Teksti suurus:

Riigilipule asetatavate erimärkide kujutiste kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RT I 1994, 41, 665

Riigilipule asetatavate erimärkide kujutiste kinnitamine

Vastu võetud 31.05.1994 nr 195

Vastavalt riigilipu seaduse (RT I 1993, 17, 273) paragrahvile 4 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada riigilipule asetatavate erimärkide (postilipu erimärgi ja sõjalaeva ahtrilipu erimärgi) kujutised ning nende kohad riigilipul (juurde lisatud).

2. Teede- ja Sideministeeriumil töötada välja postilipu ja Kaitseministeeriumil sõjalaeva ahtrilipu kasutamise kord ning kinnitada need 1. septembriks 1994. a.

 

 

Peaminister Mart LAAR

Kultuuri- ja haridusminister Paul-Eerik RUMMO

Riigisekretär Ülo KAEVATS

 

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 31. mai 1994. a.
määrusega nr. 195

Postilipu erimärgi kujutis

Postilipu erimärk on riigilipu* keskel mustal laiul lipuvarda poole suunatud huulikuga kuldne postisarve kujutis.

Lipu laiuse ja pikkuse vahekord on 7:11.

<#comment/>

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 31. mai 1994. a.
määrusega nr. 195

Sõjalaeva ahtrilipu erimärgi kujutis

1. Sõjalaeva ahtrilipu erimärk on väikese riigivapi* kujutis, mis on paigutatud riigilipule*, mille laiuse ja pikkuse vahekord on 7:13.

2. Riigivapi kujutise keskkoht on 4,5 ühiku kaugusel lipu vardapoolsest otsast. Riigivapi kujutise ülemine ja alumine äär on lipu servadest 1,5 ühiku kaugusel.

3. Lipu lahtine ots lõpeb kahest väljalõikest moodustunud kolme kolmnurkse keelega. Väljalõiked on tehtud lipu lahtisest otsast sissepoole ülemise ja alumise lipulaiu ulatuses. Väljalõigete sügavus on 4 ühikut.

<#comment/>

* Riigilipu ja väikese riigivapi etalonkujutised on kinnitatud 1992. a. 7. juuli seadusega “Eesti Vabariigi riigilipu ja riigivapi etalonkujutiste kinnitamise kohta“ (RT 1992, 43, 566).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json