HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni ratifitseerimise seadus

Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni ratifitseerimise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2003
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II 2003, 1, 1

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  23.12.2002 otsus nr 298

  Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni ratifitseerimise seadus

  Vastu võetud 04.12.2002

  § 1.    Ratifitseerida juurdelisatud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon, mis on ÜRO Peaassamblee poolt vastu võetud 2000. aasta 12. detsembril Itaalias Palermos ja millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2000. aasta 14. detsembril Itaalias Palermos.

  § 2.    Konventsiooni artikli 5 lõike 3 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et ta käsitab oma seaduste kohaselt kuriteona artikli 5 lõike 1 punkti a alapunktis i nimetatud tegu.

  § 3.    Konventsiooni artikli 16 lõike 5 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et ta käsitab konventsiooni isiku väljaandmiseks teiste osalisriikidega tehtava koostöö õigusliku alusena.

  § 4.    Konventsiooni artikli 18 lõike 13 alusel määrab Eesti Vabariik õigusabitaotluste vastuvõtmise keskasutuseks Justiitsministeeriumi.

  § 5.    Konventsiooni artikli 18 lõike 14 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et talle vastuvõetavateks keelteks on eesti ja inglise keel.

    Riigikogu esimees      Toomas SAVI

  /otsingu_soovitused.json