Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

   
        Kultuurimälestiseks tunnistamine

    Kultuuri- ja haridusministri 1. juuni 1995. a.
            määrus nr. 19/1

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953) ja
"Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise
lõpetamise korra" (Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a. määrus
nr. 272 (RT I 1994, 57, 966)) alusel kultuuri- ja
haridusminister määrab:
   tunnistada kultuurimälestiseks lisatud nimekirjades olevad
kultuuriväärtusega kinnis- ja vallasasjad.

                  Minister  Peeter KREITZBERG


                      Lisa 1
                  kultuuri- ja haridusministri 
                     1. juuni 1995. a. 
                    määrusele nr. 19/1

            Ajaloomälestised
----------------------------------------------------------------
Jrk. Omavalitsus  Asukoht       Nimetus      Vana 
nr.                            nr.
----------------------------------------------------------------
Haldusüksus:         Harju maakond
----------------------------------------------------------------
 1 Aegviidu vald Aegviidu    Aegviidu vana kalmistu   -
          alevik
----------------------------------------------------------------
 2 Anija vald   Pillapalu   Koht, kus 18. sajandil 
          küla      asus klaasikoda 
                 (klaasitööstus)      451
---        ---------------------------------------------
 3        Vetla küla   Vabadussõjas hukkunute 
                 ühishaud         303
----------------------------------------------------------------
 4 Jõelähtme   Loo alevik   II maailmasõjas 
  vald             hukkunute ühishaud    322
---        --------------------------------------------- 
 5        Kalevi-Liiva  Terroriohvrite 
                 hukkamiskoht ja ühishaud 314
----------------------------------------------------------------
 6 Kõue vald   Rava küla   II maailmasõjas 
                 hukkunute ühishaud    315
----------------------------------------------------------------
 7 Kehra linn   Pargitee park II maailmasõjas 
                 hukkunute ühishaud    306
----------------------------------------------------------------
 8 Keila linn   Linnapark   I maailmasõjas 
                 hukkunute ühishaud    304
---                ------------------------------
 9                II maailmasõjas 
                 hukkunute ühishaud    305
----------------------------------------------------------------
 10 Keila vald   Põllküla    Terroriohvrite matmispaik 846
---        ---------------------------------------------
 11        Klooga     Terroriohvrite ühishaud  313
----------------------------------------------------------------
 12 Kose vald   Kose alevik  II maailmasõjas 
                 hukkunute ühishaud    307
---        ---------------------------------------------     
 13        Kuivajõe küla Kose-Uuemõisa 
                 ministeeriumikooli hoone 2-k
---        ---------------------------------------------
 14        Kose alevik  Kose kirikuaed       -
----------------------------------------------------------------
 15 Kuusalu vald  Kuusalu    II maailmasõjas 
          alevik     hukkunute ühishaud    308
---        ---------------------------------------------
 16        Muuksi küla  II maailmasõjas 
                 hukkunute ühishaud    16-k
---        ---------------------------------------------
 17        Kuusalu    Kuusalu kalmistu      -
          alevik
----------------------------------------------------------------
 18 Loksa linn   Männiku t.   II maailmasõjas 
                 hukkunute ühishaud    309
----------------------------------------------------------------
 19 Keila linn   Paldiski linn Paldiski linnakalmistu   -
---        ---------------------------------------------
 20        Paldiski    II maailmasõjas 
          linnakalmistu hukkunute ühishaud    312 
----------------------------------------------------------------
 21 Raasiku vald Raasiku alevik, II maailmasõjas 
          uus kalmistu  hukkunute ühishaud    318
----------------------------------------------------------------
 22 Ruila vald   Ruila küla   II maailmasõjas 
                 hukkunute ühishaud    316
----------------------------------------------------------------
 23 Viimsi vald  Prangli saar  II maailmasõjas 
                 hukkunute ühishaud    317
----------------------------------------------------------------
               Hiiu maakond
----------------------------------------------------------------
 24 Emmaste vald  Emmaste küla  II maailmasõjas hukkunute 
                 ja terroriohvrite 
                 ühishaud         339
----------------------------------------------------------------
 25 Käina vald   Käina alevik  II maailmasõjas 
                 hukkunute ühishaud    340
----------------------------------------------------------------
 26 Kärdla linn  Kultuuripark  II maailmasõjas hukkunute 
                 ja terroriohvrite 
                 ühishaud         338
----------------------------------------------------------------
 27 Kõrgessaare  Hüti küla   Koht, kus aastail
  vald             1628-1664 asus esimene 
                 klaasikoda Eestis     344
---        ---------------------------------------------
 28        Tahkuna    II maailmasõjas 
          poolsaar    hukkunute ühishaud    17-k
---
 29        Puski küla,  Kahe II maailmasõjas 
          Puski kalmistu hukkunud tundmatu 
                 sõduri haud       16-k
----------------------------------------------------------------
 30 Pühalepa vald Heltermaa   II maailmasõjas 
          küla      hukkunute ühishaud    341
---        ---------------------------------------------
 31        Partsi küla  Kahe I maailmasõjas 
                 hukkunud tundmatu sõduri 
                 haud hauakiviga     18-k
---        ---------------------------------------------
 32        Hausma küla  Kärdla kalmistu      -
----------------------------------------------------------------
               Ida-Viru maakond
----------------------------------------------------------------
 33 Iisaku vald  Iisaku alevik Terroriohvrite ühishaud  886
---                ------------------------------
 34                Terroriohvrite ühishaud  5-k
---                ------------------------------
 35                Iisaku kalmistu      -
---        ---------------------------------------------
 36        Jaamaküla   II maailmasõjas 
          küla      hukkunute ühishaud    423
---        ---------------------------------------------
 37        Gorodinka   Koht, kus 18. sajandil 
          küla      asus klaasikoda      430
----------------------------------------------------------------
 38 Jõhvi linn   Jõhvi     II Maailmasõjas 
          kalmistu    hukkunute ühishaud    251
----------------------------------------------------------------
 39 Kiviõli linn  Küttejõu    Terroriohvrite ühishaud  252
          karjäär
----------------------------------------------------------------
 40 Kohtla-Järve  Järveküla tee II Maailmasõjas hukkunute 
  linn      9 kõrval    ja terroriohvrite     250
                 ühishaud 
----------------------------------------------------------------
41 Kohtla vald   Kukruse küla, Tollide 
          Kabelimägi   perekonnakalmistu     431
---------------------------------------------------------------- 
 42 Lüganuse vald Lüganuse    II Maailmasõjas hukkunute 
          alevik     ja terroriohvrite   
                 ühishaud         424
---                ------------------------------ 
 43                Lüganuse kalmistu     -
----------------------------------------------------------------
 44 Narva linn   Siivertsis,  Monument Põhjasõjas
          Narva-Jõesuu  1700. a. langenud vene
          tee ääres   sõjaväelastele      238
---        --------------------------------------------- 
 45        Pimeaed,    Monument Põhjasõjas
          Viktoria    1704. a. langenud vene 
          bastion    sõjaväelastele      239 
---        --------------------------------------------- 
 46        Pimeaed    Vabadussõjas hukkunute 
                 ühishaud         231
---        ---------------------------------------------
 47        Narva jõe ja  II Maailmasõjas hukkunute
          Viktoria    ühishaud         245 
          bastioni 
          vahelisel alal
---------------------------------------------------------------- 
 48 Narva-Jõesuu  Narva-Jõesuu  II Maailmasõjas hukkunute 
  linn      kalmistu    ühishaud         244
----------------------------------------------------------------
 49 Toila vald   Martsa küla  Toila külakooli hoone   889
---        ---------------------------------------------
 50        Toila alevik  Toila kalmistu       -
----------------------------------------------------------------
51 Tudulinna vald Tudulinna   Terroriohvrite ühishaud 16-k 
          alevik 
          Tudulinna
          kalmistu 
---------------------------------------------------------------- 
 52 Vaivara vald  Laagna küla  Vabadussõjas hukkunute 
                 ühishaud         885
---        ---------------------------------------------
 53        Vaivara küla, Vabadussõjas langenute  
          Vaivara    mälestussammas      42-k
---        kalmistu    ------------------------------
 54                II Maailmasõjas 
                 hukkunute ühishaud    425
---                ------------------------------
55                II Maailmasõjas 
                 hukkunute ühishaud    426
----------------------------------------------------------------


                       Lisa 2
                  kultuuri- ja haridusministri 
                     1. juuni 1995. a. 
                     määrusele nr. 19/1

            Kunstimälestised
----------------------------------------------------------------
Jrk.  Asukoht         Nimetus           Vana 
nr                             nr.
---------------------------------------------------------------- 
Haldusüksus: Tartu maakond  
Omavalitsus: Tartu linn
----------------------------------------------------------------
 1 Raekoja plats 3,   Maal "Kevadmaastik", 
  Tartu Linnavalitsus E. Leppik, 1947 (õli, lõuend)    306
----------------------------------------------------------------
 2 Ülikooli t. 17/19,  Kolmikmaal "Võim Internatsionaali", 
  O/Ü "Greif"     E. Kits, 1940 (õli, lõuend)     336
---           ----------------------------------------
 3           Maal "Kalaturg Tartus", 
            J. Vahtra, 1933 (õli, lõuend)    337
----------------------------------------------------------------
 4 Munga 18,      Skulptuur "Kaubandus", 
  Põhja-Eesti Pank   J. Raudsepp, 1936 (pronks)     340
---           ----------------------------------------
 5           Skulptuur "Põllumajandus", 
            J. Raudsepp, 1936 (pronks)     340
---           ----------------------------------------
 6           Reljeef "Tööstus", 
            A. Eller, 1936 (pronks)      K 124
---           ----------------------------------------
 7           Reljeef "Põllumajandus", 
            A. Eller, 1936 (pronks)      K 124
---           ----------------------------------------
 8           Skulptuur "Kaubandus", 
            A. Eller, 1936 (pronks)      K 125
---           ----------------------------------------
 9           Skulptuur "Põllumajandus", 
            A. Eller, 1936 (pronks)      K 125
----------------------------------------------------------------
10 Küütri 1,      Reljeef mees- ja naisfiguuri 
  kino "Athena"    kujutistega,
            F. Sannamees, 1926 (kips)      341
---           ---------------------------------------- 
11           Reljeef mees- ja naisfiguuri 
            kujutistega, 
            F. Sannamees, 1926 (kips)      341
---           ---------------------------------------- 
12           Reljeef mees- ja naisfiguuri 
            kujutistega, 
            F. Sannamees, 1926 (kips)      341
---           ----------------------------------------
13           Reljeef mees- ja naisfiguuri 
            kujutistega, 
            F. Sannamees, 1926 (kips)      341
---           ----------------------------------------
14           Reljeef mees- ja naisfiguuri 
            kujutistega, 
            F. Sannamees, 1926 (kips)      341
---           ----------------------------------------
15           Reljeef mees- ja naisfiguuri 
            kujutistega, 
            F. Sannamees, 1926 (kips)      341
---           ----------------------------------------
16           Reljeef mees- ja naisfiguuri 
            kujutistega, 
            F. Sannamees, 1926 (kips)      341
---           ----------------------------------------  
17           Reljeef mees- ja naisfiguuri 
            kujutistega, 
            F. Sannamees, 1926 (kips)      341
---           ----------------------------------------
18           Reljeef kolme noormehe kujutistega, 
            F. Sannamees, 1926 (kips)      341
---           ----------------------------------------
19           Reljeef "Kolm graatsiat", 
            F. Sannamees, 1926 (kips)      341
---           ----------------------------------------
20           Reljeef "Orpheus ja Euridike", 
            F. Sannamees, 1926 (kips)      341
---           ---------------------------------------- 
21           Friis putode kujutistega, 
            F. Sannamees, 1926 (kips)      341
----------------------------------------------------------------
22 Toomemägi      Fr. R. Faehlmanni monument, 
            V. Mellik, 1930 (pronks)      346
---           ---------------------------------------- 
23           K. E. von Baeri monument, 
            A. Opekuðin, 1886 (pronks, graniit) 347
----------------------------------------------------------------
24 Emajõe-äärne     Fr. R. Kreutzwaldi monument,
  haljasala      J. Hirv, M. Saks, 1953 
            (pronks, graniit)          353
----------------------------------------------------------------
25 Vallikraavi 23,   Skulptuur "Õppiv tütarlaps",
  Hotelli "Park" aed  J. Paberit, 1959 (graniit)     K 206
----------------------------------------------------------------
26 Võru 8 esine     Skulptuur "Metskits imetab talle", 
  haljasala      A. Vomm, 1977 (pronks)       K 205
-----------------------------------------------------------------
27 Emajõe-äärne     Armeenia ja Eesti rahva sõpruse
  haljasala      monument, A. Dzhivanjan, 1978 
            (vulkaaniline tuff)        K 278
----------------------------------------------------------------
28 Narva mnt. 2,    100 000 tartlase sündi tähistav 
  haljasala ööklubi  monument,
  "Atlantis" kõrval  M. Mikof, 1977 (pronks, graniit)  K 280
----------------------------------------------------------------
29 Oru 3,        Skulptuur "Ema ja laps",  
  Lastepolikliiniku  E. Taniloo, 1979 (pronks)     K 282
  aed
---------------------------------------------------------------- 
30 Vanemuise 21,    Maal "Taðkendi vanalinn",
  TA Zooloogia ja   E. Kits, 1947 (õli, lõuend)    K 202
  Botaanika Instituut
---           ---------------------------------------- 
31           Maal "Kevadhommik", 
            L. Kits-Mägi, 1947 (õli, lõuend)  K 203
----------------------------------------------------------------
32 Lina 2, Tartu    Maal "Lõuna-Eesti viljakoristamine",
  Karlova Gümnaasium  L. Mikko, 1953 (õli, lõuend)    K 204
----------------------------------------------------------------
33 Vanemuise 6,     Seinapannoo "Maskid", 
  teater "Vanemuine"  N. Ohakas, 1970 (vask, kohrutatud) K 207
---           ----------------------------------------
34           Skulptuur "R. Lätte büst", 
            I. Kolk, 1970 (pronks)       K 208
---           ----------------------------------------   
35           Skultuur "Fr. R. Kreutzwaldi büst", 
            E. Rebane, 1970 (pronks)      K 209
---           ----------------------------------------
36           Skulptuur "J. Simmi büst", 
            E. Taniloo, 1970 (pronks)     K 210
---           ---------------------------------------- 
37           Skulptuur "K. Menningu büst", 
            A. Kaasik, 1970 (pronks)      K 211
---           ----------------------------------------
38           Skulptuur "O. Lutsu büst", 
            R. Timotheus, 1970 (pronks)    K 212
---           ----------------------------------------
39           Skulptuur "C. R. Jakobsoni büst", 
            E. Roos, 1970 (pronks)       K 213
---           ----------------------------------------
40           Skulptuur "A. Kitzbergi büst", 
            J. Paberit, 1970 (pronks)     K 214
---           ----------------------------------------
41           Skulptuur "A. Wiera büst", 
            A. Eskel, 1970 (pronks)      K 215
---           ----------------------------------------
42           Skulptuur "M. Härma büst"     K 216
---           ---------------------------------------- 
43           Skulptuur "A. Jakobsoni büst", 
            A. Vomm, 1970 (pronks)       K 217
----------------------------------------------------------------
44 Riia 142, TA     Maal "Kosmoloogiline",     
  Füüsika Instituut  I. Malin, 1976 
            (segatehnika, puitkiudplaat)    K 222
---           ----------------------------------------
45           Maal "Näkk", 
            I. Malin, 1969 
            (segatehnika, puitkiudplaat)    K 223
---           ----------------------------------------
46           Maal "Kompositsioon I", 
            E. Põldroos, 1976 (õli, lõuend)  K 224
---           ----------------------------------------
47           Maal "Kompositsioon II", 
            E. Põldroos, 1976 (õli, lõuend)  K 225
---           ---------------------------------------- 
48           Maal "Kompositsioon III", 
            E. Põldroos, 1976 (õli, lõuend)  K 226
---           ----------------------------------------
49           Maal "Kompositsioon V", 
            E. Põldroos, 1976 (õli, lõuend)  K 228
---           ----------------------------------------
50           Maal "Nagu natüürmort", 
            E. Kits, 1968 (guaðð)       K 230
--- 
51           Maal "Meenutus", 
            E. Kits, 1968 (guaðð, tempera)   K 231
---           ---------------------------------------- 
52           Maal "Kristall", 
            E. Allsalu, 1975 
            (õli, puitkiudplaat)        K 232
---           ----------------------------------------
53           Maal "Rändur", 
            E. Allsalu, 1975 
            (õli, puitkiudplaat)        K 233
---           ----------------------------------------
54           Maal "Õhupallid", 
            E. Allsalu, 1975 
            (õli, puitkiudplaat)        K 234
---           ----------------------------------------
55           Maal "Häbelik noormees palliga", 
            E. Allsalu, 1975 
            (õli, puitkiudplaat)        K 235
---           ----------------------------------------
56           Maal "Vaade linnale", 
            E. Allsalu, 1975 
            (õli, puitkiudplaat)        K 236
---           ----------------------------------------
57           Maal "Põlev", 
            E. Allsalu, 
            1975 (õli, puitkiudplaat)     K 237
---           ----------------------------------------
58           Maal "Naised pilvedel", 
            E. Allsalu, 1975 
            (õli, puitkiudplaat)        K 238
---           ---------------------------------------- 
59           Maal "Kariok", 
            I. Malin, 1970 
            (tempera, puitkiudplaat)      K 239
---           ----------------------------------------
60           Maal "Kingitus", 
            L. Liivat-Makarova, 1968 
            (õli, papp)            K 240
----------------------------------------------------------------
61 Kreutzwaldi 1,    Maal "Maastik järvega",
  EPMÜ Loomakasvatus- A. Vardi, 1975 (õli, lõuend)    K 241
---instituut      ---------------------------------------- 
            Maal "Silotegijad", 
62           A. Tolts, 1974 (õli, lõuend)    K 242
---           ----------------------------------------
63           Maal "Prof. Endel Vint", 
            T. Vint, 1974 (õli, lõuend)    K 243
---           ----------------------------------------
64           Maal "Prof. Adolf Mölder", 
            I. Malin, 1969 (õli, lõuend)    K 244
---           ----------------------------------------
65           Maal "Pilleuse maastik", 
            J. Uiga, 1965 (õli, lõuend)    K 246
----------------------------------------------------------------
66 Narva mnt. 104,   Altarimaal "Kutsuv Kristus",
  Peetri kirik     J. Köler, 1897 (õli, lõuend)    339
---           ----------------------------------------
67           Kantsel, 19. saj. lõpp 
            (puit (mänd), tisleritöö, 
            aaderdatud, õlivärv)        K 10
---           ----------------------------------------
68           Altar ja altariaed, 19. saj. lõpp 
            (puit (mänd), tisleritöö, 
            aaderdatud, õlivärv)        K 11
---           ----------------------------------------
69           Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
            (malm, valatud, alumiiniumvärv)  K 12
---           ----------------------------------------
70           Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
            (malm, valatud, alumiiniumvärv)  K 12
---           ----------------------------------------
71           Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
            (malm, valatud, alumiiniumvärv)  K 12
---           ----------------------------------------
72           Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
            (malm, valatud, alumiiniumvärv)  K 12
---           ----------------------------------------
73           Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
            (malm, valatud, alumiiniumvärv)  K 12
---           ----------------------------------------
74           Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
            (malm, valatud, alumiiniumvärv)  K 12
---           ----------------------------------------
75           Orel, Mülverstedt, 1891 
            (prospekt: puit (mänd), 
            tisleritöö, aaderdatud)      K 16
----------------------------------------------------------------
76 Riia 27,       Maal "Kristus ristil",  
  Pauluse kirik    19. saj. lõpp (õli, lõuend)    K 18
---           ----------------------------------------
77           Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
            (malm, valatud, alumiinium- ja 
            pronksvärv)            K 19
---           ----------------------------------------      
78           Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
            (malm, valatud, alumiinium- ja 
            pronksvärv)            K 19
---           ----------------------------------------
79           Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
            (malm, valatud, alumiinium- ja 
            pronksvärv)            K 19
---           ----------------------------------------
80           Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
            (malm, valatud, alumiinium- ja 
            pronksvärv)            K 19
---           ----------------------------------------
81           Harmoonium, 20. saj. algus 
            (puit, tisleritöö, lõigatud, 
            peitsitud, lakitud)        K 22
----------------------------------------------------------------
82 Sõbra 19a, Tartu   Harmoonium, 1850.-60. aastad
  Metodisti Kogudus  (puit (saar), tisleritöö, lõigatud, 
            peitsitud, lakitud)         K 7
----------------------------------------------------------------
83 Narva mnt. 103,   Kroonlühter, 19. saj. lõpp,
  Jüri õigeusu kirik  annetatud 1892 (pronks, valatud)  K 143
---           ----------------------------------------
84           Ikoon "Püha Jüri", 
            20. saj. algus (õli, puit)     K 148
---           ----------------------------------------
85           Ikoon "Kristus Pilaatuse ees", 
            19/20. saj. (õli, lõuend)     K 149
---           ----------------------------------------
86           Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
            19/20. saj. (õli, plekk)      K 150
---           ---------------------------------------- 
87           Kroonlühter (kolmekümne tulega), 
            19. saj. lõpp (messingplekk, 
            stantsitud, pronks, valatud)    K 151
---           ----------------------------------------
88           Ikoon "Nikolai Imetegija", 
            19/20. saj. (segatehnika, puit)  K 158
---           ---------------------------------------- 
89           Ikoon "Aleksander Nevski", 
            19/20. saj. (õli, plekk)      K 170
----------------------------------------------------------------
Asukoht: Magasini 1, 
Jumalaema Uinumise Õigeusu kirik
----------------------------------------------------------------
 90 Ikoon "Diöösis ja prohvetid", 19. saj. lõpp 
   (tempera, puit)                    444
----------------------------------------------------------------
 91 Ikoon "Kiievi-Petseri pühakute kogu", 20. saj. algus 
   (tempera, puit)                    446
----------------------------------------------------------------
 92 Välikirik (7-osaline), 19. saj. viimane kolmandik 
   (tempera, puit)                    449
----------------------------------------------------------------
 93 Peaikonostaas, 19. saj. keskpaik 
   (puit, tisleritöö, nikerdatud, õlivärv, kullatud)   450
----------------------------------------------------------------
 94 Ikoon "Evangelistid Johannes ja Matteus", 
   Peterburi töö, 1860-70. aastad (õli, puit, hõbe)   K 385
----------------------------------------------------------------
 95 Ikoon "Evangelistid Markus ja Luukas", 
   Peterburi töö, 1860.-70. aastad (õli, puit, hõbe)  K 386
----------------------------------------------------------------
 96 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", Peterburi töö, 
   1860.-70. aastad (õli, puit, hõbe)          K 389
----------------------------------------------------------------
 97 Ikoon "Jumalaema uinumine", Peterburi töö, 
   1860.-70. aastad (õli, puit, hõbe)          K 392
----------------------------------------------------------------
 98 Ikoon "Ülemdiakon Laurentius", 20. saj. algus 
   (õli, plekk)                     K 364
----------------------------------------------------------------
 99 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 20. saj. algus 
   (õli, plekk)                     K 365
----------------------------------------------------------------
100 Ikoon "Peaingel Gabriel", 20. saj. algus 
   (õli, plekk)                     K 367
----------------------------------------------------------------
101 Ikoon "Jumalaema", 20. saj. algus (õli, plekk)    K 368
----------------------------------------------------------------
102 Ikoon "Evangelistid Matteus ja Luukas", 
   20. saj. algus (õli, plekk)             K 369
----------------------------------------------------------------
103 Ikoon "Evangelistid Johannes ja Markus", 
   20. saj. algus (õli, plekk)             K 370
----------------------------------------------------------------
104 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   20. saj. algus (õli, plekk)             K 371
----------------------------------------------------------------
105 Ikoon "Tartu Issidor", 20. saj. algus (õli, plekk)  K 372
----------------------------------------------------------------
106 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg", 20. saj. algus 
   (õli, plekk)                     K 366
----------------------------------------------------------------
107 Ikoon "Ülemdiakon Stefanos", 19. saj. keskpaik 
   (õli, lõuend)                    K 394
----------------------------------------------------------------
108 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 19/20. saj. 
   (õli, plekk)                     K 395
----------------------------------------------------------------
109 Ikoon "Peaingel Gabriel", 19. saj. keskpaik 
   (õli, lõuend)                    K 397
----------------------------------------------------------------
110 Ikoon "Jumalaema", 19. saj. keskpaik 
   (õli, lõuend)                    K 398
----------------------------------------------------------------
111 Ikoon "Evangelistid Johannes ja Markus", 
   19. saj. keskpaik (õli, lõuend)            K 399
----------------------------------------------------------------
112 Ikoon "Evangelistid Matteus ja Luukas", 
   19. saj. keskpaik (õli, lõuend)            K 400
----------------------------------------------------------------
113 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19/20. saj. 
   (õli, plekk)                     K 401
----------------------------------------------------------------
114 Ikoon "Nikolai Imetegija", ikoon: 19. saj., kate: 
   Peterburi töö, 1876 (õli, puit, messing, hõbe, 
   hõbetatud)                      K 402
----------------------------------------------------------------
115 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg", 19. saj. keskpaik 
   (õli, lõuend)                     K 396
----------------------------------------------------------------
116 Ikoon "Tartu Issidor", 19. saj. lõpp (õli, plekk)   K 283
----------------------------------------------------------------
117 Ikoon "Nikolai Imetegija", 20. saj. algus (õli, puit) K 284
----------------------------------------------------------------
118 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 19. saj. lõpp 
   (õli, puit, messing)                 K 287
----------------------------------------------------------------
119 Ikoon "Püha Aleksandra ja Kaitseingel", 
   19. saj. lõpp (õli, puit)               K 291
----------------------------------------------------------------
120 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19. saj. II kolmandik (õli, puit)           K 295
----------------------------------------------------------------
121 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   20. saj. algus (õli, puit)              K 297
----------------------------------------------------------------
122 Ikoon "Kaasani Jumalaema" (kuue pühakuga), 
   19. saj. II veerand (tempera, puit, messing)     K 299
----------------------------------------------------------------
123 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja aujärjel eestseisjate 
   ja pühakutega", 19. saj. III veerand (tempera, puit) K 302
----------------------------------------------------------------
124 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 19. saj. viimane 
   kolmandik (tempera, puit)               K 304
----------------------------------------------------------------
125 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema", 
   19. saj. lõpp (õli, puit, messing)          K 307
----------------------------------------------------------------
126 Ikoon "Püha Panteleimon", 19. saj. lõpp (õli, puit)  K 314
----------------------------------------------------------------
127 Ikoon "Nikolai Imetegija", 
   19. saj. keskpaik (õli, puit)             K 318
----------------------------------------------------------------
128 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj. III veerand 
   (tempera, puit, messing)               K 318
----------------------------------------------------------------
129 Ikoon "Radoneþi Sergius", Troitse-Sergi kloostri 
   meister, 1911 (õli, puit)               K 324
----------------------------------------------------------------
130 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" (kahe pühakuga), 
   19. saj. II pool (tempera, puit)           K 325
----------------------------------------------------------------
131 Ikoon "Tartu Issidor", 19. saj. II pool (õli, puit)  K 331
----------------------------------------------------------------
132 Ikoon "Saarovi Serafim", 20. saj. algus (õli, puit)  K 337
----------------------------------------------------------------
133 Maal "Risti kandmine", Sebastian del Piombo järgi, 
   19. saj. III veerand (õli, lõuend)          K 341
----------------------------------------------------------------
134 Ikoon "Jumalaema Kristuse tähisega", 1828 
   (õli, puit, hõbe)                   K 343
----------------------------------------------------------------
135 Ikoon "Püha Jüri", 19/20. saj. (õli, puit)      K 344
----------------------------------------------------------------
136 Ikoon "Nikolai Imetegija", 
   19. saj. viimane kolmandik (õli, puit)        K 374
----------------------------------------------------------------
137 Maal "Apostel Tooma veenmine", 
   19. saj. keskpaik (õli, lõuend)            K 393
----------------------------------------------------------------
138 Põrandalühter, 19. saj. lõpp 
   (messing, küünal messingist)             K 357
----------------------------------------------------------------
139 Põrandalühter, 19. saj. lõpp 
   (messing, fajanss, maalitud)             K 358
----------------------------------------------------------------
140 Põrandalühter, 19. saj. lõpp 
   (messing, fajanss, maalitud)             K 359
----------------------------------------------------------------
141 Põrandalühter, 19. saj. lõpp 
   (messing, fajanss, maalitud)             K 360
----------------------------------------------------------------
142 Põrandalühter, 19. saj. lõpp (punane vask)      K 361
----------------------------------------------------------------
143 Kroonlühter (kolmekümne kuue tulega), 
   19. saj. lõpp (pronks, hõbetatud, email, klaas)    K 362
----------------------------------------------------------------
144 Küünlakassa, 19. saj. II pool 
   (tammepuit, pruun peits)               K 321
----------------------------------------------------------------
145 Tool, 19. saj. II pool (kasepuit, hele peits)     K 347
----------------------------------------------------------------
146 Tool, 19. saj. II pool (kasepuit, hele peits)     K 348
----------------------------------------------------------------
147 Raamatukapp, 1920. aastad (tammepuit, must peits)   K 350
----------------------------------------------------------------
148 Riidenagi, 1920. aastad (tammepuit, must peits)    K 351
----------------------------------------------------------------
149 Tool, 1920. aastad (tammepuit, must peits)      K 352
----------------------------------------------------------------
150 Tool, 1920. aastad (tammepuit, must peits)      K 352
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Alatskivi vald  
Asukoht: Alatskivi, Alatskivi kirik
----------------------------------------------------------------
151 Kantsel, 1865 (puit, tisleritöö, lõigatud)      20-k
----------------------------------------------------------------
152 Tornikell, 19. saj., annetatud 1866 (malm, valatud)  27-k
----------------------------------------------------------------
153 Ristimisastjas, 19. saj. II pool 
   (puit, tisleritöö, lõigatud, õlivärv)         28-k
----------------------------------------------------------------
154 Ristimisvaagna alus, 1872 (puit, tisleritöö, õlivärv) 29-k
----------------------------------------------------------------
155 Kivirist, 17. saj. (paas)               30-k
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Elva linn  
Asukoht: Pargi 8, Elva kirik
----------------------------------------------------------------
156 Kroonlühter (viieteistkümne tulega), 19. saj. II pool 
   (messingplekk, pressitud, pronks, valatud, kullatud) 35-k
----------------------------------------------------------------
157 Kroonlühter (kaheteistkümne tulega), 19. saj. II pool 
   (pronks, valatud, kullatud, kristallklaas)      36-k
----------------------------------------------------------------
158 Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
   (malm, valatud, alumiinium- ja pronksvärv)      37-k
----------------------------------------------------------------
159 Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
   (malm, valatud, alumiinium- ja pronksvärv)      38-k
----------------------------------------------------------------
160 Harmoonium, 19/20. saj. 
   (puit, tisleritöö, lõigatud, peitsitud, lakitud)   41-k
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Meeksi vald  
Asukoht: Mehikoorma, Mehikoorma kirik
----------------------------------------------------------------
161 Kroonlühter (kahekümne nelja tulega), 19. saj. lõpp 
   (malm, valatud, alumiinium- ja pronksvärv)      52-k
----------------------------------------------------------------
162 Kroonlühter (kahekümne nelja tulega), 19. saj. lõpp 
   (malm, valatud, alumiinium- ja pronksvärv)      53-k
----------------------------------------------------------------
163 Tornikell, 1858 (pronks, valatud)           56-k
----------------------------------------------------------------
164 Harmoonium, Kraemann ja Olbrey, Reval, 19/20. saj. 
   (puit, tisleritöö, lõigatud, peitsitud, lakitud)   57-k
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Nõo vald  
Asukoht: Tartu mnt. 10, Nõo, Nõo kirik
----------------------------------------------------------------
165 Reljeefid "Peetrus", "Paulus", "Johannes", "Jakoobus" 
   (nn. Nõo apostlid), J. Koort, 1909-1910 
   (tamm, nikerdatud, õlivärv)              1162
----------------------------------------------------------------
166 Altar ja altariaed, 19. saj. lõpp 
   (puit, tisleritöö, lõigatud, õlivärv)         58-k
----------------------------------------------------------------
167 Kantsel, 19. saj. lõpp 
   (puit, tisleritöö, lõigatud, õlivärv)         59-k
----------------------------------------------------------------
168 Kroonlühter (kahekümne nelja tulega), 19. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             63-k
----------------------------------------------------------------
169 Seinalühter "Johannes" (seitsme tulega), 20. saj., 
   annetatud 1938 
   (messing, valatud, trugitud, graveeritud)       67-k
----------------------------------------------------------------
170 Seinalühter "Johannes" (seitsme tulega), 20. saj., 
   annetatud 1938 
   (messing, valatud, trugitud, graveeritud)       68-k
----------------------------------------------------------------
171 Küünlajalg, 19. saj. 
   (puit, lõigatud, treitud, tina, valatud)       69-k
----------------------------------------------------------------
172 Küünlajalg, 19. saj. 
   (puit, lõigatud, treitud, tina, valatud)       70-k
----------------------------------------------------------------
173 Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
   (malm, valatud, pronksvärv)              71-k
----------------------------------------------------------------
174 Küünlajalg, 19. saj. lõpp (malm, valatud, pronksvärv) 72-k
----------------------------------------------------------------
175 Tornikell, I. W. Strandtmann, 1817 (pronks, valatud) 79-k
----------------------------------------------------------------
176 Tornikell, A/S Lawroff, Gatðina, 19/20. saj., 
   annetatud 1906 (pronks, valatud)           80-k
----------------------------------------------------------------
177 Orel, P. F. Walcker, Ludwigsburg, 1890 (prospekt: 
   puit, tisleritöö, lõigatud, õli- ja pronksvärv)    81-k
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Puhja vald  
Asukoht: Puhja, Puhja kirik
----------------------------------------------------------------
178 Altar ja altariaed, 1894 (puit, tisleritöö, 
   lõigatud, õlivärv, pronksvärv)            86-k
----------------------------------------------------------------
179 Altarimaal "Kristus ristil", 1859 (õli, lõuend)    87-k
----------------------------------------------------------------
180 Kantsel kõlaräästaga, 19. saj. lõpp 
   (puit, tisleritöö, õli- ja pronksvärv)        88-k
----------------------------------------------------------------
181 Kroonlühter (kaheksateistkümne tulega), 19. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             91-k
----------------------------------------------------------------
182 Kroonlühter (kaheteistkümne tulega), 19. saj., 
   annetatud 1886 (messing, valatud, trugitud, 
   graveeritud)                     92-k
----------------------------------------------------------------
183 Kroonlühter (kuue tulega), 19. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             93-k
----------------------------------------------------------------
184 Kroonlühter (kuue tulega), 19. saj. lõpp 
   (pronks, valatud, messingplekk, pressitud)      94-k
----------------------------------------------------------------
185 Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
   (malm, valatud, alumiinium- ja pronksvärv)      95-k
----------------------------------------------------------------
186 Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
   (malm, valatud, alumiinium- ja pronksvärv)      96-k
----------------------------------------------------------------
187 Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
   (malm, valatud, alumiinium- ja pronksvärv)      97-k
----------------------------------------------------------------
188 Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
   (malm, valatud, alumiinium- ja pronksvärv)      98-k
----------------------------------------------------------------
189 Tornikell, 1877 (malm, valatud)           100-k
----------------------------------------------------------------
190 Tornikell, 1877 (malm, valatud)           101-k
----------------------------------------------------------------
191 Tornikell, 18. saj., annetatud 1720 
   (pronks, valatud)                  102-k
----------------------------------------------------------------
192 Orel, W. Müllverstedt, Dorpat, 1882 
   (prospekt: puit, tisleritöö)             104-k
----------------------------------------------------------------
193 Raidkivi, 1761(?) (hall graniit)           105-k
----------------------------------------------------------------
194 Kivirist, 18. saj. (hall graniit)          106-k
----------------------------------------------------------------
195 Kivirist, 18. saj. (hall graniit)          107-k
----------------------------------------------------------------
196 Kivirist, 18. saj. (roosa ja hall graniit)      108-k
----------------------------------------------------------------
197 Kivirist, 18. saj. (hall graniit)          109-k
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Rannu vald  
Asukoht: Neemisküla, Rannu kirik
----------------------------------------------------------------
198 Altar ja altariaed, Tartu meistri Bandelier' töökoda, 
   1890 (puit, tisleritöö, lõigatud, õlivärv)      110-k
----------------------------------------------------------------
199 Kroonlühter (kaheksateistkümne tulega), 
   19. saj. II pool (messing, valatud, trugitud)    116-k
----------------------------------------------------------------
200 Kroonlühter (kaheksateistkümne tulega), 
   19. saj. II pool (messing, valatud, trugitud)    117-k
----------------------------------------------------------------
201 Seinalühter (kahele tulele)             118-k
----------------------------------------------------------------
202 Seinalühter (kahele tulele)             119-k
----------------------------------------------------------------
203 Küünlajalg, 19. saj. (malm, valatud, alumiiniumvärv) 120-k
----------------------------------------------------------------
204 Küünlajalg, 19. saj. (malm, valatud, alumiiniumvärv) 121-k
----------------------------------------------------------------
205 Tornikell, A. J. Feldmann, 1860 (pronks, valatud)  125-k
----------------------------------------------------------------
206 Tornikell, Jaroslavli töö, 19/20. saj., 
   annetatud 1947 (pronks, valatud)           126-k
----------------------------------------------------------------
207 Orel, Kriisade töö, 1906 (prospekt: puit, 
   tisleritöö, lõigatud, õlivärv)            128-k
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Rõngu vald  
Asukoht: Tehase 1, Rõngu, Rõngu kirik
----------------------------------------------------------------
208 Altar ja altariaed, 19/20. saj. 
   (puit, tisleritöö, õlivärv)             129-k
----------------------------------------------------------------
209 Altarimaal "Kristus ristil", 
   L. Otto, 1901 (õli, lõuend)             130-k
----------------------------------------------------------------
210 Kantsel kõlaräästaga, 19/20. saj. 
   (puit, tisleritöö, õlivärv)             131-k
----------------------------------------------------------------
211 Kroonlühter (kolmekümne kuue tulega), 19. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             137-k
----------------------------------------------------------------
212 Kroonlühter (kolmekümne tulega), 19. saj., 
   annetatud 1880 (messing, valatud, trugitud, 
   graveeritud)                     138-k
----------------------------------------------------------------
213 Kroonlühter (kolmekümne tulega), 19. saj., 
   annetatud 1873 (messing, valatud, trugitud, 
   graveeritud)                     139-k
----------------------------------------------------------------
214 Kroonlühter (kolmekümne tulega), 19. saj., 
   annetatud 1873 (messing, valatud, trugitud, 
   graveeritud)                     138-k
----------------------------------------------------------------
215 Kroonlühter (kolmekümne tulega), 19. saj., 
   annetatud 1873 (messing, valatud, trugitud, 
   graveeritud)                     139-k
----------------------------------------------------------------
216 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
217 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
218 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
219 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
220 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
221 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
222 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
223 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
224 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
225 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
226 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
227 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
228 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             140-k
----------------------------------------------------------------
229 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             141-k
----------------------------------------------------------------
230 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             141-k
----------------------------------------------------------------
231 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             141-k
----------------------------------------------------------------
232 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             141-k
----------------------------------------------------------------
233 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             141-k
----------------------------------------------------------------
234 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             141-k
----------------------------------------------------------------
235 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             141-k
----------------------------------------------------------------
236 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             141-k
----------------------------------------------------------------
237 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             141-k
----------------------------------------------------------------
238 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             141-k
----------------------------------------------------------------
239 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             141-k
----------------------------------------------------------------
240 Seinalühter (kahe tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             141-k
----------------------------------------------------------------
241 Seinalühter (kolme tulega), 20. saj., 
   annetatud 1937 (messing, valatud, trugitud, 
   graveeritud)                     142-k
----------------------------------------------------------------
242 Seinalühter (kolme tulega), 20. saj., 
   annetatud 1937 (messing, valatud, trugitud, 
   graveeritud)                     142-k
----------------------------------------------------------------
243 Seinalühter (kolme tulega), 20. saj., 
   annetatud 1937 (messing, valatud, trugitud, 
   graveeritud)                     142-k
----------------------------------------------------------------
244 Küünlajalg, 19. saj. (malm, valatud, alumiiniumvärv) 143-k
----------------------------------------------------------------
245 Küünlajalg, 19. saj. (malm, valatud, alumiiniumvärv) 144-k
----------------------------------------------------------------
246 Küünlajalg, 19. saj. (malm, valatud, alumiiniumvärv) 145-k
----------------------------------------------------------------
247 Küünlajalg, 19. saj. (malm, valatud, alumiiniumvärv) 146-k
----------------------------------------------------------------
248 Tornikell                      152-k
----------------------------------------------------------------
249 Uksekäepide (figuraalne), 19. saj. (malm, valatud)  153-k
----------------------------------------------------------------
250 Uksekäepide (figuraalne), 19. saj. (malm, valatud)  154-k
----------------------------------------------------------------
251 Vitraaþ, 19/20. saj. (klaas, maalitud, tina)     155-k
----------------------------------------------------------------
252 Vitraaþ, 19/20. saj. (klaas, maalitud, tina)     156-k
----------------------------------------------------------------
253 Orel, 1874 (prospekt: puit, tisleritöö, lõigatud)  157-k
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Vara vald  
Asukoht: Ätte küla, Vara kirik
----------------------------------------------------------------
254 Altarimaal "Kristus ristil", 
   19. saj. (õli, lõuend)                158-k
----------------------------------------------------------------
255 Maal "Kristus ristil", 19. saj. lõpp 
   (õli, lõuend, kips, kullatud)            161-k
----------------------------------------------------------------
256 Kroonlühter (kahekümne nelja tulega), 
   19. saj. II pool (messing, valatud, trugitud)    165-k
----------------------------------------------------------------
257 Kroonlühter (kahekümne nelja tulega), 
   19. saj. II pool (messing, valatud, trugitud)    166-k
----------------------------------------------------------------
258 Seinalühter "Peetrus" (kuue tulega), 
   19. saj. lõpp (messing, valatud, trugitud, 
   graveeritud)                     167-k
----------------------------------------------------------------
259 Seinalühter "Paulus" (kuue tulega), 19. saj. lõpp 
   (messing, valatud, trugitud, graveeritud)      168-k
----------------------------------------------------------------
260 Seinalühter (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud, graveeritud)      169-k
----------------------------------------------------------------
261 Seinalühter (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud, graveeritud)      169-k
----------------------------------------------------------------
262 Seinalühter (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud, graveeritud)      169-k
----------------------------------------------------------------
263 Küünlajalg, 19. saj. (malm, valatud, alumiiniumvärv) 170-k
----------------------------------------------------------------
264 Küünlajalg, 19. saj. (malm, valatud, alumiiniumvärv) 171-k
----------------------------------------------------------------
265 Küünlajalg, 20. saj. I pool 
   (valge metall, valatud, messing, trugitud)      172-k
----------------------------------------------------------------
266 Küünlajalg, 20. saj. I pool 
   (valge metall, valatud, messing, trugitud)      173-k
----------------------------------------------------------------
267 Tornikell, A/S "Tegur", 1929 (malm, valatud)     181-k
----------------------------------------------------------------
268 Tornikukk, 19. saj. (raud, sepistatud)        182-k
----------------------------------------------------------------
269 Tuulelipp, 1854 (raud, sepistatud)          183-k
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Võnnu vald  
Asukoht: Võnnu, Võnnu kirik
----------------------------------------------------------------
270 R. v. Nolckeni monument, R. Treskorni, 
   19. saj. I pool (marmor)               1166
----------------------------------------------------------------
271 Altar ja altariaed, 1884 
   (puit, tisleritöö, nikerdatud)            184-k
----------------------------------------------------------------
272 Altarimaal "Kolgata", 
   O. v. Möller, 1873 (õli, lõuend)           185-k
----------------------------------------------------------------
273 Kantsel, 1870 (puit, tisleritöö, nikerdatud)     186-k
----------------------------------------------------------------
274 Oblaatide toos, 20. saj. I pool, annetatud 1932 
   (melhior, seest kullatud)              189-k
----------------------------------------------------------------
275 Kroonlühter (kolmekümne kuue tulega), 19. saj. 
   (pronks, valatud, trugitud)             196-k
----------------------------------------------------------------
276 Kroonlühter (kolmekümne tulega), 19. saj., 
   annetatud 1881 (pronks, valatud, trugitud)      197-k
----------------------------------------------------------------
277 Kroonlühter (kolmekümne tulega), 19. saj. 
   (pronks, valatud, trugitud)             198-k
----------------------------------------------------------------
278 Kroonlühter (kolmekümne kuue tulega), 19. saj., 
   annetatud 1883 (pronks, valatud, trugitud)      199-k
----------------------------------------------------------------
279 Seinalühter (kolme tulega), 20. saj. algus, 
   annetatud 1905 (messing, valatud, trugitud)     200-k
----------------------------------------------------------------
280 Seinalühter (kolme tulega), 20. saj. algus, 
   annetatud 1904 (messing, valatud, trugitud)     201-k
----------------------------------------------------------------
281 Seinalühter "Peetrus" (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             202-k
----------------------------------------------------------------
282 Seinalühter "Peetrus" (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             202-k
----------------------------------------------------------------
283 Seinalühter "Peetrus" (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             202-k
----------------------------------------------------------------
284 Seinalühter "Peetrus" (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             202-k
----------------------------------------------------------------
285 Seinalühter "Peetrus" (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             202-k
----------------------------------------------------------------
286 Seinalühter "Peetrus" (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             202-k
----------------------------------------------------------------
287 Seinalühter "Peetrus" (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud)             202-k
----------------------------------------------------------------
288 Küünlajalg, 19. saj. 
   (malm, valatud, alumiinium- ja pronksvärv)      203-k
----------------------------------------------------------------
289 Küünlajalg, 19. saj. 
   (malm, valatud, alumiinium- ja pronksvärv)      204-k
----------------------------------------------------------------
290 Küünlajalg, 19. saj. 
   (valge metall, valatud, trugitud)          205-k
----------------------------------------------------------------
291 Küünlajalg, 19. saj. 
   (valge metall, valatud, trugitud)          206-k
----------------------------------------------------------------
292 Krutsifiks, 19/20. saj. (puit, valge metall)     218-k
----------------------------------------------------------------
293 Altarimaal "Kolgata", 19. saj. I pool (õli, lõuend) 220-k
----------------------------------------------------------------
294 Akvarell "Sonntagmorgen in Wendau 1848" (koopia), 
   M. Körber(?), 1881 (paber, pliiats, akvarell)    222-k
----------------------------------------------------------------
295 Akvarell "Autoportree", 
   Ed. Ph. Körber, 1830. aastad 
   (paber, pliiats, akvarell)              223-k
----------------------------------------------------------------
296 Orel, 1870. aastad 
   (prospekt: puit, tisleritöö, voolitud)        224-k
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Meeksi vald  
Asukoht: Mehikoorma, Mehikoorma õigeusu kirik
----------------------------------------------------------------
297 Rist, 20. saj. algus (tempera, puit)     18. III 10 K 9
----------------------------------------------------------------
298 Kroonlühter (kaheteistkümne tulega), 
   19/20. saj. (pronks, valatud, kristall)   18. III 10 K 22
----------------------------------------------------------------
299 Laelühter (kuue tulega), 
   20. saj. I kolmandik 
   (pronks, valatud, klaas)          18. III 10 K 23
----------------------------------------------------------------
300 Tornikell, Moskva töö, 1877 
   (pronks, valatud)              18. III 10 K 24
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Alatskivi vald  
Asukoht: Nina küla, Nina õigeusu kirik
----------------------------------------------------------------
301 Peaikonostaas, 18/19. saj. 
   (puit, tisleritöö, nikerdatud)            1188
----------------------------------------------------------------
302 Ikoon "Püha Panteleimon", 19/20. saj. 
   (õli, puit)                 18. III 11 K 4
----------------------------------------------------------------
303 Ikoon "Jumalaema Iberioni kuju", 
   19/20. saj. (õli, puit)           18. III 11 K 5
----------------------------------------------------------------
304 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   20. saj. algus (õli, puit)          18. III 11 K 6
----------------------------------------------------------------
305 Ikoon "Jumalaema uinumine Kiievi-Petseri 
   pühakute Antoniuse ja Feodossi kujutistega", 
   V. Kondratov, 1750 (õli, puit)        18. III 11 K 7
----------------------------------------------------------------
306 Ikoon "VT Kolmainsus" (kolm inglit), 
   19. saj. II kolmandik (tempera, puit)    18. III 11 K 8
----------------------------------------------------------------
307 Ikoon "Kristus ristil" ("Kristuse sündimise", 
   "Kristuse ristimise", "Ülestõusmise" ja 
   "VT Kolmainsuse" kujutistega), 
   19. saj. keskpaik (tempera, puit)      18. III 11 K 10
----------------------------------------------------------------
308 Ikonostaas, 19/20. saj. 
   (puit, tisleritöö, õli, kullatud)      18. III 11 K 11
----------------------------------------------------------------
309 Ikoon "Püha Jüri", 19/20. saj. 
   (õli, puit)                18. III 11 K 11:1
----------------------------------------------------------------
310 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega aujärjel", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 11:2
----------------------------------------------------------------
311 Ikoon "Peaingel Gabriel", 19/20. saj. 
   (õli, puit)                18. III 11 K 11:3
----------------------------------------------------------------
312 Ikoon "Evangelistid Markus ja Luukas", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 11:4
----------------------------------------------------------------
313 Ikoon "Jumalaema", 19/20. saj. 
   (õli, puit)                18. III 11 K 11:5
----------------------------------------------------------------
314 Ikoon "Evangelistid Matteus ja Johannes", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 11:6
----------------------------------------------------------------
315 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja aujärjel", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 11:7
----------------------------------------------------------------
316 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19/20. saj. 
   (õli, puit)                18. III 11 K 11:8
----------------------------------------------------------------
317 Ikoon "Pühad Kyrillos ja Methodios", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 11:9
----------------------------------------------------------------
318 Ikoon "Kristuse ristimine", 19/20. saj. 
   (õli, puit)               18. III 11 K 11:10
----------------------------------------------------------------
319 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg", 19/20. saj. 
   (õli, puit)               18. III 11 K 11:11
----------------------------------------------------------------
320 Ikoon "Risti ülendamine", 19/20. saj. 
   (õli, puit)               18. III 11 K 11:12
----------------------------------------------------------------
321 Ikoon "Kristuse sündimine", 19/20. saj. 
   (õli, puit)               18. III 11 K 11:13
----------------------------------------------------------------
322 Ikoon "Ülestõusmine", 19/20. saj. 
   (õli, puit)               18. III 11 K 11:14
----------------------------------------------------------------
323 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 
   19. saj. keskpaik (tempera, puit)      18. III 11 K 12
----------------------------------------------------------------
324 Ikoon "Jumalaema Pihkva-Petseri kuju 
   valitud pühakutega", 1852 (õli, puit, hõbe) 18. III 11 K 13
----------------------------------------------------------------
325 Ikoon "Nikolai Imetegija", 
   19. saj. viimane kolmandik (õli, puit)   18. III 11 K 14
----------------------------------------------------------------
326 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 1825 
   (tempera, puit, hõbe)            18. III 11 K 15
----------------------------------------------------------------
327 Ikonostaas, 19/20. saj. 
   (puit, tisleritöö, õli, kullatud)      18. III 11 K 16
----------------------------------------------------------------
328 Ikoon "Peaingel Miikael", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 16:1
----------------------------------------------------------------
329 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega aujärjel", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 16:2
----------------------------------------------------------------
330 Ikoon "Peaingel Gabriel", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 16:3
----------------------------------------------------------------
331 Ikoon "Kaks evangelisti", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 16:4
----------------------------------------------------------------
332 Ikoon "Jumalaema", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 16:5
----------------------------------------------------------------
333 Ikoon "Kaks evangelisti", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 16:6
----------------------------------------------------------------
334 Ikoon "Kristuse käteloominguta kuju", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 16:7
----------------------------------------------------------------
335 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja aujärjel", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 16:8
----------------------------------------------------------------
336 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus", 
   19/20. saj. (õli, puit)          18. III 11 K 16:9
----------------------------------------------------------------
337 Ikoon "Kristuse templisse toomine", 
   19/20. saj. (õli, puit)         18. III 11 K 16:10
----------------------------------------------------------------
338 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg", 
   19/20. saj. (õli, puit)         18. III 11 K 16:11
----------------------------------------------------------------
339 Ikoon "Jumalaema templisse viimine", 
   19/20. saj. (õli, puit)         18. III 11 K 16:12
----------------------------------------------------------------
340 Ikoon "Issandamuutmine", 
   19/20. saj. (õli, puit)         18. III 11 K 16:13
----------------------------------------------------------------
341 Ikoon "Ülestõusmine", 
   19/20. saj. (õli, puit)         18. III 11 K 16:14
----------------------------------------------------------------
342 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja eestseisjatega", 
   19. saj. II pool (tempera, puit, messing)  18. III 11 K 17
----------------------------------------------------------------
343 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit, messing)   18. III 11 K 18
----------------------------------------------------------------
344 Baldahhiin keerubite kujutistega, 
   18. saj. lõpp 
   (puit, tisleritöö, nikerdatud, õli)     18. III 11 K 21
----------------------------------------------------------------
345 Ikoon "Kristuse sündimine", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        18. III 11 K 22
----------------------------------------------------------------
346 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 
   19. saj. viimane kolmandik 
   (tempera, puit, messing)          18. III 11 K 23
----------------------------------------------------------------
347 Ikoon "VT Kolmainsus" (kolm inglit), 
   19. saj. lõpp (õli, puit)          18. III 11 K 24
----------------------------------------------------------------
348 Ikoon "Püha Panteleimon", 
   20. saj. algus (segatehnika, puit)     18. III 11 K 25
----------------------------------------------------------------
349 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19. saj. II pool (õli, puit, messing)    18. III 11 K 26
----------------------------------------------------------------
350 Kolgata grupp, 19/20. saj. 
   (õli, puit, saelõige, messing)       18. III 11 K 29
----------------------------------------------------------------
351 Pühitsetud vee nõu, 19. saj. I veerand 
   (messing, valatud, kohrutatud, 
   graveeritud)                18. III 11 K 50
----------------------------------------------------------------
352 Kroonlühter (kuueteistkümne tulega), 
   19/20. saj. (pronks, valatud, kullatud)   18. III 11 K 60
----------------------------------------------------------------
353 Põrandalühter, 19/20. saj. 
   (messing, valatud, stantsitud)       18. III 11 K 61
----------------------------------------------------------------
354 Põrandalühter, 19/20. saj. 
   (messing, valatud, stantsitud)       18. III 11 K 62
----------------------------------------------------------------
355 Põrandalühter, 19/20. saj. 
   (messing, valatud, stantsitud)       18. III 11 K 63
----------------------------------------------------------------
356 Põrandalühter, 19/20. saj. 
   (messing, valatud, stantsitud)       18. III 11 K 64
----------------------------------------------------------------
357 Põrandalühter, 19. saj. III veerand 
   (messing, valatud, trugitud)        18. III 11 K 65
----------------------------------------------------------------
358 Põrandalühter, 19. saj. III veerand 
   (messing, valatud, trugitud)        18. III 11 K 66
----------------------------------------------------------------
359 Põrandalühter, 19. saj. III veerand 
   (messing, valatud, trugitud, fajanss, 
   maalitud)                  18. III 11 K 67
----------------------------------------------------------------
360 Tornikell, Gatðina töö, 1885 
   (pronks, valatud)              18. III 11 K 76
----------------------------------------------------------------
361 Tornikell, 19. saj. (pronks, valatud)    18. III 11 K 77
----------------------------------------------------------------
362 Tornikell, 19. saj. (pronks, valatud)    18. III 11 K 78
----------------------------------------------------------------
363 Tornikell, J. Malmberg, 1808 
   (pronks, valatud)              18. III 11 K 79
----------------------------------------------------------------
364 Tornikell, 19. saj. (pronks, valatud)    18. III 11 K 80
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Kallaste linn  
Asukoht: Kiriku 15, Kallaste vanausuliste palvela
----------------------------------------------------------------
365 Ikoon "Kristuse templisse toomine", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 15 K 2
----------------------------------------------------------------
366 Ikoon "Vladimiri Jumalaema", J. Dolgoðeva, 
   20. saj. (tekstiil, siidtikand)       18. III 15 K 3
----------------------------------------------------------------
367 Ikoon "Nikolai Imetegija" (kaheteistkümne 
   elustseeniga ja kümne pühakuga), 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 15 K 4
----------------------------------------------------------------
368 Ikoon "Tessaloniki Demetrios", 
   20. saj. algus (tempera, puit)        18. III 15 K 5
----------------------------------------------------------------
369 Ikoon "Egiptuse vaga Maria", 
   20. saj. algus (tempera, puit)        18. III 15 K 6
----------------------------------------------------------------
370 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 10
----------------------------------------------------------------
371 Ikoon "Evangelist Johannes" (pühakuga), 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 11
----------------------------------------------------------------
372 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 15 K 12
----------------------------------------------------------------
373 Ikoon "Jumalaema templisse viimine", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 13
----------------------------------------------------------------
374 Ikoon "Nikolai Imetegija Moþaiski kuju", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 14
----------------------------------------------------------------
375 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 15
----------------------------------------------------------------
376 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 16
----------------------------------------------------------------
377 Ikoon "Kristuse templisse toomine", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 17
----------------------------------------------------------------
378 Ikoon "Ristilt maha võtmine", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 18
----------------------------------------------------------------
379 Ikoon "Risti ülendamine", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 19
----------------------------------------------------------------
380 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 20
----------------------------------------------------------------
381 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 21
----------------------------------------------------------------
382 Ikoon "Ristija Johannes", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 22
----------------------------------------------------------------
383 Ikoon "Ülestõusmine", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 23
----------------------------------------------------------------
384 Ikoon "Taevaminek", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 24
----------------------------------------------------------------
385 Ikoon "VT Kolmainsus" (kolm inglit), 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 25
----------------------------------------------------------------
386 Ikoon "Issandamuutmine", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 26
----------------------------------------------------------------
387 Ikoon "Ristija Johannese pea maharaiumine", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 27
----------------------------------------------------------------
388 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg" (jalgade pesemisega), 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 28
----------------------------------------------------------------
389 Ikoon "Maarja kuulutus", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 29
----------------------------------------------------------------
390 Ikoon "Jumalaema sündimine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 30
----------------------------------------------------------------
391 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 31
----------------------------------------------------------------
392 Ikoon "Jumalaema ja Maarja Magdaleena", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 32
----------------------------------------------------------------
393 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja aujärjel", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 33
----------------------------------------------------------------
394 Ikoon "Ristija Johannes ja vaga Basileos", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 34
----------------------------------------------------------------
395 Ikoon "Kristuse sündimine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 35
----------------------------------------------------------------
396 Ikoon "Kristuse ristimine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 36
----------------------------------------------------------------
397 Ikoon "Jumalaema uinumine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 37
----------------------------------------------------------------
398 Ikoon "VT Kolmainsus" (kolm inglit), 
   19. saj. (tempera, puit)          18. III 15 K 38
----------------------------------------------------------------
399 Ikoon "Ristija Johannese pea maharaiumine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 39
----------------------------------------------------------------
400 Ikoon "Issandamuutmine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 40
----------------------------------------------------------------
401 Ikoon "Jumalaema templisse viimine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 41
----------------------------------------------------------------
402 Ikoon "Kristuse templisse toomine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 42
----------------------------------------------------------------
403 Ikoon "Jumalaema uinumine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 43
----------------------------------------------------------------
404 Ikoon "Jumalaema sündimine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 44
----------------------------------------------------------------
405 Ikoon "Ülestõusmine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 45
----------------------------------------------------------------
406 Ikoon "Apostel Siimon", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 46
----------------------------------------------------------------
407 Ikoon "Apostel Filippus", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 47
----------------------------------------------------------------
408 Ikoon "Apostel Jakoobus", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 48
----------------------------------------------------------------
409 Ikoon "Evangelist Markus", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 49
----------------------------------------------------------------
410 Ikoon "Evangelist Johannes", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 50
----------------------------------------------------------------
411 Ikoon "Apostel Peetrus", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 51
----------------------------------------------------------------
412 Ikoon "Peaingel Miikael", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 52
----------------------------------------------------------------
413 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 53
----------------------------------------------------------------
414 Ikoon "Peaingel Gabriel", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 54
----------------------------------------------------------------
415 Ikoon "Apostel Paulus", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 55
----------------------------------------------------------------
416 Ikoon "Evangelist Luukas", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 56
----------------------------------------------------------------
417 Ikoon "Evangelist Matteus", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 57
----------------------------------------------------------------
418 Ikoon "Apostel Toomas", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 58
----------------------------------------------------------------
419 Ikoon "Apostel Bartholomeus", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 59
----------------------------------------------------------------
420 Ikoon "Johannes Kuldsuu", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 60
----------------------------------------------------------------
421 Ikoon "Kristuse sündimine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 61
----------------------------------------------------------------
422 Ikoon "VT Kolmainsus" (kolm inglit), 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 62
----------------------------------------------------------------
423 Ikoon "Prohvet Eelija", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 63
----------------------------------------------------------------
424 Ikoon "Kristuse ristimine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 64
----------------------------------------------------------------
425 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 65
----------------------------------------------------------------
426 Ikoon "Maarja kuulutus", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 66
----------------------------------------------------------------
427 Ikoon "Risti ülendamine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 67
----------------------------------------------------------------
428 Ikoon "Taevaminek", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 68
----------------------------------------------------------------
429 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 
   19. saj. II pool (tempera, puit)      18. III 15 K 69
----------------------------------------------------------------
430 Ikoon "Püha Vaimu väljavalamine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 70
----------------------------------------------------------------
431 Ikoon "Feodorovi Jumalaema", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 71
----------------------------------------------------------------
432 Ikoon "Vladimiri Jumalaema", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 72
----------------------------------------------------------------
433 Ikoon "Prohvet Habakuk", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 15 K 73
----------------------------------------------------------------
434 Ikoon "Prohvet Eelija", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 74
----------------------------------------------------------------
435 Ikoon "Jumalaema", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 75
----------------------------------------------------------------
436 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja aujärjel", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 76
----------------------------------------------------------------
437 Ikoon "Ristija Johannes", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 15 K 77
----------------------------------------------------------------
438 Ikoon "Jumalaema Kristuse tähisega", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 15 K 78
----------------------------------------------------------------
439 Rist, 20. saj. I kolmandik (tempera, puit) 18. III 15 K 82
----------------------------------------------------------------
440 Rist, 20. saj. I kolmandik 
   (tempera, puit, messing)          18. III 15 K 83
----------------------------------------------------------------
441 Rist, 20. saj. I kolmandik (tempera, puit) 18. III 15 K 84
----------------------------------------------------------------
442 Kroonlühter (kolmekümne tulega), 
   20. saj. algus (messing, valatud)     18. III 15 K 108
----------------------------------------------------------------
443 Kroonlühter (kaheksateistkümne tulega), 
   20. saj. algus (messing, valatud)     18. III 15 K 109
----------------------------------------------------------------
444 Kroonlühter (kaheksateistkümne tulega), 
   20. saj. algus (messing, valatud)     18. III 15 K 110
----------------------------------------------------------------
445 Tornikell, Gatðina töö, 1913 
   (pronks, valatud)             18. III 15 K 111
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Peipsiääre vald  
Asukoht: Kolkja, Suur-Kolkja vanausuliste palvela
----------------------------------------------------------------
446 Ikoon "Nikolai Imetegija", 
   19. saj. keskpaik (tempera, puit)           1198
----------------------------------------------------------------
447 Ikoon "Nikolai Imetegija" (kahe pühakuga), 
   20. saj. (tempera, puit)           18. III 17 K 6
----------------------------------------------------------------
448 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 17 K 7
----------------------------------------------------------------
449 Ikoon "Jumalaema uinumine", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)     18. III 17 K 8
----------------------------------------------------------------
450 Ikoon "Nikolai Imetegija", 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)     18. III 17 K 9
----------------------------------------------------------------
451 Ikoon "Ülestõusmine" (kaheteistkümne pühaga), 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 17 K 10
----------------------------------------------------------------
452 Ikoon "Nikolai Imetegija" (kahe pühakuga), 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 17 K 12
----------------------------------------------------------------
453 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 17 K 13
----------------------------------------------------------------
454 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 17 K 14
---------------------------------------------------------------- 
455 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg", 
   20. saj. (tempera, puit)          18. III 17 K 15
----------------------------------------------------------------
456 Ikoon "Ristija Johannes", 
   19. saj. keskpaik (tempera, puit)      18. III 17 K 16
----------------------------------------------------------------
457 Ikoon "Jumalaema Kristuse tähisega", 
   19. saj. II pool (tempera, puit)      18. III 17 K 17
----------------------------------------------------------------
458 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 17 K 18
----------------------------------------------------------------
459 Ikoon "Prohvet Eelija", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 17 K 19
----------------------------------------------------------------
460 Ikoon "Basileos Suur, Gregorios Teoloog, 
   Johannes Kuldsuu", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 17 K 20
----------------------------------------------------------------
461 Ikoon "Tessaloniki Demetrios", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 17 K 21
----------------------------------------------------------------
462 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja aujärjel", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 17 K 22
----------------------------------------------------------------
463 Ikoon "Püha Jüri", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 17 K 23
---------------------------------------------------------------- 
464 Ikoon "Jumalaema - Põlematu Põõsas", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 17 K 24
----------------------------------------------------------------
465 Ikoon "Jumalaema" (diöösisest), 
   19. saj. II pool (tempera, puit)      18. III 17 K 25
----------------------------------------------------------------
466 Kroonlühter (kahekümne kaheksa tulega), 
   19. saj. lõpp (messing, valatud, trugitud) 18. III 17 K 38
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Peipsiääre vald  
Asukoht: Kolkja, Väike-Kolkja vanausuliste palvela
----------------------------------------------------------------
467 Ikoon "Ülestõusmine põrguhauda laskumisega", 
   20. saj. algus (segatehnika, puit)      18. III 18 K 5
----------------------------------------------------------------
468 Ikoon "Kristuse ristimine", 
   20. saj. algus (segatehnika, puit)      18. III 18 K 6
----------------------------------------------------------------
469 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" 
   (kahe evangelistiga), 
   20. saj. algus (tempera, puit)        18. III 18 K 7
----------------------------------------------------------------
470 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 18 K 11
----------------------------------------------------------------
471 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 
   19/20. saj. (tempera, puit)         18. III 18 K 12
----------------------------------------------------------------
472 Ikoon "Novgorodi Nifont, Paissius Suur, 
   peaingel Gabriel", 
   19/20. saj. (tempera, puit)         18. III 18 K 13
----------------------------------------------------------------
473 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 18 K 15
----------------------------------------------------------------
474 Ikoon "Nikolai Imetegija" (kahe pühakuga), 
   19/20. saj. (segatehnika, puit)       18. III 18 K 16
----------------------------------------------------------------
475 Ikoon "Prohvet Eelija", 
   18/19. saj. (tempera, puit, messing)    18. III 18 K 17
----------------------------------------------------------------
476 Ikoon "Kõigi pühakute nädal", 
   19/20. saj. (tempera, puit)         18. III 18 K 18
----------------------------------------------------------------
477 Ikoon "Nikolai Imetegija", 
   19/20. saj. (tempera, puit)         18. III 18 K 19
----------------------------------------------------------------
478 Ikoon "VT Kolmainsus" (kolm inglit), 
   20. saj. algus (segatehnika, puit)     18. III 18 K 20
----------------------------------------------------------------
479 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 18 K 21
----------------------------------------------------------------
480 Ikoon "Nikolai Imetegija", 
   19/20. saj. (tempera, puit)         18. III 18 K 23
----------------------------------------------------------------
481 Ikoon "Nikolai Imetegija", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 30
----------------------------------------------------------------
482 Ikoon "Maarja kuulutus", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 31
----------------------------------------------------------------
483 Ikoon "VT Kolmainsus" (kolm inglit), 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 32
----------------------------------------------------------------
484 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 33
----------------------------------------------------------------
485 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   (eestseisjatega), 20. saj. I kolmandik 
   (segatehnika, puit)             18. III 18 K 33
----------------------------------------------------------------
486 Ikoon "Kristuse ristimine", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 34
----------------------------------------------------------------
487 Ikoon "Jumalaema uinumine", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 35
----------------------------------------------------------------
488 Ikoon "Kristuse templisse toomine", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 36
----------------------------------------------------------------
489 Ikoon "Jumalaema sündimine", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 37
----------------------------------------------------------------
490 Ikoon "Jumalaema templisse viimine", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 38
----------------------------------------------------------------
491 Ikoon "Maarja kuulutus", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 39
----------------------------------------------------------------
492 Ikoon "Kristuse ristimine", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 40
----------------------------------------------------------------
493 Ikoon "Kristuse templisse toomine", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 41
----------------------------------------------------------------
494 Ikoon "Issandamuutmine", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 42
----------------------------------------------------------------
495 Ikoon "Kristuse ristimine",
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 43
----------------------------------------------------------------
496 Ikoon "Laatsaruse ülesäratamine", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 44
----------------------------------------------------------------
497 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 45
----------------------------------------------------------------
498 Ikoon "Uskumatu Toomas", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 46
----------------------------------------------------------------
499 Ikoon "Taevaminek", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 47
----------------------------------------------------------------
500 Ikoon "Püha Vaimu välja valamine", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 48
----------------------------------------------------------------
501 Ikoon "Jumalaema uinumine", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 49
----------------------------------------------------------------
502 Ikoon "Risti ülendamine", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 50
----------------------------------------------------------------
503 Ikoon "Feodorovi Jumalaema", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 51
----------------------------------------------------------------
504 Ikoon "Evangelist Matteus", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 52
----------------------------------------------------------------
505 Ikoon "Apostel Filippus", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 53
----------------------------------------------------------------
506 Ikoon "Evangelist Markus", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 54
----------------------------------------------------------------
507 Ikoon "Apostel Andreas", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 55
----------------------------------------------------------------
508 Ikoon "Apostel Peetrus", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 56
----------------------------------------------------------------
509 Ikoon "Peaingel Miikael", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 57
----------------------------------------------------------------
510 Ikoon "Jumalaema", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 58
----------------------------------------------------------------
511 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja aujärjel", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 59
----------------------------------------------------------------
512 Ikoon "Ristija Johannes", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 60
----------------------------------------------------------------
513 Ikoon "Peaingel Gabriel", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 61
----------------------------------------------------------------
514 Ikoon "Apostel Paulus", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 62
----------------------------------------------------------------
515 Ikoon "Apostel Jakoobus", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 63
----------------------------------------------------------------
516 Ikoon "Apostel Siimon", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 64
----------------------------------------------------------------
517 Ikoon "Evangelist Luukas", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 65
----------------------------------------------------------------
518 Ikoon "Ülestõusmine põrguhauda laskumisega" 
   (kaitseingli ja pühakutega), 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 67
----------------------------------------------------------------
519 Ikoon "Evangelist Johannes", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 66
----------------------------------------------------------------
520 Ikoon "Prohvet Miika", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 68
----------------------------------------------------------------
521 Ikoon "Prohvet Jesaja", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 69
----------------------------------------------------------------
522 Ikoon "Mooses", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 70
----------------------------------------------------------------
523 Ikoon "Prohvet Sakarja", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 71
----------------------------------------------------------------
524 Ikoon "Kuningas Taavet", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 72
----------------------------------------------------------------
525 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega aujärjel", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 73
----------------------------------------------------------------
526 Ikoon "Kuningas Saalomon", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 74
----------------------------------------------------------------
527 Ikoon "Prohvet Aamos", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 75
----------------------------------------------------------------
528 Ikoon "Prohvet Eelija", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 76
----------------------------------------------------------------
529 Ikoon "Prohvet Hesekiel", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 77
----------------------------------------------------------------
530 Ikoon "Prohvet Sefanja", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 78
----------------------------------------------------------------
531 Ikoon "Tundmatu prohvet", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 79
----------------------------------------------------------------
532 Ikoon "Tundmatu prohvet", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 80
----------------------------------------------------------------
533 Ikoon "Tundmatu prohvet", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 81
----------------------------------------------------------------
534 Ikoon "VT Kolmainsus" (kolm inglit), 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 82
----------------------------------------------------------------
535 Ikoon "Eeva", 20. saj. I kolmandik 
   (segatehnika, puit)             18. III 18 K 83
----------------------------------------------------------------
536 Ikoon "Aabel", 20. saj. I kolmandik 
   (segatehnika, puit)             18. III 18 K 84
----------------------------------------------------------------
537 Ikoon "Tundmatu prohvet", 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 85
----------------------------------------------------------------
538 Ikoon "Jumalaema" (diöösisest), 
   19/20. saj. (segatehnika, puit)       18. III 18 K 86
----------------------------------------------------------------
539 Ikoon "Ristija Johannes", 
   19/20. saj. (tempera, puit)         18. III 18 K 87
----------------------------------------------------------------
540 Ikoon "Risti ülendamine", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 18 K 88
----------------------------------------------------------------
541 Ikoon "Kristuse käteloominguta kuju", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 18 K 89
----------------------------------------------------------------
542 Ikoon "Kaitseingel ja püha Niketas", 
   20. saj. algus (tempera, puit)       18. III 18 K 90
----------------------------------------------------------------
543 Ikoon "VT Kolmainsus" (kolm inglit), 
   19/20. saj. (tempera, puit)         18. III 18 K 91
----------------------------------------------------------------
544 Ikoon "Valitud pühakud", 
   19/20. saj. (tempera, puit)         18. III 18 K 92
----------------------------------------------------------------
545 Rist, M. Solntsev, 20. saj. I kolmandik 
   (segatehnika, puit)             18. III 18 K 93
----------------------------------------------------------------
546 Rist, M. Solntsev, 20. saj. I kolmandik 
   (tempera, puit)               18. III 18 K 94
----------------------------------------------------------------
547 Rist, 20. saj. algus (tempera, puit)    18. III 18 K 95
----------------------------------------------------------------
548 Rist Kaitseingli, Kolmainsuse jt. kujutistega, 
   19/20. saj. (tempera, puit)         18. III 18 K 96
----------------------------------------------------------------
549 Rist, 19/20. saj. (tempera, puit)      18. III 18 K 97
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Tartu linn   
Asukohta ei avaldata
----------------------------------------------------------------
550 Vaas, hiina stiil, 19. saj. (portselan, maalitud)  K 201
----------------------------------------------------------------
551 Vaas, 19. saj. (portselan, maalitud)         K 201
----------------------------------------------------------------
552 Oblaatide toos, 20. saj. algus, annetatud 1927 
   (hõbe, kohrutatud, seest kullatud, graveeritud)   K 13
----------------------------------------------------------------
553 Veinikann, 19. saj. lõpp (messing, valatud, 
   trugitud, hõbetatud, kaas seest kullatud)      K 14
----------------------------------------------------------------
554 Gravüür "Püha õhtusöömaaeg", Salvatore Cardelli, 
   19. saj. I veerand (vaselõige, paber)        K 15
----------------------------------------------------------------
555 Karikas, 20. saj. algus, annetatud 1913 (hõbe, 
   trugitud, monteeritud, graveeritud)         K 17
----------------------------------------------------------------
556 Leivik, 20. saj. algus, annetatud 1913 
   (hõbe, trugitud, graveeritud)            K 27
----------------------------------------------------------------
557 Oblaatide toos, 20. saj. algus, annetatud 1910 
   (messing, valatud, trugitud, hõbetatud, 
   seest kullatud)                   K 26
----------------------------------------------------------------
558 Veinikann, 20. saj. algus, annetatud 1917 (messing,
   valatud, trugitud, nikeldatud, seest kullatud)    K 25
----------------------------------------------------------------
559 Laualühter (kolme tulega), 19/20. saj. (messing, 
   valatud, trugitud, hõbetatud)            K 20
----------------------------------------------------------------
560 Laualühter (kolme tulega), 19/20. saj. (messing, 
   valatud, trugitud, hõbetatud)            K 20
----------------------------------------------------------------
561 Küünlajalg, 20. saj. algus 
   (pronks, valatud, vasetatud)             K 21
----------------------------------------------------------------
562 Küünlajalg, 20. saj. algus 
   (pronks, valatud, vasetatud)             K 21
----------------------------------------------------------------
563 Karikas, 1920.-30. aastad (hõbe, trugitud, kullatud) K 8
----------------------------------------------------------------
564 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", Moskva töö, 1850 
   (õli, puit, hõbe, kullatud)             K 144
----------------------------------------------------------------
565 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj. lõpp 
   (õli, puit, messing)                 K 145
----------------------------------------------------------------
566 Ikoon "Maarja kroonimine", Peterburi töö, 1839 
   (tempera, puit, hõbe)                K 146
----------------------------------------------------------------
567 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 19/20. saj. 
   (segatehnika, puit)                 K 147
----------------------------------------------------------------
568 Ikoon "Jumalaema eestkoste", Moskva, 19/20. saj. 
   (värvitrükk, plekk)                 K 152
----------------------------------------------------------------
569 Leibade pühitsemise nõu, 19. saj. lõpp 
   (vask, hõbetatud)                  K 153
----------------------------------------------------------------
570 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", Moskva töö, 1860 
   (õli, puit, hõbe, kullatud, email, klaaskivid)    K 156
----------------------------------------------------------------
571 Vee pühitsemise nõu, 19. saj. lõpp, annetatud 1893 
   (messing, hõbetatud)                 K 157
----------------------------------------------------------------
572 Ikoon "Jumalaema sündimine", 19. saj. lõpp 
   (õli, puit)                     K 159
----------------------------------------------------------------
573 Ikoon "Kristuse ristimine", 19. saj. lõpp 
   (õli, puit)                     K 160
----------------------------------------------------------------
574 Ikoon "Kristuse templisse toomine", 19. saj. lõpp 
   (õli, puit)                     K 161
----------------------------------------------------------------
575 Ikoon "Ülestõusmine", 19. saj. lõpp (õli, puit)   K 162
----------------------------------------------------------------
576 Ikoon "Jumalaema uinumine", 19. saj. lõpp 
   (õli, puit)                     K 163
----------------------------------------------------------------
577 Ikoon "VT Kolmainsus" (kolm inglit), 19. saj. lõpp 
   (õli, puit)                     K 164
----------------------------------------------------------------
578 Ikoon "Taevaminek", 19. saj. lõpp (õli, puit)    K 165
----------------------------------------------------------------
579 Ikoon "Kristuse sündimine", 19. saj. lõpp 
   (õli, puit)                     K 166
----------------------------------------------------------------
580 Ikoon "Issandamuutmine", 19. saj. lõpp (õli, puit)  K 167
----------------------------------------------------------------
581 Ikoon "Maarja kuulutus", 19. saj. lõpp (õli, puit)  K 168
----------------------------------------------------------------
582 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma", 19. saj. lõpp 
   (õli, puit)                       -
----------------------------------------------------------------
583 Ikoon "Jumalaema templisse viimine", 19. saj. lõpp 
   (õli, puit)                       -
----------------------------------------------------------------
584 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. lõpp 
   (õli, puit, valge metall, graveeritud)        K 171
----------------------------------------------------------------
585 Ikoon "Püha Jüri", 19/20. saj. 
   (õli, puit, messing, graveeritud)          K 173
----------------------------------------------------------------
586 Ikoon "Vladimiri Jumalaema", Peterburi töö, 
   19. saj. II veerand (tempera, puit, hõbe, kullatud) K 181
----------------------------------------------------------------
587 Ikoon "Nikolai Imetegija", Moskva töö, 1896 
   (õli, puit, hõbe, graveeritud)            K 182
----------------------------------------------------------------
588 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj. lõpp 
   (õli, puit, messing)                 K 183
----------------------------------------------------------------
589 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 18/19. saj. 
   (tempera, puit)                    445
----------------------------------------------------------------
590 Ikoon "Jumalaema templisse viimine", 18. saj. lõpp 
   (tempera, puit)                    447
----------------------------------------------------------------
591 Ikoon "Petseeri vagad Antonius ja Feodossi 
   kloostri ees Jumalaema Uinumise kujutisega", 
   18. saj. I pool (tempera, puit, hõbe, kullatud)    448
----------------------------------------------------------------
592 Ikoon "Püha Katariina", 18. saj. lõpp (õli, puit)  K 378
----------------------------------------------------------------
593 Ikoon "Peaingel Gabriel", 18. saj. lõpp (õli, puit) K 375
----------------------------------------------------------------
594 Ikoon "Jumalaema sündimine", 18. saj. lõpp 
   (õli, puit)                     K 376
---------------------------------------------------------------- 
595 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", Peterburi töö, 
   1860.-70. aastad (õli, puit, hõbe)          K 382
----------------------------------------------------------------
596 Ikoon "Peaingel Gabriel", Peterburi töö, 
   1860.-70. aastad (õli, puit, hõbe)          K 383
----------------------------------------------------------------
597 Ikoon "Jumalaema", Peterburi töö, 
   1860.-70. aastad (õli, puit, hõbe)          K 384
----------------------------------------------------------------
598 Ikoon "Peaingel Miikael", 18. saj. lõpp (õli, puit) K 391
----------------------------------------------------------------
599 Ikoon "Kristuse sündimine", 18. saj. lõpp 
   (õli, puit)                     K 390
----------------------------------------------------------------
600 Ikoon "Taevaminek", 18. saj. lõpp (õli, lõuend)   K 388
----------------------------------------------------------------
601 Ikoon "Vürstinna Olga", 18. saj. lõpp (õli, lõuend)   -
----------------------------------------------------------------
602 Ikoon "Kristuse käteloominguta kuju", 18. saj. lõpp 
   (õli, puit)                     K 381
----------------------------------------------------------------
603 Ikoon "UT Kolmainsus", 18. saj. lõpp (õli, lõuend)  K 380
----------------------------------------------------------------
604 Ikoon "Kristuse ülestõusmine", 18. saj. lõpp 
   (õli, puit)                     K 379
----------------------------------------------------------------
605 Ikoon "Vürst Vladimir", 18. saj. lõpp (õli, lõuend) K 387
----------------------------------------------------------------
606 Kolmerealine ikoon "Kaasani Jumalaema", 
   "Nikolai Imetegija", "Valitud pühakud", 
   "Püha Triifon hobusel" jt. stseenidega, 
   19. saj. III veerand (tempera, puit, messing)    K 286
----------------------------------------------------------------
607 Ikoon "Feodorovi Jumalaema", 19. saj. lõpp, 
   kate ja nimbus 18. saj. (õli, puit, hõbe, 
   klaaskivid, kullatud)                K 292
----------------------------------------------------------------
608 Ikoon "Sofia - Jumalik Kõigeteadja", 
   19. saj. II kolmandik (tempera, puit, messing)    K 296
----------------------------------------------------------------
609 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. I kolmandik 
   (õli, puit, hõbe)                  K 298
----------------------------------------------------------------
610 Ikoon "Tsaarinna Aleksandra", Moskva töö, 1855 
   (õli, puit, hõbe, graveeritud)            K 300
----------------------------------------------------------------
611 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj. lõpp 
   (õli, puit, messing, graveeritud)          K 305
----------------------------------------------------------------
612 Ikoon "Kristuse templisse toomine", 
   19. saj. III veerand 
   (õli, puit, raam puidust, nikerdatud, kullatud)   K 308
----------------------------------------------------------------
613 Ikoon "Risti ülendamine", 19. saj. III veerand 
   (õli, puit, raam puidust, nikerdatud, kullatud)   K 308
----------------------------------------------------------------
614 Ikoon "Jumalaema templisse viimine", 
   19. saj. III veerand 
   (õli, puit, raam puidust, nikerdatud, kullatud)   K 308
----------------------------------------------------------------
615 Ikoon "Maarja kuulutus", 19. saj. III veerand 
   (õli, puit, raam puidust, nikerdatud, kullatud)   K 308
----------------------------------------------------------------
616 Ikoon "Maarja sündimine", 19. saj. III veerand 
   (õli, puit, raam puidust, nikerdatud, kullatud)   K 308
----------------------------------------------------------------
617 Ikoon "Jumalaema uinumine", 19. saj. III veerand 
   (õli, puit, raam puidust, nikerdatud, kullatud)   K 308
----------------------------------------------------------------
618 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 1832 
   (õli, puit, hõbe)                  K 310
----------------------------------------------------------------
619 Ikoon "Tartu Issidor", 19. saj. lõpp (õli, puit)   K 311
----------------------------------------------------------------
620 Ikoon "Jumalaema uinumine", 1894 
   (tempera, puit, hõbe)                K 313
----------------------------------------------------------------
621 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19. saj. viimane kolmandik (õli, puit, messing)   K 323
----------------------------------------------------------------
622 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 1848 (õli, puit, hõbe)  K 326
----------------------------------------------------------------
623 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19. saj. III veerand (tempera, puit, messing)    K 327
----------------------------------------------------------------
624 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", Peterburi töö, 
   19. saj. viimane kolmandik 
   (õli, puit, hõbe, graveeritud)            K 328
----------------------------------------------------------------
625 Ikoon "Vladimiri Jumalaema", Moskva töö, 
   1880. aastad (õli, puit, hõbe, graveeritud)     K 328
----------------------------------------------------------------
626 Ikoon "Johannes Jumalasõnaõpetaja", 1827 
   (tempera, puit, hõbe)                K 329
----------------------------------------------------------------
627 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 
   18. saj. lõpp - 19. saj. I veerand 
   (tempera, puit, messing)               K 330
----------------------------------------------------------------
628 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 19. saj. lõpp 
   (tempera, puit, hõbe)                K 332
----------------------------------------------------------------
629 Ikoon "VT Kolmainsus" (kolm inglit), 
   19. saj. viimane kolmandik (tempera, puit, messing) K 333
----------------------------------------------------------------
630 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 1787 
   (tempera, puit, messing)               K 334
----------------------------------------------------------------
631 Ikoon "Kaasani Jumalaema", Moskva, 1877 
   (õli, puit, hõbe)                  K 335
----------------------------------------------------------------
632 Ikoon "Vladimiri Jumalaema", 1834 
   (tempera, puit, hõbe, email)             K 336
----------------------------------------------------------------
633 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 19. saj. viimane veerand 
   (õli, puit, hõbe, graveeritud)            K 338
----------------------------------------------------------------
634 Ikoon "Iberioni Jumalaema", 20. saj. algus 
   (õli, puit, hõbe, perforeeritud)           K 339
----------------------------------------------------------------
635 Ikoon "Jumalaema Kristuse tähisega" (nelja pühakuga),
   19. saj. lõpp (õli, puit, hõbe)           K 340
----------------------------------------------------------------
636 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 18. saj. lõpp 
   (tempera, puit, hõbe, kullatud)           K 345
----------------------------------------------------------------
637 Ikoon "Saarovi Serafim", 20. saj. algus 
   (õli, puit, hõbe, giljoðeeritud)           K 346
----------------------------------------------------------------
638 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 1885 
   (õli, puit, hõbe, graveeritud, klaaskivid)      K 373
----------------------------------------------------------------
639 Kirikulipp Tartu Issidori ja peaingel Miikaeli 
   kujutistega, 19/20. saj. (õli, lõuend, tekstiil)   K 322
----------------------------------------------------------------
640 Karikas, Moskva töö, 1862 (hõbe, graveeritud)    K 306
----------------------------------------------------------------
641 Taldrik, Moskva töö, 1788 (hõbe, graveeritud)    K 316
----------------------------------------------------------------
642 Taldrik, Moskva töö, 1788 (hõbe, graveeritud)    K 316
----------------------------------------------------------------
643 Täheke, 19/20. saj. (hõbe, graveeritud)       K 317
----------------------------------------------------------------
644 Laualühter (kolme tulega), 19. saj. viimane kolmandik 
   (messing, hõbetatud)                 K 363
----------------------------------------------------------------
645 Laualühter (kolme tulega), 19. saj. viimane kolmandik 
   (messing, hõbetatud)                 K 363
----------------------------------------------------------------
Asukohta ei avaldata
----------------------------------------------------------------
646 Karikas, Tartu töö, 19. saj. algus, annetatud 1805 
   (hõbe, kohrutatud, graveeritud)           21-k
----------------------------------------------------------------
647 Leivik, 19. saj. algus, annetatud 1805 
   (hõbe, kohrutatud, graveeritud)           22-k
----------------------------------------------------------------
648 Oblaatide toos, 19. saj., annetatud 1878 
   (messing, trugitud, hõbetatud)            23-k
----------------------------------------------------------------
649 Veinikann, 19. saj., annetatud 1878 
   (messing, valatud, trugitud, hõbetatud)       24-k
----------------------------------------------------------------
650 Küünlajalg, 19. saj. lõpp (messing, hõbetatud)    25-k
----------------------------------------------------------------
651 Küünlajalg, 19. saj. lõpp (messing, hõbetatud)    26-k
----------------------------------------------------------------
652 Karikas, 20. saj. algus (hõbe)            32-k
----------------------------------------------------------------
653 Leivik, 20. saj. algus (hõbe)            33-k
----------------------------------------------------------------
654 Oblaatide toos, 20. saj               34-k
----------------------------------------------------------------
655 Küünlajalg, 19. saj. lõpp (messing, valatud)     39-k
----------------------------------------------------------------
656 Küünlajalg, 19. saj. lõpp (messing, valatud)     40-k
----------------------------------------------------------------
657 Altarimaal "Kristus Pilaatuse ees", 19. saj. lõpp 
   (õli, lõuend)                    42-k
----------------------------------------------------------------
658 Maal "Tulge minu juurde", 19. saj. lõpp 
   (õli, lõuend)                    43-k
----------------------------------------------------------------
659 Karikas, Tartu meister, 1853 (hõbe, kohrutatud, 
   seest ja osalt väljast kullatud)           44-k
----------------------------------------------------------------
660 Karikas, 19/20. saj. 
   (valge metall, trugitud, seest kullatud)       45-k
----------------------------------------------------------------
661 Karikas, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)      46-k
----------------------------------------------------------------
662 Leivik, 20. saj. (hõbe, trugitud, graveeritud)    47-k
----------------------------------------------------------------
663 Leivik, 19/20. saj. (valge metall, trugitud)     48-k
----------------------------------------------------------------
664 Oblaatide toos, 1920.-30. aastad (hõbe)       49-k
----------------------------------------------------------------
665 Ristmisvaagen, 19/20. saj. 
   (messing, trugitud, hõbetatud, graveeritud)     50-k
----------------------------------------------------------------
666 Ristimisvaagen, 19/20. saj. 
   (messing, valatud, trugitud, hõbetatud)       51-k
----------------------------------------------------------------
667 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing, valatud)      54-k
----------------------------------------------------------------
668 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing, valatud)      55-k
----------------------------------------------------------------
669 Altarimaal "Kristus ristil", T. Grenzstein, 1895 
   (õli, lõuend)                    1160
----------------------------------------------------------------
670 Karikas, 20. saj., annetatud 1929 (hõbe, valatud, 
   trugitud, graveeritud, seest kullatud)        60-k
----------------------------------------------------------------
671 Leivik, 20. saj. lõpp 
   (hõbe, trugitud, pealt kullatud)           61-k
----------------------------------------------------------------
672 Ristimisvaagen, 19. saj., annetatud 1878 
   (messing, trugitud, hõbetatud, graveeritud)     62-k
----------------------------------------------------------------
673 Kroonlühter (kaheksateistkümne tulega), 19. saj., 
   kotkafiguur 18. saj. 
   (pronks, valatud, messing, valatud, trugitud)    64-k
----------------------------------------------------------------
674 Kroonlühter (kaheksateistkümne tulega), 19. saj., 
   kotkafiguur 18. saj. 
   (pronks, valatud, messing, valatud, trugitud)    65-k
----------------------------------------------------------------
675 Kroonlühter (neljateistkümne tulega), 19. saj., 
   kotkafiguur 18. saj. 
   (pronks, valatud, messing, valatud, trugitud)    66-k
----------------------------------------------------------------
676 Laualühter (kolme tulega), 19/20. saj., 
   annetatud 1936 (messing, hõbetatud)         73-k
----------------------------------------------------------------
677 Küünlajalg, Varrsavi töö, 19. saj. 
   (valge metall, trugitud)               74-k
----------------------------------------------------------------
678 Küünlajalg, Varrsavi töö, 19. saj. 
   (valge metall, trugitud)               75-k
----------------------------------------------------------------
679 Laualühter (kolme tulega), 20. saj., annetatud 1937 
   (valge metall, valatud, trugitud, graveeritud)    76-k
----------------------------------------------------------------
680 Laualühter (kolme tulega), 20. saj., annetatud 1937 
   (valge metall, valatud, trugitud, graveeritud)    77-k
----------------------------------------------------------------
681 Krutsifiks, 19. saj. (malm, valatud, 
   alumiiniumvärv, pronks, valatud, pronksvärv)     78-k
----------------------------------------------------------------
682 Raidkivi, 15. saj. (dolomiit)            82-k
----------------------------------------------------------------
683 Raidkivi, 15. saj. (dolomiit)            83-k
----------------------------------------------------------------
684 Raidkivi, 15. saj. (dolomiit)            84-k
----------------------------------------------------------------
685 Raidkivi, 15. saj. (dolomiit)            85-k
----------------------------------------------------------------
686 Veinikann, 19/20. saj. (messing, valatud, 
   trugitud, hõbetatud, seest kullatud)         89-k
----------------------------------------------------------------
687 Ristimisvaagen, 19. saj., annetatud 1877 
   (messing, trugitud, hõbetatud, graveeritud)     90-k
----------------------------------------------------------------
688 Laualühter (kolme tulega), 20. saj., annetatud 1940 
   (messing, hõbetatud, graveeritud)          99-k
----------------------------------------------------------------
689 Piibel, Tartu, 1868 
   (trükis, nahkköide, messingpanused)         103-k
----------------------------------------------------------------
690 Altarimaal "Kristus ristil", R. v. z. Mühlen, 1890 
   (õli, lõuend)                    1161
----------------------------------------------------------------
691 Kantsel kõlaräästaga, korpus: Tartu töö, 1554. a., 
   räästas: 17. saj. keskpaik (puit, tisleritöö, 
   lõigatud, polükroomia(?), õlivärv)          1169
----------------------------------------------------------------
692 Oblaatide toos, 18. saj., annetatud 1798. a. 
   (hõbe, kohrutatud, graveeritud, seest kullatud)   1170
----------------------------------------------------------------
693 Kroonlühter (kümne tulega), 1699 (pronks, valatud)  1171
----------------------------------------------------------------
694 Karikas, Tallinna meister L. E. Michelsen, 19. saj. 
   (hõbe, kohrutatud, seest ja osalt väljast kullatud) 111-k
----------------------------------------------------------------
695 Leivik, 19. saj. 
   (messing, trugitud, hõbetatud, pealt kullatud)    112-k
----------------------------------------------------------------
696 Oblaatide toos, 1872 
   (hõbe, kohrutatud, seest kullatud, graveeritud)   113-k
----------------------------------------------------------------
697 Ristimisvaagen, 19. saj. 
   (messing, trugitud, graveeritud, hõbetatud)     114-k
----------------------------------------------------------------
698 Ristimisvaagen, 19. saj. 
   (messing, valatud, trugitud, hõbetatud)       115-k
----------------------------------------------------------------
699 Laualühter (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)                 122-k
----------------------------------------------------------------
700 Laualühter (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)                 123-k
----------------------------------------------------------------
701 Krutsifiks, 19. saj. (malm, valatud, alumiiniumvärv,
   pronks, valatud, kullatud)              124-k
----------------------------------------------------------------
702 Rahapakk, 1755 (puit, raud, sepistatud)       127-k
----------------------------------------------------------------
703 Karikas, 20. saj. I pool, annetatud 1933 
   (melhior, seest kullatud, graveeritud)        132-k
----------------------------------------------------------------
704 Leivik, 20. saj. I pool (melhior)          133-k
----------------------------------------------------------------
705 Oblaatide toos, 20. saj. I pool, annetatud 1932 
   (melhior, seest kullatud, graveeritud)        134-k
----------------------------------------------------------------
706 Veinikann, 20. saj. I pool 
   (valge metall, seest kullatud)            135-k
----------------------------------------------------------------
707 Ristimisvaagen, 19/20. saj. 
   (messing, trugitud, hõbetatud, graveeritud)     136-k
----------------------------------------------------------------
708 Küünlajalg, 19. saj. 
   (valge metall, trugitud, stantsitud, monteeritud)  147-k
----------------------------------------------------------------
709 Küünlajalg, 19. saj. 
   (valge metall, trugitud, stantsitud, monteeritud)  148-k
----------------------------------------------------------------
710 Küünlajalg, 19. saj. (pronks, valatud)        149-k
----------------------------------------------------------------
711 Küünlajalg, 19. saj. (pronks, valatud)        150-k
----------------------------------------------------------------
712 Krutsifiks, 19. saj. (malm, valatud, 
   alumiiniumvärv, pronks, valatud, kullatud)      151-k
----------------------------------------------------------------
713 Maal "Usutunnistus", 18. saj. (õli, puit)      159-k
----------------------------------------------------------------
714 Maal "Kristus pühitseb armulauda", Redlen, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)            160-k
----------------------------------------------------------------
715 Karikas, 19. saj. II pool (messing, hõbetatud)    162-k
----------------------------------------------------------------
716 Oblaatide toos, 19. saj., annetatud 1878 
   (messing, trugitud, hõbetatud, graveeritud)     163-k
----------------------------------------------------------------
717 Veinikann, 19. saj. lõpp 
   (valge metall, valatud, trugitud, graveeritud)    164-k
----------------------------------------------------------------
718 Laualühter (kolme tulega), 19. saj. lõpp 
   (messing, trugitud, valatud, monteeritud, hõbetatud) 174-k
----------------------------------------------------------------
719 Laualühter (kolme tulega), 19. saj. lõpp 
   (messing, trugitud, valatud, monteeritud, hõbetatud) 175-k
----------------------------------------------------------------
720 Küünlajalg, 19/20. saj. (pronks, valatud)      176-k
----------------------------------------------------------------
721 Küünlajalg, 19/20. saj. (pronks, valatud)      177-k
----------------------------------------------------------------
722 Krutsifiks, 19. saj. (malm, valatud, 
   alumiiniumvärv, pronks, valatud, kullatud)      178-k
----------------------------------------------------------------
723 Tornikell, G. Meyer, 1736 (pronks, valatud)     179-k
----------------------------------------------------------------
724 Tornikell, 18. saj.(?) (pronks, valatud)       180-k
----------------------------------------------------------------
725 Karikas, Tartu töö, 17. saj. lõpp, annetatud 1695 
   (hõbe, seest kullatud)                1172
----------------------------------------------------------------
726 Laualühter (viie tulega), Peterburi töö, 19. saj. 
   (pronks, portselan)                  1174
----------------------------------------------------------------
727 Laualühter (viie tulega), Peterburi töö, 19. saj. 
   (pronks, portselan)                  1175
----------------------------------------------------------------
728 Küünlajalg, Tartu meister C. G. Iversen, 
   18. saj. lõpp, annetatud 1785 
   (hõbe, kohrutatud, graveeritud)            1176
----------------------------------------------------------------
729 Küünlajalg, Tartu meister C. G. Iversen, 
   18. saj. lõpp, annetatud 1785 
   (hõbe, kohrutatud, graveeritud)            1177
----------------------------------------------------------------
730 Piibel, Nürnberg, 1736 
   (trükis, nahkköide, illustreeritud, messing)     1178
----------------------------------------------------------------
731 Karikas, 20. saj. I pool, annetatud 1932 
   (melhior, seest kullatud)              187-k
----------------------------------------------------------------
732 Leivik, 20. saj. I pool, annetatud 1932 
   (melhior, pealt kullatud)              188-k
----------------------------------------------------------------
733 Leivik, 18. saj., annetatud 1727 (hõbe, kohrutatud) 190-k
----------------------------------------------------------------
734 Leivik, 19. saj., annetatud 1806 
   (hõbe(?), trugitud)                 191-k
----------------------------------------------------------------
735 Leivik, 19/20. saj. (messing, üleni kullatud)    192-k
----------------------------------------------------------------
736 Veinikann, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)     193-k
----------------------------------------------------------------
737 Ristimisvaagen, 19/20. saj., annetatud 1904 
   (messing, hõbetatud, graveeritud)          194-k
----------------------------------------------------------------
738 Ristimisvaagen, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud, graveeritud)          195-k
----------------------------------------------------------------
739 Küünlajalg, 19. saj. (messing, valatud)       207-k
----------------------------------------------------------------
740 Küünlajalg, 19. saj. (messing, valatud)       208-k
----------------------------------------------------------------
741 Laualühter (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)                 209-k
----------------------------------------------------------------
742 Laualühter (kolme tulega), 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)                 210-k
----------------------------------------------------------------
743 Laualühter (kuue tulega), 19. saj. 
   (pronks, valatud, kullatud)             211-k
----------------------------------------------------------------
744 Laualühter (kuue tulega), 19. saj. 
   (pronks, valatud, kullatud)             212-k
----------------------------------------------------------------
745 Krutsifiks, 19. saj. (malm, valatud, alumiinium- ja 
   pronksvärv, pronks, valatud)             216-k
----------------------------------------------------------------
746 Krutsifiks, 19. saj. lõpp (messing, valatud, 
   hõbetatud, pronks, valatud, kullatud)        217-k
----------------------------------------------------------------
747 Tornikell, 1766 (pronks, valatud)          219-k
----------------------------------------------------------------
748 Maal "Kuldvasika kummardamine", 18/19. saj. 
   (õli, lõuend)                    221-k
----------------------------------------------------------------
749 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 19. saj. viimane 
   veerand (tempera, puit, messing, hõbetatud) 18. III 10 K 1
----------------------------------------------------------------
750 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19/20. saj. (õli, puit, hõbe, email)     18. III 10 K 2
----------------------------------------------------------------
751 Ikoon "Peaingel Gabriel", 
   19. saj. III veerand (õli, puit)       18. III 10 K 3
----------------------------------------------------------------
752 Ikoon "Evangelist Matteus", 
   19. saj. III veerand (õli, puit)       18. III 10 K 4
----------------------------------------------------------------
753 Ikoon "Evangelist Luukas", 
   19. saj. III veerand (õli, puit)       18. III 10 K 5
----------------------------------------------------------------
754 Ikoon "Neitsi Maarja", 
   19. saj. III veerand (õli, puit)       18. III 10 K 6
----------------------------------------------------------------
755 Ikoon "Evangelist Johannes", 
   19. saj. III veerand (õli, puit)       18. III 10 K 7
----------------------------------------------------------------
756 Ikoon "Evangelist Markus", 
   19. saj. III veerand (õli, puit)       18. III 10 K 8
----------------------------------------------------------------
757 Rist, 19. saj. (messing, valatud, email)  18. III 10 K 10
----------------------------------------------------------------
758 Karikas, Vene töö, 19/20. saj. 
   (hõbe, messing, kullatud)          18. III 10 K 11
----------------------------------------------------------------
759 Lusikas, Moskva töö, 1891 
   (hõbe, graveeritud)             18. III 10 K 12
----------------------------------------------------------------
760 Evangeelium, Moskva, 1903 
   (trükis, sametköide, messing, kullatud)   18. III 10 K 13
----------------------------------------------------------------
761 Evangeelium, Moskva, 1869 
   (trükis, sametköide, messing, hõbetatud)  18. III 10 K 14
----------------------------------------------------------------
762 Uus Testament, Moskva, 1824 (trükis, 
   sametköide, hõbe, email, klaaskivid)    18. III 10 K 15
----------------------------------------------------------------
763 Nelipühi teenistusraamat, 1699 
   (trükis, raamatukoguköide)         18. III 10 K 16
----------------------------------------------------------------
764 Apostlite teod, Moskva, 1726 
   (trükis, illustreeritud, nahkköide)     18. III 10 K 18
----------------------------------------------------------------
765 Viisiraamat, Moskva, 1760 
   (trükis, nahkköide)             18. III 10 K 17
----------------------------------------------------------------
766 Lauluraamat, Moskva, 1743 
   (trükis, nahkköide, pimetrükk)       18. III 10 K 19
----------------------------------------------------------------
767 Paastutriood, Moskva, 1801 
   (trükis, nahkköide, pimetrükk)       18. III 10 K 20
----------------------------------------------------------------
768 Teenistusraamat, 19. saj. I pool 
   (trükis, nahkköide, pimetrükk, kullatud)  18. III 10 K 21
----------------------------------------------------------------
769 Evangeelium, Moskva töö, 1694 
   (trükis samet, metall, illustreeritud)        1167
----------------------------------------------------------------
770 Ikoon "Valitud pühakud" 
   (Ristija Johannese pea ja kahe pühaku kujutistega), 
   18. saj. lõpp (õli, puit)               1188
----------------------------------------------------------------
771 Ikoon "Esidiakon Stefanos", 18. saj. lõpp (õli, puit) 1188
----------------------------------------------------------------
772 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 18. saj. lõpp; 
   kate 19. saj. III veerand (õli, puit, messing, 
   stantsitud, hõbetatud, graveeritud)          1188
----------------------------------------------------------------
773 Ikoon "Jumalaema", 18. saj. lõpp (õli, puit)     1188
----------------------------------------------------------------
774 Ikoon "Peaingel Gabriel", 18. saj. lõpp (õli, puit)  1188
----------------------------------------------------------------
775 Ikoon "Evangelist Johannes", 18. saj. lõpp 
   (õli, puit)                      1188
----------------------------------------------------------------
776 Ikoon "Evangelist Luukas", 18. saj. lõpp (õli, puit) 1188
----------------------------------------------------------------
777 Ikoon "Evangelist Matteus", 18. saj. lõpp (õli, puit) 1188
----------------------------------------------------------------
778 Ikoon "Evangelist Markus", 18. saj. lõpp (õli, puit) 1188
----------------------------------------------------------------
779 Ikoon "Kristuse templisse toomine", 18. saj. lõpp, 
   kate 19. saj. III veerand (õli, puit, messing, 
   stantsitud, hõbetatud, graveeritud)          1188
----------------------------------------------------------------
780 Ikoon "Esidiakon Laurentius", 18. saj. lõpp 
   (õli, puit)                      1188
----------------------------------------------------------------
781 Ikoon "Valitud pühakud", 18. saj. lõpp (õli, puit)  1188
----------------------------------------------------------------
782 Ikoon "Jumalaema templisse viimine", 18. saj. lõpp 
   (õli, puit)                      1188
----------------------------------------------------------------
783 Ikoon "Taevaminemine", 18. saj. lõpp (õli, puit)   1188
----------------------------------------------------------------
784 Ikoon "Jumalaema uinumine", 18. saj. lõpp (õli, puit) 1188
----------------------------------------------------------------
785 Ikoon "Püha Vaimu väljavalamine", 18. saj. lõpp 
   (õli, puit)                      1188
----------------------------------------------------------------
786 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma", 18. saj. lõpp 
   (õli, puit)                      1188
----------------------------------------------------------------
787 Ikoon "Issandamuutmine", 18. saj. lõpp (õli, puit)  1188
----------------------------------------------------------------
788 Ikoon "Laatsaruse ülesäratamine", 18. saj. lõpp 
   (õli, puit)                      1188
----------------------------------------------------------------
789 Ikoon "Kristuse piitsutamine", 18. saj. lõpp 
   (õli, puit)                      1188
----------------------------------------------------------------
790 Ikoon "Apostel Peetrus ja tundmatu apostel", 
   18. saj. lõpp (õli, puit)               1188
----------------------------------------------------------------
791 Ikoon "Ülestõusmine", 18. saj. lõpp (õli, puit)    1188
----------------------------------------------------------------
792 Ikoon "Apostlid Paulus ja tundmatu apostel", 
   18. saj. lõpp (õli, puit)               1188
----------------------------------------------------------------
793 Ikoon "Risti kandmine", 18. saj. lõpp (õli, puit)   1188
----------------------------------------------------------------
794 Skulptuurigrupp "Jumal-Isa, kaks inglit ja 
   viis inglipead", 18. saj. lõpp (õli, puit)      1188
----------------------------------------------------------------
795 Ikoon "Apostlid Matteus ja Jakoobus Vanem", 
   18. saj. lõpp (õli, puit)               1188
----------------------------------------------------------------
796 Ikoon "Apostlid Matteus ja Bartolomeus", 
   18. saj. lõpp (õli, puit)               1188
----------------------------------------------------------------
797 Ikoon "Apostlid Filippus ja Siimeon", 
   18. saj. lõpp (õli, puit)               1188
----------------------------------------------------------------
798 Ikoon "Apostlid Juudas ja Toomas", 
   18. saj. lõpp (õli, puit)               1188
----------------------------------------------------------------
799 Ikoon "Püha Jüri", 19. saj. III veerand 
   (tempera, puit)               18. III 11 K 1
----------------------------------------------------------------
800 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 
   19. saj. viimane kolmandik 
   (tempera, puit, messing, hõbetatud)     18. III 11 K 2
----------------------------------------------------------------
801 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 1881 
   (õli, puit, hõbe)              18. III 11 K 3
----------------------------------------------------------------
802 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. keskpaik 
   (õli, puit, nimbus: puit, kullatud)     18. III 11 K 9
----------------------------------------------------------------
803 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema" 
   (kopikatega), 19/20. saj. 
   (segatehnika, puit)             18. III 11 K 19
----------------------------------------------------------------
804 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19. saj. keskpaik (õli, puit)        18. III 11 K 20
----------------------------------------------------------------
805 Ikoon "Jeesus Kristus", 19. saj. 
   (pronks, valatud, email)          18. III 11 K 27
----------------------------------------------------------------
806 Ikoon "Ülestõusmine" (kaheteistkümne pühaga), 
   I. Gorbunov, 18/19. saj. (tempera, puit)  18. III 11 K 28
----------------------------------------------------------------
807 Ametirist, Peterburi töö, 1874 
   (hõbe, osalt kullatud, klaas)        18. III 11 K 30
----------------------------------------------------------------
808 Rist, 18. saj. II pool 
   (messing, kohrutatud)            18. III 11 K 31
----------------------------------------------------------------
809 Rist, Moskva töö, 1759 (hõbe, kohrutatud)  18. III 11 K 32
----------------------------------------------------------------
810 Rist, Moskva töö, 1852 
   (hõbe, kullatud, graveeritud, niello)    18. III 11 K 33
----------------------------------------------------------------
811 Rist, Moskva töö, 1896 (hõbe, kohrutatud)  18. III 11 K 34
----------------------------------------------------------------
812 Rist, Moskva, 1872 (hõbe, graveeritud)   18. III 11 K 35
----------------------------------------------------------------
813 Karikas, Moskva töö, 1766 (hõbe, kohrutatud,
   graveeritud, valatud dekoor)        18. III 11 K 36
----------------------------------------------------------------
814 Karikas, Moskva töö, 18/19. saj. 
   (hõbe, graveeritud)             18. III 11 K 37
----------------------------------------------------------------
815 Karikas, Moskva töö, 1846 
   (hõbe, kohrutatud, graveeritud)       18. III 11 K 38
----------------------------------------------------------------
816 Karikas, Moskva töö, 19. saj. keskpaik 
   (hõbe, kohrutatud, graveeritud)       18. III 11 K 39
----------------------------------------------------------------
817 Diskos, 19. saj. II pool 
   (messing, graveeritud)           18. III 11 K 40
----------------------------------------------------------------
818 Diskos, Moskva töö, 1850 
   (hõbe, graveeritud)             18. III 11 K 41
----------------------------------------------------------------
819 Täheke, Moskva töö, 1850 
   (hõbe, graveeritud)             18. III 11 K 42
----------------------------------------------------------------
820 Täheke, 18. saj. lõpp 
   (messing, graveeritud)           18. III 11 K 43
----------------------------------------------------------------
821 Peeker, Moskva töö, 1853 
   (hõbe, graveeritud)             18. III 11 K 44
----------------------------------------------------------------
822 Taldrik Jumalaema Kristuse tähisega kujutisega,
   Moskva töö, 1859 (hõbe, graveeritud)    18. III 11 K 45
----------------------------------------------------------------
823 Taldrik risti kujutisega, Moskva töö, 1859 
   (hõbe, graveeritud)             18. III 11 K 46
----------------------------------------------------------------
824 Lusikas, Moskva töö, 1837 
   (hõbe, graveeritud)             18. III 11 K 47
----------------------------------------------------------------
825 Lusikas, Moskva töö, 1860 
   (hõbe, graveeritud)             18. III 11 K 48
----------------------------------------------------------------
826 Annikarbike, Moskva töö, 1890 
   (hõbe, valatud, kullatud, graveeritud)   18. III 11 K 49
----------------------------------------------------------------
827 Kirikulipp Kristuse ristimise ja Kaasani 
   Jumalaema kujutistega, 19/20. saj. (õli,
   plekk, stantsitud, graveeritud, email)   18. III 11 K 51
----------------------------------------------------------------
828 Kirikulipp Nikolai Imetegija ja Ülestõusmise 
   kujutistega, 19/20. saj. (õli, plekk, 
   stantsitud, graveeritud, email)       18. III 11 K 52
----------------------------------------------------------------
829 Kirikulipp Kaasani Jumalaema, inglite ja 
   Ülestõusmise kujutistega, 19. saj. I pool 
   (õli, lõuend)                18. III 11 K 53
----------------------------------------------------------------
830 Evangeelium, Moskva, 1745, köide 20. saj. 
   (trükis, vasegravüürid, atlasköide)     18. III 11 K 54
----------------------------------------------------------------
831 Evangeelium, Moskva, 1821 (trükis, 
   vasegravüürid, sametköide, hõbepanused)   18. III 11 K 55
----------------------------------------------------------------
832 Evangeelium, Moskva töö, 1825, köide 20. saj. 
   (trükis, vasegravüürid, tekstiilköide,
   panused: hõbe, kohrutatud)         18. III 11 K 56
----------------------------------------------------------------
833 Evangeelium, Moskva, 1858, gravüürid 1830-31
   (trükis, vasegravüürid, sametköide, 
   messingpanused)               18. III 11 K 57
----------------------------------------------------------------
834 Talituste evangeelium, 19. saj. lõpp 
   (trükis, hõbe, stantsitud)         18. III 11 K 58
----------------------------------------------------------------
835 Evangeelium, Moskva, 1896, 17. saj. raamatu 
   järgi (trükis, nahk, pimetrükk, kullatud)  18. III 11 K 59
----------------------------------------------------------------
836 Ripplamp, 19. saj. III veerand (messing,
   kohrutatud, valatud, fajanss, maalitud)   18. III 11 K 68
----------------------------------------------------------------
837 Ripplamp, 19. saj. III veerand (messing, 
   kohrutatud, valatud, fajanss, maalitud)   18. III 11 K 69
----------------------------------------------------------------
838 Ripplamp, 19. saj. III veerand (messing, 
   kohrutatud, valatud, fajanss, maalitud)   18. III 11 K 70
----------------------------------------------------------------
839 Küünlajalg, 19. saj. lõpp (messing, 
   valatud, graveeritud)            18. III 11 K 71
----------------------------------------------------------------
840 Küünlajalg, 19. saj. lõpp (messing, 
   valatud, graveeritud)            18. III 11 K 72
----------------------------------------------------------------
841 Lihavõttemuna lillemotiividega, 20. saj. algus 
   (portselan, maalitud, kullatud)       18. III 11 K 73
----------------------------------------------------------------
842 Lihavõttemuna Maarja Magdaleena kujutisega, 
   19. saj. III veerand (messing, kohrutatud, 
   portselan, email, kullatud)         18. III 11 K 74
----------------------------------------------------------------
843 Tornikell, Jaroslavli töö, 18. saj. lõpp 
   (pronks, valatud)              18. III 11 K 75
----------------------------------------------------------------
844 Ikoon "Prohvet Saalomon ja Mooses", 
   18/19. saj. (ülemaalingud, tempera, puit)      1183
----------------------------------------------------------------
845 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus", G. Frolov, 
   20. saj. I komandik (tempera, puit)     18. III 15 K 7
----------------------------------------------------------------
846 Ikoon "Kaasani Jumalaema", G. Frolov, 20. saj. 
   I komandik (tempera, puit)          18. III 15 K 8
----------------------------------------------------------------
847 Ikoon "Püha Jüri", Frolovi koolkond, 20. saj. 
   I kolmandik (tempera, puit)         18. III 15 K 9
----------------------------------------------------------------
848 Ikoon "Vürst Vladimir" (elustseenidega), 
   19. saj. keskpaik (tempera, puit)      18. III 15 K 79
----------------------------------------------------------------
849 Ikoon "Sakarja ja Taavet", 18/19. saj. 
   (tempera, puit)               18. III 15 K 80
----------------------------------------------------------------
850 Ikoon "Kaasani Jumalaema" (kahe pühakuga), 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 15 K 81
----------------------------------------------------------------
851 Rist, 19. saj. (pronks, valatud)      18. III 15 K 85
----------------------------------------------------------------
852 Rist, 19. saj. (pronks, valatud)      18. III 15 K 86
----------------------------------------------------------------
853 Rist, 19. saj. (pronks, valatud)      18. III 15 K 87
----------------------------------------------------------------
854 Rist, 19. saj. (pronks, valatud)      18. III 15 K 88
----------------------------------------------------------------
855 Rist, 19. saj. (pronks, valatud)      18. III 15 K 89
----------------------------------------------------------------
856 Evangeelium, 1898, kordustrükk 17. saj. 
   väljaandest (trükis, sametköide, messing)  18. III 15 K 90
----------------------------------------------------------------
857 Evangeelium, Vilnius, 1790 
   (trükis, sametköide, messing)        18. III 15 K 91
----------------------------------------------------------------
858 Piibel, Moskva, 1756 
   (trükis, nahkköide, pimetrükk)       18. III 15 K 92
----------------------------------------------------------------
859 Paastutriood, 1635 (trükis)         18. III 15 K 93
----------------------------------------------------------------
860 Psalter, 1746 (trükis)           18. III 15 K 94
----------------------------------------------------------------
861 Teenistusraamat (Tðasoslov), Suprasl, 
   1786 (trükis)                18. III 15 K 95
----------------------------------------------------------------
862 Teenistusraamat (Proloog (märts, aprill)), 
   Novgorod-Severski, 1786 (trükis, nahkköide) 18. III 15 K 96
----------------------------------------------------------------
863 Teenistusraamat (Proloog (september, 
   oktoober, november)), 18. saj. lõpp 
   (trükis, nahkköide)             18. III 15 K 97
----------------------------------------------------------------
864 Teenistusraamat (Kanonnik), 
   Lvov, 1790 (trükis)             18. III 15 K 98
----------------------------------------------------------------
865 Evangeelium, Suprasl, 1790 (trükis)     18. III 15 K 99
----------------------------------------------------------------
866 Teenistusraamat (Tsvetnik), Grodno, 
   1796 (trükis)               18. III 15 K 100
----------------------------------------------------------------
867 Teenistusraamat (Triod - tsvetnaja), 
   Suprasl, 1827 (trükis, nahkköide)     18. III 15 K 101
----------------------------------------------------------------
868 Kuuraamat (jaanuar), Moskva, 1864 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 102
----------------------------------------------------------------
869 Kuuraamat (veebruar), Moskva, 1864 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 102
----------------------------------------------------------------
870 Kuuraamat (märts), Moskva, 1865 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 102
----------------------------------------------------------------
871 Kuuraamat (aprill), Moskva, 1865 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 102
----------------------------------------------------------------
872 Kuuraamat (mai), Moskva, 1865 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 102
----------------------------------------------------------------
873 Kuuraamat (juuni), Moskva, 1865 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 102
----------------------------------------------------------------
874 Kuuraamat (juuli), Moskva, 1865 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 102
----------------------------------------------------------------
875 Kuuraamat (august), Moskva, 1865 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 102
----------------------------------------------------------------
876 Kuuraamat (september), Moskva, 1864 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 102
----------------------------------------------------------------
877 Kuuraamat (oktoober), Moskva, 1864 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 102
----------------------------------------------------------------
878 Kuuraamat (november), Moskva, 1864 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 102
----------------------------------------------------------------
879 Kuuraamat (detsember), Moskva, 1864 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 102
----------------------------------------------------------------
880 Teenistusraamat (Proloog (detsember, 
   jaanuar, veebruar)), 18/19. saj. 
   (trükis, nahkköide)            18. III 15 K 103
----------------------------------------------------------------
881 Teenistusraamat (Irmoloogia), 
   19. saj. lõpp (käsikiri)          18. III 15 K 104
----------------------------------------------------------------
882 Viisiraamat (Obihodnik), 
   19. saj. lõpp (käsikiri)          18. III 15 K 105
----------------------------------------------------------------
883 Teenistusraamat (Kormtðaja), 20. saj. algus 
   (trükis, nahkköide, pimetrükk)       18. III 15 K 106
----------------------------------------------------------------
884 Viisiraamat (Obihod), Moskva, 1911 
   (trükis, nahkköide, pimetrükk)       18. III 15 K 107
----------------------------------------------------------------
885 Ikoon "Kristuse Käteloominguta kuju",
   19. saj. lõpp (tempera, puit)             1193
----------------------------------------------------------------
886 Ikoon "Issandamuutmine", 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)                    1194
----------------------------------------------------------------
887 Ikoon "Prohvet Saamuel", 17. saj. lõpp, 
   19. saj. ülemaaling (tempera, puit)          1195
----------------------------------------------------------------
888 Ikoon "Kõigi pühakute nädal", Palehhi töö, 
   18. saj. (tempera, puit)               1196
----------------------------------------------------------------
889 Ikoon "Nikolai Imetegija", 18. saj. 
   (tempera, puit)                    1197
----------------------------------------------------------------
890 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 
   19. saj. II pool (tempera, puit)       18. III 17 K 1
----------------------------------------------------------------
891 Ikoon "Smolenski Jumalaema", G. Frolov, 
   20. saj. I veerand (tempera, puit)      18. III 17 K 2
----------------------------------------------------------------
892 Ikoon "Nikolai Imetegija", G. Frolov, 
   20. saj. I veerand (tempera, puit)      18. III 17 K 3
----------------------------------------------------------------
893 Ikoon "Nikolai Imetegija", 
   19. saj. II pool (tempera, puit)       18. III 17 K 4
----------------------------------------------------------------
894 Ikoon "Jumalaema sündimine", 
   19. saj. lõpp (tempera, puit)        18. III 17 K 5
----------------------------------------------------------------
895 Ikoon "Nikolai Imetegija", M. Solntsev, 
   20. saj. I kolmandik (tempera, puit)    18. III 17 K 11
----------------------------------------------------------------
896 Väliikoon (4-osaline), 19. saj. 
   (pronks, valatud, email)          18. III 17 K 26
----------------------------------------------------------------
897 Väliikoon (4-osaline), 
   19. saj. (pronks, valatud, email)      18. III 17 K 27
----------------------------------------------------------------
898 Rist, 19. saj. (pronks, valatud, email)   18. III 17 K 28
----------------------------------------------------------------
899 Rist, 19. saj. (pronks, valatud, email)   18. III 17 K 29
----------------------------------------------------------------
900 Rist, 19. saj. (pronks, valatud)      18. III 17 K 30
----------------------------------------------------------------
901 Rist, 19. saj. (pronks, valatud)      18. III 17 K 31
----------------------------------------------------------------
902 Rist, 19. saj. (pronks, valatud)      18. III 17 K 32
----------------------------------------------------------------
903 Rist, 19. saj. (pronks, valatud, email)   18. III 17 K 33
----------------------------------------------------------------
904 Rist, 19. saj. (pronks, valatud, email)   18. III 17 K 34
----------------------------------------------------------------
905 Rist, 19. saj. (pronks, valatud)      18. III 17 K 35
----------------------------------------------------------------
906 Rist, 19. saj. (pronks, valatud)      18. III 17 K 36
----------------------------------------------------------------
907 Rist, 19. saj. (pronks, valatud)      18. III 17 K 37
----------------------------------------------------------------
908 Kuuraamat (jaanuar), 1622 
   (trükis, nahkköide)             18. III 17 K 40
----------------------------------------------------------------
909 Kuuraamat (mai), Moskva, 1645 
   (trükis, nahkköide)             18. III 17 K 41
----------------------------------------------------------------
910 Kuuraamat (juuni), 17. saj. 
   (trükis, nahkköide, pimetrükk)       18. III 17 K 42
----------------------------------------------------------------
911 Kuuraamat (juuli), Moskva, 1912, 
   17. saj. väljaande kordustrükk 
   (trükis, nahkköide, pimetrükk)       18. III 17 K 43
----------------------------------------------------------------
912 Kuuraamat (september), 17. saj. (trükis)  18. III 17 K 44
----------------------------------------------------------------
913 Teenistusraamat (Proloog (märts, aprill, mai)), 
   Novgorod-Severski, 1786 (trükis, nahkköide) 18. III 17 K 45
----------------------------------------------------------------
914 Teenistusraamat (Tsvetnik), Grodno, 1790 
   (trükis, nahkköide)             18. III 17 K 46
----------------------------------------------------------------
915 Teenistusraamat (Zlatoust), Vilnius, 1792 
   (trükis)                  18. III 17 K 47
----------------------------------------------------------------
916 Evangeelium, Vilnius, 1794 
   (trükis, nahkköide)             18. III 17 K 48
----------------------------------------------------------------
917 Teenistusraamat (Irmosõ), 19. saj. lõpp 
   (käsikiri, nahkköide)            18. III 17 K 49
----------------------------------------------------------------
918 Teenistusraamat (Irmoloogia), 
   19. saj. lõpp (käsikiri)          18. III 17 K 50
----------------------------------------------------------------
919 Viisiraamat (Obihodnik), 19. saj. lõpp 
   (käsikiri, nahkköide)            18. III 17 K 51
----------------------------------------------------------------
920 Teenistusraamat (Damaskin), 19. saj. lõpp
   (käsikiri, illustreeritud, nahkköide)    18. III 17 K 52
----------------------------------------------------------------
921 Teenistusraamat (Kanonnik), 
   19. saj. lõpp (käsikiri)          18. III 17 K 53
----------------------------------------------------------------
922 Teenistusraamat (Kafizmõ), 20. saj. 
   (käsikiri)                 18. III 17 K 54
----------------------------------------------------------------
923 Ikoon "Belozerski Kirill", 17. saj. lõpp 
   (tempera, puit)                    1189
----------------------------------------------------------------
924 Ikoon "Kristuse sündimine", 17. saj. lõpp 
   (tempera, puit)                    1190
----------------------------------------------------------------
925 Ikoon "Apostel Paulus", 17. saj. lõpp 
   (tempera, puit)                    1191
----------------------------------------------------------------
926 Ikoon "Apostel Peetrus", 17. saj. lõpp 
   (tempera, puit)                    1192
----------------------------------------------------------------
927 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 17. saj. II pool 
   (tempera, puit)               18. III 18 K 1
----------------------------------------------------------------
928 Ikoon "Ristija Johannes", 17. saj. II pool 
   (tempera, puit)               18. III 18 K 2
----------------------------------------------------------------
929 Ikoon "Apostel Paulus", 17. saj. II pool 
   (tempera, puit)               18. III 18 K 3
----------------------------------------------------------------
930 Ikoon "Moskva metropoliit Aleksius", 
   17. saj. II pool (tempera, puit)       18. III 18 K 4
----------------------------------------------------------------
931 Ikoon "Kristuse sündimine" (nelja pühakuga), 
   Frolovi töökoda, 20. saj. I kolmandik 
   (tempera, puit)               18. III 18 K 8
----------------------------------------------------------------
932 Ikoon "Jumalaema Kristuse tähisega" 
   (kahe pühakuga), Frolovi töökoda, 20. saj. 
   I kolmandik (segatehnika, puit)       18. III 18 K 9
----------------------------------------------------------------
933 Ikoon "Püha Juliana", Frolovi töökoda, 
   20. saj. I kolmandik (segatehnika, puit)  18. III 18 K 10
----------------------------------------------------------------
934 Ikoon "Evangelist Johannes" (kahe pühakuga),
   Frolovi töökoda, 20. saj. I kolmandik 
   (segatehnika, puit)             18. III 18 K 14
----------------------------------------------------------------
935 Ikoon "Ülestõusmine põrguhauda laskumisega" 
   (nelja pühakuga), Frolovi töökoda, 20. saj. 
   I kolmandik (segatehnika, puit)       18. III 18 K 22
----------------------------------------------------------------
936 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. 
   (pronks, valatud, email)          18. III 18 K 24
----------------------------------------------------------------
937 Ikoon "Prohvet Eelija", 19. saj. 
   (pronks, valatud, email)          18. III 18 K 25
----------------------------------------------------------------
938 Ikoon "Jumalaema uinumine", 19. saj. 
   (pronks, valatud, email)          18. III 18 K 26
----------------------------------------------------------------
939 Ikoon "Ristija Johannes", 19. saj. 
   (pronks, valatud, email)          18. III 18 K 27
----------------------------------------------------------------
940 Ikoon "Ingel", 19. saj. 
   (pronks, valatud, email)          18. III 18 K 28
----------------------------------------------------------------
941 Välialtar (nelja ikooniga), 19. saj. 
   (pronks, valatud, email)          18. III 18 K 29
----------------------------------------------------------------
942 Rist, 19. saj. (pronks, valatud, email)   18. III 18 K 98
----------------------------------------------------------------
943 Rist, 19. saj. (pronks, valatud, email)   18. III 18 K 99
----------------------------------------------------------------
944 Rist, 19. saj. lõpp 
   (pronks, valatud, email)          18. III 18 K 100
----------------------------------------------------------------
945 Rist, 19. saj. lõpp 
   (pronks, valatud, email)          18. III 18 K 101
----------------------------------------------------------------
946 Rist, 19. saj. (pronks, valatud, email)  18. III 18 K 102
----------------------------------------------------------------
947 Rist, 19. saj. (pronks, valatud, email)  18. III 18 K 103 
----------------------------------------------------------------
948 Rist, 19. saj. (pronks, valatud, email)  18. III 18 K 104
----------------------------------------------------------------
949 Evangeelium, 1651 
   (trükis, nahkköide, messing)        18. III 18 K 105
----------------------------------------------------------------
950 Viisiraamat (Obihod), 19. saj. II pool 
   (käsikiri, nahkköide)           18. III 18 K 106
----------------------------------------------------------------
951 Viisiraamat (Oktai), 19. saj. lõpp 
   (käsikiri, nahkköide)           18. III 18 K 107
----------------------------------------------------------------
952 Pühaderaamat, 19. saj. lõpp, köide 1900 
   (käsikiri, nahkköide)           18. III 18 K 108
----------------------------------------------------------------
953 Pühaderaamat, 19/20. saj. 
   (käsikiri, nahkköide)           18. III 18 K 109
----------------------------------------------------------------
954 Kuuraamat (veebruar), 1622 
   (trükis, nahkköide)            18. III 18 K 110
----------------------------------------------------------------
955 Kuuraamat (märts), 1623 
   (trükis, nahkköide)            18. III 18 K 111
----------------------------------------------------------------
956 Kuuraamat (aprill), 1625 
   (trükis, nahkköide)            18. III 18 K 112
----------------------------------------------------------------
957 Kuuraamat (mai), 1626 (trükis, nahkköide) 18. III 18 K 113
----------------------------------------------------------------
958 Kuuraamat (juuni), 1627 
   (trükis, nahkköide)            18. III 18 K 114
----------------------------------------------------------------
959 Kuuraamat (juuli), 1629 
   (trükis, nahkköide)            18. III 18 K 115
----------------------------------------------------------------
960 Kuuraamat (august), 1630 
   (trükis, nahkköide)            18. III 18 K 116
----------------------------------------------------------------
961 Kuuraamat (september), 1636 
   (trükis, nahkköide)            18. III 18 K 117
----------------------------------------------------------------
962 Kuuraamat (oktoober), 1645 
   (trükis, nahkköide)            18. III 18 K 118
----------------------------------------------------------------
963 Kuuraamat (november), 1645 
   (trükis, nahkköide)            18. III 18 K 119
----------------------------------------------------------------
964 Kuuraamat (detsember), 1636 
   (trükis, nahkköide)            18. III 18 K 120
----------------------------------------------------------------
965 Kroonlühter (kahekümne nelja tulega), 
   19. saj. lõpp 
   (messing, valatud, trugitud, kullatud)   18. III 18 K 121
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Tartu linn  
Asukohta ei avaldata
----------------------------------------------------------------
966  A. Vardi "Suplejad". Õli, lõuend, 1939     TKM 283 M
----------------------------------------------------------------
967  A. Vardi. "Montmartre". Õli, lõuend, 1938    TKM 283 M
----------------------------------------------------------------
968  J. Grünberg. "Jääminek Emajõelt". 
   Õli, lõuend, 1930. aastad            TKM 284 M
----------------------------------------------------------------
969  J. Grünberg. "Aardla tänav". Õli, lõuend, 1937 TKM 285 M
----------------------------------------------------------------
970  J. Grünberg. "Maastik vabrikuga". 
   Õli, lõuend, 1937                TKM 286 M
----------------------------------------------------------------
971  J. Grünberg. "Lilled". Õli, papp, 1936     TKM 287 M
----------------------------------------------------------------
972  J. Grünberg. "Maastik". Õli, paber, 1938    TKM 288 M
----------------------------------------------------------------
973  J. Grünberg. "Maastik". Õli, lõuend, 1935    TKM 289 M
----------------------------------------------------------------
974  J. Grünberg. "Palkonil". Monotüüpia       TKM 291 G
----------------------------------------------------------------
975  J. Grünber. "Kaks akti". Monotüüpia       TKM 292 G
----------------------------------------------------------------
976  J. Grünberg. "La Ronce". Monotüüpia       TKM 293 G
----------------------------------------------------------------
977  J. Grünberg. "Maastik põõsastega". 
   Monotüüpia, 1938                TKM 294 G
----------------------------------------------------------------
978  J. Grünberg, "Maastik suplejatega". Monotüüpia TKM 295 G
----------------------------------------------------------------
979  J. Grünberg. "La Ronce". Monotüüpia, 1938    TKM 296 G
----------------------------------------------------------------
980  J. Grünberg. "Guererd". Monotüüpia       TKM 297 G
----------------------------------------------------------------
981  J. Grünberg. "Maastik puudega".
   Monotüüpia, 1939                TKM 298 G
----------------------------------------------------------------
982  J. Grünberg. "Rukkiväli". Monotüüpia, 1939   TKM 299 G
----------------------------------------------------------------
983  J. Grünberg. "Lilled". Monotüüpia, 1939     TKM 300 G
----------------------------------------------------------------
984  J. Grünberg. "Lilled". Monotüüpia, 1939     TKM 303 G
----------------------------------------------------------------
985  J. Grünberg. "Maastik (Paris)". 
   Monotüüpia, 1939                TKM 301 G
----------------------------------------------------------------
986  K. Pärsimägi. "Seisev naisakt". 
   Monotüüpia, 1935                TKM 302 G
----------------------------------------------------------------
987  Ü. Kärner. "Maastik". Monotüüpia, 1941     TKM 303 G
----------------------------------------------------------------
988  A. Bach. "Mustlasmuinasjutte". Proovieksemplar TKM
----------------------------------------------------------------
989  E. Mätik. "Turg". Puugravüür, 1939       TKM 307 G
----------------------------------------------------------------
990  K. Pärsimägi, Värviline puugravüür       TKM 312 G
----------------------------------------------------------------
991  K. Pärsimägi, Värviline puugravüür       TKM 313 G
----------------------------------------------------------------
992  K. Pärsimägi, Värviline puugravüür       TKM 314 G
----------------------------------------------------------------
993  A. Vardi. "Naisakt". Värv, kriit        TKM 282 B
----------------------------------------------------------------
994  E. Roos. "Seisev tütarlaps". Pronks       TKM 46 S
----------------------------------------------------------------
995  L. Mikko. "Simman". 
   Õli, lõuend, 1930.-37. aastad          TKM 276 M
----------------------------------------------------------------
996  L. Mikko. "Paaditõrvajad". Õli, papp      TKM 276 M
----------------------------------------------------------------
997  A. Vardi. "Suplejad". Õli, lõuend, 1939     TKM 279 M
----------------------------------------------------------------
998  "Fyt Jan(?)". Õli, lõuend, 1630.-60. aastad   TKM 299 M
----------------------------------------------------------------
999  Dale, Gertrud. "Daami portree". 
   Metsotinto, 1894                TKM 328 G
----------------------------------------------------------------
1000 Simon, I. P. "Windsori lõbusad naised". 
   Vaselõige. 1793                 TKM 329 G
----------------------------------------------------------------
1001 Morghen, Rafaello. "Madonna dell Sedia". 
   Vaselõige. 1758-1833              TKM 333 G
----------------------------------------------------------------
1002 Amsler, Samuel. "Kristuse haudapanek". 
   Vaselõige. 19. saj.               TKM 334 G
----------------------------------------------------------------
1003 Demarteau, Gilles. "Põlvitav laps". 
   Lito, 18. saj.                 TKM 335 G
----------------------------------------------------------------
1004 Demarteau, Gilles. "Seisev laps". 
   Lito, 18. saj.                 TKM 336 G
----------------------------------------------------------------
1005 Müller, Fr. "Apostel Johannes". 
   Vaselõige, 1819                 TKM 337 G
----------------------------------------------------------------
1006 Groth, J. F. "Natüürmort kassiga". Õli, lõuend TKM 280 M
----------------------------------------------------------------
1007 Tundmatu autor. "Bakhanaal buttodega". 
   Õli, lõuend                   TKM 273 M
----------------------------------------------------------------
1008 Tundmatu autor. "Jakobi võitlus ingliga". 
   Õli, lõuend                   TKM 274 M
----------------------------------------------------------------