Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 301 "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 8, 42

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 301 "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord" muutmine

Vastu võetud 21.01.2003 nr 23

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 31 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 301 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord» (RT I 2002, 78, 467) § 12 muudetakse järgmiselt:

1) senine sõnastus loetakse lõikeks 1;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesolevas määruses toodud tähtaegu ja protseduuri võib kuni 1. septembrini 2003. a mitte kohaldada, kui loetelu muutmine on algatatud enne 1. jaanuari 2003. a.»

Peaminister Siim KALLAS

Sotsiaalminister Siiri OVIIR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json