Teksti suurus:

Omavalitsusliku staatuse andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:RT I 1993, 58, 809

Omavalitsusliku staatuse andmine

Omavalitsusliku staatuse andmise kohta
Vabariigi Valitsuse 17. augusti 1993. a määrus nr 258

Lähtudes Riigikogu 9. detsembri 1992.a. otsuse "Omavalitsusliku staatuseta haldusüksuste kohta" (RT 1992, 54, 658) punktist 1 Vabariigi Valitsus määrab:

Anda Saare maakonna Lümanda vallale omavalitsuslik staatus.

 

Peaminister M. LAAR

Põllumajandusminister
minister L. Hänni ülesannetes J. LEETSAR

Riigisekretär Ü. KAEVATS