Teksti suurus:

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 9, 43

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.01.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. jaanuari 2003. a otsusega nr 323

§ 1. Kalapüügiseaduse (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387) § 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui veeala lubatud püügivõimalused ei võimalda kalapüügilubade taotluste rahuldamist täies ulatuses, jagatakse püügivõimalused eelmisel kolmel aastal sellele veealale püügivõimalusi õiguspäraselt omandanud taotlejate vahel, välja arvatud kilu- ja räimepüük, mille puhul püügivõimalused jagatakse eelmisel kolmel aastal samal püügil olnud taotlejate vahel. Jagamisel tagatakse iga taotleja eelmisel kolmel aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste suhe teiste eelmisel kolmel aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimalustesse (ajalooline püügiõigus). Peale püügivõimaluste jagamist täiendavalt ilmnenud püügivõimalused müüakse enampakkumisel, kus püügivõimaluste alghinnaks on käesoleva seaduse § 15 lõike 1 alusel määratud kalapüügiõiguse hind.»

§ 2. Käesoleva seadusega kalapüügiseaduses tehtav muudatus jõustub seaduse Riigi Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Peeter KREITZBERG

/otsingu_soovitused.json