Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Puhatu looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 17, 257

Maamaksu korrigeerimine Puhatu looduskaitsealal

Vastu võetud 28.01.2003 nr 65

«Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284) § 4 lõike 2 alusel kehtestada, et Ida-Viru maakonnas Illuka valla piires asuval Puhatu looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2003. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Agusalu sihtkaitsevööndilt, mille pindala on 107,7 hektarit; Permisküla sihtkaitsevööndilt, mille pindala on 572,9 hektarit; Üla-Poruni sihtkaitsevööndilt, mille pindala on 241,4 hektarit; Liguski sihtkaitsevööndilt, mille pindala on 300,5 hektarit, ja Narva jõe sihtkaitsevööndilt, mille pindala on 103,4 hektarit;
2) 50% maamaksumäärast Gluboki piiranguvööndilt, mille pindala on 385,5 hektarit; Punamäe piiranguvööndilt, mille pindala on 210,3 hektarit; Kuningaküla piiranguvööndilt, mille pindala on 321 hektarit; Puhatu oja piiranguvööndilt, mille pindala on 131,7 hektarit, ja Konsutaguse piiranguvööndilt, mille pindala on 117,7 hektarit.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json