Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Lahemaa rahvuspargis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 17, 254

Maamaksu korrigeerimine Lahemaa rahvuspargis

Vastu võetud 28.01.2003 nr 62

«Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284) § 4 lõike 2 alusel kehtestada, et Lahemaa rahvuspargis makstakse 1. jaanuarist 2003. a maamaksu 50% maamaksumäärast Lahemaa piiranguvööndilt, mille pindala Lääne-Viru maakonnas Vihula valla piires on 13 960 hektarit ja Kadrina valla piires 830 hektarit ning Harju maakonnas Loksa valla piires 16 330 hektarit ja Kuusalu valla piires 3536 hektarit.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json