Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Rannamõisa maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 17, 249

Maamaksu korrigeerimine Rannamõisa maastikukaitsealal

Vastu võetud 28.01.2003 nr 57

«Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284) § 4 lõike 2 alusel kehtestada, et Harju maakonnas Harku valla piires asuval Rannamõisa maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2003. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Rannamõisa sihtkaitsevööndilt, mille pindala on 8,705 hektarit;
2) 50% maamaksumäärast Rannamõisa piiranguvööndilt, mille pindala on 56,93 hektarit.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json