Teksti suurus:

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute kohta

Väljaandja:Kaitsepolitseiamet
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1998, 23, 0

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute kohta

KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANDED

Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud järgmised isikud, kes on olnud Eestit okupeerinud NSV Liidu julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk. nr.

Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus

Ametikoht või koostöö liik

Ajavahemik

01.04.1997. a. teadaanne nr. 48

LEMBIT PUUSEPP

(sünd. 29.09.1949, Tallinn) – pensionär

1.

NSVL RJK

RJK kõrgem kool Moskvas

1968–1973

2.

NSVL RJK

II peavalitsuse kaastöötaja

1973–1975

3.

ENSV RJK

operatiivtöötaja, jaoskonnaülem

1975–1991

17.11.1997. a. teadaanne nr. 51

LEONID JERÐOV

(sünd. 03.12.1933, Vene NFSV, Kostroma oblast, Kologrivi raj., Loþkovo küla) – pensionär

1.

ENSV RJK

valitsusside tehnik

1958–1967

2.

ENSV RJK

8. osakonna vanemkaastöötaja

1967–1988

17.11.1997. a. teadaanne nr. 53

VIKTOR BAZANOV

(sünd. 17.06.1929, Aserbaidþaani NSV, Bakuu) – pensionär

1.

NSVL RJK

Balti laevastiku eriosakonna operatiivvolinik

1954–1959

28.11.1997. a. teadaanne nr. 54

LEONID JEFIMOV

(sünd. 17.09.1943, Vene NFSV, Pihkva oblast) – RE Tallinna Sadam

1.

ENSV RJK

7. osakonna luuraja, vanemluuraja

1967–1972

2.

ENSV RJK

kaadriosakonna operatiivvolinik

1972–1983

3.

ENSV RJK

sekretariaadi ülem

1983–1989

4.

ENSV RJK

7. osakonna ülem

1989–1991

04.12.1997. a. teadaanne nr. 55

TATJANA BOBROVA

(sünd. 17.06.1953, Tallinn) – SGS Eesti AS-i administraator

1.

ENSV RJK

operatiiv-tehnilise osakonna tõlk

1982–1991

17.11.1997. a. teadaanne nr. 56

ANATOLI MOROZOV (sünd. 03.08.1940, Vene NFSV, Magadani oblast) – pensionär

1.

ENSV RJK

valitsusside insener ja osakonnajuhataja asetäitja

1969–1991

17.11.1997. a. teadaanne nr. 57

ARNE KÄSPER

(sünd. 31.03.1951, Tartu) – AS-i E-Liinid kapteni abi ohutuse alal

1.

NSVL RJK

RJK kõrgem kool Moskvas

1983–1985

2.

ENSV RJK

4. osakonna jaoskonnaülem ja osakonna ülema asetäitja

1985–1989

3.

NSVL RJK

RJK kuraator Aserbaidþaani, Armeenia ja Gruusia NSV-s

1989–1991

4.

ENSV RJK

2. osakonna ülem

1991–1992

18.11.1997. a. teadaanne nr. 60

VADIM TARK

(sünd. 20.03.1963, Tallinn) – OÜ Ed ja Poeg direktor

1.

NSVL RJK

RJK kõrgem kool Minskis

1988–1989

2.

ENSV RJK

transpordiosakonna operatiivvolinik

1989–1991

12.11.1997. a. teadaanne nr. 61

VIKTOR SARNIK

(sünd. 05.05.1921, Vene NFSV, Leningradi oblast, Volossovo raj., Sokolovi küla) – pensionär

1.

ENSV RJM–RJK

korrapidaja

1945–1959

2.

ENSV RJK

laoülem

1959–1976

13.11.1997. a. teadaanne nr. 62

IRINA NEZGOVOROVA

(sünd.07.02.1959, Narva) – OÜ Rodeman jurist

1.

ENSV RJK

masinakirjutaja, sekretär

1976–1984

13.11.1997. a. teadaanne nr. 63

VLADIMIR VOLOÐIN (sünd. 07.02.1929, Ukraina) – pensionär

1.

ENSV RJK

radist

1955–1957

2.

ENSV RJK

valitsusside elektromehhaanik

1957–1991

18.11.1997. a. teadaanne nr. 64

NIINA LEBEDEVA

(sünd. 31.03.1932, Vene NFSV, Leningradi oblast, Gatðina raj., Suida küla) – pensionär

1.

ENSV RJK

sisevangla sekretär

1953–1954

2.

ENSV RJK

uurimisosakonna sekretär-masinakirjutaja

1954–1960

3.

ENSV RJK

sekretariaadi asjaajaja

1960–1967

4.

ENSV RJK

5. ja 1. osakonna tõlk

1967–1987

18.11.1997. a. teadaanne nr. 65

ALEKSANDER NITSENKO

(sünd. 03.08.1965, Vene NFSV, Sverdlovski linn) – Svetlana Saveljeva Juriidilise Büroo direktor

1.

ENSV RJK

7. osakonna kaastöötaja

1987–1990

18.11.1997. a. teadaanne nr. 66

VLADIMIR ALEKSANDROV

(sünd. 27.07.1923, Vene NFSV, Ivanovo oblast) – pensionär

1.

ENSV RJM

raudteevalitsuse valvur

1949–1951

20.11.1997. a. teadaanne nr. 67

GALINA ILJINSKAJA

(sünd. 13.10.1937, Vene NFSV, Leningradi linn) – pensionär

1.

ENSV RJK

kaadriosakonna vaneminspektor

1981–1991

18.11.1997. a. teadaanne nr. 68

VIKTORIA JÜRMANN (sünd. 03.06.1959, Tallinn) – ajalehe «Estonija» tõlk

1.

ENSV RJK

operatiivtehnilise osakonna kontrolör

1978–1991

18.11.1997. a. teadaanne nr. 69

IGOR ILJINSKI

(sünd. 21.11.1934, Vene NFSV, Sverdlovski linn) – pensionär

1.

NSVL RJK

RJK kursused Tbilisis

1958–1959

2.

NSVL RJK

Põhjamere laevastiku eriosakonna operatiivvolinik

1959–1965

3.

NSVL RJK

Balti mere laevastiku eriosakonna vanemoperatiivvolinik

1965–1973

18.11.1997. a. teadaanne nr. 71

ERIKA SUSI

(sünd. 14.09.1926, Vene NFSV, Baðkiiria, Alðejevski raj., Linda küla) – pensionär

1.

NSVL RJRK–RJM

sõjaväe väliposti kontroll

1944–1953

2.

NSVL RJK

Kirovi linnas kohaliku julgeoleku komitee tõlk

1953–1956

19.11.1997. a. teadaanne nr. 73

GALINA MATJUÐENKO

(sünd. 28.09.1952, Tallinn) – Lastepäevakodu «Vikerkaar» kasvataja abi

1.

ENSV RJK

kaastöötaja

1980–1991

19.11.1997. a. teadaanne nr. 74

GEORGI NIKITIN

(sünd. 07.12.1930, Vene NFSV, Leningradi linn) – pensionär, Politseiameti Julgestusteenistuse lepinguline töötaja

1.

ENSV RJM–RJK

autojuht

1951–1954

2.

ENSV RJK

majandusosakonna autojuht, garaaþi juhataja

1954–1971

3.

ENSV RJK

majandusosakonna garaaþi ülem

1971–1991

19.11.1997. a. teadaanne nr. 76

VALERI ANDREITÐUK

(sünd. 31.10.1960, Tallinn) – eraettevõtja

1.

NSVL RJK

RJK kursused Minskis

1987

2.

ENSV RJK

Tallinna osakonna operatiivvolinik

1988–1991

20.11.1997. a. teadaanne nr. 82

LEONID NIKITIN

(sünd. 21.05.1924, Vene NFSV, Moskva linn) – pensionär

1.

NSVL RJRK

RJRK kool Sverdlovskis

1944–1945

2.

NSVL RJRK–RJM

Udmurdi ANSV RJRK–RJM operatiivtöötaja

1945–1949

3.

ENSV RJM–RJK

uurimisosakonna uurija, uurimisosakonna ülem

1949–1985

20.11.1997. a. teadaanne nr. 84

ALEKSANDR NALIUHHIN

(sünd. 26.11.1961, Tallinn) – AS-i Torniko autojuht

1.

ENSV RJK

majandusosakonna autojuht

1985–1991

20.11.1997. a. teadaanne nr. 85

VJATÐESLAV FOKIN

(sünd. 17.04.1949, Tallinn) – pensionär, ühiskondliku organisatsiooni «Sodruþestvo» esimees

1.

ENSV RJK

finantsosakonna revident

1978–1984

2.

ENSV RJK

finantsosakonna ülem

1984–1991

20.11.1997. a. teadaanne nr. 86

SERGEI TEPLÕHH

(sünd. 20.01.1954, Ukraina NSV, Kiievi linn) – AS-i Finika marketingi direktor

1.

NSVL RJK

RJK kõrgemad kursused Minskis

1979

2.

ENSV RJK

4. osakonna ja 3. osakonna operatiivvolinik

1979–1989

3.

NSVL RJK, Vene Föderatsiooni Julgeolekuteenistus

Vene Föderatsiooni RJK Magadani oblastivalitsuse (Tðukotka) vanemoperatiivvolinik

1989–1993

20.11.1997. a. teadaanne nr. 87

JURI HRAMETS

(sünd. 11.04.1961, Tallinn) – Tallinna Autobussikoondise bussijuht

1.

ENSV RJK

7. osakonna luuraja

1986–1991

20.11.1997. a. teadaanne nr. 89

JELENA KUTASEVITÐ

(sünd. 13.01.1960, Tallinn) – Tallinna Politseiprefektuuri juurdleja

1.

ENSV RJK

10. osakonna inspektor

1986–1989

2.

ENSV RJK

10. osakonna lepinguline töötaja

1989–1991

21.11.1997. a. teadaanne nr. 91

OLGA SEMIKOVA

(sünd. 03.11.1969, Tallinn) – OÜ Leeklill

1.

ENSV RJK

koristaja

1987–1991

21.11.1997. a. teadaanne nr. 92

STANISLAV VINOGRADOV

(sünd. 04.08.1931, Vene NFSV, Jaroslavli oblast) – pensionär

1.

ENSV RJK

7. osakonna tehnik

1957–1969

2.

ENSV RJK

2. osakonna operatiivvolinik

1969–1981

3.

ENSV RJK

Tallinna osakonna ülema asetäitja

1981–1989

21.11.1997. a. teadaanne nr. 93

ALEKSANDR GLAZKOV

(sünd. 01.08.1913, Venemaa, Orlovi oblast) – pensionär

1.

NSVL SARK

SARK-i kool Leningradis

1939–1941

2.

ENSV RJRK

uurimisosakonna uurija

1941–1942

3.

NSVL KRK «Ðmerð»

uurija, 16. diviisi vastuluureosakonna ülema asetäitja

1942–1946

4.

ENSV RJM–RJK

uurimisosakonna vanemuurija, jaoskonnaülem, uurimisosakonna ülema abi

1946–1959

26.11.1997. a. teadaanne nr. 94

ANDREI MAZJAKIN

(sünd. 25.03.1963, Vene NFSV, Leningradi linn) – AS-i Svatek varustusdirektor

1.

NSVL RJK

RJK kool Moskvas

1984–1989

2.

ENSV RJK

2. osakonna operatiivvolinik

1989–1991

21.11.1997. a. teadaanne nr. 95

REIN RIISALU

(sünd. 06.01.1951, Eesti NSV, Harju raj., Nissi k/n) – OÜ Laansoo Kinnisvara projektijuht

1.

ENSV RJK

7. osakond

1981–1983

2.

ENSV RJK

Moskva Kõrgem RJK kool (kaugõppes)

1983–1988

3.

ENSV RJK

7. osakonna operatiivtuvastuse jaoskonnaülem

1989–1991

21.11.1997. a. teadaanne nr. 96

PJOTR KOTELNIKOV

(sünd. 17.03.1915, Venemaa, Saraatovi oblast, Kuznetski maakond, Verhnje-Obljazova küla) – pensionär

1.

NSVL SARK–RJRK–RJM

Ufaa ja Tðita osakonna operatiivvolinik ja jaoskonnaülem

1939–1946

2.

ENSV RJM–RJK

osakonnaülema asetäitja, osakonnaülem, operatiivvolinik Narvas ja Tartus, vanemreferent, inspektsiooni ülem

1946–1973

21.11.1997. a. teadaanne nr. 98

NIKOLAI MIHHALKOVITÐ

(sünd. 20.08.1927, Valgevene NSV, Minski oblast, Kopõli rajoon) – pensionär

1.

ENSV RJK

laohoidja

1983–1991

21.11.1997. a. teadaanne nr. 99

VALERI HOROÐOÞENOV

(sünd. 26.06.1940, Vene NFSV, Doni-äärne Rostov) – pensionär

1.

ENSV RJK

5. osakonna operatiivvolinik ja vanemoperatiivvolinik

1972–1981

2.

NSVL RJK

nõunik Afganistanis

1981–1984

3.

ENSV RJK

2. osakonna vanemoperatiivvolinik

1984–1991

21.11.1997. a. teadaanne nr. 100

JURI LARTSEV

(sünd. 01.08.1940, Vene NFSV, Leningradi linn) – pensionär

1.

ENSV RJK

operatiivvolinik

1966–1972

2.

NSVL RJK

RJK kõrgem kool Moskvas

1972–1977

3.

ENSV RJK

5. osakonna ülema asetäitja, jaoskonnaülem

1978–1988

4.

ENSV RJK

Tallinna osakonna ülema asetäitja

1988–1991

24.11.1997. a. teadaanne nr. 101

GENNADI KOSSOV

(sünd. 20.09.1925, Tatari ANSV) – pensionär

1.

ENSV RJM–RJK

2. osakonna vanemoperatiivvolinik

1949–1956

2.

ENSV RJK

operatiivtehnilise osakonna operatiivvolinik, jaoskonnaülem

1956–1986

25.11.1997. a. teadaanne nr. 102

MARAT ÞUKOV

(sünd. 01.09.1930, Valgevene NSV, Mogiljovi oblast) – pensionär

1.

ENSV RJK

uurimisosakonna uurija, vanemuurija, eriti tähtsate asjade vanemuurija, rehabiliteerimisgrupi juht

1958–1991

24.11.1997. a. teadaanne nr. 104

NIKOLAI TÐEÞIN

(sünd. 05.06.1958, Tallinn) – AS-i Tesa insener

1.

NSVL RJK

RJK Minski kool

1983–1984

2.

ENSV RJK

2. osakonna vanemoperatiivvolinik

1984–1991

24.11.1997. a. teadaanne nr. 105

NIKOLAI NOVIKOV

(sünd. 16.10.1927, Vene NFSV, Kalinini linn) – pensionär

1.

NSVL RJK

106. piirivalvesalk – eriosakonna ülem

1969–1973

24.11.1997. a. teadaanne nr. 107

LUDMILLA IVANOVA

(sünd. 06.11.1954, Tallinn) – AS-i Scientia tootmise raamatupidaja

1.

ENSV RJK

majandusosakonna raamatupidaja

1974–1991

24.11.1997. a. teadaanne nr. 109

JÜRI PIIBE

(sünd. 29.06.1937, Vene NFSV, Moskva linn) – pensionär, AS-i Tengel valvur

1.

NSVL RJK

RJK kõrgkool

1962–1964

2.

ENSV RJK

informatsiooni-analüüsi jaoskonna operatiiv- ja vanemoperatiivvolinik

1964–1987

3.

ENSV RJK

10. osakonna vanemoperatiivvolinik

1987–1991

24.11.1997. a. teadaanne nr. 111

EVALD PERN

(sünd. 20.09.1927, Vene NFSV, Kalmõkkia) – pensionär

1.

ENSV RJM

kaadriosakonna tõlk

1952–1953

2.

ENSV RJM–RJK

2. osakonna tõlk ja operatiivtöötaja

1953–1961

3.

ENSV RJK

1. osakonna operatiivtöötaja

1961–1969

4.

ENSV RJK

sekretariaadi ülema asetäitja

1969–1970

5.

ENSV RJK

sekretariaadi ülem

1970–1983

24.11.1997. a. teadaanne nr. 112

ADELAIDA TÞIÞIKOVA

(sünd. 02.03.1937, Vene NFSV, Leningradi linn) – AS-i Dekoil tõlk-masinakirjutaja

1.

ENSV RJK

5. osakonna masinakirjutaja

1979–1991

24.11.1997. a. teadaanne nr. 113

ALEKSANDER ABAÐIN

(sünd. 19.08.1947, Tallinn) – kirjastuse «Aleksandra» kommertsdirektor

1.

ENSV RJK

kaadriosakonna nooremoperatiivtöötaja, operatiivtöötaja, vanemoperatiivtöötaja, jaoskonnaülema asetäitja, jaoskonnaülem

1974–1989

2.

ENSV RJK

1. osakonna mittekoosseisuline kaastöötaja

1990–1991

25.11.1997. a. teadaanne nr. 114

FJODOR ALEKSAÐIN

(sünd. 03.03.1929, Mordva ANSV) – pensionär, töötab OÜ-s Semigrupp

1.

NSVL RJK

sõjaväelise vastuluure kursused Gorkis

1957–1958

2.

ENSV RJK

Balti Laevastiku vastuluure operatiivvolinik

1957–1968

3.

ENSV RJK

Tallinna Sõjamereväebaasi vastuluure osakonna juhataja asetäitja

1968–1977

4.

ENSV RJK

Tallinna Sõjamereväebaasi vastuluure osakonna juhataja

1977–1984

25.11.1997. a. teadaanne nr. 115

FJODOR KALATÐJOV

(sünd. 20.02.1916, Ukraina, Þitomiri oblast, Volõnski rajoon, Rabatiðje küla) – pensionär

1.

ENSV RJRK–RJM–RJK

merejaoskonna operatiivvolinik, jaoskonnaülema asetäitja, jaoskonnaülem, jaoskonnaülema asetäitja

1947–1959

25.11.1997. a. teadaanne nr. 116

DMITRI KARAULOV

(sünd. 02.04.1959, Tallinn) – AS-i Kuldne raamatupidaja-juhataja

1.

ENSV RJK

5. osakonna 2. jaoskonna operatiivtöötaja

1984

2.

ENSV RJK

5. osakonna 3. jaoskonna operatiivtöötaja, vanemoperatiivtöötaja

1985–1988

3.

ENSV RJK

5. osakonna 6. jaoskonna vanemoperatiivtöötaja

1988–1990

4.

NSVL RJK

RJK kõrgemad kursused Minskis

1984–1985

25.11.1997. a. teadaanne nr. 117

ALEKSANDR LEVOV

(sünd. 29.12.1920, Venemaa, Gorki oblast) – pensionär

1.

NSVL RJRK–RJM–RJK

Riias veeosakonna operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik, jaoskonnaülema asetäitja

1944–1956

2.

ENSV RJK

veeosakonna operatiivvolinik

1956–1957

3.

ENSV RJK

veeosakonna vanemoperatiivvolinik

1957–1959

4.

ENSV RJK

veejaoskonna ülema asetäitja

1959–1962

5.

ENSV RJK

veejaoskonna ülem

1962–1971

25.11.1997. a. teadaanne nr. 119

JEVGENI VASSILJEV

(sünd. 07.09.1928, Vene NFSV, Leningradi oblast, Kroonlinn) – pensionär

1.

ENSV RJM

valitsusside osakonna nooremtehnik

1949–1951

26.11.1997. a. teadaanne nr. 120

MIHAIL ULITIN

(sünd. 05.02.1957, Sillamäe) – OÜ Tveran direktori asetäitja juriidilistes küsimustes

1.

NSVL RJK

RJK kõrgkool Moskvas

1979–1985

2.

ENSV RJK

uurimisosakonna uurija, vanemuurija

1985–1991

25.11.1997. a. teadaanne nr. 121

MARINA JERMAKOVA

(sünd. 21.07.1961, Tallinn) – töötu

1.

ENSV RJK

10. osakonna inspektor

1979–1991

25.11.1997. a. teadaanne nr. 122

IGOR PAÐTÐENKO

(sünd. 27.03.1948, Tallinn) – pensionär

1.

NSVL RJK EO (eriosakond)

s/o 51415 operatiivvolinik

1969–1971

2.

NSVL RJK EO

s/o 42380 operatiivvolinik

1971–1974

3.

NSVL RJK

RJK kõrgkool

1974–1977

4.

NSVL RJK EO

s/o 42380 vanemoperatiivvolinik

1977–1979

5.

NSVL RJK EO

s/o 42380 osakonnaülema asetäitja

1979–1983

6.

NSVL RJK EO

s/o 44376 osakonnaülema asetäitja

1983–1984

7.

ENSV RJK

inspektsiooni inspektor

1984–1986

8.

ENSV RJK

Harju rajooni osakonnaülem

1986–1991

25.11.1997. a. teadaanne nr. 124

URVE SUSI-KOIVUMÄKI

(sünd. 04.02.1966, Tallinn) – hotelli «Pääsu» administraator

1.

ENSV RJK

operatiiv-tehnilise osakonna tõlk

1986–1991

25.11.1997. a. teadaanne nr. 125

GALINA VOLKOVA

(sünd. 27.11.1925, Vene NFSV, Gorki oblast) – pensionär

1.

ENSV RJRK

kaastöötaja

1948–1950

25.11.1997. a. teadaanne nr. 126

OLEG JERMAKOV

(sünd. 29.03.1945, Vene NFSV, Primorje krai) – pensionär

1.

NSVL RJK

RJK kõrgemad kursused Moskvas

1970–1972

2.

ENSV RJK

1. osakonna operatiivvolinik

1972–1977

3.

ENSV RJK

2. osakonna vanemoperatiivvolinik

1977–1991

26.11.1997. a. teadaanne nr. 128

VALENTIN PANFILOV

(sünd. 02.09.1936, Vene NFSV, Gorki oblast) – pensionär

1.

ENSV RJK

polikliiniku autojuht

1959–1960

2.

ENSV RJK

majandusosakonna autojuht

1961–1970

3.

ENSV RJK

majandusosakonna kiirteeninduse autojuht

1971–1991

03.12.1997. a. teadaanne nr. 129

SERGEI KORSAKOV

(sünd. 21.02.1959, Ukraina NSV, Krimmi oblast) – OÜ Gart Treid

1.

ENSV RJK

valitsusside ðifreerija-sidetehnik

1985–1991

26.11.1997. a. teadaanne nr. 130

SERGEI SOLONKO

(sünd. 01.05.1954, Tallinn) – Tallinna Päästeameti elektrik

1.

NSVL RJK

RJK kõrgemad kursused Minskis

1981–1982

2.

ENSV RJK

6. osakonna operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik, jaoskonnaülema asetäitja

1982–1991

05.12.1997. a. teadaanne nr. 132

PJOTR SUTÐKOV

(sünd. 03.02.1911, Venemaa, Niþni-Novgorodi linn) – pensionär

1.

NSVL SARK

Moskva Tsentraalkooli kursant

1938

2.

NSVL SARK

valitsusside osakonna tehnik Gorkis

1938–1939

3.

NSVL SARK

valitsusside osakonna tehnik Lvovis

1939–1941

4.

NSVL SARK–RJRK

valitsusside osakonna ülema asetäitja telefonside ja liiniteenistuse alal

1941–1945

5.

NSVL RJM–RJK

valitsusside osakonna ülem

1946–1960

26.11.1997. a. teadaanne nr. 133

OLEG ZINOVKIN

(sünd. 29.06.1962, Tallinn) – eraettevõtja kodumasinate remondi alal

1.

ENSV RJK

6. osakonna operatiivvolinik

1988–1991

2.

NSVL RJK

RJK kursused Minskis

1987–1988

27.11.1997. a. teadaanne nr. 136

REM PODDUBSKI

(sünd. 17.08.1924, Vene NFSV, Kalinini oblast, Torþoki raj., Lipiga küla) – pensionär

1.

NSVL RJM

Taðkendi vastuluurekool

1945–1947

2.

Valgevene NSV RJM

Grodno oblastivalitsuse operatiivvolinik

1947–1953

3.

Komi ANSV SM

Vorkutlagi uurija

1953–1955

27.11.1997. a. teadaanne nr. 137

JÜRI POOLUS

(sünd. 11.02.1941, Narva) – pensionär, AS-i Mainor töötaja

1.

NSVL RJK

RJK kõrgem kool Moskvas

1977–1979

2.

ENSV RJK

5. osakonna 1. jaoskonnaülem

1979–1982

3.

ENSV RJK

kommunistliku partei komitee sekretär

1982–1988

4.

ENSV RJK

10. osakonna ülem

1988–1991

27.11.1997. a. teadaanne nr. 138

BORIS ANTONOV

(sünd. 18.12.1927, Vene NFSV, Omski linn) – pensionär

1.

Tallinna Mereväebaas

luureülem

1972–1977

27.11.1997. a. teadaanne nr. 139

LJUBOV MELIHHOVA

(sünd. 17.08.1955, Vene NFSV) – töötu

1.

ENSV RJK

sekretariaadi masinakirjutaja

1986–1991

27.11.1997. a. teadaanne nr. 140

HEINO KRUUSMA

(sünd. 18.02.1940, Kehra) – RET Turvateenistuse AS

1.

ENSV RJK

uurimisosakonna uurija, eriti tähtsate asjade vanemuurija

1968–1991

27.11.1997. a. teadaanne nr. 141

ALEKSANDR KURT

(sünd. 03.11.1955, Tallinn) – OÜ Amakor

1.

NSVL RJK

RJK kursused Minskis

1980–1981

2.

ENSV RJK

4. osakonna operatiivvolinik, jaoskonnaülem

1981–1991

27.11.1997. a. teadaanne nr. 142

KLAVDIA GATÐEGOVA

(sünd. 02.06.1919, Vene NFSV, Kalinini oblast) – pensionär

1.

ENSV RJRK

tehniline sekretär

1945–1946

2.

ENSV RJM

tehniline sekretär

1946–1953

3.

ENSV SM j.a. Riikliku Julgeoleku Peavalitsus

tehniline sekretär

1953–1954

4.

ENSV RJK

tehniline sekretär

1954–1955

27.11.1997. a. teadaanne nr. 143

OLEG STARÐOV

(sünd. 11.05.1942, Vene NFSV, Vologda linn) – pensionär

1.

ENSV RJK

2. osakonna 5. jaoskonna operatiivvolinik – jaoskonnaülem

1971–1983

2.

ENSV RJK

6. osakonna ülema asetäitja ja ülem

1983–1991

27.11.1997. a. teadaanne nr. 145

NATALJA ANDILEVKO

(sünd. 29.05.1946, Tallinn) – pensionär

1.

ENSV RJK

operatiiv-tehniline osakond

1974–1991

27.11.1997. a. teadaanne nr. 146

ANATOLI GRUZNEVITÐ

(sünd. 21.01.1933, Valgevene NSV, Vitebski oblast) – pensionär

1.

NSVL RJK

RJK kool nr. 302 Mogiljovis

1953–1955

2.

ENSV RJK

7. osakonna luuraja, operatiivvolinik, jaoskonnaülem, osakonnaülema asetäitja

1955–1988

28.11.1997. a. teadaanne nr. 147

ALEKSANDR BÕKOV

(sünd. 10.01.1922, Vene NFSV, Orlovi oblast, Karatði linn) – pensionär

1.

ENSV RJK

autojuht

1955–1986

28.11.1997. a. teadaanne nr. 148

RAISSA IVANOVA

(sünd. 22.08.1925, Vene NFSV, Leningradi oblast) – pensionär

1.

ENSV RJRK–RJM–RJK

6. osakonna tõlk-sekretär-asjaajaja

1945–1980

28.11.1997. a. teadaanne nr. 149

NADEZDA FOKINA

(sünd. 11.12.1952, Tallinn) – töötu

1.

ENSV RJK

valitsusside elektromehhaanik

1982–1991

28.11.1997. a. teadaanne nr. 152

BORISS LOSSEV

(sünd. 28.12.1950, Vene NFSV, Gorki linn) – pensionär

1.

NSVL RJK

Balti mere laevastiku eriosakonna operatiivvolinik ja vanemoperatiivvolinik

1978–1991

28.11.1997. a. teadaanne nr. 154

ELEONORA ILLO

(sünd. 21.09.1932, Vene NFSV, Kalinini oblast) – Mustamäe haigla

1.

ENSV RJK

operatiiv-tehnilise osakonna tõlk

1952–1990

28.11.1997. a. teadaanne nr. 155

JURI MAÐINSKI

(sünd. 08.02.1938, Vene NFSV, Vladivostoki linn) – pensionär

1.

NSVL RJK

Moskva piirivalvekool

1955–1958

2.

NSVL RJK

sõjaväe eriosakondades Bakuus ja Krasnovodskis luureohvitser ja operatiivvolinik

1958–1968

3.

NSVL RJK

RJK kõrgem kool Moskvas

1968–1971

4.

NSVL RJK

sõjaväe eriosakondades Vladimiris, Olenogorskis ja Gorkis vanemoperatiivvolinik

1971–1981

5.

ENSV RJK

2. osakonna vanemoperatiivvolinik, inspektor, jaoskonnaülem, osakonnaülema asetäitja

1981–1989

28.11.1997. a. teadaanne nr. 158

BELLA ROLNIK

(sünd. 11.03.1933, Vene NFSV, Vladikavkaz) – pensionär

1.

ENSV RJK

tõlk

1958–1990

01.12.1997. a. teadaanne nr. 159

VALERI SIMONOV

(sünd. 02.11.1952, Vene NFSV, Primorje krai, Vladivostok) – AS-i Mako kaubatundja

1.

NSVL RJK

RJK kool Minskis

1978–1979

2.

ENSV RJK

2. osakonna 5. jaoskonna vanemleitnant

1979–1986

3.

NSVL RJK

RJK kool Moskvas

1986–1988

4.

ENSV RJK

6. osakonna 1. jaoskonna ülem

1988–1991

01.12.1997. a. teadaanne nr. 160

VALTER KÜMMEL

(sünd. 03.01.1929, Vene NFSV, Leningradi oblast) – pensionär

1.

ENSV RJK

autojuht

1950–1991

01.12.1997. a. teadaanne nr. 161

VASSILI NADUVAJEV

(sünd. 21.08.1924, Vene NFSV, Kaluuga oblast) – pensionär

1.

ENSV SM–RJM

ohvitseride kool

1947–1950

2.

ENSV RJM–RJK

kaadriosakonna operatiivvolinik

1950–1961

3.

ENSV RJK

arhiiviosakonna vanemoperatiivvolinik

1961–1975

01.12.1997. a. teadaanne nr. 163

OLEG ABRAMOV

(sünd. 08.04.1961, Tallinn) – OÜ Olmarin

1.

ENSV RJK

Informatsiooni-analüüsiosakonna arvutuskeskuse insener

1987–1990

01.12.1997. a. teadaanne nr. 165

LJUDMILLA MARKVART

(sünd. 27.04.1941, Vene NFSV, Krasnodari krai, Kropatkini linn) – koduperenaine

1.

ENSV RJK

majandusosakonna garaaþi dispetðer

1969–1971

01.12.1997. a. teadaanne nr. 166

GENNADI ZONOV

(sünd. 21.12.1930, Vene NFSV, Novosibirski oblast) – Tallinna Linnahall

1.

ENSV RJK

6. osakonna inspektor

1958–1960

01.12.1997. a. teadaanne nr. 167

ALEKSANDR VASSILJEV

(sünd. 04.01.1942, Vene NFSV, Pihkva oblast) – pensionär

1.

ENSV RJK

10. osakonna operatiivvolinik

1973–1981

2.

NSVL RJK

RJK kõrgem kool

1979–1980

3.

NSVL RJK

Jakuudi ANSV-s Tiksis operatiivvolinik

1981–1985

4.

NSVL RJK

kvalifikatsiooni tõstmise kursused Taðkendis

1983

5.

ENSV RJK

korrapidamisteenistus

1985–1991

01.12.1997. a. teadaanne nr. 168

DMITRI ANDRIJEVSKI

(sünd. 28.09.1948, Vene NFSV, Moskva linn) – pensionär

1.

ENSV RJK

majandusosakonna seersant

1970–1975

2.

NSVL RJK

RJK kõrgem kool Moskvas

1975–1979

3.

ENSV RJK

korrapidamisteenistuse operatiivtöötaja

1979–1991

02.12.1997. a. teadaanne nr. 169

ANTONINA AVDONINA

(sünd. 23.06.1921, Vene NFSV, Moskva linn) – pensionär

1.

Moskva SARK-i valitsus

stenografist

1940–1944

2.

ENSV RJRK–RJM–RJK

sekretariaadi stenografist

1945–1955

3.

ENSV RJK

sekretär

1955–1960

4.

ENSV RJK

stenografist

1960–1976

02.12.1997. a. teadaanne nr. 171

ALEKSANDR ROTMISTROV

(sünd. 31.12.1955, Tallinn) – Tallinna Autobussikoondise bussijuht

1.

ENSV RJK

operatiivtöötaja

1986

03.12.1997. a. teadaanne nr. 172

ZARJA FIÐTÐENKO

(sünd. 11.06.1937, Vene NFSV, Leningradi oblast, Kroonlinn) – pensionär

1.

ENSV RJK

operatiiv-tehnilise osakonna tõlk

1960–1991

02.12.1997. a. teadaanne nr. 174

ISSAI ROSSOV

(sünd. 01.08.1915, Venemaa, Jakuutia) – pensionär

1.

ENSV RJRK

transpordiosakond

1945–1946

2.

ENSV RJM

transpordiosakond

1946–1953

02.12.1997. a. teadaanne nr. 175

JURI ZUJEV

(sünd. 19.10.1926, Vene NFSV, Leningradi linn) – pensionär

1.

ENSV RJM–RJK

2. osakonna operatiivvolinik ja vanemoperatiivvolinik

1952–1981

2.

ENSV RJK

operatiiv-tehnilise osakonna vanemoperatiivvolinik

1981–1988

3.

NSVL RJK

RJK kõrgem kool Moskvas (kaugõppes)

1958–1963

02.12.1997. a. teadaanne nr. 176

JURI BULGAKOV

(sünd. 13.11.1953, Tallinn) – OÜ Rahaallikas direktor

1.

NSVL RJK

Taga-Baikali ja Balti piirivalveringkonna ning Arktilise Üksik-piirivalvesalga eriosakondades operatiivvolinik ja vanemoperatiivvolinik

1975–1989

2.

ENSV RJK

organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise osakonna jaoskonnaülema asetäitja

1989–1991

02.12.1997. a. teadaanne nr. 177

VJATÐESLAV ÐVARJOV

(sünd. 23.10.1927, Vene NFSV, Permi oblast) – pensionär

1.

ENSV RJRK–RJM

s/o 3205 autojuht

1944–1951

2.

ENSV RJM

Kiviõli osakonna autojuht

1951–1952

3.

ENSV RJM–RJK

Loksa osakonna autojuht

1952–1956

4.

ENSV RJK

autojuht, vanemautojuht

1961–1965

5.

ENSV RJK

garaaþi mehhaanik

1965–1978

6.

ENSV RJK

operatiivvolinik, valveohvitser

1978–1987

7.

NSVL RJK

RJK Leningradi kool

1963

02.12.1997. a. teadaanne nr. 180

IRINA ÐUTOVA

(sünd. 06.08.1972, Tallinn) – invaliidsuspensionär

1.

ENSV RJK

sekretariaadi masinakirjutaja

1989–1991

03.12.1997. a. teadaanne nr. 181

NIKOLAI LOMAKO

(sünd. 16.05.1940, Valgevene NSV, Minski oblast) – Kesklinna EEV

1.

ENSV RJK

autojuht

1972–1974

03.12.1997. a. teadaanne nr. 183

GEORGI VASSILJEV

(sünd. 13.10.1939, Tallinn) – pensionär

1.

NSVL RJK

RJK kõrgem kool Moskvas

1973–1975

2.

ENSV RJK

operatiiv-tehnilise osakonna ülema asetäitja, Tallinna osakonna ülem, informatsiooni ja analüüsi osakonna ülem

1975–1991

03.12.1997. a. teadaanne nr. 186

ROMAN TAVGEN

(sünd. 20.11.1934, Valgevene NSV, Minski oblast) – pensionär

1.

NSVL RJK

tõlk Minskis

1958–1960

2.

NSVL RJK

1. osakonna operatiivtöötaja Saksa DV-s

1960–1963

3.

NSVL RJK

Sõjadiplomaatia Akadeemia Moskvas

1963–1966

4.

NSVL RJK

RJK 1. Peavalitsuse anglo-skandinaavia osakond

1966–1967

5.

ENSV RJK

1. osakonna vanemoperatiivvolinik

1967–1980

03.12.1997. a. teadaanne nr. 188

VALERI TRULJOV

(sünd. 02.03.1953, Ukraina NSV, Aluðta linn) – Muuga Sadama valve- ja tuletõrjesignalisatsiooni insener

1.

ENSV RJK

valitsusside osakonna vaneminsener

1979–1991

03.12.1997. a. teadaanne nr. 189

OLEV URB

(sünd. 16.09.1935, Tallinn) – pensionär

1.

NSVL RJK

RJK kursused Minskis

1965–1966

2.

ENSV RJK

2. osakonna operatiivvolinik

1966–1969

3.

ENSV RJK

5. osakonna operatiivvolinik

1969–1974

4.

ENSV RJK

Paide jaoskonna ülem

1974–1985

5.

ENSV RJK

5. osakonna vanemoperatiivvolinik

1985–1991

08.12.1997. a. teadaanne nr. 190

ALFRED ALLEKAND

(sünd. 22.03.1928, Vene NFSV, Leningradi oblast, Volossovo rajoon, Klopitsa küla) – pensionär

1.

ENSV RJK

sekretariaadi tõlk-sekretär

1953–1955

2.

ENSV RJK

7. osakonna, valitsuse kaitse osakonna operatiivvolinik

1955–1970

3.

ENSV RJK

1. osakonna vanemoperatiivvolinik

1970–1981

4.

NSVL RJK

RJK kõrgem kool Moskvas (kaugõppes)

1961–1966

03.12.1997. a. teadaanne nr. 191

ALEKSANDR BODUNOV

(sünd. 27.01.1927, Vene NFSV, Kalinini oblast) – pensionär

1.

ENSVL RJM–RJK

raadiooperaator

1951–1960

2.

ENSV RJK

raadiooperaator töölepingu alusel

1960–1977

04.12.1997. a. teadaanne nr. 194

ALEKSANDR SEMENJUK

(sünd. 15.12.1961, Tallinn) – AS Jako Group

1.

ENSV RJK

majandusosakonna korrapidaja–komandandi abi

1982–1990

04.12.1997. a. teadaanne nr. 195

JEVGENI SAVATEJEV

(sünd. 07.01.1940, Vene NFSV, Novgorodi oblast, Demjanski rajoon, Zõkovðtðina küla) – Ämari vangla korrapidaja

1.

NSVL RJK

144. diviisi eriosakonna operatiivvolinik

1975–1979

2.

NSVL RJK

NSVL väekontingent Mongoolia RV-s – eriosakonna operatiivvolinik

1979–1982

3.

NSVL RJK

14. PVO diviis Tallinnas – eriosakonna operatiivvolinik

1982–1989

04.12.1997. a. teadaanne nr. 196

NIKOLAI KOLISTRATOV

(sünd. 18.04.1925, Tatari ANSV) – pensionär

1.

NSVL RJRK–RJM

julgeolekukool Sverdlovskis

1945–1947

2.

ENSV RJM

Tallinna osakonna operatiivvolinik

1947–1950

3.

ENSV RJM–RJK

5. osakonna vanemoperatiivvolinik

1950–1956

4.

ENSV RJK

2. osakonna vanemoperatiivvolinik

1956–1973

5.

ENSV RJK

informatsiooni ja analüüsi osakonna vanemoperatiivvolinik

1973–1978

6.

ENSV RJK

arhiiviosakonna vanemoperatiivvolinik

1978–1986

7.

ENSV RJK

vastutav korrapidaja

1986–1988

8.

ENSV RJK

Tallinna osakonna mittekoosseisuline operatiivtöötaja

1988–1991

04.12.1997. a. teadaanne nr. 197

INNA DMITRIJEVA

(sünd. 14.12.1957, Tallinn) – OÜ Propesta müüja

1.

ENSV RJK

operatiiv-tehnilise osakonna kontrolör

1976–1991

04.12.1997. a. teadaanne nr. 198

ALEKSANDR DOMANIN

(sünd. 27.03.1946, Ukraina NSV, Herzoni linn) – pensionär

1.

NSVL RJK

Bakuu s/o 69236 eriosakonna vanemoperatiivvolinik

1973–1981

2.

ENSV RJK

Tallinna s/o 10675 eriosakonna vanemoperatiivvolinik

1981–1991

3.

ENSV RJK

Tallinn s/o 10675 eriosakond

1971–1973

04.12.1997. a. teadaanne nr. 199

IVAN SLUÐKIN

(sünd. 18.10.1916, Mordva, Dubjanski rajoon, Kotðkulovo küla) – pensionär

1.

NSVL RJRK–RJK

Balti sõjaväeringkonna eriosakonna vanemoperatiivvolinik

1945–1960

04.12.1997. a. teadaanne nr. 200

PAVEL GRITSENKO

(sünd. 08.11.1923, Vene NFSV, Krasnodari krai, Limanski rajoon) – pensionär

1.

ENSV RJRK–RJM–RJK

majandusosakond, arhiiviosakond – inspektor, operatiivvolinik

1944–1960

15.12.1997. a. teadaanne nr. 201

ALEKSANDER KUZNETSKI

(sünd. 29.07.1960, Tallinn) – AS-i Bregot direktori asetäitja

1.

ENSV RJK

elektrik

1986–1987

2.

NSVL RJK

RJK kursused Minskis

1987–1988

3.

ENSV RJK

Tallinna osakonna operatiivvolinik

1988–1991

Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json