HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

TÖÖÕIGUSVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

Ühinemine "Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooniga, 1978"

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 1995, 28, 126

Ühinemine "Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooniga, 1978"

Vastu võetud 15.08.1995 nr 292

(õ) 19.11.2008 11:50

 

Vastavalt välissuhtlemisseaduse (RT I 1993, 72/73, 1020) paragrahvi 7 lõike 1 punktile 5 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Ühineda «Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooniga, 1978», konventsiooni lisa ja selle parandustega.
Välisministeeriumil korraldada ühinemisteate edastamine Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) peasekretärile.

2. Teede- ja Sideministeeriumil tagada käesoleva määruse punktis 1 nimetatud konventsioonist tulenevate kohustuste täitmine.

  Siseminister
peaministri ülesannetes   Edgar SAVISAAR
  Teede- ja sideminister   Kalev KALLO
  Riigisekretär   Uno VEERING

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json