - - jonoonid ja metüüljonoonid
  2914 29 00 00 - - muud
    - aromaatsed ketoonid, mis ei sisalda teisi hapniku funktsionaalseid rühmi:  
  2914 31 00 00 - - fenüülatsetoon (fenüülpropaan-2-oon)
  2914 39 00 00 - - muud
  2914 40 - ketoonalkoholid ja ketoonaldehüüdid:  
  2914 40 10 00 - - 4-hüdroksü-4-metüülpentaan-2-oon (diatsetoonalkohol)
  2914 40 90 00 - - muud
  2914 50 00 00 - ketoonfenoolid ja ketoonid, mis sisaldavad muid hapniku funktsionaalseid rühmi
    - kinoonid:  
  2914 61 00 00 - - antrakinoon
  2914 69 - - muud:  
  2914 69 10 00 - - - 1,4-naftokvinoon
  2914 69 90 00 - - - muud
  2914 70 - halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
  2914 70 10 00 - - 4’-tert-butüül-2’,6’-dimetüül-3 ’,5’-dinitroatsetofenoon (muskusketoon)
  2914 70 90 00 - - muud
    VII. Karboksüülhapped ja nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksüüdid, peroksühapped, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid  
2915   Küllastunud atsüklilised ühealuselised karboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped; nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
    - sipelghape (metaanhape), selle soolad ja estrid:  
  2915 11 00 00 - - sipelghape
  2915 12 00 00 - - sipelghappe soolad
  2915 13 00 00 - - sipelghappe estrid
    - äädikhape (etaanhape), selle soolad; äädikhappe anhüdriid:  
  2915 21 00 00 - - äädikhape
  2915 22 00 00 - - naatriumatsetaat
  2915 23 00 00 - - koobaltatsetaat
  2915 24 00 00 - - äädikhappe anhüdriid
  2915 29 00 00 - - muud
    - äädikhappe estrid:  
  2915 31 00 00 - - etüülatsetaat
  2915 32 00 00 - - vinüülatsetaat
  2915 33 00 00 - - n-butüülatsetaat
  2915 34 00 00 - - isobutüülatsetaat
  2915 35 00 00 - - 2-etoksüetüülatsetaat
  2915 39 - - muud:  
  2915 39 10 00 - - - propüülatsetaat ja isopropüülatsetaat
  2915 39 30 00 - - - metüülatsetaat, pentüülatsetaat (amüülatsetaat), isopentüülatsetaat (isoamüülatsetaat) ja glütseriinatsetaat
  2915 39 50 00 - - - p-tolüülatsetaat, fenüülpropüülatsetaat, bensüülatsetaat, rodinüülatsetaat, santalüülatsetaat ja fenüületaan-1,2-dioolatsetaadid
  2915 39 90 00 - - - muud
  2915 40 00 00 - mono-, di- või trikloroäädikhapped, nende soolad ja estrid
  2915 50 00 00 - propioonhape (propaanhape), selle soolad ja estrid
  2915 60 - butaanhapped, pentaanhapped, nende soolad ja estrid:  
    - - butaanhapped, nende soolad ja estrid:  
  2915 60 11 00 - - - 1-isopropüül-2,2-dimetüültrimetüleendiisobutüraat
  2915 60 19 00 - - - muud
  2915 60 90 00 - - pentaanhapped, nende soolad ja estrid
  2915 70 - palmitiinhape, steariinhape, nende soolad ja estrid:  
  2915 70 15 00 - - palmitiinhape
  2915 70 20 00 - - palmitiinhappe soolad ja estrid
  2915 70 25 00 - - steariinhape
  2915 70 30 00 - - steariinhappe soolad
  2915 70 80 00 - - steariinhappe estrid
  2915 90 - muud:  
  2915 90 10 00 - - lauriinhape
  2915 90 20 00 - - kloroformaadid
  2915 90 80 00 - - muud
2916   Küllastumata atsüklilised ühealuselised karboksüülhapped, tsüklilised ühealuselised karboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped; nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
    - küllastumata atsüklilised ühealuselised karboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped; nende derivaadid:  
  2916 11 - - akrüülhape (propeenhape) ja selle soolad:  
  2916 11 10 00 - - - akrüülhape
  2916 11 90 00 - - - akrüülhappe soolad
  2916 12 - - akrüülhappe estrid:  
  2916 12 10 00 - - - metüülakrülaat
  2916 12 20 00 - - - etüülakrülaat
  2916 12 90 00 - - - muud
  2916 13 00 00 - - metakrüülhape ja selle soolad
  2916 14 - - metakrüülhappe estrid:  
  2916 14 10 00 - - - metüülmetakrülaat
  2916 14 90 00 - - - muud
  2916 15 00 00 - - oleiin-, linool- ja linoleenhapped, nende soolad ja estrid
  2916 19 - - muud:  
  2916 19 10 00 - - - undetsüülhapped, nende soolad ja estrid
  2916 19 30 00 - - - 2,4-heksadieenhape (sorbiinhape)
  2916 19 40 00 - - - krootonhape
  2916 19 80 00 - - - muud
  2916 20 00 00 - ühealuselised tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenkarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped, nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid
    - aromaatsed ühealuselised karboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped, nende derivaadid:  
  2916 31 00 00 - - bensoehape, selle soolad ja estrid
  2916 32 - - bensoüülperoksiid ja bensoüülkloriid:  
  2916 32 10 00 - - - bensoüülperoksiid
  2916 32 90 00 - - - bensoüülkloriid
  2916 34 00 00 - - fenüüläädikhape ja selle soolad
  2916 35 00 00 - - fenüüläädikhappe estrid
  2916 39 00 00 - - muud
2917   Mitmealuselised karboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped; nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
    - atsüklilised mitmealuselised karboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped, nende derivaadid:  
  2917 11 00 00 - - oblikhape, selle soolad ja estrid
  2917 12 - - adipiinhape, selle soolad ja estrid:  
  2917 12 10 00 - - - adipiinhape ja selle soolad
  2917 12 90 00 - - - adipiinhappe estrid
  2917 13 - - aselaiinhape, sebatsiinhape, nende soolad ja estrid:  
  2917 13 10 00 - - - sebatsiinhape
  2917 13 90 00 - - - muud
  2917 14 00 00 - - maleiinanhüdriid
  2917 19 - - muud:  
  2917 19 10 00 - - - propaandihape (maloonhape), selle soolad ja estrid
  2917 19 90 00 - - - muud
  2917 20 00 00 - mitmealuselised tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenkarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped, nende derivaadid
    - aromaatsed mitmealuselised karboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped; nende derivaadid:  
  2917 31 00 00 - - dibutüülortoftalaadid
  2917 32 00 00 - - dioktüülortoftalaadid
  2917 33 00 00 - - dinonüül- või didetsüülortoftalaadid
  2917 34 00 00 - - muud ortoftaalhappe estrid
  2917 35 00 00 - - ftaalhappe anhüdriid
  2917 36 00 00 - - tereftaalhape ja selle soolad
  2917 37 00 00 - - dimetüültereftalaat
  2917 39 - - muud:  
    - - - broomitud derivaadid:  
  2917 39 11 00 - - - - tetrabromoftaalhappe ester või anhüdriid
  2917 39 19 00 - - - - muud
    - - - muud:  
  2917 39 30 00 - - - - benseen-1,2,4-trikarboksüülhape
  2917 39 40 00 - - - - isoftaloüüldikloriid, mis sisaldab 0,8% või vähem tereftaloüüldikloriidi
  2917 39 50 00 - - - - naftaleen-1,4,5,8-tetrakarboksüülhape
  2917 39 60 00 - - - - tetrakloroftaalanhüdriid
  2917 39 70 00 - - - - 3,5-bis(metoksükarbonüül)benseensulfonaatnaatriu m
  2917 39 80 00 - - - - muud
2918   Karboksüülhapped, mis sisaldavad täiendavaid hapniku funktsionaalseid rühmi, nende anhüdriidid, halogeenanüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped; nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
    - karboksüülhapped, mis sisaldavad alkoholi funktsionaalset rühma, kuid ei sisalda muid hapniku funktsionaalseid rühmi, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped, nende derivaadid:  
  2918 11 00 00 - - piimhape, selle soolad ja estrid
  2918 12 00 00 - - viinhape
  2918 13 00 00 - - viinhappe soolad ja estrid
  2918 14 00 00 - - sidrunhape
  2918 15 00 00 - - sidrunhappe soolad ja estrid
  2918 16 00 00 - - glükoonhape, selle soolad ja estrid
  2918 19 - - muud:  
  2918 19 30 00 - - - trihüdroksükolaanhape (koolhape), desoksükoolhape, nende soolad ja estrid
  2918 19 40 00 - - - 2,2-bis(hüdroksümetüül)propioonhape
  2918 19 80 00 - - - muud
    - karboksüülhapped, mis sisaldavad fenooli funktsionaalset rühma, kuid ei sisalda muid hapniku funktsionaalseid rühmi, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped, nende derivaadid:  
  2918 21 00 00 - - salitsüülhape ja selle soolad
  2918 22 00 00 - - o-atsetüülsalitsüülhape, selle soolad ja estrid
  2918 23 - - muud salitsüülhappe estrid, nende soolad:  
  2918 23 10 00 - - - metüülsalitsülaat ja fenüülsalitsülaat (salool)
  2918 23 90 00 - - - muud
  2918 29 - - muud:  
  2918 29 10 00 - - - sulfosalitsüülhapped, hüdroksünaftaleenkarboksüülhape (hüdroksünaftoehape), nende soolad ja estrid
  2918 29 30 00 - - - 4-hüdroksübensoehape, selle soolad ja estrid
  2918 29 50 00 - - - gallushape, selle soolad ja estrid
  2918 29 90 00 - - - muud
  2918 30 00 00 - karboksüülhapped, mis sisaldavad aldehüüdide või ketoonide funktsionaalseid rühmi, kuid ei sisalda teisi hapniku funktsionaalseid rühmi, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped ning nende derivaadid
  2918 90 - muud:  
  2918 90 10 00 - - 2,6-dimetoksübensoehape
  2918 90 20 00 - - dikamba (ISO)
  2918 90 30 00 - - naatriumfenoksüatsetaat
  2918 90 90 00 - - muud
    VIII. Mittemetallide anorgaaniliste hapete estrid, nende soolad ja halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid  
2919 2919 00 Fosforestrid ja nende soolad (sh laktofosfaadid); nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
  2919 00 10 00 - tributüülfosfaadid, trifenüülfosfaat, tritolüülfosfaat, triksülüülfosfaadid ja tris(2-kloroetüül)fosfaat
  2919 00 90 00 - muud
2920   Muud mittemetallide anorgaaniliste hapete estrid (v.a vesinikhalogeniidide estrid) ja nende soolad; nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid:  
  2920 10 00 00 - tiofosforestrid (fosfortioaadid) ja nende soolad; nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid
  2920 90 - muud:  
  2920 90 10 00 - - väävelhappe ja süsihappe estrid, nende soolad ja halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid
  2920 90 20 00 - - dimetüülfosfonaat (dimetüülfosfit)
  2920 90 30 00 - - trimetüülfosfit (trimetoksüfosfiin)
  2920 90 40 00 - - trietüülfosfit
  2920 90 50 00 - - dietüülfosfonaat (dietüülvesinikfosfit, dietüülfosfit)
  2920 90 85 00 - - muud
    IX. Ühendid lämmastikku sisaldava funktsionaalse grupiga  
2921   Amiini funktsiooniga ühendid:  
    - atsüklilised monoamiinid ja nende derivaadid; nende soolad:  
  2921 11 - - metüülamiin, di- või trimetüülamiin, nende soolad:  
  2921 11 10 00 - - - mono-, di- või trimetüülamiin kg met.am.
  2921 11 90 00 - - - soolad
  2921 12 00 00 - - dietüülamiin ja selle soolad
  2921 19 - - muud:  
  2921 19 10 00 - - - trietüülamiin ja selle soolad
  2921 19 30 00 - - - isopropüülamiin ja selle soolad
  2921 19 40 00 - - - 1,1,3,3-tetrametüülbutüülamiin
  2921 19 80 00 - - - muud
    - atsüklilised polüamiinid ja nende derivaadid; nende soolad:  
  2921 21 00 00 - - etüleendiamiin ja selle soolad
  2921 22 00 00 - - heksametüleendiamiin ja selle soolad
  2921 29 00 00 - - muud
  2921 30 - tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeen-monoamiinid ja -polüamiinid, nende derivaadid; nende soolad:  
  2921 30 10 00 - - tsükloheksüülamiin ja tsükloheksüüldimetüülamiin, nende soolad
  2921 30 91 00 - - tsükloheks-1,3-üleendiamiin(1,3-diaminotsükloheksaan)
  2921 30 99 00 - - muud
    - aromaatsed monoamiinid ja nende derivaadid; nende soolad:  
  2921 41 00 00 - - aniliin ja selle soolad
  2921 42 - - aniliini derivaadid ja nende soolad:  
  2921 42 10 00 - - - halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid ja nende soolad
  2921 42 90 00 - - - muud
  2921 43 00 00 - - toluidiinid ja nende derivaadid; nende soolad
  2921 44 00 00 - - difenüülamiin ja selle derivaadid; nende soolad
  2921 45 00 00 - - 1-naftüülamiin (alfa-naftüülamiin), 2-naftüülamiin (beeta-naftüülamiin), nende derivaadid; nende soolad
  2921 46 00 00 - - amfetamiin (INN), bensfetamiin (INN), dekstroamfetamiin (INN), etüülamfetamiin (INN), fenfkamfamiin (INN), lefetamiin (INN), levoamfetamiin (INN), mefenoreks (INN) ja fentermiin (INN); nende soolad
  2921 49 - - muud:  
  2921 49 10 00 - - - ksülidiinid (dimetüülfenüülamiinid) ja nende derivaadid; nende soolad
  2921 49 80 00 - - - muud
    - aromaatsed polüamiinid ja nende derivaadid; nende soolad:  
  2921 51 - -  o-, m-, p-fenüleendiamiin, diaminotolueenid, nende derivaadid; nende soolad:  
    - - - o-, m-, p-fenüleendiamiin (-benseendiamiin), diaminotolueenid ja nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid; nende soolad:  
  2921 51 11 00 - - - - m-fenüleendiamiin puhtusega massi järgi 99% või rohkem, veesisaldusega kuni 1% massist, ortofenüüldiamiini sisaldusega kuni 200 mg/kg ja parafenüüldiamiini sisaldusega kuni 450 mg/kg
  2921 51 19 00 - - - - muud
  2921 51 90 00 - - - muud
  2921 59 - - muud:  
  2921 59 10 00 - - - m-fenüleenbis(metüülamiin)
  2921 59 20 00 - - - 2,2’-dikloro-4,4’-metüleendianiliin
  2921 59 30 00 - - - 4,4’-bi-o-toluidiin
  2921 59 40 00 - - - 1,8-naftüleendiamiin
  2921 59 90 00 - - - muud
2922   Hapnikusisaldusega funktsionaalset rühma (sh hapnikku) sisaldavad aminoühendid:  
    - aminoalkoholid (v.a rohkem kui ühte hapniku funktsionaalset rühma sisaldavad), nende eetrid ja estrid; nende soolad:  
  2922 11 00 00 - - mono(hüdroksüetüül)amiin ja selle soolad
  2922 12 00 00 - - 2,2’-di(hüdroksüetüül)amiin ja selle soolad
  2922 13 - - tris(hüdroksüetüül)amiin ja selle soolad:  
  2922 13 10 00 - - - tris(hüdroksüetüül)amiin
  2922 13 90 00 - - - tris(hüdroksüetüül)amiinisoolad
  2922 14 00 00 - - dekstropropoksüfeen (INN) ja selle soolad
  2922 19 - - muud:  
  2922 19 10 00 - - - N-etüüldi(hüdroksüetüül)amiin
  2922 19 20 00 - - - 2,2’-metüül(hüdroksüetüül)amiin (N-metüüldi(hüdroksüetüül)amiin)
  2922 19 80 00 - - - muud
    - aminonaftoolid ja muud aminofenoolid (v.a rohkem kui ühte hapniku funktsionaalset rühma sisaldavad), nende eetrid ja estrid; nende soolad:  
  2922 21 00 00 - - aminohüdroksünaftaleensulfoonhapped ja nende soolad
  2922 22 00 00 - - anisidiinid, dianisidiinid, fenetidiinid ja nende soolad
  2922 29 00 00 - - muud
    - aminoaldehüüdid, aminoketoonid ja aminokinoonid (v.a rohkem kui ühte liiki hapniku funktsionaalseid rühmi sisaldavad), nende eetrid ja estrid; nende soolad:  
  2922 31 00 00 - - amfepramoon (INN), metadoon (INN) ja normetadoon (INN); nende soolad
  2922 39 00 00 - - muud
    - aminohapped (v.a rohkem kui ühte hapniku funktsionaalset rühma sisaldavad) ja nende estrid; nende soolad:  
  2922 41 00 00 - - lüsiin ja selle estrid; nende soolad
  2922 42 00 00 - - glutamiinhape ja selle soolad
  2922 43 00 00 - - antraniilhape ja selle soolad
  2922 44 00 00 - - tilidiin (INN) ja selle soolad
  2922 49 - - muud:  
  2922 49 10 00 - - - glütsiin (aminoetaanhape)
  2922 49 20 00 - - - β-alaniin
  2922 49 95 00 - - - muud
  2922 50 00 00 - aminoalkoholfenoolid, aminohappefenoolid ja muud hapnikku sisaldavate funktsionaalsete rühmadega aminoühendid
2923   Kvaternaarsed ammooniumisoolad ja hüdroksiidid; letsitiinid jm fosfoaminolipiidid, määratud või määramata keemilise koostisega:  
  2923 10 00 00 - koliin ja selle soolad
  2923 20 00 00 - letsitiin ja muud fosfoaminolipiidid
  2923 90 00 00 - muud
2924   Funktsionaalset karboksüamiidirühma sisaldavad ühendid; amiidi funktsionaalset rühma sisaldavad karboksüülhappe ühendid:  
    - atsüklilised amiidid (sh atsüklilised karbamaadid), nende derivaadid; nende soolad:  
  2924 11 00 00 - - meprobamaat (INN)
  2924 19 00 00 - - muud
    - tsüklilised amiidid (sh tsüklilised karbamaadid), nende derivaadid; nende soolad:  
  2924 21 - - ureiinid ja nende derivaadid; nende soolad:  
  2924 21 10 00 - - - isoproturon (ISO)
  2924 21 90 00 - - - muud
  2924 23 00 00 - - 2-atseetamidobensoehape (N-atsetüülantraniilhape) ja selle soolad
  2924 24 00 00 - - etinamaat (INN)
  2924 29 - - muud:  
  2924 29 10 00 - - - lidokaiin (INN)
  2924 29 30 00 - - - paratsetamool (INN)
  2924 29 95 00 - - - muud
2925   Funktsionaalset karboksimiidirühma sisaldavad ühendid (sh sahhariin ja selle soolad) ning imiiniühendid:  
    - imiidid ja nende derivaadid; nende soolad:  
  2925 11 00 00 - - sahhariin ja selle soolad
  2925 12 00 00 - - glütetimiid (INN)
  2925 19 - - muud:  
  2925 19 10 00 - - - 3,3’, 4,4’, 5,5’, 6,6’-oktabromo-N,N’-etüleendiftaalimiid
  2925 19 30 00 - - - N,N’-etüleenbis(4,5-dibromoheksaanhüdro-3,6- metano-ftalimiid)
  2925 19 95 00 - - - muud
  2925 20 00 00 - imiinid ja nende derivaadid; nende soolad
2926   Nitriilid:  
  2926 10 00 00 - akrüülnitriil
  2926 20 00 00 - 1-tsüanoguanidiin (ditsüaandiamiid)
  2926 30 00 00 - fenproporeks (INN) ja selle soolad; metadoon (INN) vaheprodukt (4-tsüaan-2-dimetüülamiin-4,4-difenüülbutaan)
  2926 90 - muud:  
  2926 90 20 00 - - isoftalonitriil
  2926 90 95 00 - - muud
2927 2927 00 00 00 Diaso-, aso- ja asoksü-ühendid
2928 2928 00 Hüdrasiini ja hüdroksüülamiini orgaanilised derivaadid:  
  2928 00 10 00 - N,N-bis(2-metoksüetüül)hüdroksüülamiin
  2928 00 90 00 - muud
2929   Muid lämmastikusisaldusega funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid:  
  2929 10 - isotsüanaadid:  
  2929 10 10 00 - - metüülfenüleen-diisotsüanaadid (tolueen-diisotsüanaadid)
  2929 10 90 00 - - muud
  2929 90 00 00 - muud
    X. Orgaanilis-anorgaanilised ühendid, heterotsüklilised ühendid, nukleiinhapped ja nende soolad, sulfoonamiidid  
2930   Väävli orgaanilised ühendid:  
  2930 10 00 00 - ditiokarbonaadid (ksantaadid)
  2930 20 00 00 - tiokarbamaadid ja ditiokarbamaadid
  2930 30 00 00 - tiuraammono-, -di- ja -tetrasulfiidid
  2930 40 - metioniin:  
  2930 40 10 00 - - metioniin (INN)
  2930 40 90 00 - - muud
  2930 90 - muud:  
  2930 90 12 00 - - tsüsteiin
  2930 90 14 00 - - tsüstiin
  2930 90 16 00 - - tsüsteiini või tsüstiini derivaadid
  2930 90 20 00 - - tiodiglükool (INN) (2,2’-tiodietanool)
  2930 90 30 00 - - DL-2-hüdroksü-4-(metüültio)butüürhape
  2930 90 40 00 - - 2,2’-tiodietüül-bis[3-(3,5-di-tert-butüül-4-h& uuml;droksüfenüül)propionaat]
  2930 90 50 00 - - isomeeride 4-metüül-2,6-bis(metüültio)-m-fenüleendiamiini ja 2-metü