Teksti suurus:

Riigiasutuste ja riigile kuuluvate ettevõtete valduses olevate eluruumide kasutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1995, 43, 661

Riigiasutuste ja riigile kuuluvate ettevõtete valduses olevate eluruumide kasutamine

Vastu võetud 13.04.1995 nr 189

Tulenevalt «Elamuseaduse» (RT 1992, 17, 254) paragrahvi 7 lõikest 2 ja arvestades «Eluruumide erastamise seaduses» (RT I 1993, 23, 441; 1994, 32, 505; 51, 860; 54, 905; 94, 1609; 1995, 24, 337) sätestatut Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kehtestada, et:

1) eluruumide erastamise seaduse paragrahvi 6 punktis 1 nimetatud eluruumide erastamise kohustatud subjektid, kelle valduses on erastamise objektiks olevaid asustamata eluruume (välja arvatud eluruumide erastamise seaduse paragrahvi 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud asustamata eluruumid), võivad elamuseaduse kohaselt taotleda asustamata eluruumide tunnistamist tööandja eluruumideks. Vastav taotlus tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast eluruumi muutumist asustamata eluruumiks.

Kui otsustatakse mitte taotleda asustamata eluruumi tunnistamist tööandja eluruumiks või kui kohaliku omavalitsuse volikogu jätab selle tööandja eluruumiks tunnistamata, tuleb eluruumide kohustatud subjektil ühe kuu jooksul pärast eluruumi muutumist asustamata eluruumiks või kohaliku omavalitsuse volikogu poolt selle mittetunnistamist tööandja eluruumiks, alustada eluruumi erastamist avalikul enampakkumisel vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. aprilli 1995. a. määrusega nr. 188 kinnitatud «Eluruumi erastamiseks korraldatava avaliku enampakkumise korrale».

Kui eluruumi ei ole tunnistatud tööandja eluruumiks ega ole erastatud kahel korral väljakuulutatud enampakkumisel, otsustab eluruumi üürileandmise vastavate eluruumide erastamise kohustatud subjekti juht;

2) ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide juhtidel, kelle valduses (bilansis) on riigile kuuluvaid eluruume, on keelatud nõusoleku andmine eluruumide asustamisõiguse müügiks.

2. Eluruumide kohta, mis on asustamata käesoleva määruse jõustumise hetkel, tuleb esitada taotlus nende tunnistamiseks tööandja eluruumideks või alustada avaliku enampakkumise korraldamist ühe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumise päevast arvates.

3. Ministeeriumidel tagada kontroll käesoleva määruse täitmise üle nende valitsemisalas olevates ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides.

 

 

Peaminister Andres TARAND

Majandusminister Toivo JÜRGENSON

Riigisekretär Ülo KAEVATS

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json