Teksti suurus:

Endise NSV Liidu luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud isikute kohta koostatud kaitsepolitseiameti teadaanne

Väljaandja:Kaitsepolitseiamet
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2002, 43,

Endise NSV Liidu luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud isikute kohta koostatud kaitsepolitseiameti teadaanne

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik

09.01.2002. a teadaanne nr 19

VALERI KOPJEV (sünd 05.02.1948, Ukraina, Nikolajevi linn) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, tehnik 1970–1972
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee OTO 3. grupi ekspert-fotograaf, vanemoperatiivvolinik 1972–1986
3. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem kool Moskvas 1981–1986
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee OTO, vanemoperatiivvolinik 1986–1991

10.01.2002. a teadaanne nr 24

OLEG KOVAL (sünd 20.03.1962, Venemaa, Sverdlovski obl) – AS Feber, valvur

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Minki kõrgemad kursused, kursant 1982–1983
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakonna 2. jaoskonna operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 1983–1991

19.12.2001. a teadaanne nr 29

AUGUST KOLK (sünd 23.12.1924, Venemaa, Novgorodi obl) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Rahva-
komissariaat – Riikliku Julgeoleku Ministeerium
tõlk 1944–1947
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Leningradi RJM kool, kursant 1947–1949
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium – Riikliku Julgeoleku Komitee uurimisosakonna uurija 1949–1964

16.01.2002. a teadaanne nr 30

JURI GRIGORJEV (sünd 19.08.1955, Venemaa, Pihkva oblast) – töötu

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kõrgemad kursused Leningradis 1982
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, 2. jaoskond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 1982–1986
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, 6. jaoskond, vanemoperatiivvolinik 1986–1988
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, 2. jaoskonna ülema asetäitja 1988–1989
5. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna osakond, jaoskonna ülem 1989–1990
6. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakonna ülem 1990–1992

31.01.2002. a teadaanne nr 31

VIKTOR OSTAPENKO (sünd 26.01.1958 Eesti Vabariik, Tallinn) – Tallinn Construction OÜ, konstruktor-tehnoloog

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Minskis 02.1984 –
01.1985
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna linnaosakonna
2. jaoskond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik
02.1985 –
10.1990

29.01.2002. a teadaanne nr 47

OLEG MOLOK (sünd 03.09.1952, Eesti Vabariik, Tallinn) – pensionär

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Punalipuline
F. E. Dzeržinski nimeline NSV Liidu RJK Kool, kursused Moskvas
08.1973 –
08.1978
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee II osakond,
2. ja 3. jaoskond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik
08.1978–
12.1991

25.01.2002. a teadaanne nr 49

EDUARD NEIMAN (sünd 02.10.1962, Eesti Vabariik, Keila) – Tanview LLC volitatud esindaja Eestis, NKC Konsultatsiooni OÜ juhatuse liige

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee F. E. Dzeržinski nim RJK kõrgem kool Moskvas, kursant 1983–1989
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee «Z» osakond, operatiivvolinik 1989–1991

30.01.2002. a teadaanne nr 58

JANNA TERAS (sünd 24.01.1972, Eesti Vabariik, Rapla maakond, Kohila) – OÜ Eesti Optik, müüja

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee sekretariaat, sekretär 1990–12. 1991

29.01.2002. a teadaanne nr 75

LARISSA IZOTOVA (sünd 02.09.1959, Eesti Vabariik, Kohtla-Järve) – kauplus «Kaubatänav» (Tondi 50, Tallinn) müüja

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee sekretariaat, tõlk, vanem-asjaajaja 1990–1991
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee finantsosakond,
1. kategooria inspektor
1991–1992

09.01.2002. a teadaanne nr 78

LEHTE JASSKA (sünd 09.06.1935, Venemaa, Novosibirski obl) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna tõlk 1974–1991

10.01.2002. a teadaanne nr 81

VALERI SMUŠKO (sünd 09.01.1947, Eesti Vabariik, Tallinn) – füüsilisest isikust ettevõtja

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna nooremoperatiivvolinik – jaoskonna ülema asetäitja 1974–1991
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Leningradis,
kursant
1974

24.01.2002. a teadaanne nr 127

VLADIMIR JUTT (sünd 07.03.1954, Eesti Vabariik, Kohtla-Järve) – OÜ Alfa Service valvur

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kõrgemad kursused Minskis, kursant 1979
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, 2. jaoskond, operatiivvolinik 1980–1985
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna informatsiooni- analüütiline grupp, vanemoperatiivvolinik 1985–1991

17.01.2002. a teadaanne nr 173

VLADIMIR AIDA (sünd 22.08.1953, Eesti Vabariik, Tallinn) – audiitor, Onako Eesti AS siseaudiitor

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Informatsiooni analüüsi jaoskond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 1980–1986
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Rahandusosakonna ülema asetäitja 1986–1991

30.01.2002. a teadaanne nr 178

LJUBOV KOVALJOVA (sünd 24.08.1960, Venemaa, Ivanovo oblast, Putšež) – OÜ Samerel, raamatupidaja

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee finantsosakond,
RJK varistruktuuri «Teadus-uurimis-
instituut, Konstrueeri-
misbüroo «Mikron»» raamatupidaja, vanemraamatupidaja
1981–1991

14.01.2002. a teadaanne nr 185

MARIA POLJAKOVA (sünd 11.03.1946, Eesti Vabariik, Tallinn) – ei tööta

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond, autogaraaži varuosade lao raamatupidaja 12.1976–
12.1991

30.01.2002. a teadaanne nr 227

VALENTINA KOZLOVA (sünd 02.02.1944, Ukraina, Dnepropetrovski oblast) – ei tööta

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee sekretariaat, masinakirjutuse büroo, masinakirjutaja 11.1981–
11.1991

22.01.2002. a teadaanne nr 231

ANDREI MURNIKOV (sünd 23.03.1955, Venemaa, Lisitšansk) – AS Strivtrans, peadirektor

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna
2. jaoskond, noorem-
operatiivvolinik, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik
1984–1990
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna
5. jaoskond, vanem-
operatiivvolinik
1990–1991

25.01.2002. a teadaanne nr 235

LUDMILLA POZNJAKOVA (sünd 22.05.1956, Ukraina, Donetsk) – AS Maseko, laohoidja

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond, garaaži laohoidja 1985–1991

28.01.2002. a teadaanne nr 237

JELENA RAZROJEVA (sünd 08.02.1960, NSV Liit, Rjazani linn) – ei tööta

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee rahandusosakond, pensioniarvestuse inspektor 08.1988–
12.1991

14.01.2002. a teadaanne nr 239

VOLDEMAR SIKK (sünd 17.09.1926, Venemaa, Novgorodi oblast) – pensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Raudtee ja Mere-
basseini osakond, tõlk
1958–1960
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, operatiiv-
volinik, vanemoperatiivvolinik
1967–1983

14.01.2002. a teadaanne nr 242

LJUDMILLA ŠEVTSOVA (sünd 05.05.1965, Eesti Vabariik, Tallinn) – kodune

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, tõlk 1984–1989
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Operatiiv-tehniline osakond, tõlk 1989–1991

31.01.2002. a teadaanne nr 244

KSENJA ŽUKOVA (sünd 15.06.1945, Venemaa, Tjumeni oblast, Novõi-Port) – OÜ Vladparal juhatuse liige, tegevjuht

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehniline osakond, 2. jaoskond, tõlk 1969–1972
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehniline osakond, 2. jaoskond, tõlk 1972–1991

15.05.2001. a teadaanne nr 308

IVAN OSOKIN (sünd 18.08.1918, NSV Liit, Moskva oblast) – pensionär

1. Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat vanemoperatiivvolinik banditismi vastu võitlemise osakonnas 04.1944 –
03.1947
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium (RJM) 2-N osakonna vanemoperatiivvolinik 03.1947 –
03.1950
3. ENSV RJM inspektsiooni ülema asetäitja 03.1950 –
06.1953
4. ENSV RJM IV osakonna jaoskonna ülem 06.1953 –
12.1954
5. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee (RJK) 1. erijaoskonna ülem 12.1954 –
08.1959
6. ENSV RJK II osakonna jaoskonnaülem 08.1959 –
03.1960
7. ENSV RJK sekretariaadi ülema asetäitja 03.1960 –
05.1970
8. ENSV RJK sekretariaadi ülem 05.1970 –
06.1972
9. ENSV RJK parteikomitee sekretär 06.1972 –
10.1978

16.11.2001. a teadaanne nr 309

RENE HOMAN (sünd 14.08.1924, Eesti Vabariik, Pärnu) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Tartumaa Bandiitide Hävitamise Pataljoni ülema asetäitja 1947–1950
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Elva rajooni Bandiitide Hävitamise Pataljoni ülem 1950–1952
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Põlva rajooni Bandiitide Hävitamise Pataljoni ülem 1952–1953
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Paide rajooni Bandiitide Hävitamise Pataljoni ülem 1954–1955

08.01.2002. a teadaanne nr 311

ALEKSANDER AHERMAA (sünd 28.07.1953, Eesti Vabariik, Võrumaa) – AS Tammiskilp, turvatöötaja

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Minski RJK kõrgemad kursused 1980–1981
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Brjanski oblastivalitsus, operatiivvolinik 09.–11.1981
3. ENSV Riikliku Julgeoleku
Komitee
Tallinna osakond, operatiivvolinik 11.1981–1983
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, operatiivvolinik 1983–1985
5. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, operatiivvolinik 1985–1988
6. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Harju rajooniosakond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 1988–10.1991

29.01.2002. a teadaanne nr 312

ALEKSANDER AINSON (sünd 29.05.1958, Eesti Vabariik, Kohtla-Järve linn) – OÜ Interelektroonika, laojuhataja

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiivtehniline osakond, korrapidaja-komandandi abi 09.1982–1991

08.01.2002. a teadaanne nr 313

ANDREI AKULISTÕI (sünd 23.05.1969, Eesti Vabariik, Harjumaa) – Ameerika Mööbli OÜ osanik

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Leningradi kõrgemad kursused 08.–10.1990
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, luuraja, lipnik 08.1990–11.1991

17.01.2002. a teadaanne nr 316

VLADILEN ALEKSANDROV (sünd 21.12.1935, Ukraina, Sevastoopoli linn) – Tallinna Juhkentali Gümnaasium, tööline

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kool nr 311 Novosibirskis 1957–1959
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Punalipulise Musta mere sõjalaevastiku RJK eriosakond Sevastoopolis, operatiivvolinik 10.1959–
05.1963
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Punalipulise Vaikse ookeani sõjalaevastiku RJK eriosakond Olga asulas Primorje krais, operatiivvolinik 05.1963–
10.1969
4. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Punalipulise Musta mere sõjalaevastiku RJK eriosakond Poti linnas Gruusias, vanemoperatiivvolinik 10.1969–
09.1972
5. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Punalipulise Musta mere sõjalaevastiku
194. laevade brigaadi RJK eriosakond Novoozjornõi asulas Krimmi oblastis, eriosakonna ülem
09.1972–
03.1978
6. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna sõjamereväe baasi RJK eriosakond, eriosakonna ülema asetäitja 03.1978–
09.1981

18.12.2001. a teadaanne nr 317

LJUDMILA ALEKSANDROVA (sünd 28.09.1923, NSV Liit, Moskva oblast, Noginski linn) – pensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium, Riikliku Julgeoleku Komitee (RJK) transpordi osakond, asjaajaja

transpordi osakonna 8. grupi (šifreerimine) noorem kaastöötaja, administratiivteenis-
tuse nooremleitnant, leitnant, vanemleitnant, kapten, major

01.1947–08.1949


08.1949–12.1983
2. Eesti NSV RJK side elektromehhaanik 12.1983–01.1984

08.01.2002. a teadaanne nr 318

TATJANA ALEKSEJEVA (sünd 18.05.1953, Eesti Vabariik, Tallinn) – Maardu Gümnaasiumi õpetaja

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakond,
2. jaoskond, kontrolör tõlk; leitnant, vanemleitnant
1980–1991

30.01.2002. a teadaanne nr 319

HELMUT ALLIKSAAR (sünd 25.01.1922, Eesti Vabariik, Tallinn) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat kaastöötaja 06.1945–07.1945
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat Pärnu osakond, kaastöötaja 07.1945–1946
3. ENSV Julgeoleku Ministeerium tehniline töötaja 1946–1955
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee tehniline töötaja 1956–06.03.1987
5. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee tehniline töötaja 19.03.1987–
19.04.1987
6. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee tehniline töötaja 15.07.1987–
15.08.1987
7. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee tehniline töötaja 09.03.1988–
09.05.1988
8. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee tehniline töötaja 01.02.1989–
01.04.1989

08.01.2002. a teadaanne nr 320

JURI AMELIN (sünd 21.11.1939, Venemaa, Moskva) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusside insener, vaneminsener 15.03.1971–
02.09.1991

11.01.2002. a teadaanne nr 321

SERGEI ANDERSON (sünd 26.02.1960, Eesti Vabariik, Tallinn) – OÜ Tuveks, tankla juhataja

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kõrgemad kursused Minskis, kursant 1983–1984
2. Abhaasi ANSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tkvartšeli linnaosakond, operatiivvolinik 1984–1985
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna osakond, operatiivvolinik 1985–1991

16.01.2002. a teadaanne nr 322

SERGEI ANDREJEV (sünd 05.04.1952, Valgevene, Minski oblast), ei tööta

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee I osakond,
2. jaoskond, operatiivvolinik
1979–1985

31.01.2002. a teadaanne nr 323

MARINA ANIPTŠENKO (sünd 24.11.1954, Eesti Vabariik, Tallinn) – AS Baltic Clean, töötaja

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee sekretariaadi sekretär 1973–1975
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna sekretär-asjaajaja 1975–1977
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakonna sekretär-asjaajaja 1978–1991

08.01.2002. a teadaanne nr 324

VLADIMIR ANTSIFEROV (sünd16.01.1937, Venemaa, Rostov Doni ääres) – AS Lasbet, valvur

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee spordimetoodik, kaadriosakonna inspektor, vaneminspektor 23.04.1969–
31.12.1991

21.01.2002. a teadaanne nr 325

ALEKSANDR ARONOV (sünd 13.09.1957, Ukraina, Kiiev) – «Juristibüroo Aleksandr Aronov ja partnerid», juhatuse liige

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee sekretariaat, korrapidamis-
teenistuse ülem
1990–1991

24.01.2002. a teadaanne nr 326

JELENA ARONOVA (sünd 26.06.1957, Eesti Vabariik, Tallinn) – «Juristibüroo Aleksandr Aronov ja partnerid», referent

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee X osakond, asjaajaja 07.1974–
10.1991

15.01.2002. a teadaanne nr 327

ALEKSANDR AVDEJEV (sünd 25.01.1953, Eesti Vabariik, Tallinn) – ei tööta

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee VII osakond, osakonna ülema autojuht 04.1975–
11.1991

25.01.2002. a teadaanne nr 328

JEVGENI AVDEJEV (sünd 24.07.1959, Eesti Vabariik, Tallinn) – Helpo Kaubanduse OÜ, autojuht

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond, autojuht 02.1985–
10.1991

9.01.2002. a teadaanne nr 329

GALINA AVDEJEVA (sünd 28.05.1954, NSV Liit, Moskva) – ei tööta

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee perlustreerimise osakond, tõlk 09.1982–
10.1991

15.01.2002. a teadaanne nr 330

JURI AVDONJUŠKIN (sünd 14.04.1959, Eesti Vabariik, Tallinn) – OÜ Anveide, direktor

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee VI osakond,
1. jaoskond, operatiivvolinik
02.1985–
10.1991

08.01.2002. a teadaanne nr 331

NATALIA AVIŽEN (sünd 26.07.1952, Venemaa, Leningrad) – Keskvangla finantsosakonna spetsialist

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee info-analüüsi osakond, inspektor 1976–1985
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee info-analüüsi osakond, insener 1985–1991

08.01.2002. a teadaanne nr 333

PJOTR BAIDIN (sünd 27.01.1920, Venemaa, Mordva ANSV) – pensionär

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat Sõja-Merelaevastiku vastuluure meresõjakool, kursant 04.1944–
03.1945
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Ministeerium 51. torpeedokaatrite diviisi vastuluure osakonna operatiivtöötaja, jaoskonna ülem, osakonna ülem 10.1944–
27.08.1957
3. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Balti laevastiku valvelaevade diviisi ja hiljem allveelaevade brigaadi vastuluure osakonna ülem 08.1957–
15.07.1963
4. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Balti laevastiku Svinovstje sõjamerebaasi vastuluure osakonna ülem 07.1963–
20.12.1970

17.12.2001. a teadaanne nr 335

LJUDMILLA BARANOVSKAJA (sünd 01.06.1960, NSV Liit, Tuula oblast) – ei tööta

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakonna, sekretariaadi,
II ja VII osakonna ning operatiiv-tehnilise osakonna kantselei sekretär
1977–1991

15.01.2002. a teadaanne nr 336

GENNADI BARANOVSKI (sünd 20.12.1959, Eesti Vabariik, Pärnu linn) – OÜ Tarkoil, Rakvere terminali juhataja

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee sekretariaat, korrapidaja 03.1985–1987
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee VII osakond, turvagrupi operatiivvolinik 1987–1989
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse osakond, operatiivvolinik 1989–
04.1991

08.01.2002. a teadaanne nr 337

MARIA BAŽINA (sünd 12.08.1950, Venemaa, Pihkva oblast) – eraettevõtja

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakonna 2. jaoskond, tõlk 1976–1991

25.01.2002. a teadaanne nr 338

JURI BATASSOV (sünd 26.04.1966, Eesti Vabariik, Tallinn) – OÜ Dolfin Aero, jurist

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee VII osakond,
2. jaoskond, noorem- luuraja
1990–
02.1991

16.01.2002. a teadaanne nr 339

LEONID BAUM (sünd 21.02.1956, Venemaa, Permi oblast) – töötu

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehniline osakond, operatiivvolinik, vanemoperatiiv-
volinik
1984–1990

08.01.2002. a teadaanne nr 340

MARIA BEIKINA (sünd 13.02.1923, Venemaa, Altai krai) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat – ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee šifreerimise osakond, 8. grupp, šifreerija, nooremleitnant, vanemleitnant, kapten 04.1945–
07.1970

10.01.2002. a teadaanne nr 341

VALERI BERDNIKOV (sünd 22.01.1949, Eesti Vabariik, Tallinn) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusside tehnik, elektromehhaanik, vanemelektro-
mehhaanik, insener
03.03.1971–
01.09.1991

08.01.2002. a teadaanne nr 342

SILVI BERKO (sünd 04.10.1947, Eesti Vabariik, Tallinn) – füüsilisest isikust ettevõtja

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakond, tõlk 1975–1991

17.01.2002. a teadaanne nr 343

ALEKSEI BEZRUKOV (sünd 27.10.1960, Eesti Vabariik, Tallinn) – invaliid

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Leningradis 02.1983 –
02.1984
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee VII osakond,
1. grupp, vanemluuraja
02.1984 –
12.1991

09.01.2002. a teadaanne nr 344

VIKTOR BOBUL (sünd 20.08.1954, Eesti Vabariik, Tallinn) – AS Estross, referent

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee F. E. Dzeržinski nimeline RJK kõrgem kool Moskvas, kursant 1976–1982
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna operatiivvolinik, vanemoperatiiv-
volinik
1982–1991

22.01.2002. a teadaanne nr 345

JEVGENI BODRENKOV (sünd 09.07.1950, Eesti Vabariik, Tallinn) – OÜ Punamoon, juhataja abi majandusalal

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee sõjaväeosa nr 71139, valitsusside insener 06.1980–
11.1991

08.01.2002. a teadaanne nr 347

LEONID BORISSOV (sünd 23.09.1939, Venemaa, Moskva) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakonna juhataja 28.11.1969–
05.05.1991

22.01.2002. a teadaanne nr 349

STANISLAV BRUHHOVETSKI (sünd 18.10.1953, Eesti Vabariik, Tallinn) – OÜ Nikar Hooldus, ehitaja

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond, bussijuht 1983–1990

09.01.2002. a teadaanne nr 350

OLEG BŽELENKO (sünd 03.02.1965, Ukraina, Vorošilovgradi obl) – AS Impastok autoluksepp

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee autojuht 07.08.1986–
31.01.1992

28.01.2002. a teadaanne nr 351

IGOR BULGAKOV (sünd 11.10.1957, Ukraina, Donetski oblast, Gorlovka linn) – OÜ Loakount juhatuse liige

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Arhiiviosakond 09.1982–
10.1982
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna
5. jaoskonna operatiivvolinik, vanemoperatiiv-
volinik
10.1982–
05.1990
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee uurimisosakonna uurija, vanemuurija 05.1990–
11.1991

29.01.2002. a teadaanne nr 352

ARKADI BURDÕLO (sünd 08.10.1959, Venemaa, Permi oblast, Berezneki linn) – AS Kivilill, direktori abi

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 10. osakonna teenistuja 09.1983–
02.1984
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Novosibirski kõrgemad kursused 03.1984–
03.1985
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna osakonna
4. jsk operatiivvolinik
04.1985–
06.1989
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna osakonna
4. jsk vanemoperatiiv-
volinik, jaoskonna ülem
06.1989–
11.1991

21.01.2002. a teadaanne nr 353

ALEKSANDR BURILOV (sünd 07.07.1954, Eesti Vabariik, Tallinn) – Eesti Helkama-Auto AS, hooldejaama töödejuhataja

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Minskis 02.1981–
02.1982
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee V osakond,
1. jaoskond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik
02.1982–  09.1988
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee V osakond,
5. jaoskond, vanemoperatiivvolinik
09.1988–
10.1991

09.01.2002. a teadaanne nr 354

VLADIMIR BUŠLANOV (sünd 14.09.1940, Venemaa, Sverdlovski obl) – pensionär

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem RJK kool 1963–1967
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Sõjaväe eriosakondade valitsus Saksa DV-s, operatiivvolinik 1967–1973
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, 6. osakond operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik, major-alampolkovnik 1973–1991

10.01.2002. a teadaanne nr 355

VIOLETTA BUTOVSKAJA (sünd 22.02.1935, NSV Liit, Krasnodari linn) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee OTO, inglise keele tõlk 1959–1991

8.01.2002. a teadaanne nr 356

SERGEI BUTŠELOVSKI (sünd 28.02.1959, Läti Vabariik, Riia linn) – spordiklubi «Motojokker» (Tallinn, Pronksi 6–17), direktor

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Minskis 02.1985 –
01.1986
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna 3. jsk operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 01.1986–1988

1988–1990

3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. jaoskonna ülema asetäitja 1990–10.1991

16.01.2002. a teadaanne nr 357

NIKOLAI DANILKO (sünd 20.12.1945, NSV Liit, Brjanski oblast) – OÜ Progresstek, juhatuse liige

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Uraali sõjaväeringkond, eriosakonna operatiivvolinik 07.1969 –
09.1975
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Sverdlovski garnison eriosakonna vanemoperatiivvolinik 1975–04.1985
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Loode-Venemaa ja Baltikumi sisevägede eriosakondade valitsuse sõjaväeosa nr 7519 (Tallinn) vanem-
operatiivvolinik
1985–04.1990
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee III osakonna
1. jaoskond, vanemoperatiivvolinik
04.1990–  
12.1990
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse osakond, vanemoperatiivvolinik 12.1990–
12.1991

09.01.2002. a teadaanne nr 358

MIHHAIL GOLOVANOV (sünd 18.06.1955, Eesti Vabariik, Tallinn) – OÜ Pidurimeister, meister

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee autojuht 1976–1981
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna osakonna operatiivvolinik 1981–1986
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 3. osakonna operatiivvolinik 1986–1990
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise osakonna operatiivvolinik 1990–1991

09.01.2002. a teadaanne nr 359

SERGEI GORLOV (sünd 03.08.1956, Usbekistan, Termezi linn) AS Tallinna Küte, meister

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Minski kõrgemad kursused 20.02.1982–
20.02.1983
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakonna operatiivvolinik, vanemoperatiiv-
volinik
20.03.1983–
20.12.1991

09.01.2002. a teadaanne nr 361

NIKOLAI GULJANSKI (sünd 03.12.1934, Venemaa, Rostovi obl) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Viljandi osakonna operatiivvolinik 01.1956–
03.1958
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Rakvere osakonna operatiivvolinik 03.1956–
02.1965
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tartu osakonna vanemoperatiiv-
volinik
02.1965–
10.1967
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Jõgeva jaoskonna ülem 10.1967–
03.1970
5. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Paide jaoskonna ülem 03.1970–
06.1974
6. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna 3. jsk ülem 06.1974–
02.1981
7. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 10. osakonna ülem 02.1981–
06.1983
8. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 3. osakonna ülem 06.1983–
03.1991

09.01.2002. a teadaanne nr 362

VLADIMIR IVANOV (sünd 29.11.1940, Venemaa, Saraatovi obl) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna tehnikagrupi töötaja 1965–1983
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Raadio-peilingaatori-jaama ülem 1983–1991

16.01.2002. a teadaanne nr 363

ALEKSANDR KOMAROV (sünd 13.08.1950, NSV Liit, Kaliningradi oblast Bagrationovski linn) – OÜ Finika, direktor

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee II osakond, laskeinstruktor 01.1973–
10.1973
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee II osakonna
6. jaoskond, operatiivvolinik
10.1973–1976
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee IV osakonna
5. jaoskond, operatiivvolinik, vanemoperatiiv-
volinik
1976–12.1987
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee X osakond, operatiivvolinik 1987–12.1991
5. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Punalipuline F. E. Dzeržinski nimeline NSV Liidu RJK Kool, juriidilise kaugõppe teaduskond 1974–1979

9.01.2002. a teadaanne nr 364

ALEKSANDR KUZMIN (sünd 19.12.1958, NSV Liit, Zlatousti linn) – Liberty Trade & Commerce Inc., USA

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Minskis 03.1986 –
02.1987
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee IV osakonna
2. jaoskonna operatiivvolinik
1987–08.1991

30.01.2002. a teadaanne nr 366

JURI LOKTIN (sünd 28.04.1931, NSV Liit, Jaroslavli oblast, Rõbinski linn) – pensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium, Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee VII (varjatud jälgimise) osakonna 1. jaoskond, nooremluuraja, luuraja, vanem-
luuraja, operatiiv-
volinik, vanem-
operatiivvolinik, jaoskonna ülema asetäitja, jaoskonna ülem
10.1949–
11.1974
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Smolenski oblasti valitsuse VII (varjatud jälgimise) osakond, ülema asetäitja 11.1974–
12.1977
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kool nr 401 Leningradis 09.1953–
07.1954
4. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Punalipuline F. E. Dzeržinski nimeline NSV Liidu RJK Kool Moskvas 09.1964–
06.1969

10.01.2002. a teadaanne nr 367

JEVGENI MIHHAILOV (sünd 21.08.1939, NSV Liit, Leningrad) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna osakond vanemoperatiiv-
volinik, alampolkovnik
1969–1991
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Kiievis, kursant 1972

10.01.2002. a teadaanne nr 368

VALERI MORALOV (sünd 16.06.1951, Eesti Vabariik, Tallinn) – OÜ Irolin, korrapidaja

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna kaastöötaja 1974–1980
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Leningradis, kursant 1979–1980
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna autojuht 1980–1984
4. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Leningradis,

kursant

1984
5. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna operatiivvolinik, vanemleitnant, kapten 1984–1991

07.01.2002. a teadaanne nr 369

ALEKSEI NEHOROŠKIN (sünd 18.09.1952, NSV Liit, Mordva ANSV, Zubovo-Pamenskoi rajoon) – AS Talrand, asedirektor

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Minski kõrgemad kursused, kursant 1980–1981
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna operatiivvolinik 1981–1991

09.01.2002. a teadaanne nr 370

GENRICH NORDEN (sünd 03.01.1950, Eesti Vabariik, Tallinn) – OÜ NN, tegevdirektor

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee F. E. Dzeržinski nimeline RJK kõrgem kool Moskavas, kursant 1987–1989
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 3. osakond,
3. jaoskonna ülem
1989–1991
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise osakond, 3. jaoskonna ülem 1991

11.01.2002. a teadaanne nr 371

VLADIMIR NOVITSKI (sünd 25.09.1939, NSV Liit, Novosibirski oblast) – pensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond, korrapidaja 12.1961–
12.1966
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee uurimisosakond, uurija 12.1966–
08.1980

10.01.2002. a teadaanne nr 372

KARP SAMOHVALOV (sünd 25.10.1940, Leedu Vabariik, Zarakai rajoon) – pensionär

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kool Novosibirskis, kursant 1969–1970
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Vaikse ookeani laevastiku eri-
osakond, operatiiv-
volinik
1970–1977
3. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Paldiski garnisoni eriosakond, vanemoperatiiv-
volinik, osakonna ülem
1977–1984
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 3. osakonna
2. jaoskonna ülem, osakonna ülema asetäitja
1984–1991

10.01.2002. a teadaanne nr 373

GENNADI SMELOV (sünd 28.10.1954, Eesti Vabariik, Tallinn) – AS Eksiko, ekspordimänedžer

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna
1. jaoskonna operatiivvolinik
1984–1989
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Leningradis,

kursant

1985

11.01.2002. a teadaanne nr 374

SERGEI SUZDALEV (sünd 24.12.1953, NSV Liit, Krasnojarsk) – OÜ VDI Metall, juhataja

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna
5. jaoskonna nooremoperatiiv-
volinik
1981–1982
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Taškendis, kursant 1982
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakonna
1. jaoskonna operatiivvolinik vanemoperatiiv-
volinik, osakonna ülema asetäitja, major
1982–1990

10.01.2002. a teadaanne nr 375

OKSANA ŠEMELJOVA (sünd 20.10.1934, Kasahstani NSV, Taškent) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee OTO, inglise keele tõlk 1965–1991

10.01.2002. a teadaanne nr 376

JURI ZIMIN (sünd 07.04.1960, Eesti Vabariik, Tallinn) – ONAKO Eesti, spetsialist

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgkooli ettevalmistus-
osakond, kursant
1981–1982
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgkool Moskvas, kursant 1982–1987
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond 1987–1989
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee kuritegevuse vastu võitlemise osakond, kapten 1989–1991

30.01.2002. a teadaanne nr 377

MARINA ŽARIPOVA (sünd 19.06.1953, Venemaa, Kamtšatka oblast, Industrialnõi küla) – kodune, II grupi invaliid

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, kantselei sekretär 01.1976–
05.1988

30.01.2002. a teadaanne nr 378

GEORG TERAS (sünd 28.09.1958, Eesti Vabariik, Tallinn) – Tallinna Mustamäe Üldhariduskooli eesti keele õpetaja

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehniline osakond, nooremoperatiiv-
volinik, operatiiv-
volinik, vanemoperatiiv-
volinik
1988–1991

11.01.2002. a teadaanne nr 381

LJUDMILLA EUNAPU (sünd 18.01.1953, Eesti Vabariik, Tallinn) – töötu

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Sekretariaat, inspektor 1981–1985
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee OTO, kaastöötaja 1985–1989

11.01.2002. a teadaanne nr 382

ALEKSEI TŠERENKOV (sünd 25.05.1948, NSV Liit, Rostovi oblast, Morozovi rajoon) – AS Pelgulinna Autobaas, treial

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee kaastöötaja, radist 1978–1983

04.02.2002. a teadaanne nr 383

JEFIM TŠERNJAK (sünd 31.05.1924, Venemaa, Brjanski oblast, Brjanski linn) – pensionär

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kool Bakuus, kursant 01.11.1945–
04.1947
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Viljandi osakond, nooremoperatiiv-
volinik, vanemoperatiiv-
volinik
04.1947–
10.1950
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Loksa osakond, vanemoperatiiv-
volinik
10.1950–
03.1953
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kohtla-Järve osakond, vanemoperatiiv-
volinik
03.1953–
05.1955
5. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tartu osakond, vanemoperatiiv-
volinik
05.1955–
05.1965
6. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna vanemoperatiiv-
volinik
05.1965–
09.1969
7. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna
4. jaoskonna ülem, polkovnik
09.1969–
12.01.1985

11.01.2002. a teadaanne nr 384

ANATOLI TŠEŽIN (sünd 23.12.1924, NSV Liit, Vologda oblast, Rosljatenski rajoon) – pensionär

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee 2. Valgevene rinde sõjaväe vastuluure valitsuse ohvitser 1945–1947
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Tartu osakond,

2. jaoskonna noorem-
operatiivvolinik, operatiivvolinik

1947–1954
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna vanem-
operatiivvolinik
1954–1958
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee OTO 2. jaoskonna ülema asetäitja 1958–1964
5. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgem kool Moskvas, kursant 1960–1964
6. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna
2. jaoskonna ülem
1964–1985

11.01.2002. a teadaanne nr 385

ALEKSANDRA TŠEŽINA (sünd 10.04.1925, Venemaa, Kirovi oblast) – pensionär

1. ENSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Tartu oblastivalitsuse sekretär-masina-
kirjutaja
1946–1953

11.01.2002. a teadaanne nr 387

SERGEI VASJUKOV (sünd 11.11.1959, NSV Liit, Brjanski oblast, Seltso küla) – OÜ Sadamateenindus, inspektor

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Leningradis, kursant 1985
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna
2. jaoskonna nooremoperatiiv-
volinik
1985
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna
2. jaoskonna operatiivvolinik
1985–1990
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna
2. jaoskonna vanemoperatiiv-
volinik
1990–1991

11.01.2002. a teadaanne nr 388

ANDREI VASSILJEV (sünd 01.03.1948, NSV Liit, Omski linn) – OÜ Tafolar, projektijuht

1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Minskis, kursant 1976
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna
7. jaoskonna operatiivvolinik, vanemoperatiiv-
volinik
1976–1981
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna jaoskonnaülema asetäitja 1981–1985
4. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Kiievis, kursant 1982
5. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Inspektsioon,
inspektor
1985
6. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Inspektsioon, vaneminspektor, alampolkovnik 1985–1991

11.01.2002. a teadaanne nr 389

VIKTOR VOLKOV (sünd 03.09.1954, Eesti Vabariik, Pärnu linn) – OÜ Finika, direktor

1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Minskis 02.1980–
12.1980
2. Eesti NSV RJK kaadriosakond, operatiivvolinik 1981–
11.1981
3. Eesti NSV RJK V osakonna
5. jaoskond, vanem-
operatiivvolinik
11.1981–
12.1990

05.02.2002. a teadaanne nr 391

AARE RAID (sünd 13.09.1939, Eesti Vabariik, Halinga vald) – pensionär

1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakond, RJK varistruktuur «TUI «Impulss»» 1967–1979
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1.osakond, RJK tegevreserv ENSV Teaduste Akadeemias 1979–1991


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json