Teksti suurus:

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 117 "Perearsti tööjuhend" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 13, 169

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 117 "Perearsti tööjuhend" muutmine

Vastu võetud 13.01.2003 nr 6

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661) § 65 alusel.

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 117 «Perearsti tööjuhend» (RTL 2001, 130, 1887; 2002, 118, 1722) § 6 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva määruse paragrahvi 1 lõige 1 jõustub 1. jaanuaril 2005. a. Kuni nimetatud tähtajani võivad nimistu alusel perearstina tegutseda üldarst ja lastearst, kes on saanud perearstina tegutsemise õiguse enne 1. jaanuari 2002. a ja kes õpivad perearsti residentuuris või perearstiks spetsialiseerumise kursustel.»

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json