Teksti suurus:

Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 1994, 7, 66

Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta

Vastu võetud 28.12.1993 nr 415

Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse (RT 1993, 26, 441) paragrahvi 28 täitmiseks Vabariigi Valitsus määrab:

1. Tööandjal kanda distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi kinnipidamisel töötaja palgast kinnipeetud rahatrahv sotsiaalkindlustuse eelarvesse hiljemalt trahvi kinnipidamisele järgneval sotsiaalmaksu ülekandmise kuupäeval.

Trahvisumma suurus näidata ülekandes märkega "Rahatrahv distsiplinaarvastutuse seaduse paragrahvi 28 alusel . . . . . krooni".

2. Ülekantud trahvisummad näidata aruandluses ("Sotsiaalmaksu rakendamise juhendi" lisa 2) real "Sissenõutud trahvid".

3. Sotsiaalkindlustuse eelarvesse laekunud trahvisummad arvatakse sotsiaalmaksu arvel tehtavate väljamaksete katteks.

 

 

Peaminister M. LAAR

Sotsiaalminister M. LAURISTIN

Riigisekretär Ü. KAEVATS

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json