Teksti suurus:

Kohtunikukandidaatide arvu määramine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2016
Avaldamismärge:RTL 2003, 11, 119

Kohtunikukandidaatide arvu määramine

Vastu võetud 13.01.2003 nr 2

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» (RT I 2002, 64, 390) § 61 lõike 6 alusel.

Määran kohtunikukandidaatide arvuks 15.

Minister Märt RASK

Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json