Teksti suurus:

Sõjaväerelvade ja teenistusrelvade käitlemise üle järelevalvet teostavate volitatud asutuste määramine

Sõjaväerelvade ja teenistusrelvade käitlemise üle järelevalvet teostavate volitatud asutuste määramine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Sõjaväerelvade ja teenistusrelvade käitlemise üle järelevalvet teostavate volitatud asutuste määramine

Vastu võetud 04.12.2001 nr 373
RT I 2001, 95, 591
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.01.2002RT I 2002, 5, 1101.01.2002

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» RT I, 2001, 65, 377 § 88 lõike 2 alusel.

§ 1.  Sõjaväerelvade ja teenistusrelvade käitlemise üle teostavad oma valitsemisalas järelevalvet järgmised volitatud asutused:

1) Justiitsministeerium;
2) Kaitseministeerium;
3) Rahandusministeerium;
5) Siseministeerium.

§ 2.    Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.
[RT I 2002, 5, 11 - jõust. 01.01.2002]