Teksti suurus:

Erastamisele määratud metsa majandamise korraldaja määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2003, 14, 182

Erastamisele määratud metsa majandamise korraldaja määramine

Vastu võetud 21.01.2003 nr 4

«Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387) § 57 lõike 1 alusel:

§ 1. Määran erastamisele määratud metsa, millele ei ole esitatud maa tagastamise või ostueesõigusega erastamise taotlust, majandamise korraldajaks kuni võõrandamiseni Riigimetsa Majandamise Keskuse.

§ 2. Määran erastamisele määratud metsa, millele on esitatud maa tagastamise või ostueesõigusega erastamise taotlus, majandamise korraldajaks kuni võõrandamiseni Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistused oma tööpiirkonnas.

§ 3. Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 27. jaanuari 2000. a määrus nr 12 «Erastamisele määratud metsa majandamise korraldaja» (RTL 2000, 18, 229).

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json