Teksti suurus:

Põllumajandusreformi reformikomisjoni riigiesindaja lõpparuande kohta

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:

Põllumajandusreformi reformikomisjoni riigiesindaja lõpparuande kohta

Vastu võetud 03.03.1995 nr 9
RTL 1995, 20, 0
jõustumine 08.04.1995

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2002/40 RTL 2002, 62, 928 01.06.2002

«Põllumajandusreformi seaduse» (RT 1992, 10, 143; 36, 474; RTI 1994, 52, 880; 1996, 48, 945; 1997, 13, 210;16, 264) § 5 lõike 2 alusel ning lähtudes Eesti Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 1992. a. määrusest nr 96 «Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse rakendamise kohta» (RT 1992, 11, 185) ja Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi 1.märtsi 1993. a. määrusega nr. 3 "Põllumajandusreformilõpuleviimise kohta" (RTL 1993, 9, 0) kinnitatud juhendi punktist 8 määran:
[RTL 2002, 62, 928 - jõust. 01.06.2002]

1. Kinnitada juurdelisatud "Nõuded riigiesindaja aruande esitamise kohta põllumajandusreformi lõpetamisel".
Kinnitatud
 põllumajandusministri 3. märtsi 
 1995. a. määrusega nr. 9

Nõuded riigiesindaja aruande esitamise kohta põllumajandusreformi lõpetamisel

Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi 1. märtsi 1993. a. määrusega nr. 3 "Põllumajandusreformi lõpuleviimise kohta" kinnitatud juhendi punkt 8 täitmiseks esitatud riigiesindaja aruandes põllumajandusreformi läbiviimise kohta peavad olema järgmised andmed:

1. Õigustatud subjektide nõuete rahuldamine.

1.1. Ühistatud vara endiste omanike ja nende õigusjärglaste nõuete rahuldamine: ühistatud vara:

kokku subjektide arv . . . . .
 vara maksumus . . . . . . . . . . krooni
 s.h. kompenseeritud täielikult . . . . .
 vara maksumus . . . . . . . . . . krooni
 kompenseeritud osaliselt . . . . .
 vara maksumus . . . . . . . . . . krooni
 kompenseerimata . . . . .
 vara maksumus . . . . . . . . . . krooni


1.2. Tööosaku saajate nõuete rahuldamine:
 kokku subjektide arv . . . . .
 vara maksumus . . . . . . . . . . krooni
 s.h. kompenseeritud täielikult . . . . .
 vara maksumus . . . . . . . . . . krooni
 kompenseeritud osaliselt . . . . .
 vara maksumus . . . . . . . . . . krooni
 kompenseerimata . . . . .
 vara maksumus . . . . . . . . . . krooni

Õigustatud subjektide rahuldamata nõuete osas on riigiesindaja kohustatud oma aruandes näitama, millisele isikule ja millises suuruses on ühismajandi kohustused üle läinud ühistatud vara või tööosaku kompenseerimisel.

2. Andmed ühismajandi vara munitsipaalomandisse andmise kohta.

3. Andmed ühismajandi ja reformikomisjoni dokumentide üleandmise kohta arhiivile või muule asutusele.

4. Õiend ühismajandi kohustuste üleandmise kohta tervisekahjustuste hüvitamisel ja toitjakaotuspensionide maksmisel riikliku sotsiaalkindlustuse organitele.

5. Põllumajandusreformi käigus antud ühismajandis tekkinud uute ettevõtete arv (ettevõtlusvormide lõikes - aktsiaseltsid, osaühingud, ühistud, talud jne.).

6. Õiend reservfondi (rahas või varas) jäägi üleandmise kohta.

7. Õiend ühismajandi ettevõtteregistrist kustutamise kohta.

8. Õiend loovutatud tööosakute väärtuse arvele võtmise kohta.

9. Kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse koopia põllumajandusreformi ja reformikomisjoni liikmete volituste lõppemise kohta.

/otsingu_soovitused.json