Teksti suurus:

Narva Energeetikute Kooli, Narva Kaubanduskooli, Narva Kergetööstuskooli ja Narva Kutsekeskkooli ümberkorraldamine

Narva Energeetikute Kooli, Narva Kaubanduskooli, Narva Kergetööstuskooli ja Narva Kutsekeskkooli ümberkorraldamine - sisukord
  Väljaandja:Vabariigi Valitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2013
  Avaldamismärge:

  Narva Energeetikute Kooli, Narva Kaubanduskooli, Narva Kergetööstuskooli ja Narva Kutsekeskkooli ümberkorraldamine

  Vastu võetud 28.03.2000 nr 96
  RT I 2000, 26, 152
  jõustumine 02.04.2000

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  17.12.2002RT I 2002, 105, 62601.01.2003

  Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998 64/65, 1007; 1999, 10, 150; 51, 550) paragrahvi 35 lõike 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korraga» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118-120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828).

  § 1.   Finantseerimisvõimaluste vähenemise tõttu korraldatakse 1. oktoobriks 2000. a ümber Narva Energeetikute Kool, Narva Kaubanduskool, Narva Kergetööstuskool ja Narva Kutsekeskkool ning nende baasil moodustatakse uus kutseõppeasutus Narva Kutseõppekeskus.

  § 2.   Narva Kutseõppekeskuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium.
  [RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

  § 3.   Narva Energeetikute Kooli, Narva Kaubanduskooli, Narva Kergetööstuskooli ja Narva Kutsekeskkooli ümberkorraldamiseks moodustatakse ümberkorraldamiskomisjon.

  § 4.   Ümberkorraldamiskomisjoni koosseis on järgmine:

  Esimees:

   

  Raivo Niidas

  – Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna korraldustalituse juhataja

  Liikmed:

   

  Aleksandr Boskin

  – Narva Kutsekeskkooli direktor

  Jelena Ditjatkina

  – Narva Kaubanduskooli asedirektor

  Ljudmila Dudina

  – Narva kutsekoolide tsentraliseeritud raamatupidamise pearaamatupidaja

  Tamara Gusseva

  – Narva Energeetikute Kooli matemaatikaõpetaja

  Galina Kadnikova

  – Narva Kutsekeskkooli asedirektor

  Ljudmila Morina

  – Narva Kergetööstuskooli direktori asetäitja

  Aili Nurmse

  – Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivarade talituse ekspert

  Laine Peedu

  – Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna jurist

  Ljubov Rõtškova

  – Narva Kaubanduskooli direktor

  Alla Spirina

  – Narva Energeetikute Kooli direktor

  Valentina Vereštšagina   

  – Narva Kergetööstuskooli direktori asetäitja.

  § 5.   Ümberkorraldamiskomisjonil lõpetada töö ning esitada riigivara üleandmise-vastuvõtmise aktid ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktid Haridus- ja Teadusministeeriumile ja Riigikantseleile 15. oktoobriks 2000. a.
  [RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

  § 6.     Haridus- ja teadusministril:
    1) sulgeda ümberkorraldamise tulemusel tegevuse lõpetavate kutseõppeasutuste eelarved 31. septembriks 2000. a;
    2) kinnitada Narva Kutseõppekeskuse eelarve 1. oktoobriks 2000. a;
    3) kinnitada Narva Kutseõppekeskuse põhimäärus 1. oktoobriks 2000. a;
    4) tunnistada ümberkorraldatavate kutseõppeasutuste põhimäärused kehtetuks 1. oktoobrist 2000. a.
  [RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

  § 7.   Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleril teatada ümberkorraldatavate kutseõppeasutuste direktoritele ümberkorraldamisotsusest kuus kuud enne uue õppeaasta algust.
  [RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json