ERAÕIGUSIntellektuaalne omandVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Vastu võetud 09.12.1999
RT II 1999, 27, 165
jõustumine 08.01.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.11.2002RT II 2002, 35, 16714.12.2002

§ 1.    Ühineda juurdelisatud teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga (edaspidikonventsioon), mis on koostatud 1961. aasta 26. oktoobril Roomas.

§ 2.  Ühinemisel teha järgmised deklaratsioonid:

1) konventsiooni artikli 5 lõike 3 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et ei kohalda avaldamiskriteeriumi;2) konventsiooni artikli 6 lõike 2 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et kaitseb saateid vaid siis, kui ringhäälinguorganisatsiooni peakorter asub teises osalisriigis ja saade on edastatud selles osalisriigis asuvast saatjast;3) konventsiooni artikli 16 lõike 1 punkti a alapunkti iv alusel deklareerib Eesti Vabariik, et fonogrammi suhtes, mille tootja on teise osalisriigi kodanik, kohaldatakse nimetatud artiklis ettenähtud kaitset sel määral ja sellise tähtajaga, nagu teine osalisriik kohaldab Eesti Vabariigi kodaniku poolt esmakordselt salvestatud fonogrammile. Kui osalisriik, kelle kodanik fonogrammitootja on, ei taga kaitset niisama suurele tulusaajate ringile nagu Eesti Vabariik, ei loeta seda kaitse määrast kõrvalekaldumiseks.


[RT II 2002, 35, 167 - jõust. 14.12.2002]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json