HALDUSÕIGUSRahandus

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi seadus Eesti krooni tagamise kohta (lühend - EEKS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eesti Vabariigi seadus Eesti krooni tagamise kohta

Vastu võetud 20.05.1992

Kehtetu – RT I 2010, 22, 108 – jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel