HALDUSÕIGUSPõllumajandus

HALDUSÕIGUSRahandus

Teksti suurus:

Tagastamatu riikliku välisabina saadavate ja riiklike välislaenude eest ostetavate põllumajandussaaduste ja põllumajanduses kasutatavate ressursside müügist laekuva raha põllumajanduse krediteerimiseks suunamise seadus

Tagastamatu riikliku välisabina saadavate ja riiklike välislaenude eest ostetavate põllumajandussaaduste ja põllumajanduses kasutatavate ressursside müügist laekuva raha põllumajanduse krediteerimiseks suunamise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2014
  Avaldamismärge:RT 1993, 15, 255

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  24.03.1993 otsus nr 64

  Tagastamatu riikliku välisabina saadavate ja riiklike välislaenude eest ostetavate põllumajandussaaduste ja põllumajanduses kasutatavate ressursside müügist laekuva raha põllumajanduse krediteerimiseks suunamise seadus

  Vastu võetud 18.03.1993

  (õ) 27.11.2008 16:00

  § 1.   Tagastamatu riikliku välisabina saadavate ja riiklike välislaenude eest ostetavate põllumajandussaaduste ja põllumajanduses kasutatavate ressursside müügist laekuvat raha kasutatakse ainult põllumajandusliku tootmise ja põllumajandussaaduste töötlemise krediteerimiseks, kui riikidevaheliste lepingutega ei ole sätestatud teisiti.

  § 2.   Tagastamatu riikliku välisabina saadavate ja riiklike välislaenude eest ostetavate põllumajandussaaduste ja põllumajanduses kasutatavate ressursside müügist laekuv raha suunatakse põllumajanduse ja maaelu krediteerimise sihtfondi eriarvele, toetamaks pikaajaliste ja madalaprotsendiliste krediitidega põllumajandusliku tootmise ja põllumajandussaaduste töötlemise arengut, kui riikidevaheliste lepingutega ei ole sätestatud teisiti.

  § 3.   Vabariigi Valitsus kehtestab käesoleva seaduse paragrahvis 2 nimetatud sihtfondi kasutamise korra ja määrab selle fondi nõukogu koosseisu.

  § 4.   Käesolev seadus ei laiene enne selle jõustumist sõlmitud või Vabariigi Valitsuse poolt algatatud tagastamatu riikliku välisabi ja riiklike välislaenude kokkulepete alusel saadavate põllumajandussaaduste ning põllumajandusse suunatavate ressursside kasutamisele.

    Riigikogu aseesimees T. Kelam

    Õiend

    Lisatud avaldamisandmed.