Teksti suurus:

Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra kehtestamiseks volituste andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2002
Avaldamismärge:

Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra kehtestamiseks volituste andmine

Vastu võetud 21.11.2000 nr 370
RT I 2000, 87, 564
jõustumine 01.12.2000

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4. 12. 2001 nr 377 (RT I 2001, 95, 593) 16. 12. 2001

 

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 116 lõike 7 alusel.

§1. Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra Sisekaitseakadeemias kehtestab siseminister kooskõlastatult justiitsministriga.

§2. Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra Tallinna Kopli Ehituskoolis kehtestab haridusminister kooskõlastatult justiitsministriga.

§3. Vanglaametniku ettevalmistusteenistusse võtmise ja ettevalmistusteenistuse läbiviimise korra Tartu Tööstuskoolis kehtestab haridusminister kooskõlastatult justiitsministriga.

[RT I 2001, 95, 593 – jõust. 16. 12. 2001]

 

§4. Määrus jõustub 1. detsembril 2000. a.

[RT I 2001, 95, 593 – jõust. 16. 12. 2001]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json