OMANDIREFORMElamureform

KOHTUMENETLUSÕIGUSMaksejõuetusmenetlus

Teksti suurus:

Eluruumide pankrotivarast välistamise seadus (lühend - EPVVS)

Eluruumide pankrotivarast välistamise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2014
  Avaldamismärge:RT I 1993, 75, 1101

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  26.11.1993 otsus nr 217

  Eluruumide pankrotivarast välistamise seadus

  Vastu võetud 17.11.1993

  § 1.  Eluruumi erastamise kohustatud subjekti pankroti korral välistatakse pankrotivarast eluruumide erastamise seaduse (RT I 1993, 23, 411) § 3 1. lõikes nimetatud vara.

  § 2.  Pankrotivarast ei välistata:
  1) tööandja eluruumi, kui võlgnikust juriidilist isikut ei likvideerita;
  2) asustamata eluruumi;
  3) üüritavat eluruumi, kui üürnik, mitmekorterilise elamu korral kõik üürnikud, on andnud eluruumi pankrotihaldurile kirjaliku nõusoleku eluruumi müümiseks pankrotimenetluses vastavalt pankrotiseadusele (RT 1992, 31, 403).

  § 3.  Pankrotihaldur teatab pankrotivara hulgas olevast käesoleva seaduse §-s 1 märgitud varast vara asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse täitevorganile ühe kuu jooksul, arvates pankrotiotsuse tegemisest, või kui pankrotiotsus on tehtud enne käesoleva seaduse jõustumist, ühe kuu jooksul, alates käesoleva seaduse jõustumisest.

  § 4.  Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud vara annab pankrotihaldur kohaliku omavalitsusüksuse omandisse akti alusel, millele kirjutavad alla pankrotihaldur ja kohaliku omavalitsusüksuse esindaja.

    Riigikogu esimees Ü. NUGIS