Teksti suurus:

Registreerimisele kuuluvate maastikusõidukite loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2003, 11, 120

Registreerimisele kuuluvate maastikusõidukite loetelu

Vastu võetud 14.01.2003 nr 3

Määrus kehtestatakse « Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655) paragrahvi 69 lõike 1 alusel.

§1. Liiklusregistrisse peab olema kantud maastikusõidukitena:

(1) mootorsaan, mis on jalaste ja roomikuga varustatud mootori jõul jääl või lumel liikumiseks ette nähtud maastikusõiduk, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 120 cm3 , millel peale juhi istekoha pole rohkem kui kaks istekohta ja mille tühimass ei ületa 500 kg;

(2) ratasmaastikusõiduk, millel on vähemalt kolm ratast, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 90 cm3 ja mis on valmistaja poolt ette nähtud maastikul liikumiseks. Ratasmaastikusõidukiks ei loeta mootorsõidukit, mis on valmistaja poolt lisaks maastikul liikumiseks ette nähtud ka teel liikumiseks.

§2. Määrus on kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Määrus ei laiene kaitsejõudude maastikusõidukitele ja maastikusõidukitele, mida kasutatakse ainult valdaja või omaniku territooriumil või selleks ettenähtud kohtades treeninguteks ja võistlusteks.

§3. Teede- ja sideministri 10. detsembri 2001. aasta määrus nr 107 «Registreerimisele kuuluvate maastikusõidukite loetelu» (RTL 2001, 136, 1987) tunnistatakse kehtetuks.

§4. Määrus jõustub 2003. aasta 1. märtsil.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json