Teksti suurus:

Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2007
Avaldamismärge:

Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine

Vastu võetud 06.11.2001 nr 341
RT I 2001, 90, 538
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmise määrusega: 

10. 01. 2002 nr 3 ( RT I 2002, 5, 11), jõust. 1. 01. 2002

Määrus kehtestatakse « Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377) § 23 lõike 4 alusel.

§1. Relva ja laskemoona tüübikinnitust teostavaks volitatud asutuseks on Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus.

§2. Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.

[RT I 2002, 5, 11 - jõust. 1. 01. 2002]

/otsingu_soovitused.json