Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 "Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 6, 32

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 "Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75" muutmine

Vastu võetud 14.01.2003 nr 10

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 44 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruses nr 308 «Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75» (RT I 2002, 79, 474) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 26 järgmises sõnastuses:

« 26) krooniline C-viirushepatiit (B18.2).»;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. veebruaril 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Sotsiaalminister Siiri OVIIR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json