Teksti suurus:

Kaitseliidu kohast riigi kaitsesüsteemis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:

Kaitseliidu kohast riigi kaitsesüsteemis

Vastu võetud 28.04.1992 nr 128
RT 1992, 18, 261
jõustumine 28.04.1992

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

13. 01. 2000 nr 15 ( RT I 2000, 4, 31) 24. 01. 2000

 

Lähtudes Eesti Vabariigi 1938.a. riigikaitse rahuaegse korralduse seadusest ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 4.septembri 1991.a. otsusest "Mõnede Eesti Vabariigi kaitsejõudude taasloomisega seotud põhiküsimuste kohta", Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

1.--5. [Kehtetud - RT I 2000, 4, 31 - jõust.24. 01. 2000]

6. Kaitseliit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlikest ning muudest normatiivaktidest, ja 1934. aastal kinnitatud "Kaitseliidu kodukorrast".

[RT I 2000, 4, 31 - jõust. 24. 01. 2000]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json