Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. märtsi 2002. a määruse nr 15 "Tallinna linna territooriumil asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva kaitsevööndi ulatus" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 15, 196

Keskkonnaministri 22. märtsi 2002. a määruse nr 15 "Tallinna linna territooriumil asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva kaitsevööndi ulatus" muutmine

Vastu võetud 22.01.2003 nr 8

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 22. märtsi 2002. a määrusesse nr 15 «Tallinna linna territooriumil asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva kaitsevööndi ulatus» (RTL 2002, 45, 620) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 2) hõlmikpuul Pärnu mnt ja Süda tn ristumiskohas – 10 m;»

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 14 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 14) harilikul hobukastanil Narva mnt 50/Vilmsi tn 2 – 10 m;»

4) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 21 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 21) kollasel hobukastanil Köleri 8 – 11 m;»

5) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 24 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 24) kolmel siledal hobukastanil Vesivärava tn 7 – 20 m;»

6) paragrahvi 3 lõiget 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 Mustamäe linnaosa territooriumil aadressil Mustamäe tee 60 kaitse alla võetud arukase kultivari Youngii kaitsevööndi ulatus on 15 m.»;

7) paragrahvi 4 lõiget 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4)  Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirjaga nr 84 Lasnamäe linnaosa territooriumil Mustakivi mikrorajoonis kaitse alla võetud geoloogilise objekti Mustakivi kaitsevööndi ulatus on 10 m.»;

8) paragrahvi 4 lõike 5 punkti 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Männiku rändrahnul Raku järve läänepoolsaarel – 10 m;»

9) paragrahvi 4 lõike 5 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 4 lõike 8 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 4 lõike 9 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 4 lõike 11 punkti 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 5) neljal Raudalu kivil Raudalust põhja pool – 10 m;»

13) paragrahvi 4 lõike 13 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 4 lõike 13 punkti 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 11) Pärnamäe maasäärel Pärnamäel surnuaia territooriumil – 10 m;».

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json