Teksti suurus:

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse rakendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1995, 60, 1021

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse rakendamine

Vastu võetud 05.07.1995 nr 257

Lähtudes Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse (RT I 1995, 17, 233) paragrahvi 5 lõikest 4 ja paragrahvi 9 lõikest 2, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku ülestunnistuse esitamise kord» (juurde lisatud).

2. Kinnitada «Riigi Kaitsepolitseiameti teadaande Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta» vorm (juurde lisatud).

3. Politseiametil suunata tema halduses asuvate politseiasutuste poole pöördunud ja ülestunnistust esitada soovivad isikud ülestunnistuse esitamiseks Riigi Kaitsepolitseiametisse või kaitsepolitsei kohalikesse osakondadesse ja jaoskondadesse.

Peaminister Tiit VÄHI

Siseminister Edgar SAVISAAR

Riigisekretär Uno VEERING


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 5. juuli 1995. a.
määrusega nr. 257

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud
või nendega koostööd teinud isiku ülestunnistuse esitamise kord

1. Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise algus kuulutatakse välja Kaitsepolitseiameti ametliku pressiteadaandena, mis avaldatakse vähemalt kahes üleriigilises ajalehes. Kaitsepolitseiameti pressiteadaandes avalikustatakse telefoninumbrid, millel helistades ülestunnistust esitada soovivad isikud saavad kokku leppida ülestunnistuse esitamise aja ja koha suhtes.

2. Ülestunnistust esitada sooviv isik võetakse vastu Kaitsepolitseiametis või kaitsepolitsei kohalikus osakonnas (jaoskonnas).

3. Iga ülestunnistust esitada sooviv isik täidab omakäeliselt vabatahtliku ülestunnistaja ankeedi (vt. lisa), mis peab sisaldama ülestunnistust esitada sooviva isiku kohta Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse (edaspidi seadus) paragrahvis 6 nimetatud andmeid, kusjuures enne ankeedi täitmist hoiatatakse isikut seadusega sätestatud teabe andmisest keeldumise või vale teabe andmise tagajärgede eest.

Lisaks ankeedile kirjutab ülestunnistust esitada sooviv isik omakäelise vabas vormis ülestunnistuse.

4. Kõik vabatahtlike ülestunnistajate ankeedid registreeritakse kaitsepolitseiasutuses. Kaitsepolitsei kohalikud osakonnad (jaoskonnad) edastavad ülestunnistajate ankeedid koos isikute omakäeliste ülestunnistustega Kaitsepolitseiametile, kes peab nimetatud ankeetide üleriigilist arvestust.

5. Ülestunnistust esitavale isikule võidakse vajaduse korral esitada küsimusi ja ta võidakse kutsuda välja andmete täpsustamiseks.

6. Ülestunnistuse esitanud isik võetakse vastavalt seaduse paragrahvile 5 Kaitsepolitseiametis arvele ning tema nime ei avalikustata, kui seadus ei sätesta teisiti.

7. Andmed vabatahtliku ülestunnistuse esitanud isiku kohta on riigisaladus, kui seadus ei sätesta teisiti.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json