HALDUSÕIGUSRahandus

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi seadus Eesti krooni tagamise kohta (lühend - EEKS)

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT 1992, 21, 300

Eesti Vabariigi seadus Eesti krooni tagamise kohta

(õ) 4.11.2008

§ 1.  Eesti krooni tagatus

  Eesti kroon (ringluses olev sularaha, raha jooksvatel ja tähtajalistel pangakontodel) lastakse käibele täielikult tagatuna eesti Panga kulla- ja konverteeritava välisvaluuta reserviga.

§ 2.  Eesti krooni kurss

  Eesti krooni ametliku kursi määrab Eesti Pank Saksa marga suhtes. Eesti Pangal ei ole õigust Eesti krooni devalveerida. Eesti krooni kursi tehnilise kõikumise piirmäär on 3%.

§ 3.  Eesti krooni vahetatavus

  Eesti Pank tagab Eesti Vabariigi territooriumil klientide jooksvate vajaduste rahuldamiseks Eesti krooni vaba vahetatavuse konverteeritavate välisvaluutade vastu Eesti Panga ametliku kursi järgi.

§ 4.  Ringluses oleva raha hulga muutmine

  Eesti Pank võib ringluses olevate Eesti kroonide hulka muuta ainult vastavalt oma kulla- ja konverteeritava välisvaluuta reservi muutumisele.

§ 5.  Informeerimine Eesti krooni tagatusest

  Eesti Pank avaldab vähemalt kord kuus informatsiooni oma kulla- ja konverteeritava välisvaluuta reservi suuruse ning ringluses olevate Eesti kroonide hulga kohta.

§ 6.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub alates Eesti krooni käibelelaskmise päevast.

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL


Tallinn, 20. mail 1992.ÕiendParandatud ja lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json