Teksti suurus:

Koosa osavalla likvideerimine

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 2, 30

Koosa osavalla likvideerimine

Vastu võetud 19.11.2002 nr 11

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 punkti 11 ja Vara valla põhimääruse punkti 16.12 alusel Vara Vallavolikogu võtab vastu määruse:

1. Likvideerida Koosa osavald alates 1. jaanuarist 2003. a.

2. Vara Vallavalitsusel korraldada kõik Koosa osavalla likvideerimisega seotud tööõiguslikud ja varalised küsimused 31. detsembriks 2002. a.

3. Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 18. mai 1992. a otsus «Koosa osavalla moodustamine».

4. Määrus jõustub 25. novembril 2002. a.

Volikogu esimees Ingvar TŠIŽIKOV