Teksti suurus:

Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 1, 3

Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2002. a otsusega nr 314

Kaubandusliku meresõidu seaduses (RT I 2002, 55, 345) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vedaja vastutus veotähtaja ületamise eest ning lastiveolepingu rikkumise eest, mille tagajärjeks ei ole veetava kauba kaotsiminek või kahjustumine, on piiratud veotasu suurusega.»;

2) 5. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5. peatükk
LAEVA PRAHTIMINE»;

3) paragrahvi 62 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Laeva prahtimise leping on kasutusleping, millega üks isik (prahileandja) kohustub andma laeva koos laevaperega või ilma laevapereta lepingujärgseks kasutamiseks teisele isikule (prahtija), osutamata seejuures prahtijale veoteenust.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json