Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2002. a määruse nr 426 "Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäärad" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 12, 53

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2002. a määruse nr 426 "Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäärad" muutmine

Vastu võetud 28.01.2003 nr 25

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662) § 13 lõike 3 punkti 2, § 31 lõike 1 punkti 8 ja § 48 lõike 4 punkti 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2002. a määruse nr 426 «Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäärad» (RT I 2002, 107, 645) tekstis asendatakse sõnad «kapitalirendi korras» sõnadega «liisingulepingu alusel».

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Rahandusminister Harri ÕUNAPUU

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json