Teksti suurus:

Liiklusohutusameti likvideerimine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:RT I 1994, 71, 1228

Liiklusohutusameti likvideerimine

Vastu võetud 14.10.1994 nr 373

Vabariigi Valitsus määrab:

1. Likvideerida 1. jaanuarist 1995. a. Liiklusohutusamet ja anda tema vara ning ülalpidamiseks ettenähtud vahendid Teede- ja Sideministeeriumile.

2. Teede- ja Sideministeeriumil:

1) moodustada Liiklusohutusameti likvideerimiskomisjon ja tagada nimetatud ameti kehtestatud korras likvideerimine;

2) tagada senise Liiklusohutusameti funktsioonide edasine täitmine oma valitsemisalas.

3. Teha 1. jaanuarist 1995. a. Vabariigi Valitsuse otsustes järgmised muudatused:

1) tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 1991. a. määruse nr. 70 "Muudatuste tegemise kohta riigivalitsemisorganite süsteemis" (RT 1991, 14, 199) punkt 2 ja jätta selle määruse punkti 4 alapunktist 2 välja sõnad "ja täiendada punkti pärast sõnu "Veeteede Amet" sõnadega "Liiklusohutusamet"";

2) tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 17. aprilli 1991. a. määruse nr. 79 ""Eesti Vabariigi Riikliku Liiklusohutusameti põhimääruse" kinnitamise kohta" (RT 1991, 15, 216) punkt 1;

3) jätta Vabariigi Valitsuse 3. augusti 1994. a. määrusega nr. 279 (RT 1994, 58, 984) kinnitatud Teede- ja Sideministeeriumi põhimääruse punktist 13 välja sõna "Liiklusohutusamet".

Peaminister Mart LAAR

Teede- ja sideminister Andi MEISTER

Riigisekretär Ülo KAEVATS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json