Teksti suurus:

Maanteeameti kasutuses oleva maa jätmine riigi omandusse

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2009
Avaldamismärge:

Maanteeameti kasutuses oleva maa jätmine riigi omandusse

Vastu võetud 17.01.1994 nr 12
RT I 1994, 10, 136
jõustumine 09.02.1994

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27. 10. 1998 nr 241 ( RT I 1998, 97, 1529) 4. 11. 1998

8. 12. 1998 nr 271 (RT I 1998, 108/109, 1786) 17. 12. 1998

2. 11. 1999 nr 335 (RT I 1999, 84, 771) 18. 11. 1999

4. 01. 2000 nr 5 (RT I 2000, 3, 21) 20. 01. 2000

9. 01. 2001 nr 6 (RT I 2001, 7, 22) 20. 01. 2001

21. 01. 2003 nr 20 ( RT I 2003, 9, 45) 31. 01. 2003

 

Vastavalt maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT 1992, 10, 145; RT I 1993, 20, 354; RT I 1993, 72/73, 1021) paragrahvi 31 lõike 1 punktile 1 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Jätta riigi omandusse Maanteeameti kasutuses olev:
1) Saare maakonna riigimaanteede alune maa (kokku 1623,3 ha) vastavalt käesoleva määruse lisale nr. 1;
2) Lääne maakonna riigimaanteede alune maa (kokku 1136,1 ha) vastavalt käesoleva määruse lisale nr. 2.

Käesoleva määruse lisades nr.1 ja nr. 2 nimetatud riigimaa pindala täpsustatakse looduses piiristamisel.

2. Maanteeametil tagada perspektiivsetel teemaatükkidel kuni nende sihtotstarbelise kasutuselevõtuni seniste haldajate maakasutus.

3. Panna käesoleva määrusega riigi omandusse jäetava maa haldamine Maanteeametile.

 

 

Lisa nr. 1

Vabariigi Valitsuse  17. jaanuari 1994.a. määruse nr. 12 juurde

[RT I 2003, 9, 45 - jõust. 31. 01. 2003]

 

Riigi omandusse jäetav Maanteeameti kasutuses olev maa SAARE maakonnas

 

Maantee liik ja number, maantee nimetus

Maanteealuse maa pindala (ha)

Maantee pikkus (km)

 

olemasolev

persp.-ne

 

MUHU vald

Tugimaanteed

10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare

42,7

 

3,319,0

Kohalikud maanteed

148 Piiri-Koguva

8,3

-

5,6

149 Viira-Nõmmküla

13,5

-

9,5

150 Liiva-Suuremõisa

8,1

-

3,0

151 Liiva-Nõmmküla

11,3

-

8,0

152 Hellamaa-Nõmmküla

17,2

-

12,2

153 Hellamaa-Võlla

2,8

-

2,1

154 Kuivastu-Pädaste- Liiva

17,9

-

12,5

Kohalikud maanteed kokku

74,0

-

52,9

Muhu vallas kokku

112,4

3,3

71,9

ORISSAARE vald

Tugimaanteed

10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare

49,4

2,9

15,4

75 Tumala-Orissaare- Väike väin

10,5

-

8,3

Tugimaanteed kokku

49,2

2,9

23,7

Kohalikud maanteed

129 Orissaare-Leisi-Mustjala

36,2

-

20,0

145 Tagavere-Randküla

16,1

-

11,3

146 Tagavere-Taaliku

15,0

-

10,6

147 Saikla-Tumala

5,2

-

3,3

155 Audla-Saareküla-Tornimäe- Väike väin

2,2

-

1,3

Kohalikud maanteed kokku

72,9

-

46,5

Orissaare vallas kokku

122,1

2,9

70,2

PÖIDE vald

Tugimaanteed

10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare

13,6

-

4,6

Kohalikud maanteed

132 Masa–Laimjala–Tumala

8,2

-

4,6

155 Audla-Saareküla-Tornimäe- Väike väin

13,8

-

9,6

156 Pöide-Tornimäe-Kõrkvere

19,5

-

13,6

Kohalikud maanteed kokku

41,7

-

27,8

Pöide vallas kokku

54,9

-

32,4

LAIMJALA vald

Kohalikud maanteed

132 Masa–Laimjala–Tumala

26,5

-

13,1

155 Audla-Saareküla-Tornimäe- Väike väin

13,4

-

9,5

157 Valjala-Laimjala

6,0

-

4,2

Kohalikud maanteed kokku

49,7

-

26,8

Laimjala vallas kokku

49,7

-

26,8

VALJALA vald

Tugimaanteed

10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare

20,0

-

9,2

79 Upa-Leisi

4,1

-

2,2

Tugimaanteed kokku

23,2

-

11,4

Kohalikud maanteed

132 Masa–Laimjala–Tumala

16,1

-

8,3

157 Valjala-Laimjala

16,6

-

11,2

158 Tõnija–Veeriku

10,5

-

7,6

159 Valjala-Kallemäe

10,9

-

7,5

160 Kallemäe-Turja

8,8

-

6,0

Kohalikud maanteed kokku

61,4

-

40,6

Valjala vallas kokku

84,6

-

52,0

LEISI vald

Tugimaanteed

10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare

10,5

-

4,8

79 Upa-Leisi

26,1

-

14,5

Tugimaanteed kokku

35,5

-

19,3

Kohalikud maanteed

124 Laadjala-Karja

18,0

-

12,8

126 Järise-Asuka

3,9

-

2,8

128 Metsküla-Meiuste

16,4

-

11,8

129 Orissaare-Leisi-Mustjala

49,9

-

28,1

141 Tika-Ratla

10,6

-

7,1

142 Angla-Koikla

13,0

-

9,1

143 Võlupe-Pärsama

13,0

-

7,5

144 Leisi-Triigi

2,4

-

1,9

Kohalikud maanteed kokku

122,4

-

81,1

Leisi vallas kokku

157,9

-

100,4

PIHTLA vald

Tugimaanteed

10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare

28,0

-

12,2

79 Upa-Leisi

19,3

-

10,4

Tugimaanteed kokku

48,2

-

22,6

Kohalikud maanteed

130 Masa–Putla

8,8

-

4,8

131 Masa–Kaali

5,8

-

2,1

132 Masa–Laimjala–Tumala

15,3

-

7,5

133 Kuressaare-Püha-Masa

20,2

-

11,0

134 Püha-Sandla-Kangruselja

19,9

-

14,1

135 Püha-Vanamõisa

10,3

-

7,4

136 Vaivere-Vätta

7,4

-

5,3

137 Reo-Ilpla

6,2

-

4,3

Kohalikud maanteed kokku

92,9

-

56,5

Pihtla vallas kokku

141,1

-

79,1

KAARMA vald

Tugimaanteed

10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare

18,7

-

8,2

79 Upa-Leisi

18,3

-

9,7

Tugimaanteed kokku

39,6

-

17,9

Kohalikud maanteed

118 Sõmera-Kärla-Uduvere

22,9

-

7,3

86 Kuressaare–Võhma–Panga

42,9

-

2,5

123 Kaarma-Sauvere

14,5

-

4,0

124 Laadjala-Karja

25,1

-

17,4

125 Eikla-Lussu

9,7

-

7,5

133 Kuressaare-Püha-Masa

14,8

-

8,2

136 Vaivere-Vätta

6,2

-

4,1

138 Tahula–Upa

2,1

-

1,0

139 Kuressaare-Marientali

2,0

-

1,5

140 Kuressaare–Sikassaare

1,8

-

1,2

Kohalikud maanteed kokku

80,8

-

54,7

Kaarma vallas kokku

120,4

-

72,6

KURESSAARE vald

Tugimaanteed

76 Kuressaare ringtee

11,9

-

5,6

77 Kuressaare-Sääre

20,6

-

11,5

78 Kuressaare-Kihelkonna- Veere

15,0

-

7,7

Tugimaanteed kokku

52,9

-

24,8

Kohalikud maanteed

101 Randvere-Mustjala- Tagaranna

14,0

-

7,7

[välja jäetud - RT I 2003, 9, 45 - jõust. 31. 01. 2003]

 

 

 

121 Randvere-Ansi

4,4

-

3,0

[välja jäetud - RT I 2003, 9, 45 - jõust. 31. 01. 2003]

 

 

 

 

 

 

 

Kohalikud maanteed kokku

76,2

-

46,8

Kuressaare vallas kokku

129,1

-

71,6

KÄRLA vald

Tugimaanteed

78 Kuressaare-Kihelkonna- Veere

29,2

-

14,5

Kohalikud maanteed

101 Tõlli–Mustjala–Tagaranna

19,2

-

10,6

111 Tehumardi-Kogula

13,3

-

10,6

112 Käesla–Karala–Loona

10,2

-

7,2

117 Kärla-Karujärve

10,1

-

7,0

118 Sõmera-Kärla-Uduvere

8,1

-

5,8

119 Kärla-Sauvere

6,0

-

4,2

120 Karida-Kärla

10,2

-

7,1

123 Kaarma-Sauvere

3,5

-

2,5

Kohalikud maanteed kokku

81,2

-

55,0

Kärla vallas kokku

110,7

-

69,5

MUSTJALA vald

Kohalikud maanteed

101 Tõlli–Mustjala–Tagaranna

25,7

-

14,2

102 Mustjala-Kihelkonna- Tehumardi

9,7

-

5,4

86 Kuressaare-Võhma-Panga

25,2

-

13,7

125 Eikla-Lussu

2,6

-

1,1

126 Järise-Asuka

8,8

-

6,3

127 Panga-Pahapilli

9,8

-

5,1

129 Orissaare-Leisi-Mustjala

34,7

-

19,1

Kohalikud maanteed kokku

109,5

-

64,9

Mustjala vallas kokku

109,5

-

64,9

KIHELKONNA vald

Tugimaanteed

78 Kuressaare-Kihelkonna- Veere

45,0

-

23,5

Kohalikud maanteed

102 Mustjala-Kihelkonna- Tehumardi

30,3

-

16,7

112 Käesla–Karala–Loona

1,7

-

1,2

113 Viidu–Liiva

6,0

-

4,2

114 Pidula-Veere

12,9

-

9,2

115 Tagamõisa–Undva

5,2

-

3,7

116 Üru-Pidula

13,3

-

9,3

117 Kärla-Karujärve

4,7

-

3,2

Kohalikud maanteed kokku

69,0

-

47,5

Kihelkonna vallas kokku

113,6

71,0

 

LÜMANDA vald

Kohalikud maanteed

102 Mustjala-Kihelkonna- Tehumardi

28,6

-

15,8

109 Tiirimetsa-Lümanda

18,2

-

12,6

110 Koimla-Riksu

6,1

-

4,2

112 Käesla–Karala–Loona

35,1

-

24,2

113 Viidu–Liiva

4,9

-

3,1

Lümanda vallas kokku

88,8

-

59,9

SALME vald

Tugimaanteed

77 Kuressaare-Sääre

35,3

-

19,4

Kohalikud maanteed

 

 

 

102 Mustjala-Kihelkonna- Tehumardi

19,9

-

10,8

103 Läätsa-Jämaja-Sääre-Mäebe

22,6

-

12,7

107 Anseküla-Lõpe

2,9

-

2,0

108 Lõmala-Kaugatuma

15,1

-

10,8

109 Tiirimetsa-Lümanda

5,5

-

4,0

111 Tehumardi-Kogula

7,1

-

3,8

Kohalikud maanteed kokku

71,2

-

44,1

Salme vallas kokku

106,2

-

63,5

TORGU vald

Tugimaanteed

77 Kuressaare-Sääre

25,1

-

13,9

Kohalikud maanteed

 

 

 

103 Läätsa-Jämaja-Sääre-Mäebe

44,6

-

29,0

104 Jämaja-Hänga

10,3

-

6,5

105 Mäebe-Kargi

9,5

-

6,7

106 Kaunispe-Viieristi

5,8

-

4,0

Kohalikud maanteed kokku

70,9

-

46,2

Torgu vallas kokku

95,9

-

60,1

KURESSAARE linn

Tugimaanteed

76 Kuressaare ringtee

20,7

-

7,8

Kohalikud maanteed

133 Kuressaare-Püha-Masa

0,7

-

0,3

140 Kuressaare–Sikassaare

0,8

-

0,6

Kohalikud maanteed kokku

1,3

-

0,9

Kuressaare linnas kokku

20,2

8,7

 

Saare maakonnas kokku

1617,1

6,2

974,6

sellest tugimaanteed

453,2

6,2

222,4

kohalikud maanteed

1163,9

-

752,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa nr. 2

Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 1994.a. määruse nr. 12 juurde

[RT I 2001, 7, 22 - jõust. 20. 01. 2001]

 

Riigi omandusse jäetav Maanteeameti kasutuses olev maa LÄÄNE maakonnas

 

Maantee liik ja number, maantee nimetus

Maanteealuse maa pindala (ha)

Maantee pikkus (km)

 

Olemasolev

persp.-ne

 

LIHULA vald

Tugimaanteed

30 Risti-Virtsu koos Kasari vana silla ja juurdesõiduteega

52,6

-

19,9

 

60 Pärnu-Lihula

12,2

-

7,1

Tugimaanteed kokku

64,8

-

27,0

Kohalikud maanteed

175 Kirbla-Rumba

18,8

-

13,8

176 Vanamõisa-Koonga- Ahaste

5,3

-

4,4

177 Lihula tee

4,2

-

2,3

178 Tuudi-Risti

14,6

-

12,2

190 Karuse-Saastna

1,4

-

1,3

191 Tuudi-Saastna

20,8

-

14,6

192 Meelva-Matsalu

5,4

-

4,4

193 Lihula-Kloostri-Kirbla

14,3

-

11,9

194 Penijõe-Suitsu

5,2

-

3,8

Kohalikud maanteed kokku

85,5

-

68,7

Lihula vallas kokku

150,3

-

95,7

RISTI vald

Tugimaanteed

16 Ääsmäe-Rohuküla

16,4

-

7,6

 

17 Keila-Haapsalu

15,6

-

8,2

 

30 Risti-Virtsu

12,3

-

5,6

Tugimaanteed kokku

44,3

-

21,4

Kohalikud maanteed

151 Risti-Kuijõe

21,3

-

12,2

152 Risti raudteejaama tee

0,7

-

0,6

153 Risti aleviku tee

2,6

-

2,2

Kohalikud maanteed kokku

24,6

-

15,0

Risti vallas kokku

68,9

-

36,4

VORMSI vald

Kohalikud maanteed

130 Sviby sadama tee

1,4

-

1,3

131 Vormsi ringtee

36,5

-

32,5

132 Hullo tee

1,6

-

1,3

Kohalikud maanteed kokku

39,5

-

35,1

Vormsi vallas kokku

39,5

-

35,1

HANILA vald

Tugimaanteed

30 Risti-Virtsu

45,0

-

67,5

 

Kohalikud maanteed

178 Tuudi-Risti

2,4

-

2,0

179 Karuse tee

0,5

-

0,4

180 Karuse-Kalli

57,1

-

13,7

 

181 Karuse-Nehatu

5,3

-

4,8

182 Nurmsi-Risti

6,0

-

5,2

 

183 Risti-Hallivanni

1,6

-

1,3

184 Rame-Paatsalu

8,1

-

6,2

 

185 Hanila-Hõbesalu

12,3

-

9,6

 

186 Puhtu tee

4,0

-

3,2

 

187 Kõmsi-Mõisaküla- Salevere

17,5

-

14,0

188 Massu tee

1,6

-

1,3

189 Rannaküla tee

1,2

-

1,3

 

190 Karuse-Saastna

13,9

-

11,6

101 Audru-Tõstamaa- Nurmsi

4,8

-

3,5

Kohalikud maanteed kokku

136,3

-

78,1

Hanila vallas kokku

181,6

-

145,6

KULLAMAA vald

Tugimaanteed

29 Märjamaa-Koluvere

2,3

-

1,2

30 Risti-Virtsu

52,9

4,5

20,3

Tugimaanteed kokku

55,2

4,5

21,5

 

Kohalikud maanteed

154 Kullamaa-Silla

0,7

-

0,9

155 Silla-Jädivere

11,6

-

5,0

 

156 Lemmikküla-Jõgisoo

6,4

-

5,3

157 Kirimäe-Kirna-Kullamaa

13,6

-

10,5

158 Kaasiku-Liivi

5,5

-

3,8

 

167 Ellamaa-Koluvere

1,4

-

1,1

Kohalikud maanteed kokku

39,2

-

26,6

Kullamaa vallas kokku

94,4

4,5

48,1

NÕVA vald

Kohalikud maanteed

129 Nõva-Rannaküla

4,3

-

3,7

150 Vaisi-Kuijõe

22,0

-

16,8

230 Harju-Risti-Riguldi- Nigula

16,7

-

9,3

Nõva vallas kokku

43,5

-

29,8

NOAROOTSI vald

Kohalikud maanteed

122 Aulepa-Österby

24,2

-

13,4

123 Osby-Einby

6,2

-

5,2

124 Paslepa rannatee

2.1

-

2,0

125 Hara-Kudani

7,2

-

4,0

126 Hara tee

2,3

-

1,8

127 Riguldi-Dirhami

17,6

-

9,7

128 Tuksi-Spithami

7,3

-

7,0

230 Harju-Risti-Riguldi- Nigula

37,0

-

21,2

Kohalikud maanteed kokku

98,9

-

64,3

Noarootsi vallas kokku

98,9

-

64,3

MARTNA vald

Tugimaanteed

30 Risti-Virtsu koos Kasari vana silla ja juurdesõiduteega

17,3

-

6,9

 

31 Haapsalu-Laiküla

48,2

-

19,6

Tugimaanteed kokku

65,5

-

26,5

Kohalikud maanteed

109 Saanika-Martna

10,1

-

4,3

 

157 Kirimäe-Kirna-Kullamaa

16,9

-

11,3

 

158 Kaasiku-Liivi

8,1

-

6,8

 

159 Ehmja-Martna-Kurevere

11,4

-

9,5

 

160 Palivere-Oonga

31,0

-

17,6

Kohalikud maanteed kokku

77,5

-

49,5

Martna vallas kokku

151,5

-

76,0

ORU vald

Tugimaanteed

17 Keila-Haapsalu

49,9

-

26,6

16 Ääsmäe-Haapsalu- Rohuküla

7,1

-

2,7

 

Tugimaanteed kokku

57,0

-

29,3

Kohalikud maanteed

150 Vaisi-Kuijõe

7,2

-

4,7

161 Palivere-Keedika

2,9

-

2,4

230 Risti-Riguldi-Nigula

15,6

-

8,6

Kohalikud maanteed kokku

23,4

-

15,7

Oru vallas kokku

78,9

-

45,0

TAEBLA vald

Tugimaanteed

16 Ääsmäe-Haapsalu- Rohuküla

41,8

-

16,1

 

Kohalikud maanteed

102 Nigula raudteejaama tee

0,7

-

0,6

103 Ridala-Nigula

5,6

-

4,7

104 Taebla-Kirimäe

4,0

-

3,2

105 Taebla raudteejaama tee

0,2

-

0,2

157 Kirimäe-Kirna-Kullamaa

6,9

-

4,3

160 Palivere-Oonga

6,1

-

3,0

 

161 Palivere-Keedika

8,0

-

6,7

230 Harju-Risti-Riguldi- Nigula

9,3

-

5,4

Kohalikud maanteed kokku

40,8

-

28,1

Taebla vallas kokku

82,6

-

44,2

RIDALA vald

Tugimaanteed

16 Ääsmäe-Haapsalu- Rohuküla

26,7

20,0

14,9

 

31 Haapsalu-Laiküla

47,1

14,5

11,6

 

Tugimaanteed kokku

73,8

34,5

26,5

Kohalikud maanteed

107 Herjava tee

2,2

-

2,8

109 Saanika-Martna

3,6

-

2,8

108 Herjava-Võnnu

8,9

-

7,1

110 Haeska tee

7,0

-

5,3

 

111 Parila-Kiideva

25,6

-

13,4

112 Tuuru-Puise

8,8

-

8,0

113 Rohuküla-Ahli-Ridala

16,2

-

12,5

114 Valgevälja-Ahli

7,7

-

5,1

115 Ahli-Topu sadam

5,4

-

3,8

 

116 Ahli tee

0,8

-

0,7

117 Topu II tee

1,3

-

1,0

 

118 Topu I tee

1,4

-

1,5

 

119 Rohuküla haigla tee

0,3

-

0,3

120 Paralepa tee

2,9

-

3,5

 

121 Valgevälja tee

4,2

-

3,0

Kohalikud maanteed kokku

96,3

-

70,8

Ridala vallas kokku

157,9

34,5

97,3

LIHULA linn

Kohalikud maanteed

177 Lihula tee

6,4

-

2,3

193 Lihula-Kloostri-Kirbla

0,4

-

2,7

Kohalikud maanteed kokku

6,8

-

3,0

Lihula linnas kokku

6,8

-

3,0

Lääne maakonnas kokku:

1097,1

39,0

720,5

sellest tugimaanteed

446,7

39,0

235,8

kohalikud maanteed

650,4

-

484,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/otsingu_soovitused.json