Teksti suurus:

Ühisettevõtte "Estkompexim" loomisest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:

Ühisettevõtte "Estkompexim" loomisest

       Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi
           Ministrite Nõukogu
           korraldus
       22.novembrist 1988.a. nr. 272-k
           Tallinn, Toompea

   Nõustuda ENSV Agrotööstuskomitee ettepanekuga moodustada 
Tallinnas  agrotööstuskompleksi  Nõukogude-Ðveitsi tootmis- ja 
kaubandusalane ühisettevõte "Estkompexim", mille asutajateks on 
ENSV Agrotööstuskomitee Liha- ja Piimatööstuse  Konstrueerimise 
ja Tehnoloogia Büroo (Tallinn) ja firma "Kompexim AB" (Šveits), 
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 13.jaanuari 1987.a. määruses nr. 49 
ning  NLKP  Keskkomitee ja NSV  Liidu  Ministrite  Nõukogu 
17.septembri 1987.a.määruses nr. 1074, samuti NSV Liidu muudes 
seadusandlikes aktides ettenähtud korras ja tingimustel. 

Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees       I. Toome
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json